Solia – Ze zeggen: “Er komt een BELANGRIJKE beslissing aan!”

Solia Ze zeggen: “Er komt een BELANGRIJKE beslissing aan!”

Vertaling vanaf video

YouTube

Odysee

Boodschap voor februari

Inleiding:

Deze beslissing is wat telt. Dit is de hoofdboodschap van de maandboodschap voor de maand februari van mijn bron Solia. Misschien sta je op dit moment voor veel moeilijke beslissingen in je leven. Het kan zijn dat je het moeilijk hebt in je baan, dat je niet weet of het nog lang zo door zal gaan of dat je misschien op zoek moet naar iets nieuws, maar niet zeker weet of je de oude baan, de zekerheid achter je wilt of kunt laten.

Het kan ook zijn dat je relatie je momenteel bezig houdt. Dat je niet weet of het nog veel langer zo door zal gaan, of het zin heeft om het verder uit te diepen, eraan te werken. Of dat het beter is om de relatie te beëindigen.

Het kan ook zijn dat je het over het algemeen moeilijk vindt om te besluiten elke ochtend op te staan en aan het leven deel te nemen, omdat je niet weet hoe je je taken moet aanpakken en je een zekere verlamming voelt. Maar het kan net zo goed zijn dat je niet wilt opstaan omdat je ziet van ik niet weet wat ik nu moet doen. Ik kan nergens over beslissen. Het is een soort lijdzame toestand.

Solia geeft je als het ware een geheim recept voor al deze vragen en moeilijke beslissingen. Een nieuw perspectief op je Zijn. En een oefening die je elke dag zou moeten doen. Deze oefening vraagt om een beetje uitleg, daarom vraag ik je om er na de channeling drie minuten bij te blijven. Ik zal je uitleggen hoe je deze oefening goed kunt doen, hoe je hem in je leven kunt integreren zodat je er echt profijt van hebt. Zodat je echt zielsgeleide beslissingen in je leven kunt nemen en stopt met je zorgen te maken over de beslissingen.

Zodat je echt weet, dit is nu echt mijn weg. En deze channeling zal daar een grote bijdrage aan leveren en als je de oefening daarna elke dag doet, zul je al snel merken dat je leven zich opent. Dat dingen op hun plaats vallen, dat je niet langer worstelt, dat je niet langer in conflict bent met jezelf.

Ik draag je nu over aan Solia en wens je veel plezier, veel realisaties en ook rustige, ontroerende momenten in deze channeling. Maak het jezelf gemakkelijk, sluit je ogen en open je hart en ik zie je na de boodschap voor de uitleg van deze belangrijke oefening voor jou.

Channeling:

We heten jullie van harte welkom bij deze maandelijkse update. Een update voor jullie, voor jullie Zijn, voor jullie Groei. Eerst en vooral is deze update altijd nodig van jezelf. Om jezelf met de realiteit in overeenstemming te brengen. Jullie basistoestand is er een die in illusie huist, die kunstmatig is, die een wereld creëert die niet overeenkomt met de werkelijkheid. En dus moet je proberen jezelf steeds weer terug te brengen in de werkelijkheid. Om in het moment te komen en het Zijn van zijn ware kant te ervaren. Deze waarheid ligt in jezelf. Het is dus een verbinding met je eigen waarheid en deze zoektocht naar het onveranderlijke, deze zoektocht naar de stilte, deze stap in de eeuwigheid is altijd nodig en belangrijk voor jullie.

De update voor deze maand februari is dus in de eerste plaats een oproep aan jullie om je te herinneren. Om jezelf te herinneren. Om je de geschenken die je hebt te herinneren. Om je het potentieel te herinneren dat in je sluimert. Om je eraan te herinneren dat je meer bent dan dit omhulsel. Om je te herinneren aan je pad.

