SOLIA – 3 vreemde dingen die alleen oude zielen doen (test jezelf!)

 

SOLIA – 3 vreemde dingen die alleen oude zielen doen (test jezelf!)

Vertaling vanaf video

Odysee

Youtube

Wil je weten of je een oude ziel bent? Test je zieleleeftijd met deze video en ontdek hoe oud je ziel werkelijk is.

Inleiding:

In deze video laat ik je kennismaken met 3 dingen die voor veel mensen vreemd lijken, maar voor oude zielen volkomen normaal zijn. Deze video moet je helpen uit te zoeken wat je zielenleeftijd op dit moment is en na te gaan of je een oude ziel bent die al heel heel lang hier op aarde geïncarneerd is en graag wil weten wat zijn taak hier nog is. Waarom is het dan zo nuttig om de exacte leeftijd van jouw ziel te weten?

Het is zo nuttig omdat elke zieleleeftijd zijn eigen vibratie, zijn eigen energie en zijn eigen missie heeft. En als je deze missie kent, dan kun je je op een heel andere manier oriënteren in je leven, dan kun je echt rechtstreeks naar je zielsmissie gaan en hoef je niet meer zoveel omwegen te maken. De deuren staan dan open en je kunt jezelf veel tijd, moeite en ook leed besparen als je dat weet.
Tegelijkertijd is het echt niet gemakkelijk, zo niet bijna onmogelijk, om de eigen zielentijd zelf precies te bepalen. Ik herinner me mijn eigen zoektocht destijds, vele jaren geleden. Ik heb veel boeken doorgespit, toen waren het de archetypen van de ziel, en ik probeerde mezelf in te schatten. Toen ik van een medium de leeftijd van de ziel te weten kwam, besefte ik dat ik er met mijn eigen inschatting helemaal naast had gezeten.

Het laat zien hoe complex deze kwestie is. Je moet aan de ene kant veel weten, en aan de andere kant moet je je bevrijden van je ideeën over welke zieleleeftijd je het liefst zou willen hebben. Want ik constateer steeds weer dat de zieleleeftijd wordt geëvalueerd en verdeeld in misschien geestelijk meer en minder ontwikkeld. Dat bijvoorbeeld een oude ziel zijn op de een of andere manier beter zou zijn dan een jonge ziel. Het is een grote, grote fout. Om je dit duidelijk te maken, wil ik je een kort fragment voorlezen uit een zeer belangrijke channeling van mijn bron Solia. Het gaat precies over dit onderwerp.

En dan lees je het volgende: Elk niveau heeft dus zijn eigen specifieke oriëntatie en kwaliteit. Niets is beter of slechter. Er is geen criterium dat de leeftijd zou kunnen indelen in de zin dat het ene stadium waardevoller of minder waardevol is dan het andere. Integendeel, elk stadium moet doorlopen worden, net zoals je in je leven niet zomaar 50 en dan 57 kunt zijn. Elk jaar wil geleefd en beleefd worden. Probeer je dus te bevrijden van dit soort beoordelingen.

Ja, dus dit is heel belangrijk voor je om allereerst te begrijpen dat er niets te bereiken valt in de zielenleeftijd en dat je altijd juist en belangrijk bent precies waar je bent, de leeftijd die je hebt, en dat het belangrijk is HIER te zijn en vrede te hebben met de leeftijd die je hebt. Net als in het echte leven. Het heeft weinig zin om te wensen dat je jonger of ouder was.

Het volgende dat je moet weten is dat er niet alleen oude zielen en jonge zielen zijn, maar dat er in totaal 5 verschillende zielencycli, zielenleeftijden zijn.
En deze cycli hebben hetzelfde verloop als een mensenleven. Eerst is er de zuigeling of babyziel. Dan komt de kinderziel, de cyclus van de kinderziel. Dan komt de lange cyclus van de jonge ziel, die ongeveer vergelijkbaar is met de menselijke puberteit, waarin de ziel dingen uitprobeert, waarin ze zichzelf heel erg definieert door haar uiterlijk, waarin ze soms echt domme dingen doet en plat op haar gezicht valt, net als in de puberteit. Dan is er de volwassen ziel en helemaal aan het eind de oude ziel.

