Solia – Smartphones: dat wist je nog niet (bijzonder)!

Solia – Smartphones: dat wist je nog niet (bijzonder)!

Vertaling van video
Youtube
Odysee

Hoe ziet de spirituele wereld onze smartphones? Een belangrijke channeling die je moet horen!

Inleiding:

Ja, ik denk dat er bijna niemand meer is die geen persoonlijke gevoelens heeft over mobiele telefoons. Er zijn oneindig veel vormen van. Misschien heb je er al een tijdje last van dat je te veel tijd doorbrengt op je mobiele telefoon. Dat je je niet los kunt maken van je favoriete apps. Misschien heb je ook last van de stortvloed aan sociale media en kun je jezelf niet meer redden door alle berichten; je weet niet waar je tijd blijft. Misschien maak je je ook zorgen over onze jeugd, waarvan sommigen op 2-3-jarige leeftijd al verknocht zijn aan hun mobiele telefoon en vraag je je af: waar zal dit in de toekomst toe leiden als de volgende generatie alleen deze wereld van het onwerkelijke, de virtuele wereld, kent?
Maar je maakt je misschien ook zorgen over straling, 5 G en het hele energetische aspect achter mobiele telefoons. En last but not least is de kwestie van gegevensbescherming sommige mensen ook een doorn in het oog.

Daarom ga ik nu in trance en kijken we uit naar de boodschap en het standpunt van de spirituele wereld.

Channeling:

We willen graag tot jullie spreken als een collectief van liefde, als Solia. Tot jullie dienst voor jullie vragen.

Het is onze wens om jullie te helpen op jullie pad, dat zich ingebed ziet in de vele uitdagingen. Jullie wereld, jullie moderne wereld verandert. Jullie hebben veel bereikt en er liggen grote dingen voor jullie in het verschiet. Jullie mobiele telefoons, jullie mediale vermogens zijn een waardevol bezit van deze tijd en alles heeft twee polen. In jullie wereld is alles verdeeld in twee polen. Jullie verdelen deze dingen, jullie maken de scheiding en het is een natuurwet en tegelijkertijd kunnen en mogen en moeten jullie deze scheiding geleidelijk opheffen.

Dit is dus het moment om wat licht op dit onderwerp te schijnen. Het is tijd om een bewustzijn over dit onderwerp te ontwikkelen. Het is een belangrijk onderwerp, het is een onderwerp dat in elke seconde van jullie bestaan aanwezig is, waar de een meer mee te maken heeft en de ander minder. En toch zijn jullie allemaal betrokken bij dit energetische veld, of je het nu leuk vindt of niet.

Dus allereerst is het belangrijk dat je accepteert wat je zorgen baart, wat je irriteert, wat je boos maakt, wat je bang maakt. Als een momentum van je wezen. Het is belangrijk dat je accepteert wat je bezighoudt om verandering teweeg te brengen. Een verandering wordt nooit van buitenaf geïnitieerd, maar vindt zijn oorsprong in jezelf. Dus als je nu een probleem hebt met betrekking tot de tijd die je doorbrengt met media, de tijd die je doorbrengt op je mobiele telefoon, zeg dan eerst tegen jezelf “zo is het op dit moment, ik merk dat ik veel tijd doorbreng op mijn mobiele telefoon“. Omdat deze waarneming de eerste stap is naar jezelf waarnemen zonder vooroordelen, jezelf zien zoals je bent. Het niet eerst willen veranderen en je er niet meteen tegen verzetten. De neutrale kijk, de niet-oordelende kijk en de liefdevolle kijk op wat is, is de eerste en belangrijkste stap.

Vervolgens worden jullie uitgenodigd om jezelf te observeren en te beslissen hoe jullie je leven willen leiden. Welke waarden belangrijk voor je zijn. Deze basisoriëntatie zal je beslissingen beïnvloeden en ook elke kleine beslissing of je een app opent of niet. Denk er op die manier voortdurend aan wat je wilt. Deze oriëntatie kan worden afgestemd op jullie gevoel. Je kunt vrede instellen als je afstemming, je kunt kalmte instellen als je afstemming, je kunt bij-mezelf-zijn kiezen als je oriëntatie. En ga dan zorgvuldig na wat het oppakken van je mobiele telefoon met je doet. Leidt het je naar waar je naartoe wilt of leidt het je ervan weg. Deze vraag alleen al zal een verandering in je teweegbrengen. Alleen al het op één lijn brengen van je acties met deze oriëntatie zal jou en het geheel veranderen. Je hoeft niet van jezelf te eisen dat dit onmiddellijk lukt, want deze verandering voltrekt zich in zijn eigen tempo. Accepteer dus ook je eigen tempo, accepteer je eigen zwakheden en vergeet gewoon niet waar je heen wilt en waar het eigenlijk om gaat.

