SOLIA – boodschap van Aartsengel Michaël

SOLIA boodschap van Aartsengel Michaël

Telegram – 8.7.2024

Geliefde zielen,

Het is jullie natuur om het leven te willen begrijpen. Om het op te delen in logische eenheden die je sympathiek, duidelijk en begrijpelijk lijken.

De heelheid van het Zijn is zowel dierbaar als beangstigend voor jullie. Eng omdat jullie gefragmenteerde geesten hun functie zouden verliezen en jullie een nieuw gezicht zouden kunnen tonen: dat van liefde.

Je hoeft niet te begrijpen waarom dit een contradictio in terminis is. Realiseer je gewoon dat het bestaat.

In jou.
In je handelingen.
In je uitdrukking.

De tegenstrijdigheid van liefhebben zonder lief te willen hebben: uit angst om alles wat je bezit te verliezen.

Afscheiding is jullie heilige goed – geschapen in tegenstelling tot God.

Afscheiding is wat jullie kennen: wat jullie tegelijkertijd haten en liefhebben.

Afscheiding heeft jullie in zijn greep.
Liefde leidt je.

Afscheiding belemmert je.
Liefde maakt dingen mogelijk.

De afscheiding maakt jullie eenzaam.
Liefde verbindt.

Het een naast het ander. Jullie weten dit allemaal. En toch is je hart koud. Jullie hebben het zo koud en ondergaan de winter van gedachten die je in het ijs van je verstand begraven.

Hoe willen jullie deze winter overleven?
Hoe kunnen jullie de vreugde vinden in het ijzige dal van gedachten die je zonder het te beseffen op het ijs leiden?

Laat jezelf vallen.
Geef je over.
Vergeet wie je bent en herinner je aan de ware liefde.
Die heeft sinds het begin der tijden in jullie gewoond.

Laat de zuivere geest je eraan herinneren.
Roep haar op en geef het roer aan haar over.

Telkens als je je realiseert dat je op het ijs afstevent.
Telkens als je je realiseert dat je in de film van illusie bent beland. Wanneer je je realiseert dat je niet aanwezig bent.

Roep dan je zuiverste wezen aan en ervaar het wonder van liefde.”

AARTSENGEL MICHAËL

Kanaal: Stefan Schmidt

Nederlandse vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org