SOLIA Channeling Juni 2022

SOLIA Channeling Juni 2022

„Plezier komt op de eerste plaats.
Plezier in dat wat jullie doen.
Plezier vinden in het leven, in het nieuwe,
 in het uitproberen, in het ontdekken.“

SOLIA

Wees gegroet lieve zielen

We zijn jullie nogmaals veel dank verschuldigd omdat jullie dit uur hebben gekozen om te pauzeren, elkaar te ontmoeten, jezelf weer te vinden, om het Zijn te beschouwen. We zijn verheugd om jullie nogmaals enkele elementen van dit Zijn bij te brengen die belangrijk zijn voor de groei in deze tijd en vooral in deze maand juni belangrijk zijn, gunstig zijn en jullie op het goede spoor van de tijd te zetten dat op dit moment niet zo gemakkelijk te vinden is. Het is niet altijd makkelijk voor jullie om dat Zijn, deze lijn te vinden, die je door deze golven van het onbekende voert.

Juni is een gekke maand. Een maand die het allemaal op zijn eigen manier in zich heeft, die zich op een nieuwe manier laat gelden.

Een maand is een bewustzijn. Het is een tastbaar geheel, gestolde tijd, een stukje dat je overzicht geeft. Dit bewustzijn zou je er geleidelijk aan van bewust moeten maken dat er eigenlijk alleen deze oneindige tijd is, maar dat je deze hapklare brokjes graag aanneemt en deze overzichtelijke dimensies nodig hebt om te navigeren.

Liefdevolle zelfbevestiging

En zo doet deze maand – dit bewustzijn – dat aan jullie gekoppeld is en omgekeerd, zich gelden. Dus als we zeggen dat deze maand zichzelf doet gelden, dan is dit “zichzelf doen gelden” op dezelfde manier in jullie en in je bewustzijn aanwezig.

Wees jullie er dus van bewust, dat jullie een maand, een stukje, een periode voor jullie zien en hebben liggen, die jullie uitnodigt om de dingen te benoemen.

Dingen hebben namen en vormen nodig. Ze hebben jullie vormgeving en vormgeving in het Zijn nodig. Dingen moeten zowel in je als om je heen vorm krijgen. En dus zul je in deze maand voelen en merken dat er dingen in je opkomen die gezegd willen worden, die eruit willen, en dit “jezelf (op)nieuw uiten” zal een vorm van uiting zijn van liefde en helderheid. Het zal een vorm van communicatie zijn die tegelijkertijd helder en liefdevol is en spreekt. Dit willen we aan het begin van deze maandboodschap gezegd hebben.

Deze zelfbevestiging: het doen gelden en doorzetten van datgene dat in jullie sluimert en zich een weg naar buiten wil banen.

Kruispunten

Jullie staan op punt X.
Paden kruisen elkaar, paden splitsen zich.
Zoals een X.

Er is een centrum en er zijn vier richtingen. Er zijn paden die je in de ene of de andere richting leiden en het nulpunt kruisen. En dus moeten jullie niet aarzelen om deze lijnen duidelijk te volgen wanneer je ze ziet. Deze kruispunten die je verschillende paden, rechte paden en duidelijke tekens aanbieden. Als je deze kruispunten ziet, deze delen van de weg, deze splitsingen waarvoor je een beslissing moet nemen, bewandel dan dapper dit nieuwe pad en blijf niet in het midden vaststaan.

Neem dus assertieve beslissingen en sla de paden zonder aarzeling in. Dit zal jullie helpen sneller bij je doel te komen en minder tijd te verspillen aan het heen en weer gaan tussen de verschillende opties. De X-vergelijking zou nu aan beide kanten moeten werken en jullie mogen steeds meer in evenwicht komen en geen onevenwichtigheid tussen het intellect en het hart meer hoeven dulden.

Dus breng de dingen in evenwicht, zodat de vergelijking steeds beter opgaat en jullie niet steeds opnieuw hoeven te rekenen of achteraf dingen moeten verrekenen. Bewandel de rechte en duidelijke weg, twijfel niet lang, maar geef de volledige soevereiniteit aan de drijfveer van het Zijn.

Gelijktijdigheid van de dingen

Wat brengt hij jullie, deze maand?
Wat brengt de tijd?
Waarheen leidt de weg?

Hoe ziet het nieuwe er uit?
Hoe laat ik het oude achter me?

Hoe breng ik die twee in harmonie en hoe verzacht ik de zorgen om het eigen bestaan, dat in zo vele opzichten zo onzeker lijkt en er zo uitgebuit uitziet?

Dus hoe breng ik alles dat nu in mijn leven opduikt in harmonie, hoe vind ik de juiste mix?

