Solia: Spirituele basisvragen – Bewustzijn en Bewustheid – deel 5

Spirituele basisvragen – Bewustzijn en Bewustheid – deel 5

Channeling – hoe verloopt de weg van de ziel naar verlichting?

Bewustwording – de weg van de ziel

De weg van de ziel naar bewustheid – een reis door vele levens

De weg van de ziel strekt zich uit over vele levens, waarin zij precies die ervaringen opdoet die zij voor zichzelf heeft gepland en die van belang zijn om bewust te worden. Een lange en uitdagende weg die niet noodzakelijkerwijs eindigt met verlichting, maar met een extatische eindervaring na het laatste aardse leven.

Vraag aan SOLIA over de weg van de ziel:

Jullie hebben eens gezegd: “Jullie zijn al bijna blind en kunnen nauwelijks jezelf zien en nog minder wat er om jullie heen is. Je leeft nog, maar je bent diep in slaap.”
Waarom slapen wij überhaupt en hoe verloopt de weg van de ziel naar volmaakte ontwaaktheid?

Je komt slapend op deze wereld

Je bent nooit in slaap gevallen, want je bent slapend ter wereld gekomen. Hoewel je van buiten volledig wakker bent, is je innerlijke leven in een diepe slaap gewikkeld. Dit is dus de uitgangspositie voor jullie allemaal, wanneer je ziel voor de eerste keer het lichaam binnengaat. Dit is hoe jullie allemaal hier aankomen om het pad naar bewustzijn te bewandelen. Er staan jullie vele ervaringen te wachten en jullie hebben besloten deze weg op jullie te nemen. Je wist van tevoren dat dit pad een uitdaging zou zijn. Het ervaren van vele levens in verschillende lichamen is een onderneming op zich. Dus je bent klaar om dit avontuur van mens-zijn ten volle te beleven en te ontdekken.

Wat betekent het in essentie om een mens te zijn?

Deze mensheid stelt jullie flink op de proef en vraagt jullie om het te aanvaarden en in liefde te beseffen wat dit alles voor jullie betekent. Lijden en vreugde wachten in gelijke mate op jullie, want zonder deze polen zouden jullie nooit het potentieel van dit mens-zijn kunnen ervaren.

Wees dus niet meer verbaasd dat er lijden en vreugde is in deze wereld. Het is iets oorzakelijks dat bij het mens-zijn hoort. Aanvaard dit onmiskenbare feit dat je tegelijkertijd vreugde en lijden kunt voortbrengen.

Want jullie zijn zelf degenen die dat doen.

Jullie zijn er zelf verantwoordelijk voor. En tegelijkertijd zijn jullie het niet.

Want door jullie diepe slaap kunnen jullie niet duidelijk zien wat jullie eigenlijk aan het doen zijn. Slaap maakt je willoos. Je hebt de situatie niet in de hand. Je kunt niet alles van jezelf zien, want dat is nu juist het proces dat het mens-zijn met zich meebrengt:

beetje bij beetje, dat wat binnenin verborgen is naar buiten brengen en het bekijken.

Wat zijn de gevolgen als je dit of dat doet?
Wie bepaalt mijn daden?
Wat kan ik bereiken?
Waar wil ik voor vechten?
Wat is mijn lotsbestemming?

Alles wil ervaren worden

Deze weg is lang en vereist al je liefde. Al je liefde betekent dat je altijd zoveel liefde kunt geven als mogelijk is. Je bent beperkt en toch heb je voortdurend de mogelijkheid om je grenzen te verleggen. Liefde kan ook op deze manier blijven groeien en ontwikkelen. Maar dit vereist een bewust worden over hetgeen wat er in je begraven zit. In elk leven zijn dit verschillende dingen.

Alles wil ervaren worden.
Alles wil zich uitdrukken.
Alles wil begrepen worden.
Alles en alles. Alles en alles.

Alles is veel.
Alles is heel veel.
Alles is heel veel.

Veel en veel.
Veel en veel.
Veel en veel.

