Solia – belangrijke channeling: 8e dimensie

 

Soliabelangrijke channeling: 8e dimensie

Vertaling vanaf video

Odysee

Youtube

Wat zij zeggen blaast nu IEDEREEN omver (extreme energie!). Een belangrijke boodschap van een nieuwe en naamloze entiteit uit de 8e dimensie wiens energie zich als een lopend vuurtje verspreidt.

Inleiding:

Hallo lieve mensen,

Leuk dat jullie er vandaag weer zijn en welkom aan allen die voor het eerst op mijn kanaal zijn.
Vanwege de grote vraag, vanwege de ongelofelijk vele ontroerende reacties op mijn channeling van december, waarin ik jullie voorstelde aan een nieuwe entiteit uit de 8e dimensie, heb ik vandaag weer een channeling uit precies deze dimensie en van precies dit sterrenvolk dat ik nog helemaal niet zo lang ken.
Maar de reacties van jullie, de commentaren, de vele commentaren, de ontroerende commentaren ook de ongewone commentaren, laten zien dat deze entiteit iets heel bijzonders in jullie heeft losgemaakt en het was spannend om te zien hoe deze energie zich verspreidde.

In het begin werd er nauwelijks op de video geklikt omdat niemand wist wat hij ermee aan moest, het was een totaal nieuwe energie en toen vond deze energie langzaam zijn weg en had werkelijk een doorslaand effect. Het heeft, zo zou je kunnen zeggen, jullie uit het lood geslagen en van je stuk gebracht.
En mijzelf ook. Ik heb de entiteit nog niet zo lang geleden voor het eerst zelf ontdekt en leren kennen, omdat ik een vraag had voor de geestelijke wereld en die heb ik niet aan Solia gesteld, maar ik heb opengelaten wie er zou willen antwoorden.

En toen kwam plotseling die nieuwe en krachtige energie, die eigenlijk onbeschrijfelijk is, onmogelijk met woorden te beschrijven.
Maar jullie hebben me zoveel verteld in de commentaren, in e-mails, in What’s app en velen van jullie hebben ook rechtstreeks contact met me opgenomen omdat jullie een boodschap willen van deze nieuwe instantie.

En dit alles heeft me ertoe aangezet jullie nog een boodschap van dit sterrenvolk te sturen, en ik geloof dat we nog veel zullen horen van deze entiteit, waarvan we de naam nog niet eens kennen.
Ze zeiden me de vorige keer: we zullen jullie ooit een naam geven, maar niet vandaag. En als je de channeling straks hoort, zul je beseffen, zul je begrijpen waarom dit zo is. Waarom deze entiteit ervan afziet om alles onder woorden te brengen en te definiëren.

Het gaat dus echt om voelen, om aanvoelen wat er gebeurt als je deze energie werkelijk in je opneemt en voelt. Ik wil jullie een commentaar voorlezen dat ik heel ontroerend vond en heel indrukwekkend hoe deze channeling door jullie werd ontvangen.

Het kwam via what’s app:
Ongelooflijk deze channeling.

Ik voel dat ik anders adem en tintelingen over mijn hele lichaam en alsof er een douche loopt, vooral onder mijn voeten.

Het hoofd en rond het derde oog is als een soort stromen ….

En rond het hart heb ik het gevoel dat het langzaam begint te draaien!

Beste Stefan, ik wilde je alleen maar vertellen wat een effect deze channeling heeft.

Als je de commentaren op mijn kanaal leest, vind je daar nog veel meer ontroerende ervaringen. En ik nodig je uit en ik vraag je ook om na deze channeling als het ware los te gaan in de commentaren en te schrijven wat het met je doet, deze channeling. Schrijf me over je ervaringen en schrijf me ook welke vragen je hebt voor deze bron, voor deze instantie. Vragen van algemeen belang, van algemene interesse, en ik zal dan proberen ze in de volgende channelings te implementeren.
Als je een persoonlijke boodschap van deze entiteit wilt hebben, dan bied ik je nog steeds, net als in de laatste channelling, de mogelijkheid om een boodschap voor jou door te geven, op een concrete vraag of ook een algemene boodschap. En dus bied ik de “weitblickchanneling” in december aan, hetzij met Solia, hetzij ook met deze entiteit, waarvan we de naam nog niet kennen.

