Sheldan Nidle – 7 augustus 2018

Sheldan Nidle
– voor de spirituele hiërarchie en de Galactische Federatie –
7 augustus 2018
Dratzo! We bereiken snel het punt waarop een tijd van ontknoping mogelijk wordt. De Alliantie, inclusief onze aardse bondgenoten, beseft hoe dichtbij we aan de rand zijn van ons lang gezochte doel. De verschillende groepen van onze aardse bondgenoten beginnen eindelijk te begrijpen dat de benarde situatie van deze wereld moet worden opgevangen. Naarmate het bewustzijn in dit rijk toeneemt, verandert het financiële systeem en moet de nieuwe welvaart worden onthuld. De tijd is rijp om deze veranderingen te manifesteren en aan u uit te leggen. Het welvaartsplan is slechts een instrument om uw dromen te verwezenlijken. Gebruik deze machtsymbolen om je wereld een wereld van vrede en harmonie te maken.
Terwijl Gaia zich naar haar nieuwe realiteit toe beweegt, vergeet nooit wie jullie zijn en dat jullie Eén worden. Nooit eerder was de mensheid van de aarde in staat om de zegen te overwegen om zichzelf te bevrijden van alle kwalen die hen geplaagd hebben sinds de zondvloed van bijna 10 millennia geleden. Jullie moeten snel een nieuw perspectief ontwikkelen waarmee jullie je groeiende bewustzijn kunnen gebruiken om elke cultuur op het oppervlak van Gaia te wijzigen. Deze nieuwe mondiale Interfusion van de mensheid is het decor voor onze aankomst. Ten slotte kunnen jullie stoppen met het geloven van de regelrechte leugens van de cabal, en de Regering kan een formeel einde maken aan de UFO-doofpot en jullie voorbereiden op onze komst. Dit is om ons in staat te stellen een reeks uitzendingen uit te zenden zodat jullie de waarheid over ons bestaan te weten komen.

Jullie bestuur moet een open overgang worden tussen wat het beste is voor jullie (open bestuur) en jullie volledig bewuste toekomst. De overheid was oorspronkelijk het ambtsgebied van de bevoorrechten. In jullie samenleving, “spreekt geld.” Het is het middel waarmee de oligarchie, de weinige zeer rijke families, verkiezingen en wetgevers controleren en naar hun hand zetten. Maar deze regeling kan het overheidsbeleid niet legitiem ondersteunen. De overheid moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dit is de reden voor NESARA / GESARA. Wij ondersteunen het eenvoudig omdat elk verouderd en niet-sympatiek systeem enorme herstructurering nodig heeft. Een revisie als deze kan dat systeem terugbrengen naar zijn oorspronkelijke principes. Dit is waar NESARA / GESARA nu staat, dichtbij de rand van manifestatie.
Het is jammer dat het contact zo lang heeft geduurd. Onder ons zijn jullie worstelingen legendarisch. Jullie bevinden je midden in uitdagende transformaties voor al jullie energiesystemen. Bovendien is het tijdens een eerste contact niet gebruikelijk om deze veranderingen te ondergaan tijdens dergelijke moeilijke wereldgebeurtenissen. Het is ook het meest ongewoon dat wij aan de zijlijn zitten en de ontwikkelingen monitoren. De Hemel vertelt ons dat jullie speciaal zijn, en wij zijn het daar van harte mee eens. Lang geleden waren er veel gebeurtenissen waardoor jullie in lichaam en geest erg beperkt werden en losgemaakt van God. Dit moment gaat over het terugkeren naar je vorige staat van Zijn: het is ons doel om het eerste contact te gebruiken om de operatie te voltooien. Kennismaken met jullie mentoren zal een centrale gebeurtenis zijn. Tot die tijd moeten we het Bondgenootschap helpen en hen adviseren over hun voorbereidingen, omdat de veranderingen snel moeten plaatsvinden en de meest nauwkeurige antwoorden vereisen. Het is absoluut noodzakelijk dat jullie Liefde beoefenen en de wijsheid van het Licht aanroepen.
 Namaste! Wij zijn jullie Geascendeerde Meesters. We willen deze boodschap graag beginnen door alomvattende dankbaarheid te betuigen aan alle Sterrenzaden en Lichtwerkers. We houden jullie nauwlettend in het oog terwijl we getuige zijn van een nieuw niveau van bewustzijn dat wereldwijd zijn greep vasthoud. We zijn verheugd om te zien hoe jullie zich aanpassen aan deze nieuwe en meer doordachte realiteit. De energieën die naar jullie planeet blijven stromen, helpen jullie en het grote publiek met een versnelling van bewustzijn. Jullie worden je meer bewust van hoe Spirit jullie ascensie orkestreert. Onderhoud jullie rituelen, want het zijn essentiële hulpmiddelen om effectiever met Spirit te werken en om jullie te helpen geconcentreerd te blijven op jullie doelen.
Jullie reis uit het beperkt bewustzijn is geen gemakkelijke! Jullie realiteit verandert in echte sprongen en grenzen. De duisteren verdringen zich, wanhopig op zoek naar een manier om het Licht te stoppen. In dit veranderende rijk zijn we getuige van voorlopige vredesbesprekingen die tot nu toe als dwaas werden beschouwd. Deze nieuwe coalitie van Licht, de Alliantie, schept de voorwaarden om de ondergang te bewerkstelligen van degenen die in de naam van het duister vroeger jullie stijging in bewustzijn belemmerden of vertraagden. Wij Meesters worden bemoedigd door wat zich manifesteert rond jullie wereld. Naarmate de opties van het duister kleiner worden, wordt het steeds duidelijker wie de winnaar zal zijn.
We danken ook de Galactische Federatie zonder wiens hulp het Bondgenootschap niet in staat zou zijn om jullie welvaart tot bloei te brengen. Elke dag zegenen wij wat zich manifesteert op deze wonderlijke bol. Jullie positieve energieën maken een verschil. Samen met die van de GF bereiden zij het geld voor om te worden gedistribueerd, nieuwe financiële systemen te vormen en nieuw bestuur te onthullen. Collectief zijn wij een team dat een visie handhaaft om jullie nieuwe galactische realiteit binnen te brengen. Wij balanceren op de drempel van een langverwachte Gouden Eeuw, waarin vrede, vrijheid en welvaart heerst. Hosanna! Hosanna!
Vandaag hebben we jullie nog een bericht gebracht. Wij willen jullie graag op de hoogte houden van ons perspectief op de gebeurtenissen van de dag. Wij vertrouwen erop dat jullie deze informatie gebruiken om beter te begrijpen wat voorbestemd is om zich rondom jullie wereld te ontvouwen. Weet, dierbaren, dat de eindeloze rijkdom en oneindige rijkdom van de hemel inderdaad voor jullie is! Zo zal het zijn!
Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Een! En Wees in Vreugde!)
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl
Wij vragen om uw ondersteuning
Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIERvinden.
Alvast bedankt, Ine & Martien