De oude cyclus is dus de laatste cyclus. Deze lange incarnatiereis die ongeveer 10.000 jaar duurt en omvat ongeveer 70 levens. De ziel is hier dus enige tijd onderweg en het bijzondere van de cyclus van de oude ziel is dat de ziel langzaam heimwee krijgt en deze heimwee wordt steeds erger. Het verlangen naar het spirituele thuis waar ze ooit aan deze reis begon. Dit verlangen wordt vooral in de oude cyclus heel sterk en leidt vaak tot een zeer sterke eenzaamheid van deze zielen.

Oude zielen voelen zich vaak al vanaf hun geboorte anders dan alle anderen, omdat er niet zoveel van zijn. Op dit moment worden het er meer, op dit moment beleven we een verheffing en een stijging van de frequentie, wat ook betekent dat de leeftijd van de ziel verschuift. De opvallendste verschuiving in zielsveroudering is de verschuiving van jonge zielen naar volwassen zielen. Het is duidelijk dat volwassen zielen ook oude zielen worden, en dat men deze opstijging, deze opstijgingsverschijnselen, als het ware ook kan herkennen aan het ouder worden van de ziel.

Het worden er dus steeds meer, maar er zijn duidelijk nog steeds meer jonge en volwassen zielen geïncarneerd op deze aarde dan oude zielen, en daarom voelen oude zielen zich een beetje alleen, een beetje eenzaam, ook een beetje vreemd, want de oude ziel heeft zijn eigen voortekenen voor zijn oude zielencyclus. In de oude cyclus zijn er, net als in alle andere cycli, in totaal zeven verschillende stadia volgens de indeling van de zielenleer van de archetypen van de ziel, en dat vind ik altijd een heel handig en praktisch voorbeeld. Dus zeven verschillende stadia die de ziel in elke zielencyclus doorloopt en elk afzonderlijk stadium heeft zijn eigen taak, zijn eigen oriëntatie.

Ja, en de heel bijzondere voortekenen van de oude cyclus kun je heel goed zien in de drie wat vreemd aandoende dingen die eigenlijk alleen oude zielen zo doen.

En dan komen we meteen bij het eerste punt:

Doen, want oude zielen willen niet meer zoveel doen. Ze zijn relatief moe van deze lange reis en willen veel minder buiten doen, vergeleken met jonge zielen, omdat ze zich langzaam willen voorbereiden op de terugkeer naar het spirituele huis en daarvoor hebben ze veel ruimte voor zichzelf nodig, veel introspectie, veel tijd en muze en rust om zich echt op het innerlijke werk te kunnen richten. Oude zielen werken zich dus niet meer zo graag uit de naad, als ik het zo mag zeggen, ze houden van rust en doen steeds minder. Ze worden ook graag, laat ik zeggen, passief gevoed door pensioenen of lijfrentes. Misschien gaan ze eerder met pensioen dan anderen of hebben ze andere vormen van passief inkomen in de vorm van huur of wat dan ook, spaargeld, om zichzelf de tijd te geven naar binnen te kijken, zich naar binnen te richten.

