Sheldan Nidle – 6 januari 2015:

Sheldan Nidle6 januari  2015:

6 Cimi, 4 Chen, 11 Ik
Dratzo! We komen met heel interessant nieuws! Het proces dat jullie realiteit verandert gaat gewoon door ondanks pogingen van de duistere cabal om het verder te vertragen. Dit veroorzaakte het mislukken van de aankondiging van het allereerste begin van de levering van jullie welvaartszendingen. Het duister is er over het algemeen niet in geslaagd het begin van deze leveringen te voorkomen. Dit proces beweegt zich echter voort naar een tijdstip waarop het succes publiekelijk kan worden gezien. Over het geheel genomen zijn we verheugd dat de regeringen die nu door het duister worden gecontroleerd op hun laatste benen lopen. De eerste maand van het nieuwe jaar belooft jullie de welvaart en het bestuur te geven dat lange tijd voor jullie werd voorspeld. Onze aardse bondgenoten zijn vastbesloten elk mogelijk obstakel te overwinnen en jullie een nieuw financieel systeem te geven. Dit systeem zal een drastische hergroepering van verschillende regimes in het Westen afdwingen en snel nieuw bestuur creëren. Het is dit nieuwe bestuur dat eindelijk disclosure zal laten plaatsvinden. Het is deze dramatische gebeurtenis die ons op het wereldtoneel zal stuwen. Er zal veel gebeuren nadat dit speciale moment plaatsvindt. Onze medewerkers zijn klaar om zichzelf aan te kondigen en de communicatiekanalen met jullie te openen.
Op dat moment zullen de energieën verschijnen die ons de mogelijkheid geven een serie aankondigingen te doen. Zo zal een hele serie gebeurtenissen onvermijdelijk leiden tot een massalanding en het begin van jullie trainingen met ons. De Opgestegen Meesters en de Agarthanen willen jullie een groot deel van jullie geschiedenis uitleggen. Dit zal zelfs de opkomst en ware betekenis van de grote religieuze filosofieën, die de kern zijn van het geloof van de meesten van jullie, omvatten. Jullie hebben bewijs nodig en een algemene uiteenzetting van wat er feitelijk gebeurde. Deze goddelijk serie verhalen moeten opnieuw worden ingesteld en niet grondig gemanipuleerd, zoals het geval was met veel van wat jullie je eigen gemaakt hebben. Het duister heeft vakkundig genomen wat voor haar eigen doeleinden het meest behulpzaam was en herstructureerde die zaken waarin jullie momenteel diep in geloven. Ons punt is simpelweg de waarheid te brengen en jullie laten ontdekken wat er werkelijk gebeurde. Vanaf dat moment kunnen jullie beginnen te begrijpen hoe de grote avatars graag wilden dat jullie zouden zijn. Dit is gebaseerd op Liefde, Licht en de grote Eenheid van de hele mensheid.

Onze missie naar jullie is gegrondvest op deze grootse principes. We kwamen met een noodzaak om meer over jullie te leren en op het juiste goddelijke tijdstip onszelf aan jullie te onthullen. Er is veel gebeurd wat volgens ons een vertraging veroorzaakte t.a.v. deze zeer belangrijke aankondigingen. Desalniettemin bestaan er personen en groepen in jullie samenlevingen die toegewijd zijn aan het manifesteren van een nieuwe realiteit, gebaseerd op waarheid, vrijheid en mondiale welvaart. Er bestaan, lang verborgen door het duister, middelen om technologieën en rijkdom te onthullen, die jullie bevrijden van zwoegen in het dagelijkse leven. We kunnen verder nog stellen dat er een middel is om oorlog, hetgeen het duister lange tijd heeft gebruikt om naties en mensen te scheiden, te beëindigen. Ieder van jullie moet diep in zichzelf kijken en echt overwegen hoe deze ‘monkey business’ jullie parten heeft gespeeld. De gewiekstheid van het duister kan niet overdreven worden. Het liet jullie haar ‘zaken’ gedurende letterlijk millennia uitvoeren. Nu komt de tijd om deze nonsens te stoppen en jullie innerlijke Liefde te gebruiken om een nieuw tijdperk voor de mensheid te bouwen.

