Solia – Een Boodschap Voor De Wereld, Die Iedereen Zou Moeten Horen

SoliaEen Boodschap Voor De Wereld, Die Iedereen Zou Moeten Horen

Vertaling vanaf video:

Youtube: https://youtu.be/Bffo7wIOZqc?t=205 (start na het intro, vanaf het begin van de channeling)
Odysee: https://odysee.com/@SOLIACHANNELING:7/eine-botschaft-f%C3%BCr-die-welt%2C-die-jeder:f?r=CBBSsTKn9WKcvHQu4hhCvc7ptrcW65Mw&t=205 (start na het intro, vanaf het begin van de channeling)

Hoe gaat het verder met onze wereld? En hoe vind je je zielenpad in deze tijden van onzekerheid? SOLIA geeft hier een liefdevol en wijs antwoord op.

Start vertaling na het intro.

Wees gegroet aardbewoners,

Jullie tijd is rijp voor een ommekeer, voor verandering en voor vernieuwing.

Wij zijn Solia, een collectief van de spirituele wereld dat deze reis op aarde al heeft voltooid. Wij staan ​​aan jullie zijde als helpers en adviseurs om door deze periode van verandering heen te kunnen komen.

Want er wordt veel van jullie gevraagd in deze tijden. En er is een visie voor nodig. Het vraagt om ​leiderschap. Het is belangrijk voor ons om jullie vast te houden, te ondersteunen en te motiveren om deze golven te doorstaan.

Jullie zielen zijn zich bewust van wat hun is opgedragen en wat ze als liefdesdienaren voor het goddelijke geheel hebben uitgezocht om te doen. Deze aardse reis is een liefdesdienst aan de schepping. En jullie opdracht is nu om deze dienst echt te erkennen. Het bestaan ​​en jullie Zijn lijken voor jullie soms zo zinloos, misbruikt en ondoorzichtig. En door deze aarzeling en twijfel lijken de dagen nog moeilijker dan ze al zijn.

Wees er zeker van dat deze tijd van onmetelijke rijkdom is voor jullie zelf en voor de schepping. En als de dagen zich zinloos aanvoelen en je een zekere vermoeidheid voelt om op deze weg verder te gaan, dan willen we je hier en nu aanmoedigen om de zeilen niet slap te laten hangen, maar ze gewillig in de wind van het leven te zetten. De winden van het leven dragen je door het bestaan ​​en vaak is het gepast om de controle over het schip op te geven. Laat het roer los en laat de golven en het getij de koers bepalen.
We weten heel goed dat deze oefening moeilijk voor jullie is. Want het roer loslaten betekent met vertrouwen in deze boot gaan zitten en hem zijn richting te laten vinden.

De ziel leidt je over de wegen. De ziel vindt de weg door de getijden. De ziel vindt de weg in de grootste storm en beleeft daar haar essentie. Door het loslaten van het stuur kunnen jullie toegang krijgen tot de ziel. Laat jezelf ervaren wat het betekent om je over te geven. Overgave is de les die het leven je nu leert. Overgave aan het Zijn. Overgave is een proces van schenken. Geven, zichzelf geven en zichzelf schenken.
Jezelf betrekken in de ondoordringbare verwevenheid van het leven. Geef je over en vind vervulling. Want door het geven en het zich overgeven aan, wordt je hart gevuld met de nectar van liefde.

Als je weerstand biedt, ben je verloren en hebt pijn die niet meer te verdragen is. Laat je vallen en geef je over aan de ziel. Ervaar de uitgestrektheid en verlaat de paden van de “veilige” haven. Ieder op zijn eigen manier en ieder met zijn eigen mogelijkheden.

Iedereen verbonden met hun ziel. De wereld ligt aan jullie voeten, jullie dienares. Dienares, geen ondergeschikte! Jullie zijn de bewoners van deze aardbal, dit zielenrijk dat jullie ter beschikking is gesteld om het menszijn in haar volheid te verkennen.

Jullie reis heeft je nu op een punt gebracht waar je jezelf weer moet en mag begrijpen. Er is een tijd aangebroken die een nieuw bewustzijn tot stand brengt. Die de wereld als één geheel ziet.
De scheiding die jullie gedurende millennia hebben ervaren, staat nu op het punt een eenheid te naderen die nieuwe mogelijkheden voor jullie zal openen om op alle mogelijke manieren verbinding te maken. Niets is echt gescheiden in dit bestaan ​​en toch is het belangrijk en juist om die scheiding te ervaren.

Door de scheiding en de pijn die daarmee gepaard gaan, gaan jullie automatisch richting liefde en verbinding. En deze eenheid waar jullie nu naar toe gaan, wordt flink op de proef gesteld. Het leven is gespleten. De dualiteit heeft een tijdelijk hoogtepunt bereikt. Dualiteit en verdeeldheid bepalen wat er gebeurt.

Maar tegelijkertijd lossen dingen op, worden voor jullie toegankelijk en ontstaat er een opening in het geheel, waardoor jullie een onmetelijke rijkdom aan liefde, begrip en verbondenheid geschonken wordt. De ziel leidt. De ziel weet. De ziel is de essentie van je bestaan. We willen deze essentie nu dichter bij je brengen en je thuis in de ziel brengen. Jullie met je bron verbinden. Sta je ziel toe om dichter bij je te komen, zichzelf te laten zien en transformatie in jou op gang te brengen. Laat haar binnenkomen en laat je nu vallen in deze wereld waar je vandaan komt en die deel uitmaakt van je aardse bestaan.

(opm. vertaalster: Hier spreekt Stefan Schmid in de taal van de ziel, waarin hij ook cursussen geeft. Ik raad iedereen aan om op de onderstaande link te klikken en er echt naar te luisteren.)

Youtube: https://youtu.be/Bffo7wIOZqc?t=880

Odysee: https://odysee.com/@SOLIACHANNELING:7/eine-botschaft-f%C3%BCr-die-welt%2C-die-jeder:f?r=CBBSsTKn9WKcvHQu4hhCvc7ptrcW65Mw&t=880

Geef je over aan de ziel en straal het universum in.

Wij zijn bij jullie in deze tijd.

En groeten vanuit de eeuwigheid.

Solia

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org