Dan zullen jullie stap voor stap vrede krijgen met alles wat je doet, want het maakt niet uit wat jullie doen. Het enige dat telt is hoe je beslist en in welk bewustzijn je beslist om dingen wel of niet te doen.

Het onderwerp energie is voor velen van jullie belangrijk. Velen worden bang als ze horen dat de netwerken worden uitgebreid, dat de straling toeneemt, dat de gezondheid gevaar loopt. Energie is het grote vraagstuk van deze tijd en het is belangrijk dat jullie begrijpen dat alles wat jullie aan de buitenkant zien een weerspiegeling is van iets dat in jullie collectief vibreert. Je kunt dit niet per se afwijzen, want het is ook een feit. Maar het is ook belangrijk om dit eerst te accepteren.

Streef dan een verandering na in je denken en in je Zijn. Het is jouw kijk op de dingen die het geheel verandert. Door de schuld te geven aan degenen die zich van jou meester maken, die dingen doen zonder het je te vragen, die jouw wil terzijde schuiven, die jouw gezondheid in gevaar brengen. Al deze projecties leiden je af van je eigen problemen. Ze projecteren wat in je aanwezig is als zwakte, wat in je woont als schaduwen, wat in je trilt als onzekerheden. Je probeert dit allemaal kwijt te raken en meestal stuur je het naar de buitenwereld en dus straalt het terug in de ware zin van het woord. Deze straling die jullie hier beïnvloedt, is ook straling die jullie als collectief hebben uitgezonden. Jullie kunnen jezelf niet verwijderen uit dit collectief.

En zo zijn jullie, en zo waren jullie, betrokken bij dit proces en zo kunnen jullie dit proces ook veranderen op de manier die jullie willen, in overeenstemming met jullie natuur.

Het gaat er dus om je natuur te leren kennen, jezelf te leren kennen en het onnatuurlijke in jezelf te herkennen en het in het licht te brengen, het toe te staan als licht te schijnen. Hiervoor hoeven jullie niet veel te doen, want jullie hebben al veel schaduwwerk gedaan. Het is nu een kwestie van de schaduwen in het licht brengen. Om ze daar te laten helen, om ze daar te plaatsen waar ze werkelijk heling kunnen ervaren. Als je ze op elkaar afschuift, je angsten, je zorgen, zul je geen heling ervaren. Want niemand van jullie kan op deze manier genezing brengen. Je kunt niet helen wat de ander aangaat. En je moet deze dingen onvermijdelijk teruggeven aan het collectief. Zo vibreren de dingen in dit collectief en kunnen ze zichzelf niet verlossen.

Neem daarom deze angst en we richten ons hier ook specifiek op deze angsten, deze angsten voor de dood, angst voor schade aan de gezondheid, angst voor machteloosheid, angst voor onderdrukking en angst voor de eigen kracht. Deze angst is de grootste in jullie systeem. De angst om jezelf in je volle kracht te verdragen. En we kiezen deze term bewust omdat het een van je grootste angsten is om je volledig vrij te voelen. Jullie streven hiernaar met alles wat jullie kunnen en toch zit er een grote angst in jullie verborgen. Jullie zijn zo gewend geraakt aan beperking, aan slachtoffer zijn, aan machteloosheid, dat jullie van dit potentieel zijn gaan houden. Jullie haten het en houden er tegelijkertijd van. Jullie vinden het moeilijk om los te laten en kunnen je niet voorstellen hoe je leven zou zijn als je volledig vrij en ongebonden zou zijn. Deze angst voor je eigen kracht is dus een heel belangrijk besef voor je en we vragen je om alle gebeurtenissen die op je pad komen vanuit dit gezichtspunt te zien en jezelf in je kracht te zien. Want de straling die op jullie afkomt, kan jullie in jullie kracht geen kwaad doen. Het kan jullie geen kwaad doen. En dus mogen jullie deze trillingen zien als een uitnodiging om in je kracht te komen.

Omdat dit niet van de ene op de andere dag mogelijk is, kunnen en mogen jullie ter vervanging verschillende beschermingsmechanismen aanschaffen om je tegen deze straling te beschermen. Zie deze beschermingsmechanismen echter niet als het enige dat je uiteindelijk kan beschermen, anders word je opnieuw afhankelijk. Je wordt in dit leven beschut en beschermd door God. Je wordt beschermd door het universum, door het leven. Noem het wat je wilt, maar voel je verbonden met het licht, voel je te allen tijde beschermd en herdefinieer zelfs het woord “bescherming”. Want het woord “bescherming” impliceert dat er iets moet zijn om je tegen te beschermen.
Ga dus een stap verder en zeg tegen jezelf:

“Ik Ben Vrij”,
“Ik Ben Licht”,
“Ik Ben Liefde”,
“Ik Straal Vol Licht”
.

