Sheldan Nidle – 24 maart 2015,

5 Akbal, 1 Mac, 11 Ik
Selamat Jarin! We komen terwijl jullie dierbare Moeder Aarde zichzelf oplaadt door de grote hoeveelheid energie die door de Hemel hier naar toegezonden wordt. Deze energie staat symbool voor de behoefte, uitgedrukt door de Hemel, om Gaia de huidige problemen die het Licht tegenkomt te laten oplossen. Op dit moment staan jullie nog steeds aan de vooravond van grote veranderingen. In werkelijkheid zijn deze veranderingen de voorloper van een aantal gebeurtenissen, die klaar staan om te geschieden. Deze energieën zijn bedoeld als donderslagen die een enorm traject van cruciale veranderingen op gang zullen brengen. Jullie financiële systeem zal het eerste punt van deze veranderingen zijn. De middelen om een nieuw en eerlijker banksysteem op te zetten zijn reeds geïmplementeerd. Deze aanpassingen worden op dit moment getest. Tot nu toe lijkt succes verzekerd. Ondertussen worden de vele banken die vasthouden aan het oude systeem gedwongen het nieuwe te accepteren. Talloze landen in Europa, Afrika, Azië en de Amerika’s volgen. Meer van dergelijke instellingen, wereldwijd, volgen eveneens deze beweging. We verwachten dat steeds meer banken een waarlijk wonderbaarlijk netwerk zullen creëren, dat bankieren wereldwijd efficiënter en eerlijker zal maken. Deze veranderingen zullen uiteindelijk vereisen dat NESARA in Noord-Amerika wordt afgekondigd. Krachten werken op dit moment richting dit doel.

De veranderingen in jullie mondiale banksysteem zijn nog maar het begin van een wereldwijde inspanning om bankieren het instrument te maken dat de mensheid zal helpen in plaats van het te beperken. Jarenlang hebben we toegezien hoe de grootste banken en hun verschillende multinationale partners op deze wereld een oorlog met de mensheid hebben laten woeden en streefden naar wereldwijde overheersing over jullie. Deze strijd van moedwil en geld is in feite voorbij. De fiatgeld-valuta die ze ondersteunden hebben verloren en de eerste stap om een nieuw type mondiaal valutasysteem op te zetten is gezet. Deze veranderingen zijn bedoeld om valuta wereldwijd opnieuw in te stellen en om eindelijk een nieuwe goudstandaard in te voeren. Er zal eveneens een voorloper van een nieuwe set maatstaven komen die zuivere uitwisseling van deze gelden wereldwijd mogelijk zal maken. De duistere cabal, die jullie volledig domineert, wordt nu zwakker. Haar enorme macht wordt haar ontnomen. Jullie staan op het punt te zien hoe de belangrijkste figuren van dit ooit zo machtige monopolie gearresteerd worden en uit hun functie ontheven. Regeringen die ooit instellingen waren die de voorschriften van de cabal volgden zullen veranderd worden door de impact van de handhaving van NESARA.


Dit nieuwe rijk zal er een zijn van verfijnde transitie. Jullie zullen een mondiale viering meemaken evenals een door deze nieuwe regeringen formeel afgekondigde disclosure. Deze formele afkondigingen zullen het ons eindelijk mogelijk maken voor jullie te verschijnen en ons tijdschema openlijk aan jullie over te brengen. Op dat moment kunnen we verschillende voorbereidende instructies wat betreft onze landingen bekend maken. We willen jullie een idee geven van hoeveel verkenningsschepen er door ons zijn ingepland om op jullie prachtige vaste gronden te landen. Onze mentoren wensen eveneens een algemene dialoog met jullie te beginnen. Het is belangrijk dat we gezamenlijk een discussie beginnen over jullie ware geschiedenis. Veel van wat jullie weten is geïmproviseerde speculatie. Jullie wegzakken in beperkt bewustzijn in Atlantis dient in het licht te worden gezien van wat er gebeurde tijdens het laatste imperium van Atlantis. Zelfs de Atlantiërs twistten onderling over dit duistere beleid van hoe opstandige dissidenten gestraft moesten worden. Aldus werd dit beleid het land noodlottig en veroorzaakte het haar totale vernietiging. Jullie moeten deze geschiedenis kennen en het in het ware licht begrijpen. De cabal heeft jullie veel te lang gemanipuleerd!

