SOLIA – Ze zeggen: “Nu zullen de dingen aan het licht komen.”

SOLIAZe zeggen: “Nu zullen de dingen aan het licht komen.”

Vertaling vanaf video

Youtube

Odysee

Wat gebeurt er tot het eind van het jaar? Wat is belangrijk voor jou en je groei? Welke thema’s raken de wereld?

Inleiding:

Ja lieve mensen,

welkom bij de channeling van Solia van vandaag en met deze boodschap of deze boodschap zou jullie moeten begeleiden tot het einde van het jaar en jullie een paar inzichten geven in wat er dit jaar nog gebeurt. Wat jullie dit jaar energetisch nog te wachten staat. En als je Solia kent, dan weet je al dat Solia een bron is die ons steeds meer aanmoedigt en uitnodigt om naar binnen te gaan en niet naar buiten te kijken.

In de boodschap staan veel aanwijzingen en ook verklaringen van wat er dit jaar nog kan gebeuren, daarom heet het ook “vele dingen zullen aan het licht komen” en wanneer er vele dingen aan het licht komen dan kan het tot sterke beroering komen, zo drukt Solia het uit. Maar Solia vindt het veel belangrijker dat jullie begrijpen en leren hoe je er mee om kunt gaan en hoe je zulke dingen in jezelf kunt indelen en verwerken en zo een weg door de tijd kunt vinden en de binnenkant met de buitenkant in evenwicht kunt brengen. Daarom is deze channeling relatief veeleisend, vind ik, het is iets voor mensen die echt diep naar binnen in de tijd willen gaan.

In het eerste en laatste deel van de channeling krijgen jullie inzichten, misschien in een voor jullie nieuwe vorm, over hoe je geleidelijk een andere werkelijkheid kunt bereiken. En hoe je een nieuwe diepte kunt bereiken en naar het volgende niveau van je bewustzijn kunt springen.
Deze channeling is dus een mengeling tussen een voorspelling, een vooruitblik, en tegelijkertijd een uitnodiging, een dringende uitnodiging om niet meer zo veel vooruit te kijken, maar werkelijk opnieuw en anders in het moment te komen. En om uit de gedachtes te komen.

Daarom is het laatste deel van de channeling ook gewijd aan het verstand, daar krijgen jullie nieuwe inzichten en worden jullie op jullie manier direct aangesproken door jullie verstand. Ik vond dat ook heel spannend en heel ontroerend, dat het verstand, als het zich ooit uitspreekt en zijn rol als boeman en zondebok voor alles afwijst, en zegt “hé, ik wilde deze taak ook niet en ik vervulde alleen dingen die niet in jullie konden leven”.

Maar luister er zelf naar, het is echt heel erg spannend.

En het thema verstand past ook heel goed bij het onderwerp zielentaal, dat ik je op dit punt ook graag meegeef, echt meegeef, omdat zielentaal je automatisch uit je gedachten haalt. Het ontlast het verstand, het maakt het weer vrij voor zijn eigenlijke doel, om dingen te ontvangen en niet om dingen te bedenken en het leidt je of de zielentaal leidt je automatisch diep in het hart en verbindt je met je zielsdelen. Daarom is deze taal op dit moment zo helend en ook iets voor de toekomst. Het is een van de nieuwe talen die in de nabije toekomst steeds belangrijker zullen worden.

En in de afgelopen jaren heb ik veel mensen begeleid op hun weg naar hun eigen zielentaal met mijn geheel eigen inwijdingsmethode, en als je het jaar nog wilt gebruiken om naar binnen te gaan en nieuwe dingen in je te ontdekken en deze zielentaal, het wonder van deze zielentaal, bloot te leggen, kijk dan eens bij de beschrijving onder deze video, daar heb ik een link gezet naar de cursusdata, de actuele cursusdata voor mijn zielentaal-inwijdingen, die ook in groepen plaatsvinden. Er is er een in november en ook een in december en anders zijn er ook nog andere mogelijkheden buiten de groepscursussen om. In elk geval zou ik heel blij zijn als steeds meer mensen in contact komen met dit prachtige goed van de zielentaal en als wij als zielensprekers een nieuwe energie in de wereld kunnen brengen en niet alleen onszelf in het hart kunnen brengen, maar ook de mensen om ons heen.

