Update van de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie / via Sheldan Nidle / 11 juli 2018

De energieën die uitgaan van de Galactische kern ontwaken de mensen van Gaia. Dit ontwaken van het wereldwijde bewustzijn is waar de cabal het meest bang voor is.

Salamat Jalwa (wees in gerechtigheid). We keren terug om met jullie te praten over vele evenementen die zich rondom jullie wereld ontvouwen. Jullie wereld zit gevangen in een oorlog tussen goed en kwaad. Al 13 millennia heeft de duistere kliek jullie planeet in handen. Met de nieuwe strategieën die we onze aardse bondgenoten hebben gegeven, nu de Alliantie genoemd, zijn de getijden gedraait: het duister verliest zijn kracht terwijl het Bondgenootschap steeds meer momentum krijgt. Het enige dat de duistere kliek nog over heeft is het vermogen om vervelende vertragingen te veroorzaken, die binnenkort ook zullen ophouden. Het duister bevindt zich in ernstige moeilijkheden omdat de manieren om de massa’s te misleiden opraken. Het Bondgenootschap, geleidelijk aan en op zijn eigen tempo,brengt buitengewone veranderingen in de wereld teeg. 

We hebben met de Alliantie een van onze succesvolle strategieën gedeeld, die we Fluid Group Dynamics noemen. Deze strategie heeft de neiging de cabal te verwarren omdat hun manier van werken statischer is. De Alliantie maakt nu gebruik van deze vloeibare methode om alle problemen op te lossen waarmee jullie wereld wordt geconfronteerd. Wanneer de talenten van elk individu op een bepaald probleem worden toegepast, veranderen groepsleiders constant, afhankelijk van de vereiste deskundigheid. Nu, terwijl de egoïstische kliek geconfronteerd wordt met hun ondergang, beginnen ze elkaar aan te vallen. Omdat Fluid Dynamics niet gebaseerd is op het ego, zijn groepsleden in staat samen te werken. Toenemende successen bevestigen de effectiviteit van deze strategie.

Veranderingen in de regering, in het wereldwijde bank- en valutanetwerk, in de wereldvrede en in de economische systemen van de wereld zijn slechts de eerste stadia in het manifesteren van jullie geprofeteerde galactische samenleving. De onthulling van onderdrukte technologieën zal een impuls geven aan de paradigmaverschuiving die aan de gang is. Deze nieuwe technologieën zullen de middelen leveren voor Gaia’s restauratie, waaronder schone luchten, schoon water en vruchtbare gronden. Jullie zullen ook de vruchten plukken van de herstelde gezondheid van vibrationele technologie, antizwaartekracht transport, teleportatie, telepathie en tal van andere verbazingwekkende en levensveranderende innovaties. Wanneer we aan jullie kusten aankomen, zullen we nog meer opwindende technologieën brengen.

De energieën die uitgaan van de Galactische kern ontwaken de mensen van Gaia. Dit ontwaken van het wereldwijde bewustzijn is waar de cabal het meest bang voor is. De hoeveelheid energie die van de troon van de Schepper komt, is onmetelijk! Terwijl deze nieuwe frequenties worden geïntegreerd en verankerd in het nieuwe bewustzijnsraster van Gaia, kunnen leugens en hebzucht niet langer de scepter zwaaien. De waarheid komt naar het Licht om door iedereen gezien te worden. Sommige van deze waarheden zullen het publiek overstuur maken. Ze zijn de lelijkste kant van wat de kliek door de eeuwen heen heeft gecreëerd. Dit is een tijd waarin de Sterrenzaden en Lichtwerkers worden opgeroepen om te helpen. Jullie begrip van het ascensieproces zal enorm nodig zijn om de massa te kalmeren. Bereid jullie voor. De dag van afrekening nadert!

Groeten. Wij zijn jullie Geascendeerde Meesters. Er komt een nieuw rijk aan. We vragen je om geduldig te blijven, omdat een onweegbaar aantal prachtige gebeurtenissen wordt voorbereid om onthuld te worden. We danken de hemel voor wat er gaat gebeuren! Een zeer genadige zegening wordt aan ons allen geschonken. Jullie moeten vaak het gevoel hebben dat waar jullie voor hebben gewerkt, verder weg is dan het in werkelijkheid is. Dat, in 3D-termen, het leven dat zich voor je manifesteert een feit is, terwijl het in werkelijkheid pure illusie is. Vaak kan het lijken alsof jullie beloofde welvaart en wereldvrede zich nooit zullen manifesteren. We zijn hier om je te vertellen dat ze dichterbij zijn dan ze lijken in het licht van de zich ontvouwende wereldgebeurtenissen. De cabal is aan het bijkomen van de bewustzijnsgroei die door Gaia’s mensen is verankerd in het nieuwe energienetwerk van Licht. Het heeft een momentum aangenomen dat zijn Overwinning garandeert. We daalden af van de gelukzaligheid van het volledige bewustzijn in een rijk dat bezaaid was met verschrikkingen. Ondanks deze tegenslag / ongunstige wending konden de Anunnaki en hun volgelingen onze meest heilige gedachten niet uitwissen. We behielden onze herinneringen. Onze dienst aan God als Opgestegen Meesters is altijd geweest om jullie barmhartigheid en bijstand te schenken uit de plunderingen/verwoestingen van het duister.

In de afgelopen decennia heb jullie je leven schijnbaar in het ongewisse gehouden, terwijl degenen die voor het Licht werkten, zochten naar de beste manier om de juiste en natuurlijke orde in dit rijk te herstellen. Er bestaat een plan om de oude manieren van Lemurië te herstellen en puin te maken van de tirannie van de cabal die jullie duizenden jaren geknecht heeft gehouden. Het is om jullie allemaal samen te brengen in de grotere gemeenschap van Liefde, Licht en onderlinge zorg! Het is voorbestemd om jullie dichter bij het begrijpen van het glorieuze rijk van je verlangen te brengen, anderen te helpen en de vreugde van innerlijke prestaties te bereiken. Daartoe moeten jullie je bewustzijn uitbreiden en groeien in genade. Hosanna in het hoogste!!!

Vandaag hebben we jullie een ander bericht gebracht over wat zich op jullie wereld ontwikkelt. Jullie staan op de rand van dingen waar op een bepaald niveau diep naar wordt verlangd, maar dat aan de andere kant voor velen schokkend zal zijn. Verheug je in de wetenschap dat het grote plan van de Hemel zich rondom juliie ontvouwt! Weet, dierbaren, in jullie Hart der Harten dat de eindeloze rijkdom en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zal het zijn!

Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Een! En Wees in Vreugde!)

Artikelbron: Planetary Activation Organization

Vertaling: wakkeremensen

Wij vragen om uw ondersteuning
Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIERvinden.
Alvast bedankt, Ine & Martien