Spirituele basisvragen – schuld en boetedoening- deel 3

Spirituele basisvragen – Schuld en Boetedoening- deel 3

Channeling – „Schuld en angst“

Het tegenovergestelde van liefde is angst

Het derde deel van de channeling-serie over schuld gaat over het verband tussen schuld, angst en verantwoordelijkheid.

Stefan (S): Ik heb gisteren voor het slapen gaan onze gesprekken nog eens doorgelezen. Je woorden en inzichten doen me veel goed. Maar ik stond ervan versteld hoeveel details ik al vergeten was. Dus ik zal de teksten nog vaak mogen lezen en altijd iets nieuws ontdekken!

Nu ben ik benieuwd hoe het verder gaat. Het onderwerp is erg spannend. En ik begin het thema “schuld” steeds meer in mijn dagelijks leven te ontdekken.

Ik vat voor mezelf nog eens kort samen wat we tot nu toe besproken hebben:

Schuld is een product – een bijproduct of afvalproduct van een natuurlijke beweging die bestaat uit actie en reactie. Dit noodzakelijke afvalproduct wordt gecreëerd door ons ego door acties die eigenlijk waarde neutraal – maar niet betekenisloos zijn – te evalueren.

Het produceren van dit “afval” zit in onze natuur en een verstandige “compostering” leidt het afval terug in de kringloop als voedingsbodem voor nieuw leven. Als het afval onopgemerkt blijft liggen, kan het bij twijfel alles overwoekeren zodat er geen nieuw leven meer kan ontstaan.

Schuld heeft daarnaast ook te maken met verantwoordelijkheid. Schuldgevoelens kunnen ontstaan uit een verantwoordelijkheidsgevoel dat niet op het juiste moment losgelaten wordt. Normaal gesproken neem je verantwoordelijkheid vanuit een gevoel van zekerheid. Je kunt alleen bewust verantwoordelijkheid nemen voor dingen waarvoor je een zeker innerlijk gevoel hebt ontwikkeld.

Dit gevoel kan echter niet worden gelijkgesteld met “zekerheid”, omdat wij geen echte zekerheid kunnen bereiken. De verbanden tussen alle acties en reacties in ons universum zijn te complex voor ons om ze te begrijpen en er zekerheid uit te halen.

Daarom kunnen we alleen maar verantwoordelijk zijn voor een deel van de gebeurtenissen. God is verantwoordelijk voor het grotere “overblijfsel”.

Ons onderbewustzijn is verbonden met het goddelijke en kan daardoor ook “verantwoordelijkheid” op zich nemen.

Zo gebeuren er dingen die aan de oppervlakte niet door een bewuste beslissing tot stand zijn gekomen, zoals bv. een ongewenste zwangerschap.

Alle processen maken deel uit van een goddelijk plan – een plan van liefde. We hebben daar onze oorsprong en keren daarnaar terug met de som van alle opgedane ervaringen. Dit verhoogt de uitslag van de “actie-reactie pendel” en komt uiteindelijk tot een natuurlijke stilstand.

Alles dient om samen te leren. Leren is verdeeld in be-grijpen en ver-staan, beide eigenschappen van ons aardse bestaan ​​en de materie, maar geen onderdeel van ons leven in de astrale wereld.

Be-grijpen en ver-staan zijn dus eindig. Leren gaat langer mee dan al het andere.

UMA RAJA (UR): “Dus alles trilt. Alles is in beweging. Alles is Zijn. Alles is liefde. Zelfs in “niet-liefde” is liefde. In “ongeliefd” is ook liefde. Ook in “liefdeloos”. Alles is doordrenkt met liefde. Of je het nu wilt of niet.

Het tegenovergestelde van liefde is angst. Angst scheidt je van liefde. Niet van de liefde van God. Maar het scheidt je van jezelf en van je medemensen. Angst leidt tot onzekerheid. Onzekerheid compliceert of verhindert verantwoordelijkheid. Angst weerhoudt je ervan om beslissingen te nemen op basis van je gevoelens. Angst is de beste vriend van je verstand! Sterker nog: het verstand is de heer en meester van angst. Net als God herschept hij het elke seconde van je bestaan ​​en probeert hij het tegelijkertijd elke seconde van je bestaan ​​kwijt te raken.

Een paradoxaal kat-en-muisspel zonder winnaar. Met alleen verliezers! Jullie mensen die bijna tot de dood aan toe tot slaaf gemaakt worden door jullie angsten. Velen daarvan zijn zo diep begraven dat je niet eens het minste vermoeden hebt dat ze in je bestaan.

Je angsten nemen elke dag honderden beslissingen voor je. Je wordt bereden door de duivelse combinatie uit angst en verstand. Vaak redden jullie het slechts met heel veel moeite om een paar momenten rust te krijgen van deze alomtegenwoordige macht. Je bent zo gewend geraakt aan dit strenge regime dat de tedere momenten van rust tegelijkertijd hemels en onwerkelijk lijken. Je bent zo overtuigd van je valse waarheden en wetten dat het moeilijk is om je andere wegen te laten inslaan. De wegen van de combinatie uit hart en liefde!

De kracht van deze twee is een miljoen keer groter dan die van angst en verstand.

Maar hart en liefde hebben een gevoelige zwakte vergeleken met de andere twee: ze kunnen niet in woorden met je communiceren.

Angst en verstand zijn briljante sprekers. Ze kunnen eindeloze toespraken uit het niets tevoorschijn toveren en de wereld aan je uitleggen. Ze hebben een overvloed aan concepten, meningen en oplossingsmogelijkheden voor je, die allemaal goed gefundeerd en aannemelijk lijken.

Hart en liefde zijn in wezen zeer rustige tijdgenoten. In ieder geval kunnen ze hun grootste kracht ontplooien vanuit rust en ontspanning. Dan kunnen ze in elk opzicht een overweldigende kracht ontwikkelen waaraan niemand kan ontsnappen.

Angst en verstand willen met argumenten overtuigen. Hart en liefde stralen gewoon hun energie uit. Ze hebben geen argumenten nodig omdat hun taal woordeloos is. Elk woord verhindert de natuurlijke stroom van energie. Elk woord is een vergeefse poging om deze kracht onder woorden te brengen. Je hart is de directe verbinding met God. Je hart is in staat om goddelijke adem te verspreiden. Om nieuw leven te creëren – door de liefde die alles verbindt. Angst creëert scheiding. Angst verstikt. Angst is dodelijk.

Liefde ademt.
Liefde stroomt.
Liefde opent.
Liefde verbindt.
Liefde is God.
God is liefde.

Een liefde die heel jullie verbeeldingsvermogen met een oneindig aantal keer overtreft.“

S.: „Zijn we altijd nog bezig met het onderwerp „schuld en boetedoening?“

UR.: „Zijn we daar niet mee bezig dan?“

S.: „Ik weet het niet. We hebben een grote brug over het wezen van ons bestaan geslagen…“

UR.: „Het ene kan niet begrepen worden zonder het ander. Omdat alles met alles verbonden is. Alles is in de basis beweging. Alles berust op actie en reactie.“

UMA RAJA

Channeling angst“: ontvangen door Stefan Schmid op 9.7.2015. Deze tekst mag gratis gebruikt worden. Publicatie alleen met deze bronspecificatie: SOLIA – http://www.solia-channeling.de– Stefan Schmid
Wijzigingen in de tekst zijn niet toegestaan.

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org