Met dit gevoel en met deze intentie laat ik jullie nu gaan in de channeling en ik wens jullie veel vreugde, veel inzicht met de woorden van Solia en alle goeds voor jullie winter.

Channeling:

Wees gegroet, wees gegroet vanuit het hart. Laat je vallen in het hart en geef ruimte aan dit moment. Neem even de tijd om hier aan te komen.

Je dagelijks leven is als hardlopen langs het hart, je dagelijks leven is als wat wij een race zouden noemen. Een race naar een doel dat niet haalbaar is. Deze race tekent jullie dagen, deze race is jullie allen bekend, hoewel jullie slechts een fractie kunnen bevatten van wat deze race werkelijk betekent. Deze race is te vergelijken met een sport naar een moment dat niet bestaat. Want jullie toekomst is niet zoals jullie je die voorstellen. Het zal nooit zo zijn als je hoofd denkt. En zo blijf je doelen najagen die je op een dwaalspoor brengen. Daarom willen we je uitnodigen om je ogen even van deze doelen af te houden en je volledig te verankeren in het hier en nu.

Want dit hier en nu is het enige ware, is het enige juiste en is wat je werkelijk voedt. Jullie weten dit. Jullie hebben dit al duizend keer gehoord en toch heeft deze waarheid jullie nog niet zodanig bereikt dat jullie het moment werkelijk kunnen waarderen, dat jullie het moment kunnen verdragen.

Want te groot is de verslaving aan wat jij denkt dat goed is, te groot is het gekoesterde haasten. De haast is te groot geworden en je bent eraan gewend geraakt in deze werkelijkheid te leven.

Het moment brengt je in rust, brengt je in de werkelijkheid en dat weet je ook, maar deze kennis is nu niet meer voldoende. Het gaat om het blijven, het blijven in dit moment. Zelfs als het je ondraaglijk lijkt, vragen we je deze momenten te verlengen. We vragen je je zo goed mogelijk over te geven aan dit moment.

Wat kun je doen om deze vrede niet te verlaten? Het gaat er eerder om dat je er steeds weer naar terugkeert, het gaat erom steeds weer terug te komen en daarom moeten jullie geen spijt hebben als jullie er weer tussenuit knijpen.

Als jullie merken dat jullie weer zijn weggerend in jullie illusie, leid jezelf dan weer terug, want jullie kunnen nog niet helemaal voorkomen dat dit moment zich zo ver uitstrekt. Maar je kunt steeds opnieuw en vaker terugkeren naar deze plaats van vertrouwen, naar deze plaats van rust, naar deze plaats van alomvattende kennis.

Deze kennis is geen kennis zoals jullie het kennen. Het is geen kennis die je op dat moment onder woorden moet brengen, want als je weer toegeeft aan deze kennis en deze verslaving aan kennis, maak je je los van dit moment. Deze kennis is voor jou beschikbaar als een potentieel en je hoeft haar niet uit te spreken, want als het je niet gevraagd wordt, hoef je ook geen antwoord te geven. Deze kennis is een woordeloze kennis, deze kennis is een gevoel, deze kennis is een beeld. Deze kennis hoeft niet benoemd te worden.

Aan het benoemen van jullie werkelijkheid komt geleidelijk een einde, net zoals wij jullie niet langer willen overstelpen met woorden, met analyses, zo moeten jullie ook afzien van het analyseren van begrip in de gebruikelijke vorm. Jullie staan op het punt een mogelijkheid te vatten. Niet langer om te begrijpen, maar om te snappen op een manier die je naar de kern van je bestaan leidt. Die jullie naar het centrum van jullie Zijn leidt.

Elk benoemen heeft het gevaar dat het je weer in de zee van gedachten katapulteert. In deze kern ligt een kern die aan de andere kant van de gedachten ligt. Bepaal het Zijn dus niet meer, maar laat je in de diepte vallen. Jullie vragen je af, hoe je verder in deze diepte kunt doordringen, aangezien jullie allemaal op dit pad zijn. Jullie willen allemaal vooruit in deze tijd. Doe moeite om je innerlijke processen te zien, wees zeer gevorderd in het proces. Je processen verlopen in golven. Je hebt nu een bepaalde dalzone bereikt en bent op weg naar de volgende golf, waardoor je weer nieuwe hoogten of diepten kunt ervaren.

