Sheldan Nidle: De Sterrenvloot van de Galactische Fedderatie van Licht (GFOL) en haar inzet – 3/8 /14 oktober 2019 / door Steve Beckow

 Sheldan Nidle:

DE STERRENVLOOT VAN DE GALACTISCHE FEDERATIE VAN LICHT (GFOL)en haar inzet – 3/8

14 oktober 2019

Sheldan Nidle, in zijn Galactische Federatie van Licht: Updates Archief 1997-2007, publiceerde een zeer boeiende catalogus van de ruimteschepen van onze sterrenfamilie en hun inzet, etc., etc., etc., etc.

Ik denk dat ik gerust kan zeggen dat dit soort informatie nergens anders te vinden is dan in (namaste) Sheldans archief. We kijken uit naar zijn volledige herstel.

Je kunt een donatie doen voor zijn medische rekeningen als je dat wilt:

Voor meer informatie kunt u ons mailen op: write2pao@aol.com

Gelieve eventuele bijdragen te betalen aan:

Sheldan Nidle, c/o PAO, P.O. Box 4975.

El Dorado Hills, Californië 95762 USA

————————————————————————————————————————-

Verkenners vaartuig

We hebben de voortdurende pogingen van deze Cabal om gruweldaden, net zo verdorven als een half jaar geleden [9/11] , aan te wakkeren, zorgvuldig in de gaten gehouden . Bij tal van gelegenheden hebben de Galactische Federatie van Licht vertegenwoordigers, met Verkenningsvaartuigen en zelfs atmosferische Commando Schepen moeten ingrijpen om soortgelijke daden te voorkomen. (Spirituele Hiërarchie en Galactische Federatie, “Update”, 19 maart 2002, via Sheldan Nidle, Galactische Federatie van Licht: Updates Archief 1997-2007, op https://www.thenewearth.org/GalacticFederationArchive.html).

Moederschepen en hun verschillende verkenning schepen onderhouden een sterk onderling verbonden communicatienetwerk. Deze missies worden ook in de gaten gehouden op veel van de ondergrondse basissen van de aarde, waardoor we in staat zijn om in elke situatie te weten te komen waar onze schepen zich bevinden en wat ze hebben ontdekt. Deze gegevens worden gebruikt om bepaalde lopende missies aan te passen of om onmiddellijke feedback en analyse van lopende gebeurtenissen te verkrijgen.

Elk bemanningslid is tijdens deze missies zeer ontspannen en toch nuchter. Hun succes wordt gekenmerkt door de voltooiing van de operatie en de terugkeer naar de basis – hun Moederschip. (Ibid., 7 jan. 2003. Dezelfde URL.)In Vier Ringen

Velen van jullie vragen zich misschien af hoe we onze verschillende vloten binnen jullie zonnestelsel hebben ingedeeld. Misschien hebben jullie je ook afgevraagd hoe de functies van elke vloot zich tot elkaar verhouden. Om te beginnen zijn onze vloten gepositioneerd in drie grote ringen. De Eerste Ring omringt Moeder Aarde en haar kunstmatige metgezel, jullie Maan.

Deze vloot bevat meer dan een miljoen ruimteschepen, waarvan de meeste kleine, ongewapende verkenners- en transportvaartuigen zijn. Hun taak is om jullie en jullie wereld te observeren, om toezicht te houden op de vlootoperaties en om bepaalde soorten voorraden te vervoeren die niet kunnen worden geteleporteerd naar onze bases.

Onze bases, gelegen onder al jullie continenten, oceanen en zeeën, zijn verbonden met een breed scala aan Kristalsteden en gemeenschappen die samen de binnenaarde vormen.

Nog een andere groep van de Bases is te vinden op jullie Maan, die een enorm netwerk van Command and Research faciliteiten bevat. Deze stations bieden de middelen voor ons om jullie Geheime Regeringen collectie van ruimte, tijd en interdimensionale wapens te monitoren. Hun wapens vormen geen ernstige bedreiging voor ons.

Rondom deze Eerste, of Binnenste Ring, bevinden zich verschillende spaken die bestaan uit een aantal speciale Verbindings- en Verdedigingsvloten. Hun doel is om eerst toezicht te houden en vervolgens om effectieve tegenmaatregelen te nemen wanneer dat nodig is.

Ons doel is om jullie Geheime Regering het verdere gebruik te verbieden van wapens die een bedreiging kunnen vormen voor onze Aardse Geallieerden. We hebben interplanetaire ‘Stations’ opgezet om alle interplanetaire ‘Stations’ te sluiten en om kunstmatig gecreëerde verstoringen in de natuurlijke golven van de Tijd zorgvuldig in de gaten te houden.

Bedenk hierbij dat de Sequentiële Tijd eigenlijk een constructie is die is gecreëerd door de collectieve fysieke behoeften van de bewoners binnen de dictaten van het totale Goddelijke Plan. Daarbij ontstaan natuurlijke patronen in de manier waarop Tijd en Licht samensmelten tot ‘ruimte’ – de dingen die realiteiten produceren.

Donkere, beperkt bewuste samenlevingen hebben deze natuurlijke patronen gebruikt om angstaanjagende wapens te construeren die de werkelijkheid veranderen, de vibratieafmetingen muteren en de stroom van jullie Sequentiële Tijd vervormen of beperken. Jullie geheime regering heeft het werk van veel van jullie uitvinders en wetenschappers samengebracht en samengevoegd met een aantal van de Dark Off-World technologieën. (Ibid., 25 juni 2002.)

(Vervolg in deel 4, morgen.)

Bron

Vertaling: Martien