Wat onze bondgenoten ten diepste wensen is dat jullie een manier plannen en gaan implementeren om jullie deel te doen om deze huidige realiteit opnieuw vorm te geven. Onze taak is om jullie massa-inspanningen te overzien en jullie te helpen de enormiteit van het geen jullie bijna voor elkaar gaan krijgen beter te begrijpen. Dit proces kostte jullie bijna 13000 jaar om voor elkaar te krijgen. Wij komen om degenen te zijn die jullie het laatste zetje naar succes geven. We weten dat deze inspanning jullie voor het moment enige frustratie opleverde. Spoedig zullen jullie objectiever zijn en om de hele kwestie kunnen lachen. Desalniettemin, de tijd om grote dingen te doen komt eraan. Wees vriendelijk naar elkaar.
Wees klaar om te helpen bij jullie gezamenlijke ondernemingen en te genieten van jullie nieuwverworven rechten en welvaart. Realiseer je dat dit systeem tijdelijk is. Volledig bewustzijn zal jullie een heel andere kijk geven op het geen er gebeurd is en wat er zal gebeuren. Geld en alles wat daarbij hoort is simpelweg de bron die jullie in staat stelt een nieuwe filosofische kijk op het leven te ontwikkelen. Dit zal jullie goed dienen en jullie tot je volledig bewuste zelf ontwikkelen.
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Wij komen bij jullie met enige verrassende informatie. Ten eerste, laat het aan een ieder bekend zijn dat onze vennoten actief aan hun deel van de algemene levering begonnen zijn. De gelden worden in specifieke delen overgebracht naar degenen die deze welvaart daadwerkelijk tot jullie zullen brengen. Het Licht was er volledig op voorbereid dat de duistere cabal haar vele beschikbare technologieën zou gebruiken om deze pogingen te torpederen. Daarom was het geen verrassing toen dit gebeurde bij onze eerste pogingen aan het einde van dit afgelopen Gregoriaanse jaar van 2014. We waren daardoor in staat onze acties te stoppen en te corrigeren. De feitelijke methode om onze leveringen te bewerkstelligen zal succesvol zijn maar dit vraagt absolute geheimhouding. We zeggen dit alleen om jullie te informeren dat leveringen voorspoedig zullen verlopen zonder enige ophef. Een ieder van jullie zal een persoonlijke fondsrekening krijgen. Als jullie eenmaal de voorbereidingen gedaan hebben wees dan immer attent op veiligheid. Deze leveringen zullen snel tot nieuw bestuur leiden. Luister aandachtig naar de eerste aankondiging. Doe vervolgens wat er geadviseerd wordt.
Nieuw bestuur zal een aantal strategieën aanvoeren omtrent hoe deze speciale fondsen verder veilig te stellen. Gebruik die welke je het meest geschikt acht. Het is belangrijk dat je begint deze rijkdom om je heen te verspreiden. Daarnaast zullen bestuurlijke fondsen, zoals belastingteruggave en hogere bedragen voor jullie openbare pensioenen, in omloop gebracht worden. Gebruik ze waar mogelijk om de groei van jullie lokale economieën te helpen. Er zal ook een serie nieuwe bankregels uitgegeven worden. Deze voorschriften zullen de herschikking van jullie eigen fondsen ondersteunen. Weet dat we jullie van harte wensen om huizen, auto’s en andere middelen te kopen. Dit zal degenen ondersteunen die hun fondsen zullen gebruiken voor de herbouw van de productie- en infrastructuuronderdelen van jullie economieën. Het in omloop brengen van deze vele verschillende gelden is om het jullie lokale economieën mogelijk te maken de productie elementen en de zeer benodigde fundering die en masse door de duistere cabal verlaten is, te herstellen.
We leggen dit van tevoren uit om jullie zo voor te bereiden op hetgeen binnenkort gaat gebeuren of anders nu gaande is. We zijn uiterst enthousiast over wat onze vele medewerkers volbrengen. Het is een nog veel moeilijkere taak geweest dan dat vele van onze medewerkers eerst hadden voorzien. We zijn eveneens uiterst verguld met datgene wat de  nieuwste edicten van de Hemel onze Agarthaanse- en ruimtevrienden toegestaan hebben te doen. De komende tijd is er daarom een die gevuld zal zijn met daden die de cabal van haar macht zullen verdrijven en massale arrestaties van dit gehele regime van deze kwaadaardige groep. Deze nieuwe realiteit zal zich in snelle stappen uiteenvouwen. Elk onderdeel zal jullie de tijd geven zijn belangrijkste basisbeginselen in te zien en te begrijpen.
Als alles gereed is, zullen jullie klaar zijn voor onze lessen en voor het eindelijk arriveren van onze ruimtefamilie. Het zullen inderdaad de beste tijden ooit zijn. Halleluja! Halleluja!
Vandaag hebben we aan jullie uitgelegd wat er zal gaan gebeuren. Neem deze informatie tot je en heb geduld. Zoals gezegd, het beste moet nog komen. Wees voorbereid en klaar voor deze schier wonderbaarlijke veranderingen. Het nieuwe tijdperk voor de mensheid kan zich eindelijk gaan manifesteren! ! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het!
Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Vertaling Rob en Marja