Het is onmogelijk dit bestaan te bevatten in zo’n kort ogenblik van één leven. Dus heb je veel levenstijd nodig om jezelf uit te leven en te ervaren wat je geacht wordt te ervaren.

Er is geen plan, maar er zijn richtingen die je hebt gekozen. Jullie voeren het plan zelf uit en na elk leven worden de inzichten van dit deel verwerkt en verteerd.

Dit gebeurt op een ander niveau van je wezen. Het is een plaats van rust en toevlucht. Hier kun je je batterijen opladen voor het volgende leven dat je gekozen hebt.

Dus je bent altijd in ontwikkeling en krijgt geleidelijk toegang tot wat je bent.

Angst vormt je eerste verschijning op deze aarde

Aan het begin van je reis ben je nog zeer nauw verbonden met je oorsprong. Zo dichtbij dat je niet kunt bevatten wat er met je gebeurt. Je bent nu voor het eerst in een aards lichaam – neergezet op de planeet Aarde. Je weet niet wat er met je gebeurt.

Alles is nieuw.
Geen houvast.
Geen zekerheid.

Alles is nieuw!

Deze angst vormt je eerste verschijning op deze aarde. Angst voor dit zo onbekende nieuwe bestaan. Alles is nu mogelijk:

Je kunt gewond raken.
Je kunt gedood worden.
Je moet eten en kunt niet meer alleen maar Zijn.

Alles is anders!
Alles kan gebeuren!

Dit alles is moeilijk voor jullie om te verdragen en daarom houden jullie het soms maar een paar minuten vol op deze wereld, om je dan onmiddellijk weer terug te trekken naar het astrale thuis.

Maar zelfs deze paar minuten zijn een kostbaar leven. Je hebt veel geleerd! En de mensen om je heen hebben ook veel geleerd.

Dit is allemaal belangrijk voor je ontwikkeling.
Dit kan niet worden vermeden.

Het was jouw beslissing om deze weg in te slaan. Maar je gaat niet alleen. Je hebt elkaar! Jullie hebben allemaal mekaar om je heen.

Jullie zijn allemaal zielen op dit pad van bewustwording

Jullie haten elkaar en toch houden jullie oneindig veel van elkaar!

Jullie zijn één. Maar jullie zijn slechts versnipperd in vele afzonderlijke delen. Als een grote hoop scherven liggen jullie verspreid over het hele bestaan. Maar jullie zijn één. En deze eenheid terug te vinden is de taak van jullie bestaan.

Om één te worden met jezelf en één te worden met al dat is. Dit is de helderheid en verlichting waar jullie allemaal naar verlangen.

Licht in plaats van duisternis.
Vrij zijn in plaats van opgesloten.
Leven in plaats van sterven.

Jullie vurigste wensen zijn hier verenigd.

Licht, vrijheid en leven tot in alle eeuwigheid

Je volgt deze toestand bewust of onbewust. Alles is je dierbaar en goed om enkele van deze wensen uit te laten komen.

Maar je kunt niet voorkomen dat je jezelf en anderen pijn doet onderweg. Iedereen heeft dezelfde verlangens en iedereen wil ze beleven. Dus je neemt wat je denkt te willen en vergeet dat je iets van anderen neemt.

Maar ook dat is een fundamenteel deel van jullie leven.

Geven en nemen. Nemen zonder te geven. Geven zonder te nemen.

Dat willen jullie allemaal ervaren en beleven tijdens jullie reis.

Leven en laten leven. Dat is de formule die een gelukkig leven belooft. Dus de ziel heeft zich veel voorgenomen op haar lange reis door de tijd. Het is onvermijdelijk dat het op deze reis evenveel leed als vreugde zal ondervinden. Het kan niet leren hoe het voelt om een mens te zijn zonder deze twee polen. De ervaringen die ze opdoet dragen allemaal bij tot haar bewustwording. Ze wordt zich bewust van zichzelf. Ondanks dit lichaam, of juist door dit lichaam, kan zij dit doen: zich bewust worden van zichzelf en nieuwe dingen integreren in haar eeuwige bestaan. Deze bewustwording is dus een essentieel onderdeel van de groei en niets ervan zal verloren gaan.