Dat lijkt voor sommige mensen een beetje vreemd, omdat ze oude zielen altijd willen motiveren en zeggen “Kom op, doe nou eens wat, trap het gas een beetje in, wees niet zo lui en blijf niet zo liggen, maar ga aan de slag”.  Aan de ene kant is dat ook best goed, deze impuls, want oude zielen hebben soms de neiging om te veel uit te schakelen en als het ware al heel vroeg afscheid te nemen van het leven en een beetje als geesten over deze aarde te lopen, en dat is ook niet goed of gezond, want oude zielen kunnen veel vreugde beleven aan deze wereld en een grote bijdrage leveren aan andere mensen, aan andere zielen door hun ongelooflijke uitstraling. Daarom is het een heel lastige evenwichtsoefening tussen introspectie, tussen passiviteit en ook een zekere activiteit om als het ware niet te vroeg uit het leven te stappen.
Ja, en deze drang om niet zoveel te hoeven doen en tijd voor zichzelf te hebben kan er zelfs toe leiden dat de ziel kiest voor bepaalde ziekten of aandoeningen waardoor de ziel verzorgd kan worden. Het kan zelfs zijn dat de ziel in de oude cyclus kiest voor een vorm van ernstige invaliditeit om niet meer  zoveel om de buitenkant te hoeven geven, maar om zelf verzorgd te worden en niet meer zoveel te hoeven zorgen.
Er is ook het geval dat een oude ziel opnieuw incarneert als bedelaar, echt de hardliner versie van dit leven levend, en zo is er een heel scala aan mogelijke incarnaties voor een oude ziel, maar een bijzonder kenmerk is dat men niet meer zoveel wil doen, dat men tot rust komt, tot vrede met zichzelf komt en vooral innerlijk werk doet.

Het tweede belangrijke punt voor onze drie dingen is dat de oude zielen een steeds dunnere huid krijgen en doorlaatbaarder worden.

Je moet het zo zien dat de lichamelijkheid zo langzaam oplost, etherischer wordt, de terugkeer naar het spirituele steeds dichterbij komt en dus worden de oude zielen vaak erg gevoelig of overgevoelig. En de andere zielen, bijvoorbeeld de veel robuustere jonge zielen, ervaren dit soms als overgevoelig en je wordt gepest en krijgt te horen “Laat je niet zo gaan” en “Wees wat sterker, wees niet zo overgevoelig” en voor de oude ziel zijn dit serieuze kwesties om met deze doorlaatbaarheid om te gaan.
De goede weg vinden, niet de kanalen sluiten, maar open blijven, steeds opener worden en tegelijkertijd niet verdwalen, niet gebroken raken in deze wereld, die gekenmerkt wordt door veel invloeden van buitenaf en het is een bijzondere uitdaging, vooral voor oude zielen. De oude ziel moet leren zo met haar doorlaatbaarheid om te gaan dat ze de kracht en het potentieel van de geest gebruikt om dingen door te laten. Dat ze, naarmate ze steeds spiritueler wordt, dit potentieel ook gebruikt en zichzelf niet meer zo kwetsbaar maakt, maar werkelijk de kracht van de geest gebruikt om het lichaam weerbaarder te maken. Om de frequentie te verhogen, zodat dingen haar niet meer beïnvloeden zoals wanneer ze heel sterk in het lichaam gevangen zit. Dat is wat de oude ziel beetje bij beetje mag en moet leren in haar ontwikkelingscyclus.

Tegelijkertijd is het vaak zo, en dat vinden sommige mensen die geen oude zielen zijn ook een beetje vreemd, dat oude zielen hun uiterlijk steeds meer verwaarlozen. Vergeleken met de jonge cyclus is het voor de oude ziel niet meer zo belangrijk, het uiterlijk. En zo kan het ook zijn dat ze soms wat sjofel overkomt, met sjofele kleren, omdat ze zich er gewoon niet meer zo mee bezighouden. Het is voor hen ook te vermoeiend om naar de winkels te gaan, om iets uit te zoeken en ja, de focus is meer naar binnen gericht.
Het is belangrijk te weten dat het natuurlijk geen algemene uitspraak is, maar het kan wel, het is een verschijnsel dat steeds weer voorkomt en een teken is van wat de oude ziel uitmaakt, wat belangrijk voor haar is.

Dat betekent niet dat oude zielen geen prachtige kleren kunnen krijgen of er altijd als een zwerver uitzien, dat wil ik niet zeggen. Maar het kan wel, het kan een teken van herkenning zijn en daarom is het belangrijk om zelf te weten en te zien waar je te veel loslaat van het lichamelijke en van aardse geneugten en waar het eigenlijk niet meer zo belangrijk is. Dat is ook heel belangrijk voor je om, als je het gevoel hebt dat je een oude ziel bent, altijd na te gaan, is het echt niet meer belangrijk, hecht ik er geen belang meer aan of ben ik gewoon te moe en zou ik wat meer vreugde kunnen opwekken als ik wat meer terugkwam in het leven.