Deze vragen branden in je ziel, ze dagen je elke dag uit om alles te geven om alle energieën te harmoniseren. Om datgene te verzoenen wat in jou is opgelost, losgemaakt en bevrijd, met wat zich wil vastklampen aan de oude, bekende structuren: het nieuwe bewustzijn vergelijken met het oude perspectief, de nieuwe ontmoetingen met oude bekenden. Dit alles is een krachtstrijd die je soms uitput. Omdat de richtingen niet echt gecombineerd willen worden – volgens jouw mening. Het zijn aparte werelden die je hier tegenkomt en tegelijkertijd is het ÉÉN proces, ÉÉN bewustzijn, ÉÉN weg. En als je dit “tegelijkertijd” een beetje meer in je zou kunnen aannemen en accepteren, dan zou dit de dingen die jullie raken een beetje verlichten. Er zou minder “hier” en “daar” zijn, maar eerder het bewandelen van twee wegen, die echter één zielenweg zijn.

Accepteer de gelijktijdigheid der dingen dus zo goed mogelijk en leer om te schakelen tussen de verschillende bewustzijnservaringen: omschakelen of waarnemen. Neem waar wanneer een energie je hoog laat vibreren en wanneer ze je misschien ook nog duizelig maakt door haar immense lichtintensiteit.

Neem ook waar wanneer de energieën je naar beneden trekken, als ze je laten verstarren en wanneer ze je van je kracht beroven.

Merk ook de rustperiodes op die nodig zijn om de energieën die je momenteel in jezelf waarneemt in balans en op één lijn te brengen. Merk ze op tijdens deze rustfases, die een verteringsfase, een integratiefase en een evenwichtsfase zijn.

Het vinden van het veelgeprezen centrum is een veeleisende onderneming en jullie zijn van harte welkom om op dit punt te ontspannen als je dit centrum niet altijd en overal kunt bereiken. Wees je ervan bewust dat als je heen en weer zwaait tussen de polen, je altijd het midden doorkruist en een gevoel krijgt voor het midden totdat de slinger weer de andere kant op zwaait. En dus is het een achtbaanrit vol beweging, die echter al een nieuwe bodem onder zich voelt, die niet langer tot in het ondiepe water van vroeger reikt, maar in plaats daarvan op een andere basis door zijn loopings en bochten rijdt. Pas goed op jezelf en blijf in beweging.

Lichamelijk in beweging blijven

Zorg voor voldoende lichaamsbeweging, want dit is goed voor de ledematen, ze moeten zich kunnen uitstrekken, hebben voeding nodig. Daarom is elke vorm van beweging – elke vorm van lichte rek- en strekoefeningen, yoga, touwtjespringen, makkelijke wandelingen waarbij je je richt op het vooruitkomen – goed.

Dit alles geeft je een goede en solide relatie met je lichaam, die nu zo belangrijk is en die je de ruimte moet geven en laten. Deze maand is het fysieke een belangrijk moment en word je beloond met een frisheid en energie waardoor je beter in staat bent om met de hoogfrequente processen om te gaan.

Plezier komt op de eerste plaats. Plezier in dat wat jullie doen. Plezier vinden in het leven, in het nieuwe, in het uitproberen, in het ontdekken. Jullie zouden nu zelfs de meest vreemde dingen en verlangens moeten laten ontstaan ​​en vorm laten aannemen. Laat die verlangens binnen, laat jezelf gelden en geef dit plezier en dit vreugdevolle een nieuw gezicht. Laat jezelf stralen in dit vreugdevolle wezen – zelfs als dingen voor jou misschien zinloos lijken. Maar zolang je gewoon plezier hebt, is dat de beste “zin” die jullie je kunnen voorstellen.

Kom op die manier in een gevoel van lichtheid dat je levendigheid en behendigheid in je wezen zal geven en je de dingen met een vanzelfsprekendheid laat communiceren. We spraken aanvankelijk over dit “zichzelf doen gelden” en dit “zichzelf doen gelden” is een gemakkelijke handeling, zou geen inspannende handeling mogen zijn en het vreugdevolle, het plezier helpt je om je mening en de innerlijke waarheden met gemak en overtuigingskracht te communiceren.

Op die manier sluiten de gelederen zich.

Dit is de samensmelting van krachten die jullie deze maand voortstuwen, waardoor jullie snel vooruitgaan en jullie nieuwe strijders van het licht maken.

Wij zijn bij jullie in deze tijd en groeten vanuit de eeuwigheid

SOLIA

Channeling 2022“: doorgegeven door het medium Stefan Schmid. De tekst van de channeling mag gratis gebruikt worden. Publicatie alleen met deze bronvermelding – https://www.solia-channeling.de/– Stefan Schmid
Wijzigingen in de tekst zijn niet toegestaan.

Channelings 2022