En daarom verheugt het me nog meer dat ik jullie deze channeling kan presenteren. Ik heb er net weer naar geluisterd en baadde zelf in deze energie. En de woorden komen werkelijk voort uit een ongelooflijke wijsheid. Ze zijn heel eenvoudig maar zo diepgaand dat je er echt meerdere keren naar moet luisteren en het gaat er ook echt om in die energie te zijn. Dat benadrukt de bron ook, dat het gaat om ontmoeting, om samenzijn in deze energie. Je zult misschien merken dat je een beetje opzij geschoven wordt, dat je bewustzijn verschuift, dat het misschien niet alle woorden één op één hoort, maar dat er veel in je werkt.

Dat is minstens zo belangrijk als het begrijpen van de bewoordingen. Dat je je openstelt voor deze thema’s en deze energie, en dat werkt dan echt in jezelf en brengt ook diepe veranderingen teweeg.

Als je je aangesproken voelt door deze energie, dan vraag ik je deze boodschap ook te delen, zodat deze entiteit zich ook kan laten horen. Dat meer mensen ervan kunnen profiteren en kunnen genieten van deze transformerende energie.

Ik kijk dus uit naar deze channeling, ik hoop jullie ook en ik wens jullie mooie minuten toe met deze entiteit uit de 8e dimensie.

Channeling:

Jullie hebben veel vragen, de ontmoeting met ons heeft jullie geraakt en diep ontroerd. De vragen die je jezelf stelt zijn niet van groot belang. Bij ons zijn is wat telt. De vragen die je jezelf stelt zijn begrijpelijk, maar ze vertroebelen je bewustzijn. Kennis over onze dimensie en wat haar doet bewegen is een grote interesse van jullie en jullie willen maar al te graag weten wat hier gebeurt, wat er hier speelt, hoe we zijn, hoe we leven. En toch ligt het buiten jullie horizon om dit werkelijk te bevatten.
Daarom zullen we ervan afzien jullie in detail te illustreren wat onze dimensie inhoudt en welke verschillen er zijn met die van jullie.

We moedigen jullie veel liever aan om te zien wat er in elk moment is, het te aanvaarden en het in te bedden in je eigen werkelijkheid. Je kunt niet in de toekomst denken. Je kunt niet in de toekomst zijn zoals jullie je dat voorstellen. Je kunt in de toekomst zijn, je bent in principe in de toekomst. Net als jullie in het heden en in het verleden zijn. Deze gelijktijdigheid van tijd is een verschijnsel dat jullie begrip te boven gaat en daarom denken jullie jezelf in de toekomst en toch zijn jullie er mijlenver van verwijderd.
De toekomst ligt in het hier en nu. De toekomst is wat je ervaart. De toekomst is je toevluchtsoord. De toekomst is een tastbare realiteit. Je doordrenkt de toekomst met je angsten. Je hebt visioenen en toch leef je ze niet zoals je zou kunnen. De toekomst is een schrikbeeld voor jullie. De toekomst is wat je zorgen baart. De toekomst doet je pijn. De toekomst is een spinsel dat je niet vertrouwd is. De toekomst vernietigt je heden.
De toekomst is geen fenomeen. Jullie interpreteren veel te veel in wat jullie de toekomst noemen. De toekomst is een energetische entiteit die ontstaat in een moment van bewustzijn. Het is een moment van bewustzijn, van openheid en toegang tot het Al. Deze toekomst is dus altijd bedreigend voor je, is altijd bedreigend voor je als je niet in bewustzijn bent. Bewustwording is een proces, het is een openingsproces, het is een binnenkomen in het geheel. Als je nu je gedachten laat afdwalen naar deze toekomst die slechts een projectie van je verstand is, dan ben je niet daar waar de wonderen gebeuren.

Jullie zijn je allemaal bewust van de magie van het moment, en toch nemen we waar dat jullie dit moment niet verwelkomen als een vriend. Dit moment is niet iets waar je echt naar verlangt en daarom verstrooit je geest zich om momenten te vinden die hem tot rust brengen. Kalmering is een factor die jullie in je tijd verplaatst. Kalmering is wat je verlangt, kalmeren is wat je wilt dat er gebeurt. Kalmte is datgene wat je vrede zou brengen. Kalmte is datgene waardoor je eindelijk tot jezelf zou komen. Maar deze rust is een illusie. Deze kalmering die gebaseerd is op het principe van “pas als, dan”, deze kalmering zal nooit plaatsvinden. Want kalmte is mogelijk in elk moment van jullie Zijn.
Rust is het basisprincipe van de schepping. Rust is de kern van je wezen. De schepping is vredig, kalm, sereen. De hectiek in jou is een uitwas van je gedachten, je eigen wereld, je gedachtewereld, die ook een schepping is. Het is een schepping van jezelf, deze wereld van gedachten, en je hebt je best gedaan om deze schepping zo vorm te geven dat ze bij je past en je dierbaar is.