Oude zielen zijn soms ook heel koppig, heel eigenzinnig, omdat ze niet meer zoveel belang hechten aan de vervulling van de moraal en liever hun eigen waarheid leven en daarom zijn het soms ook heel koppige zielen die hun heel eigen weg gaan, wat veel anderen niet begrijpen. Daarmee moet ook de oude ziel leren omgaan, haar koppigheid, haar anders-zijn werkelijk belichamen, en pijnlijke ervaringen doormaken. Dat ze veroordeeld wordt omdat ze anders denkt, anders is en anders voelt dan veel andere mensen.

Ja, en het derde verschijnsel, het derde dat uniek is voor oude zielen, dat is de heel bijzondere energie die oude zielen uitstralen. Degenen die oude zielen kennen en misschien al heel oude zielen hebben ontmoet, ik had het geluk heel oude zielen van dichtbij en persoonlijk te ontmoeten. Een van hen was “Ama” die ook verlicht is. Maar wie deze energie, deze diepte van de oude ziel heeft ervaren, ziet graag alle andere eigenaardigheden over het hoofd, want de oude ziel heeft zo ver gereisd in zijn leven, heeft zoveel ervaringen opgedaan en heeft zo’n grote diepte in zijn hart, in zijn wezen, in zijn essentie, dat hij een ziel werkelijk kan verlichten en tot op zekere hoogte kan veroveren met slechts één blik.
En mensen voelen zich ook magisch aangetrokken tot oude zielen, omdat ze die wijsheid en die hoge mate van liefde zien die een oude ziel in die vele incarnaties heeft geleerd. Want dat is het eigenlijke doel van onze cyclus, dat we groeien in de hoeveelheid liefde. En de oude ziel heeft veel ervaringen opgedaan en is enorm gegroeid in de liefde en dat uit zich vooral in de blik. In de diepe ogen en in dit open hart, dat een heel bijzondere frequentie heeft in de oude zielencyclus.

De oude ziel is ook op een speciale manier geschikt om energie te produceren, om energie te leveren. De geestelijke kanalen worden ook steeds fijner, steeds meer open, zodat ze ook veel talenten heeft en vaak niet eens weet wat ze met die talenten moet doen. Waarheen ze ermee moet en dat is bij wijze van spreken zowel een vloek als een zegen voor de oude ziel, vooral omdat ze niet eens meer zoveel wil doen.

Om dat te vinden is voor de oude ziel geen gemakkelijke taak om echt te vinden welke taken er nog te doen zijn in dit leven. Daarom komen veel mensen bij mij, veel oude zielen die een update nodig hebben over hun zielsopdracht, over hun zielsopdracht die nu nog belangrijk is. Daarvoor is het ook belangrijk de leeftijd van de ziel te kennen. Als je je zieleleeftijd wilt weten om een kortere weg te nemen naar je zielentaak en te weten waar het in dit leven om gaat, schrijf me dan gerust. Ik kan in samenwerking met de geestelijke wereld heel precies je zieleleeftijd bepalen en je kunt je dan verdiepen in de relevante literatuur om je zieleleeftijd nog beter te begrijpen.

Bekijk de links in de videobeschrijving en neem contact op als jij ook je zielsessentie wilt ervaren. Dus niet alleen je zieleleeftijd, maar ook je basiszielenergie en je zielepad. Dit is als het ware een drie-eenheid die je veel richting en kennis geeft over je basiszielenergie en richting, zodat je je zielentaken met het grootst mogelijke gemak, vreugde en ook kracht kunt volbrengen. Zelfs, of vooral, als je een oude ziel bent.

En dus, welke leeftijd je ziel ook heeft, wens ik je een prachtig leven op aarde, want het is echt een prachtige kans om hier te zijn, om de ervaringen op te doen, en ik dank je voor je tijd en wens je het allerbeste.

Vertaling: Petra – voor wakkeremensen.org