Jullie zijn op een rustpunt aangekomen en staan op het punt weer te stijgen of te dalen, zoals jullie het willen definiëren. Want deze toename in frequentie is tegelijkertijd een diep wegzinken in het Zijn. Op deze manier beklim je deze hoogfrequente trillingen.

Wees je ervan bewust dat je niets hoeft te doen, dat je niets moet doen om vooruit te komen. Dus die vraag die je stelt: “Hoe kom ik vooruit?” is beantwoord. Je gaat niet vooruit door vooruit te willen, maar door je toe te vertrouwen aan deze stroming van de zee. Geef je over aan de golven en vertrouw erop dat je op dat moment altijd op de juiste plaats bent. Probeer dus niet te duwen, maar geef jezelf de ruimte om te verwijlen. Want door te verwijlen ben je in de beste handen. Je bent goed beschermd en glijdt automatisch de diepte in.

De komende maanden staan in het teken van de inspanning om dingen op te lossen, aan het licht te brengen. Dit aan het licht brengen, aan het licht laten komen, is een grote wens. Jullie verlangen ernaar om dingen aan het licht te brengen, zelfs degenen onder jullie die zich er niet van bewust zijn dat dingen aan het licht willen komen, zelfs diegenen onder jullie hebben een onbewust verlangen om dingen op te lossen.

En zo staat deze tijd tot het einde van dit jaar in het teken van dingen omhoog laten komen. Jullie weten heel goed dat dit omhoog komen grote omwentelingen kan betekenen, maar dat hoeft niet. Toch zullen jullie niet gespaard blijven om deze omwentelingen gade te slaan en waar te nemen.

Jullie zijn nu een getraind volk in het kijken, in het verwachten en in het voorbereiden, en daarom zal deze fase van het verlichten van al jullie schaduwelementen een behagen in jullie losmaken, in de diepte.

Ook al zijn de bewegingen van buitenaf soms ruw, het is een grote onderneming of opluchting voor het Zijn om zich bewust te worden van wat in de diepte sluimert. Wees je er dus van bewust dat deze eindejaarsspurt ook deze elementen met zich mee zal dragen. Wees je ervan bewust dat je op de juiste plaats bent, dat je deze bewegingen kunt, wilt en moet steunen.

De maanden verstrijken en stromen in de allesomvattende stroom van de tijd. Het is een heerlijk gevoel om je over te geven aan deze stroom waarin je in principe niet kunt verdrinken. Alleen het verlangen om uit deze rivier te komen laat je stranden. Het stranden is de eigenlijke verdrinking, als je het zo wilt noemen. Maar als je in deze stroom blijft, word je goed geleid door deze stromingen van het leven en hoef je niet toe te kijken hoe het leven aan je voorbij gaat. Want alleen dat maakt je verdrietig. Alleen dat doet je opzij staan. Maar in de rivier zelf kan je niets gebeuren, zelfs als de stroomversnellingen sneller of heviger zijn, zelfs dan ben je goed beschermd. Zelfs als jullie hoofden onder water raken, hoef je je geen zorgen te maken dat ze altijd op tijd weer boven water komen en genoeg zuurstof hebben om verder te zwemmen in deze draaikolk van het Zijn.

In de waarste zin van het woord lijkt het op een draaikolk met zijn wervelingen, met zijn verstrikkingen. Maar deze rivier met zijn ondiepten is goed georganiseerd en de ene draaikolk trekt de wereld naar beneden en de andere weer omhoog. En zo is het in en uit en een levendig meeglijden en -zwemmen in deze wateren.

Blijf bij jezelf en durf deze dingen te doen, durf het leven weer op zijn best te zien. Durf je volledig te laten vallen in wat er gebeurt en laat het leven over je heen rollen, want het wil je overspoelen en over je heen rollen met zijn liefde, met zijn volheid, met zijn levendigheid en in de overgave kun je deze vreugde en dit levend zijn het beste ervaren.