Het is onze taak, het is onze zorg om jullie te begeleiden, om jullie wakker te schudden, om jullie aan te moedigen om nieuwe wegen in te slaan. Het ligt niet in onze macht om de beslissingen voor jullie te nemen. Om jullie te vertellen, doe dit, doe dat, want deze beslissing is wat in essentie jullie menselijkheid vormt. Deze beslissingen vormen de brug tussen het spirituele en het aardse. En het loopt via jullie, door jullie heen.
De beslissing is wat telt. De beslissing geeft vorm aan je leven. En de beslissing wordt gevormd door je bewustzijn. Je bewustzijn is de kern van je pad. Bewustzijn verwerven, je bewustzijn uitbreiden en je bewustzijn aanscherpen voor je beslissingen.

Dingen waarvan je je bewust bent, geven je de mogelijkheid om te beslissen. Dingen waar je je niet bewust van bent, beheersen je onbewust. En jullie vragen je af hoe deze of gene gebeurtenis heeft kunnen plaatsvinden. Jullie hebben er geen verklaring voor, jullie vragen je af hoe dit onbewuste jullie heeft bestuurd.

Er zijn twee categorieën.

Er is het onbewuste schimmige/donkere deel in jullie.
En er is het onbewuste licht in jullie.

Beide onbewuste mogelijkheden leiden je. Het lichtvolle leidt jullie naar wonderen. Het is de liefde die in je spreekt, zelfs als je denkt dat je de weg kwijt bent, is er nog steeds dit onveranderlijke potentieel in je dat je wonderen blijft schenken. Dat je oplucht, dat je eraan herinnert dat het leven liefde is. Dat je niets hoeft te doen, dat alles gebeurt zonder dat je wat hoeft te doen, zonder dat je je in hoeft te spannen.

Dan is er het onbewuste schimmige, de delen waar je je niet bewust van bent. De delen die aan het licht willen komen en jullie daarom geschenken geven die voor jullie geen geschenken lijken. Het zijn nare ervaringen, het zijn pijnlijke ervaringen, het zijn ervaringen die je naar beneden halen. Het zijn ervaringen die je ziek maken, het zijn ervaringen die je in een depressie brengen. En deze onbewuste schaduw is een potentieel dat je nu kunt ontsluiten, dat je kunt decoderen, dat je kunt zien. Het is belangrijk dat je je bewust bent van deze delen, dat je ze toelaat, dat je ze niet verwerpt. Het is niet mogelijk om de schaduw voor eens en voor altijd en in zijn geheel te elimineren, want hij huist in jou.

Het is ook geen eliminatie, want eliminatie impliceert dat je het niet wilt hebben. Het is een zich ernaar keren. Het is erkennen dat er dingen in je zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Dit is wat het schimmige in wezen is. Het is geen werkelijkheid, het is geen realiteit. Het is een potentieel dat zich gevormd heeft uit jullie ideeën, meningen, waarnemingen, angsten. Uit dit en andere levens. Het is dus een schaduw die het licht verbergt. En licht is je essentie, licht is je kern en daarom gaat het om het accepteren en herkennen van dingen in jezelf die voor jou misschien echt lijken, maar niets met de werkelijkheid te maken hebben.

Deze schaduwen maken deel uit van jullie reis, ze maken deel uit van jullie realiteit en komen niet overeen met de werkelijkheid. Op deze manier willen we jullie het verschil uitleggen tussen werkelijkheid en realiteit. Realiteit is de omstandigheden waarin jullie je bevinden. Het is het alledaagse dat je tegenkomt, het is het wezen waarin je vertoeft, het is de aura waarin je je bevindt, het is je wezen hier op aarde. Jullie werkelijkheid. Jullie aardse realiteit, die ook gekenmerkt wordt door dualiteit. Het is belangrijk om te accepteren dat jullie je in een realiteit bevinden waardoor het voor jullie mogelijk is om de werkelijkheid te herkennen. De realiteit maakt de weg naar de werkelijkheid voor jullie vrij.

