Spirituele basisvragen – schuld en boetedoening – deel 1

Spirituele basisvragen – schuld en boetedoening – deel 1

Channeling – „Wat is schuld?“

Schuld is een noodzakelijk afvalproduct

Het eerste deel van de channelingreeks “schuld” behandelt de fundamentele vraag of schuld überhaupt bestaat en zo ja, hoe het ontstaat.

Stefan (S): Vanmorgen zei je dat we het gaan hebben over schuld en boetedoening. Dus – hier ben ik en ik luister!

Uma Raja (UR): Schuld en boetedoening gaan samen als pek en zwavel – als pest en cholera. Wat voel je als je het woord ‘schuld’ hoort?

S: Schuld heb je veroorzaakt en op je genomen.

UR: En wat voel je bij het woord „boetedoening“?

S: Boetedoening is de compensatie voor schuld – om het weer goed te maken.

UR: Zie je – dit is waar de fout ligt. Er is nooit een schuld ontstaan! Dus valt er niets goed te maken.

S: Dat snap ik niet. Ik ben toch verantwoordelijk voor wat ik doe, dan kan ik toch ook een schuld veroorzaken.

UR: En voor welk deel van je wezen ben je verantwoordelijk?

S: Ik neem aan voor het IK – voor het ego.

UR: Precies! Het “ik” is hiervoor verantwoordelijk. Niet je Zelf. Je ware Zelf. Het ‘ik’ heeft geleerd zich schuldig te voelen. Of schuld bij anderen te creëren. Het ‘ik’ geeft alles en iedereen de schuld – inclusief zichzelf.

Een voorbeeld:

Stel je voor dat een leraar een slecht cijfer geeft. Juist dit cijfer weerhoudt leerling xy ervan door te stromen naar de volgende klas. Hij moet een klas overdoen.

Welke schuldconstellaties kunnen er ontstaan?

S: Oneindig veel! Want iedereen kan iedereen de schuld geven. De leerling de leraar, de ouders de leerling en de leraar, de leraar het schoolsysteem, de leerling en de ouders etc. Eindeloos veel combinaties.

UR: Precies! Eindeloos veel. Er is geen doorslaggevende oorzaak die hiervoor verantwoordelijk gemaakt kan worden.

Het is eerder een systeem van actie en reactie. Elke actie wordt gevolgd door een reactie – zoals bij een pendel. De pendel staat naderhand weer in zijn ruststand – alsof er niets is gebeurd. Maar er is iets gebeurd! Maar wat er gebeurt is in principe zonder waarde. Niet zinloos! Maar zonder waarde.

De pendel heeft zich gewoon bewogen. Is heen en weer geslingerd – meerdere keren. Daarna keert de rust weer terug.

Trilling/slingeren is beweging. Beweging is leven. Het leven is altijd in beweging. In gang gezet door een creatieve “oeractie” die niet te beschrijven is. Alle “acties” daarna zijn het natuurlijke gevolg van deze “oeractie”. Aangezien de “oeractie” een daad van volmaakte liefde was, zijn alle acties daarna doordrenkt met liefde. En leiden uiteindelijk terug naar volkomen liefde.

Maar de liefde heeft zich door het ontelbare keren heen en weer slingeren van de pendel getransformeerd – heeft haar trilling veranderd.

Door de vele acties en reacties is het aantal trillingen toegenomen – de frequentie wordt steeds hoger. En lichter, meer zwevend, meer glinsterend. Op een gegeven moment komt de oeractie tot zijn natuurlijke einde – de pendel zwaait voor de laatste keer.

Hij staat dan net zo lang stil en rust uit, totdat de Goddelijke hand hem opnieuw in beweging brengt. Dan begint de dans van actie en reactie opnieuw.

Zoals je ziet gaat het bij deze dans niet over schuld en boetedoening, maar over een volkomen natuurlijk samenspel tussen twee oerkrachten die een begin- en een eindpunt hebben.

De begrippen „schuld en boetedoening“ ontstaan pas door degenen die ageren en reageren – dus door jullie mensen!

Schuld en boetedoening zijn door jullie en jullie hersens geschapen bijproducten van deze processen van actie en reactie. Een beetje overdreven uitgedrukt: een afvalproduct!

Maar een noodzakelijk afvalproduct.

Want afval op zich is niet waardeloos. Het valt slechts van het echte ding af en begint een eigen leven te leiden. Zich zelfstandig te maken.

Soms kan het ook het hoofdproduct overwoekeren en zelfs verstikken. Afval – verstandig gebruikt als compost – keert op natuurlijke wijze terug in de biologische kringloop en wordt de nieuwe voedingsbodem.

Het afvalproduct “schuld en boetedoening” kan ofwel worden gebruikt als een natuurlijke voedingsbodem voor verdere groei of het kan het oppervlak volledig verstikken en geen nieuw leven en groei meer laten ontstaan.

Het gaat dus om het onverantwoord omgaan met deze bijproducten!

S: Zo heb ik dit nog nooit gehoord en ik denk dat ik het eerst even moet laten bezinken.

UR: Doe dat en neem er de tijd voor. Geen haast!

UMA RAJA

Channeling schuld“: ontvangen door Stefan Schmid op 3.7.2015. Deze tekst mag gratis gebruikt worden. Publicatie alleen met deze bronspecificatie: SOLIA – http://www.solia-channeling.de– Stefan Schmid
Wijzigingen in de tekst zijn niet toegestaan.

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org