Want alles wat hier gebeurt is puur leven, is een enorme bevrijding, een opening, een uitzien naar de ware vreugden en daarom danst het leven zo wild, omdat het ook de laatste touwen en ketens van zichzelf wil doorsnijden, zich eruit wil wringen, terwijl het al zoveel touwen heeft doorgesneden. De harde greep, de wurggreep van de materie wordt nu niet meer zo sterk gevoeld en het lijkt alsof alleen afzonderlijke touwen je nog vasthouden, je als het ware treiteren, en het kost soms nog een zekere inspanning en het is ook enerverend om die touwen nog aan je vast te vinden, om ze niet af te kunnen schudden, maar je kunt ze ook even laten liggen en ook ontspannen in dit punt dat het nu eenmaal zo is, dat het ene of het andere touw nog aan je vastzit, en dat de ene of de andere arm nog niet zo vrij kan bewegen. Laat het dan bij de kortstondige vrijheid en geniet van wat je op dit moment kunt genieten, want je hebt altijd vrijheid voor je. Je kunt je altijd vrij bewegen en het ongenoegen over het feit dat je je nog niet vrij kunt bewegen verhindert je om van je vrijheid te genieten en is in feite een stap terug en een tegenbeweging naar vrijheid.

Verheug je over de vrijheid die je hebt verworven en wees je ervan bewust dat het leven zich zal blijven bevrijden en ervoor zal zorgen dat de laatste touwen en koorden van je worden weggenomen. Dat ze er in principe vanzelf afvallen. Dat je verrast zult zijn hoe natuurlijk, als de tijd rijp is, ze afscheid nemen en van je afglijden. Dat is de werkelijke bevrijding. De dingen zich laten ontwarren zonder dat je precies hoeft te weten hoe de knopen zullen worden losgemaakt.

Sta voor jezelf, sta voor wat het hart spreekt. Maak het niet af met wat zich voordoet als hart.

Je gedachten zijn heel sluw, ze hebben geleerd zich voor te doen als hart. Moesten doen alsof ze hart zijn, want door de afsluiting moest je verstand leren hoe je hart moet simuleren, hoe je over hart moet praten, hoe je moet analyseren wat hart is, hoe je moet uitleggen wat hart is.

En zo ben je erg gewend geraakt aan dit valse hart, aan dit koele hart, aan dit lege hart en het verstand haalt gewoon zijn schouders op en zegt “Ik heb mijn best gedaan, ik heb deze dienst aangenomen uit een behoefte om dingen te verwerken. Omdat er geen andere mogelijkheid was en ik dus instemde met het op me nemen van deze dienst. Maar ik wil deze taak nu uit handen geven, ik wil geen plaatsvervanger zijn voor een energie die ik nooit zal kunnen vullen. Ik wil niet langer voldoen aan een dienst die over mijn grenzen heen gaat. Ik wil dit goed teruggeven aan het hart. Ik was slechts een tussenpersoon om een tijd te overbruggen die nu zijn tijd gehad heeft. Ik ben niet langer bereid of in staat om deze opdracht voort te zetten en wil me nu richten op wat mijn ware functie is. En daarom wil ik vrede sluiten met jullie die mijn werk in diskrediet hebben gebracht. Ik ben voor jullie een boeman geworden. Het verstand is een boeman geworden voor je delen die niet konden leven. Ik ben slachtoffer geworden van jouw projecties, ik heb deze projecties in mijzelf verenigd en ben daardoor nog onbekwamer en overbelast geraakt met mijn taak. Ik wil nu vrede met jullie sluiten, ik wil samen met jullie weer tot rust komen, want ook ik zit aan mijn grenzen. Ik wil me openstellen voor de spirituele kwaliteit die ik eigenlijk bezit. Ik wil me breed maken, ik wil terug naar de wijdsheid en weg van de beperktheid. Je zult de opening die je zoekt niet vinden in wat ik voor je was. Laten we dus samen het hoofdstuk van het verstand afsluiten en een nieuw hoofdstuk van hart en geest openen. Ik begrijp niets en sta open voor een kennis die niet beschreven kan worden. Met grote dankbaarheid voor jullie vertrouwen.”

We sluiten ons aan bij de woorden van je verstand die nu vanuit de diepte tot je heeft gesproken. Wij danken jullie voor jullie vertrouwen. Wij danken jullie voor jullie liefde. En we begeleiden jullie op deze weg door deze tijd en groeten jullie vanuit de eeuwigheid.

SOLIA

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org