De werkelijkheid is het onveranderlijke in jullie Zijn. Werkelijkheid is constantheid, werkelijkheid is meer dan constantheid, het is eeuwigdurende ether. Werkelijkheid wordt van jou op het moment dat je haar uitnodigt. Jullie zullen geconfronteerd worden met jullie realiteit en je zult je verstand, dat je de illusie geeft, willen temmen. Illusie is een deel van jullie realiteit en zo kun je in feite drie lagen van jullie wezen definiëren.

De illusie, die op geen enkele manier echt is, die niets te maken heeft met de werkelijkheid zelf, die verzonnen is door je illusionaire verstand, dat onafhankelijk is geworden, dat God en het goddelijke wilde en moest vervangen. Het moest zijn eigen wereld scheppen om bestaansrecht te hebben. Dus deze geest, deze scheppende geest heeft deze illusie gecreëerd. En deze illusie maakt deel uit van jullie realiteit, jullie aardse realiteit. Hij vermengt en weeft zich in jullie realiteit en de transformatie vindt plaats in de realiteit, door jullie en door jullie interactie met de werkelijkheid. Door in het reine te komen met je realiteit, met alles wat je tegenkomt, en daarbij niet te vergeten dat er een derde laag is.

De werkelijkheid die alles doordringt, die overal doorheen stroomt, die alles vasthoudt en die alles oplost in de eeuwigheid. Niets van hetgeen wat jullie op dit moment bezighoudt is belangrijk voor de eeuwigheid. Jullie mogen dit feit, deze wet van eeuwigheid, nu steeds meer gaan geloven. Dat dit alles, hoe complex het ook voor jullie mag zijn, hoe belangrijk het ook voor jullie mag lijken, in wezen geen betekenis heeft voor de essentie van eeuwigheid.

De essentie van eeuwigheid is liefde en deze essentie is onveranderlijk in de kern, liefde is alomvattend en eeuwigdurend, maar het kan zijn energie uitbreiden, het kan groeien, het kan zich uitbreiden zoals het universum en de energieën zich uitbreiden.

Het is voor jullie niet te begrijpen, omdat jullie expansie begrijpen als iets dat meer wordt in vergelijking met. Deze expansie is niet wat we bedoelen. De toename in liefde is niet meer in de zin van wat jullie onder meer verstaan. Aangezien liefde en essentie altijd zonder vergelijking hebben bestaan, aangezien liefde en essentie zonder tijd bestaan, bestaat dit meer, deze toename niet echt en toch is het een toename, toch is het een toename in frequentie. Het is een toename in frequentie, een toename in trilling, het is een toename in de liefdesfrequentie. En zo dragen jullie ervaringen bij aan deze groei, aan deze trillingsverhoging van liefde.

Dit is de taak van jullie incarnatie. Dit is de taak van jullie realiteit. Jezelf verlossen van deze dualiteit, waarbij verlossing niet impliceert dat deze werkelijkheid iets slechts is om aan te ontsnappen. Maar het lijden dat onvermijdelijk verweven is met deze realiteit door het bestaan van materie, door de confrontatie met het mens-zijn, met het lichaam, door dit per se onvermijdelijke lijden, kan de indruk wekken dat er verlossing plaatsvindt en dat je verlost wordt van iets slechts. Maar de verlossing is de oplossing voor de dingen. De verlossing is gewaarwording, het volledige bewustworden, het extatische moment van besef. En zo zijn jullie op dit pad naar bewustwording. Ieder op zijn eigen manier. Ieder met zijn eigen mogelijkheden. Deze update die we je vandaag geven is om je aan dit pad te herinneren. Om je eraan te herinneren wie je bent en waarom je bent.

Je hoeft niets meer te doen dan jezelf in dit bewustzijn te plaatsen. Om het je te herinneren. En deze herinnering die voor jou zo ver weg lijkt, die soms onbereikbaar lijkt. Deze herinnering heeft vele herinneringen nodig.

Elke herinnering brengt je lichtjaren dichter bij je essentie. We vragen jullie om dit tijdelijke momentum hier buiten beschouwing te laten. Elk moment dat je ervaart in het niet-tijdelijke wordt in jullie Zijn versterkt op een manier die voor jullie onvoorstelbaar is.