Alles is opgenomen in een groot geheel.
Alles is tegelijkertijd belangrijk en onbelangrijk.

Dit is zeker moeilijk voor jullie te begrijpen, omdat jullie zoveel willen begrijpen. Maar je kunt de werkelijke waarde van je leven niet op deze manier begrijpen. De waarde van je bestaan gaat je begrip ver te boven. Je zou overweldigd zijn als je het allemaal in één keer begreep. Het vergt veel tijd en ervaring om deze graad van volmaakte ontwaaktheid te kunnen verdragen. Want volledige ontwaaktheid betekent volledig bewust te zijn.

Verlichting is geen doel

Deze staat van verlichting is waar velen van jullie naar verlangen. Om verlichting te bereiken.

Verlicht te worden.

Maar laat ons jullie vertellen dat deze toestand niet het einde is van je ontwikkeling. Verlichte zielen hebben ook een reeks taken en ontwikkelingsstadia te volbrengen. Zij kunnen dit alleen voor het eerst op een andere manier doen dan zij tot dan toe gewend waren.

Verlichte wezens vullen jullie bestaan met licht en energie. Zij zijn als levende batterijen die je levensenergie in overvloed kunnen geven. Dat is de voornaamste taak van verlichte zielen: Om gidsen te zijn en energie weg te geven. Geschenken en tastbare giften.

Verlichting is echter niet voor alle zielen in gelijke mate bestemd, noch is het noodzakelijk. Verlichting is geen doel dat bereikt moet worden. Maar het is niettemin mogelijk deze staat te bereiken op hoge leeftijd van de ziel. De incarnatiereis hoeft hierdoor echter niet automatisch te eindigen. Verlichting is niet altijd het eindpunt van de reis van de ziel. Het is een toestand die voortduurt en een leven lang kan duren. Het is een toestand van volledige bewustheid, maar het is ook normaal dat de ziel in een volgend leven helemaal opnieuw moet beginnen en zich opnieuw op haar reis naar bewustheid begeeft.

Laat je dus niet te veel verwarren door het mysterie van “verlichting” en ga gewoon verder op je weg.

Iedereen bewandelt zijn eigen pad

Jouw pad is wat telt! Niet dat van de anderen. Iedereen bewandelt zijn eigen pad en de bestemming van deze reis door de tijd lonkt voor jullie allemaal in gelijke mate. Het is geen bestemming! Het is eerder een tijdelijk eindpunt van een lange cyclus. Dit eindpunt gaat gepaard met oneindige vreugde en extase. Een moment van loslaten en een moment van oneindige liefde. Dit eindpunt van je incarnatiereis sluit op natuurlijke wijze op je laatste leven aan.

Een moment van definitieve terugkeer naar je spirituele thuis. Je zult daar dan blijven en verdere ontwikkelingsfasen doorlopen. Maar je zult niet meer terugkeren naar een aards lichaam. Jullie reis zal niettemin worden voortgezet en de ontwikkeling zal nu op andere bestaansniveaus plaatsvinden.

Dit kan echter niet langer het onderwerp zijn van onze uiteenzettingen van vandaag. Enerzijds kunnen wij verslag uitbrengen over wat wij zelf hebben meegemaakt en anderzijds gaan de verklaringen verder dan wat vandaag gezegd moet worden.

Leef wel, jullie burgers van de Aarde
en begrijp je reis als een deel van een lange reis door het universum.
Alles is één.
Al-één
Al-één-Zijn.

SOLIA

„Channeling – de weg van de ziel”: ontvangen door Stefan Schmid op 8 + 9.02.2019. Deze tekst mag gratis gebruikt worden. Publicatie alleen met deze bronspecificatie: SOLIA – http://www.solia-channeling.de– Stefan Schmid
Wijzigingen in de tekst zijn niet toegestaan.

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org