Sheldan Nidle: DE STERRENVLOOT VAN DE GALACTISCHE FEDERATIE VAN LICHT – 6/8 15 oktober 2019 / door Steve Beckow

Sheldan Nidle:

DE STERRENVLOOT VAN DE GALACTISCHE FEDERATIE VAN LICHT (GFOL)EN HAAR INZET- 6/8

15 oktober 2019

Sheldan Nidle, in zijn Galactische Federatie van Licht: Updates Archief 1997-2007, publiceerde een zeer boeiende catalogus van de ruimteschepen van onze sterrenfamilie en hun inzet, etc., etc., etc., etc.

Ik denk dat ik gerust kan zeggen dat dit soort informatie nergens anders te vinden is dan in (namaste) Sheldans archief. We kijken uit naar zijn volledige herstel.

Je kunt een donatie doen voor zijn medische rekeningen als je dat wilt:

Voor meer informatie kunt u ons mailen op: write2pao@aol.com

Gelieve eventuele bijdragen te betalen aan:

Sheldan Nidle, c/o PAO, P.O. Box 4975.

El Dorado Hills, Californië 95762 USA

————————————————————————————————————-
Eerste Ring: Medische Schepen

De Medische Teams hebben hun hoofdkwartier op drie Moederschepen, een van Arcturus, Andromeda en de Pleiaden. Deze zijn verhuld en gestationeerd in de buurt van de maan.

Elk Moederschip en zijn medische groep bevat een aantal vooraanstaande genezers uit deze Melkweg die optreden als de belangrijkste toezichthouders voor jullie Medische Teams.

Elk Team is samengesteld uit 200 tot 250 personen en is verantwoordelijk voor het helpen van jullie Engelachtige Lichaamsbeschermers (Body Guardians) in de taak om jullie te transformeren in Volledig Bewuste Wezens. Ieder van jullie heeft zowel collectieve als persoonlijke denkvormen die getransformeerd moeten worden, zodat steeds grotere hoeveelheden van jullie Lichtlichaam geïntegreerd kunnen worden in jullie Fysieke, Mentale en Emotionele Lichamen.

Het grootste Schip van deze drie is het Arcturiaanse schip, dat bijna 160.000 kilometer lang is. Het is bijna sigaarvormig en herbergt de belangrijkste Medische Trainingsfaciliteiten voor de Vloot. Dit Moederschip staat er om bekend dat het deze rol al meer dan dertig jaar toegewezen heeft gekregen. (Spirituele Hiërarchie en Galactische Federatie, “Update”, 13 april 2004, via Sheldan Nidle, Galactische Federatie van Licht: Updates Archief 1997-2007, op https://www.thenewearth.org/GalacticFederationArchive.html).

Eerste Ring: Verdedigings Schepen

De defensiesector van de vloot is sterk aanwezig in een baan vlak bij de Aarde. Vierentwintig Defensie Moederschepen, gestationeerd in de atmosfeer van de Aarde, houden toezicht op alle militaire operaties op Aarde. Deze gegevens worden rechtstreeks naar het Mars-hoofdkwartier en naar onze Aardse Bondgenoten gestuurd.

Het Moederschip van het Verdedigings Commando, ter grootte van een kleine planeet, is Siriaans en is onzichtbaar verhuld en gepositioneerd aan de voorkant van de Planeet Uranus. Het is het belangrijkste Commandoschip voor alle Verdedigingstroepen in deze sector van de Galaxie.

Het back-up Hoofdkwartier voor de Eerste Contact Missie is gevestigd op dit Moederschip. Bovendien komen alle decreten betreffende deze Missie, van het Hoofdkwartier van de Galactische Federatie of van de Federatieraad van deze Regio, evenals alle instructies aan de Vloot met betrekking tot “Eerste Contact”, hier ontstaan.

Dit is bedoeld om alle mogelijke potentiële interferenties van uw laatste donkere Cabal te voorkomen en om ervoor te zorgen dat het Mars Station goed beschermd is. (Ibid., 13 april 2004. Dezelfde URL.)

(Vervolg in deel 7, morgen.)

Bron

Vertaling: Martien