Dit is precies waarom het nodig is om jezelf er steeds weer aan te herinneren. Jezelf te laten herinneren en op zoek te gaan naar gelegenheden waarin herinneren mogelijk is. Je verstand zal het automatisch overnemen. Je dagelijks leven wordt gekenmerkt door het verstand. Die neemt het over zodra je uit het niet-tijdelijke bent gestapt. De frequentie is dus ook bepalend, de intervallen waarop je in contact komt met deze werkelijkheid en die je door de dag heen begeleidt.

Een nieuw Zijn is aangebroken, een nieuw bewust Zijn en jullie bewandelen dit pad als lichtwezens.

Wij zijn bij jullie in deze tijd

en groeten jullie vanuit de eeuwigheid.

SOLIA

Afsluiting:

Zo dan is het weer tijd om langzaam terug te komen en ik zal kort uitleggen hoe je de essentie van deze boodschap in je leven kunt integreren met een heel eenvoudige maar belangrijke oefening!

Je hebt gehoord dat het steeds meer gaat om in de werkelijkheid te komen. Het overwinnen van illusie en realiteit en het komen in deze staat van onveranderlijke waarheid. Het vergt oefening, want de factoren hebben het zo sterk overgenomen dat het echt training vergt om jezelf er gedurende de dag aan te herinneren dat deze staat van werkelijkheid bestaat. Dat hij er altijd voor je is. Alleen ben je meestal altijd in de andere staat. En als je geen deuren blijft openen en jezelf hier niet aan blijft herinneren, dan zal er niets veranderen omdat het zo sterk is en de mechanismen zo natuurlijk werken. De illusie en je gewoontes waar je niet uit kunt komen. Je gaat gewoon over en gaat niet voortdurend over naar die andere staat.

Je kunt in een meditatie ervaringen hebben gehad met waarheid en werkelijkheid, maar als je dit niet echt continu in je leven realiseert, dan zal het altijd een heen en weer zijn. En het zou eigenlijk geleidelijk aan een natuurlijke staat moeten worden.

Een natuurlijke staat van waarheid en essentie. Vandaar de volgende oefening:

Solia gaf enige tijd geleden in een channeling een aantal zeer belangrijke affirmaties. Ik zat graag nog een keer een link naar de video, maar ik vertel ze je graag nog een keer. Pak alsjeblieft ook pen en papier om het op te schrijven.

Ik post ze hier, maar ook op mijn Telegram kanaal, waarop je je kunt abonneren, je vindt de link in de videobeschrijving.

Er zijn 6 affirmaties en ze zijn als volgt:

Ik ben een schepsel van liefde en ik wend me tot liefde

Liefde is de kern van mijn wezen

Ik ben liefde

De vrede ligt in mij

Ik ben klaar om de wereld op een nieuwe manier te zien

Ik laat me leiden door de spirituele wereld en ben bereid voor dit Zijn

Wat je nu kunt doen is elke dag een van deze affirmaties gebruiken, je kunt ze ook over meerdere dagen gebruiken en voor jezelf een timer instellen.

Je kunt jezelf er bijvoorbeeld elk uur aan herinneren om deze informatie hardop of in gedachten te zeggen, maar het is beter als je het hardop zegt, je ogen sluit en jezelf onderdompelt in deze staat van werkelijkheid. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, pauzeer je werk en geef jezelf de ruimte om deze ruimte te openen voor de werkelijkheid. Om echt los te komen van wat je aan het doen bent, wat meestal iets ego-gedreven is waarbij je denkt dat je geen tijd hebt voor de werkelijkheid.

We doen deze en andere bewustzijnsoefeningen ook in de Solia Lichtruimte, die binnenkort zijn deuren opent. Maar je kunt er nu al langs surfen en luisteren naar de boodschap die Solia hier voor je heeft achtergelaten en horen wat je te wachten staat in de Solia Lichtruimte. Je vindt de link in de videobeschrijving.

Nederlandse vertaling: Petra -voor wakkeremensen.org