Sheldan Nidle: DE STERRENVLOOT VAN DE GALACTISCHE FEDERATIE VAN LICHT – 7/8 /18 oktober 2019 / door Steve Beckow

Sheldan Nidle:

DE STERRENVLOOT VAN DE GALACTISCHE FEDERATIE VAN LICHT (GFOL)EN HAAR INZET – 7/8

18 oktober 2019

 Sheldan Nidle, in zijn Galactische Federatie van Licht: Updates Archief 1997-2007, publiceerde een zeer boeiende catalogus van de ruimteschepen van onze sterrenfamilie en hun inzet, etc., etc., etc., etc.

Ik denk dat ik gerust kan zeggen dat dit soort informatie nergens anders te vinden is dan in (namaste) Sheldans archief. We kijken uit naar zijn volledige herstel.

Je kunt een donatie doen voor zijn medische rekeningen als je dat wilt:

Voor meer informatie kunt u ons mailen op: write2pao@aol.com

Gelieve eventuele bijdragen te betalen aan:

Sheldan Nidle, c/o PAO, P.O. Box 4975.

El Dorado Hills, Californië 95762 USA

Their  paypal email is shelcam01@comcast.net and their website is: http://www.paoweb.com/contrib.htm

—————————————————————————————-

Rondom de Eerste Ring

Rondom deze Eerste, of Binnen Ring, staan verschillende spaken die bestaan uit een aantal speciale Verbindings- en Verdedigingsvloten. Hun doel is om eerst, toezicht te houden en vervolgens om effectieve tegenmaatregelen te nemen wanneer dat nodig is.

Ons doel is om jullie Geheime Regering het verdere gebruik van wapens die een bedreiging kunnen vormen voor onze Aardse Geallieerden te verbieden. We hebben interplanetaire ‘Stations’ opgezet om interplanetaire ‘Stations’ te sluiten om alle inter-dimensionale Sterrenpoorten te sluiten en om kunstmatig gecreëerde vervormingen in de natuurlijke golven van de Tijd zorgvuldig in de gaten te houden.

Bedenk hierbij dat sequentiële Tijd eigenlijk een constructie is die is gecreëerd door de collectieve fysieke behoeften van de inwoners binnen de dictaten van het totale Goddelijke Plan. Daarbij ontstaan natuurlijke patronen in de manier waarop Tijd en Licht samensmelten tot ‘ruimte’ – de dingen die realiteiten produceren. Donkere, beperkt bewuste samenlevingen hebben deze natuurlijke patronen gebruikt om angstaanjagende wapens te construeren die de werkelijkheid veranderen, de vibratieafmetingen muteren en de stroom van jullie Sequentiële Tijd vervormen of vernauwen.

Jullie geheime regering heeft het werk van veel van jullie uitvinders en wetenschappers gecoöpteerd en samengevoegd met een aantal van de Dark Off-World technologieën. (Spirituele Hiërarchie en Galactische Federatie, “Update”, 25 juni 2002, via Sheldan Nidle, Galactische Federatie van Licht: Updates Archief 1997-2007, op https://www.thenewearth.org/GalacticFederationArchive.html).

Tweede Ring: Niet Menselijke Ondersteunende Groepen

Het hoofdkantoor van de Tweede Ring van Vloot Componenten is gevestigd op Mars. Deze steungroepen bestaan voornamelijk uit bewuste wezens die niet menselijk van vorm zijn. Velen van hen zullen kort na het begin van het “Eerste Contact” aan u worden voorgesteld. Anderen zullen wachten tot jullie teruggebracht zijn in “Volledig Bewustzijn”.

Binnen deze tweede serie van de Vloot zijn enkele kleine, planetoïde grote Moederschepen opgenomen, waarvan het doel is om het onderzoek en de observaties die door de meest binnenste ring van schepen worden gedaan, uit te breiden. Ze hebben ook een aantal taken die te maken hebben met het bewaken van de bewapening en technologie die, in de loop van de afgelopen decennia, door de Krachten der Duisternis aan jullie Geheime Regering is gegeven.

Het grootste deel van deze technologie werd aangeleverd door de voormalige Anchara Alliance Star-Nations, Star Leagues en Star Empires, waarvan de schepen ook hier te vinden zijn en nu samenwerken met de Krachten van het Licht.

Op Mars fungeert een netwerk van ondergrondse en bovengrondse basissen als het ‘Control and Command’-segment van deze zeer diverse Vloot. Deze medewerkers van de Galactische Federatie zijn ook druk bezig met het voorbereiden van Moeder Mars op jullie aankomst, nadat jullie reis naar het volle bewustzijn is voltooid. (Ibid., 25 juni 2002. Dezelfde URL.)

(Vervolg in deel 8, morgen.)

Bron

Vertaling: Martien