Jullie zijn eraan gewend geraakt in deze wereld te vertoeven en zijn vergeten wat de kern van dit Zijn is. De gedachtenwereld heeft jullie in deze illusie geleid en leidt jullie er tegelijkertijd weer uit. In haar ondraaglijkheid zijn jullie nu gedwongen manieren te zoeken om uit deze gevangenis te breken die jullie voor jezelf gecreëerd hebben. Jullie hebben deze gevangenis voor jezelf gecreëerd en jullie hebben de sleutels kwijtgemaakt. Jullie weten niet meer hoe jullie uit deze gevangenis kunnen ontsnappen, jullie weten niet meer hoe jullie de deuren kunnen ontsluiten en dit beeld is als een paradox. Dat je jezelf hebt opgesloten en schijnbaar alle ontsnappingsmogelijkheden hebt geëlimineerd.

Maar er zijn delen in jullie die altijd leven, die altijd geleefd hebben en die deze gevangenis als niet echt zien. Die er altijd met een zekere glimlach naar hebben gekeken en toch uit grenzeloze liefde dit proces gewillig hebben toegestaan. Jullie moesten deze gevangenis bouwen om te herkennen waar jullie Zijn naartoe gaat.

De delen van jullie die de sleutels in handen hebben staan nu klaar om jullie te helpen. In het verstand alleen zul je deze gevangenis nooit kunnen verlaten. In het verstand alleen blijven jullie gevangenen van jezelf. In het verstand zul je de wonderen van het spirituele niet kunnen proeven.

Het spirituele is een deel van je bestaan. Het spirituele is de oorspronkelijke bron van je wezen. Jullie zijn spirituele wezens. Jullie zijn gematerialiseerd om de geest te verruimen. Materie helpt je om je geest te verruimen. De gevangenis is dus niet de materie, het niet gebonden zijn. Integendeel. Je gehechtheid aan dit lichaam en aan dit Zijn helpt je om je te verbinden met je spirituele delen. De processen die jullie nu allemaal doormaken is een bevrijding van de geest. Het is geen verwerping van materie, maar het is een aanvaarding van materie voor de bevrijding van de geest.

De 3D-wereld die jullie zo vaak en zo graag achter jullie willen laten is geen vijand. Deze 3D-wereld is ook een constructie van je verstand. Wij, die in de 8e dimensie wonen, verdelen de wereld alleen uit liefde voor jullie in verschillende trillingsniveaus. Het is voor ons niet meer nodig om ons in de afscheiding van het verstand te begeven en we willen jullie uitnodigen om geleidelijk je concepten achter je te laten. De verdeling van je wereld in labels, het stoppen in verschillende hokjes, vernauwt je geest meer dan je je kunt voorstellen. Het visioen van een opening is voor jullie ruim voldoende en je hoeft deze opening niet onder woorden te brengen. Dus als we zouden uitleggen of proberen uit te leggen wat de 8e dimensie is, zouden jullie wanhopig worden.

Jullie zouden er een zekere fascinatie aan ontlenen, maar in wezen zou deze informatie jullie niet dienen en de beschrijving van de processen die nu op jullie planeet plaatsvinden, het labelen van de processen dient jullie niet in jullie vooruitgang. Het dient je, maar alleen als je erkent dat woorden op dit punt hun tijd gehad hebben.

Zo wacht je een woordeloze wijsheid, die haar magie ontvouwt in het feit dat ze niet oordeelt, niet verdeelt en het Geheel, het alomvattende in zijn diepte begrijpt.

De oefening voor jullie is nu om dit verwijlen te oefenen. Zich overgeven aan het woordloze. Om zich aan te sluiten bij de woordeloze schoonheid van de schepping. Jullie zouden zoveel meer wonderen kunnen ervaren als jullie je woorden maar tot zwijgen konden brengen.

Sta jezelf dus toe te zwijgen. Sta jezelf toe stil te zijn. Sta jezelf toe te zijn.

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org