Ons belangrijkste doel is jullie in te lichten over dit alles en jullie voor te bereiden op jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Onze vele mentoren erkennen dit en bereiden jullie met de hulp van jullie Opgestegen Meesters grondig voor op volledig bewustzijn. Dit gewijde proces vraagt ten eerste van jullie om vele foute ideeën los te laten die jullie door de Annunaki zijn ingegeven en vervolgens door hun handlangers herhaald. De huidige duistere cabal kent dit verhaal tot in de details. Millennialang hebben hun voorouders deze foute ideeën in stand gehouden en deze gebruikt om jullie te controleren en te manipuleren. In werkelijkheid zijn jullie vrije Wezens, toegewijd in Licht en Liefde tot goddelijke dienstverlening aan het Licht. Deze dienstbaarheid werd verstoord door de intrige van een aantal Atlantische wetenschappers en priesters. Jullie zullen deze grootse dienst binnenkort weer gaan verlenen. Er is veel dat is voorbestemd om met elkaar te bereiken. We verwelkomen de terugkeer van jullie geweldige sterrennatie. Vele naties die ooit deel waren van het duistere Ancharaanse Rijk wachten in vreugde en verwachting af dat jullie goddelijke dienstverlening aan hen, en uiteraard aan de algehele fysieke schepping, wordt vervuld. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We verschijnen nu met groots nieuws! Gedurende de laatste paar decennia zagen we hoe onze vennoten hun juridische- en financiële expertise gebruikten om een scenario te scheppen waarin de duistere cabal in een hoek gedreven kon worden zodat ze hun verschillende ongeoorloofde procedures niet af konden maken. Het duister plaatste oneindig veel obstakels op het pad van onze medewerkers. Maar de komst van de vloot van onze ruimtefamilies leidde uiteindelijk tot een ander resultaat. Deze vertegenwoordigers uit de ruimte gebruikten hun steeds sterker wordende posities om eindelijk een alternatief te bieden voor wat er steevast gebeurde. Opeens begonnen rechters papieren te tekenen en vaardigden ze bijzondere bevelschriften uit. Het lange proces bewoog zich nu sneller vooruit, precies zoals verschillende hemelse voorspellingen hadden gezegd. Het einde van onze millennialange reis heeft het begin bereikt van het uiteindelijke doel van het Licht voor dit fysieke rijk. We kwamen regelmatig samen met onze relaties in Agartha. Een tijdschema voor de overwinning van de mensheid kreeg spoedig vorm.

Dit proces zou aanvankelijk langzaam op gang komen en aan kracht winnen. Dit is inderdaad het geval geweest. Het is nog maar in het laatste deel van dit eerste decennium van dit millennium geweest dat we echte vooruitgang zijn gaan zien. De duistere cabal startte onze dialoog met een gevoel dat ze ons op een bepaald moment zou kunnen overtroeven. Dankzij de vele relaties van de Galactische Federatie begon dit idee van het duister scheuren te vertonen. Toen het tweede decennium begon, trok het duister zich aanvankelijk terug en zette ze alle onderhandelingen stop. Meer dan een jaar later werden ze door onze relaties gedwongen hun besluit te heroverwegen. In die context begonnen we opnieuw. De resultaten bleven dezelfde als in vele eerdere ontmoetingen. Deze keer werden de gesprekken echter gered door de vurige bijval en groeiende macht van de ontelbare oude families. Het duister werd gedwongen te erkennen dat ze niet langer de overhand had!

We waren gezegend door deze gebeurtenissen en waren verheugd over wat een voortdurende interactie tussen deze vergevingsgezinde families en deze goddelijke ruimtefamilies voortbrachten. Zoals jullie kunnen raden, barmhartige Zielen, begon het duister langzaamaan toe te geven aan onze eisen. Dit heeft geleid tot waar we nu staan. De nieuwere naties van deze wereld kwamen samen onder bescherming van landen die hun verenigde krachten gebruikten om een uiterst gezegende alliantie te smeden! We staan nu bij de daadwerkelijke poorten van een nieuw rijk en zijn in afwachting van de volgende snelle stappen die gezet gaan worden. Deze duistere mondiale oligarchie wordt opgerold. Het is niet langer zaligmakend in deze wereld. Het wordt eerder gereduceerd tot een van de spelers in een toneelstuk. We zegenen de Hemel en bedanken barmhartig eenieder die zijn kracht en middelen heeft aangewend om de mensheid te helpen. We blijven vol van Licht en Vreugde voor alles dat er over de hele aarde gebeurt. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag informeerden we jullie opnieuw over de huidige gebeurtenissen op deze wereld. We komen steeds dichter bij een oplossing en bij het moment dat onze Hemelse- en ruimtefamilies dichtbij ons kunnen zijn. We hebben nog veel werk te verzetten. Laat ons deze tijd wijden aan het mogelijk maken van de noodzakelijke veranderingen. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! 

Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/Marja