Deze affirmatie zal je wapenen tegen alles wat gevaarlijk voor je lijkt. Oefen deze woorden, gebruik ze in situaties die je bang maken.

Het bewust worden van je angsten en je mobiele telefoons geven je allerlei mogelijkheden om met je angsten in contact te komen. Deze stimulatie en bewustwording van je angsten is een zeer waardevol pluspunt. Want je ziet dingen waar je je eerder niet bewust van was. Jullie jeugd, de kinderen die nu in dit mobiele telefoonmedium worden getrokken, die zich eraan overgeven, maken hun ervaring. Het is een grootschalig project, een generatieoverschrijdend project om een enorme verschuiving in bewustzijn teweeg te brengen. Want de illusie die jullie allemaal bezighoudt, manifesteert zich in zijn puurste vorm in deze mobiele telefoons. Mensen die zich er niet van bewust zijn dat illusie bestaat, worden geabsorbeerd en kunnen geen verschil meer waarnemen tussen deze wereld van het virtuele en de werkelijkheid. Zelfs degenen die weten dat illusie bestaat, lopen het risico in deze virtuele wereld getrokken te worden en het als echt te zien.

Telkens als je dit overkomt, wees je er dan van bewust. Stap uit de illusie en op die manier zal de mobiele telefoon jullie helpen om ook in een grotere context uit jullie illusies te stappen. Want er is geen verschil tussen illusies. Illusie is illusie. Hoe je het ook wendt of keert, het blijft hetzelfde, het is de andere kant van de werkelijkheid. Werkelijkheid is de kwaliteit die je steeds meer mag uitnodigen. Die je kunt ervaren door je naar het ware Zijn te keren.

Wat we vandaag tegen jullie gezegd hebben, ook al lijken deze zinnen misschien dwaas voor jullie, afgezaagd, en als jullie het gevoel hebben dat jullie het al weten, dat jullie wezens van licht zijn, dat jullie wezens van liefde zijn, dan vertelt dit jullie ook alleen maar dat de entiteit die jullie in de illusie drijft, die jullie ervan weerhoudt om verder te gaan naar de werkelijkheid, jullie geest, jullie gedachten, dat deze illusie en deze entiteit jullie ervan weerhoudt om naar de eenvoudige werkelijkheid te gaan. Het is de eenvoudige werkelijkheid die nu op jullie wacht. De affirmaties en zinnen die we met jullie gedeeld hebben zijn onovertroffen in hun schoonheid en effectiviteit. Ze zijn de essentie van jullie wezen. Gebruik ze en accepteer elke uitnodiging die je op dit pad brengt. Dus zie je mobiele telefoons als helpers van deze tijd. Zie het potentieel dat ze herbergen, omdat ze jullie op een nieuwe manier met elkaar verbinden. Ze vervangen niet het netwerken dat belangrijk voor jullie is, je spirituele netwerken, je hartsnetwerken, maar ze dragen dit symbool van netwerken in zich. Je kunt in hen zien wat je wilt. Je kunt de medaille van de kant bekijken die jij wilt.

Herpositioneer jezelf dus in je leven en kies bewust de kant en de richting die resoneren in je hart en die je hoort vanuit je ziel.

Jullie zijn klaar voor deze tijd, wij groeten vanuit de eeuwigheid.

Solia

Nawoord:

En ik wil je iets belangrijks meegeven om mee te nemen. Een channeling als deze is altijd een opslagplaats voor de lange termijn, vind ik, een injectie, een energetische injectie die zich geleidelijk door het systeem verspreidt. Je hebt gezien dat deze channeling misschien heel anders heeft uitgepakt dan je eigenlijk had verwacht. Dat er veel diepe thema’s zijn die door de mobiele telefoon worden gesymboliseerd en dat je ze door de mobiele telefoon heen kunt zien, in de waarste zin van het woord.

Omdat je niet alles in één keer kunt zien, nodig ik je uit om nog minstens één keer naar deze channeling te luisteren, want het is niet alleen de spirituele of mentale informatie die belangrijk is, maar het is belangrijk dat je deze energie erin blijft steken en dan zullen er vanzelf dingen gaan gebeuren. Ze helen omdat je in deze helende ruimte bent. Zo’n channeling is ook altijd een verbinding met de helende ruimte en met onze essentie.

Schrijf dan deze affirmaties op, oefen ze en vertrouw erop dat alles verandering in je leven teweeg kan brengen.

Ik nodig je nog uit om je te abonneren op mijn Telegram kanaal. Daar ontvang je ook dagelijkse berichten en wekelijkse berichten die hier niet op YouTube verschijnen. Nog een fijne dag en tot de volgende keer!

Stefan

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org