Sheldan Nidle / 22 maart 2016

Sheldan Nidle op 22 maart 2016
 5 Manik 0 Mac, 12 Manik
Dratzo! Het proces om deze realiteit te veranderen gaat door. Dit is voor het grootste deel een hobbelige weg. Enerzijds hebben we de Opgestegen Meesters, talloze geheime genootschappen en hun hechte bondgenoten,degenen die oprecht zijn toegewijd om snel en verstandig een einde te maken aan de macht en de rijkdom van de vele handlangers van het duister. Deze oligarchen hadden een uitgebreid ontvolkingsprogramma voor ogen, dat kort geleden effect is beginnen te sorteren in de talloze onderontwikkelde en armere landen van de wereld. Deze dodelijke projecten wordt pas nu enigermate een halt toegeroepen door een aantal verlichte “klokkenluiders”. Deze projecten maken onderdeel uit van andere activiteiten die de lucht, oceanen en bodem van de wereld vergiftigen met dodelijke pathogenen en een toegenomen verspreiding van straling met de daarbij behorende kwaadaardige effecten voor de mensheid. We houden deze zaken nauwkeurig in de gaten en beperken de afschuwelijke effecten tot een lager niveau van intensiteit. We kunnen Gaia enkel van deze zaken bevrijden wanneer de belangrijkste regeringen van de wereld onze zichtbare aanwezigheid over een lange periode van tijd toestaan. Hier wordt het belang van NESARA bijzonder duidelijk. We kijken uit naar het zich manifesteren van een realiteit van nieuw bestuur.

Het zich voortdurend manifesteren van verschillende fondsen is een blijvend teken van de toenemende te voorzichtige benadering van degenen die de verplaatsing van grote bedragen over de internationale grenzen toevertrouwd hebben gekregen. We moedigen deze groepen opnieuw aan om ons toe te staan in deze uiterst belangrijke maar zeer gevoelige operaties een veel grotere hand te hebben. We zijn in het bezit van technologieën die bijzonder goed in staat zijn om veel van de problemen die zich op het moment in deze complexe operatie aandienen, op te lossen. Ondanks deze problemen bereiken degenen die belast zijn met de overdrachten het punt waarop deze fondsen daadwerkelijk veilig verspreid kunnen worden. Terwijl dit moment aanbreekt, is het onze bedoeling om een definitief einde te maken aan de macht en het aanzien van deze verdorven oligarchen. Het is tijd om deze realiteit te herzien en een ieder van jullie in staat te stellen om van het einde van zowel de schuldenslavernij als de immorele manieren van het duister te kunnen genieten. Deze doelen maken eveneens deel uit van een uitgebreider programma dat vele jaren geleden is uitgestippeld door een overeenkomst tussen de troepen van het Licht en degenen die de leiding hebben over het jullie brengen van jullie lang beloofde nieuwe werkelijkheid. We verwachten dat dit zeer binnenkort eindelijk gaat gebeuren. Het is een hoofdstuk dat eindelijk gaat beginnen!

Het nieuwe financiële systeem is zoals jullie weten een combinatie van een aantal strenge bankregels (Basel III en IV) en enorme hoeveelheden goud, zilver en kostbare juwelen die sinds lange tijd door de oude families, verlichte koninklijke leden en het goddelijke werk van Saint Germain en Quan Yin zijn verzameld en afgezonderd. Deze immense welvaart is bedoeld voor degenen die rijkdom zullen verspreiden en die de humanitaire projecten op zullen zetten waardoor een ieder in staat zal zijn terug te keren naar een uitstekende gezondheid, te leren over zijn/haar zich immer veranderende lichaam en nieuwe en verborgen gehouden uitvindingen tot stand te brengen om de mensheid van dienst te zijn.
Deze gebeurtenissen zullen de mensheid verder over haar ware afkomst informeren en zullen helpen de genade, vergiffenis en het goede werk van de Opgestegen Meesters en hun beschermers, de Agarthanen, verder te verspreiden. Deze projecten zullen gezond voedsel en water verspreiden. De mensheid ontbeert helaas goede voeding en schoon water wat het op mondiaal niveau nodig heeft om zichzelf voor te bereiden op volledig bewustzijn.
We doen er alles aan om het goede werk van de Opgestegen Meesters en onze Agarthaanse neven en nichten te vergroten. We realiseren ons hoezeer de meesten van jullie vergroeid zijn met de gewoonten die jullie millennia geleden door de Anunnaki zijn ingeprent. Daarom bereiden we een groot aantal van onze eigen mentoren voor die zich bij jullie zullen voegen wanneer we komen om uit te leggen hoe dat in de laatste dagen van Atlantis voor het eerst in zijn werk is gegaan. De Hemel heeft een aantal speciale dispensaties uitgevaardigd, die het ware grondvest zullen zijn voor wat zich bij een ieder van jullie nu voltrekt. Deze door de Hemel gestuurde groei in bewustzijn doet jullie ontwaken en stelt steeds groter wordende aantallen van jullie in staat het wonder van een uitgebreide nieuwe en meer bewuste realiteit te accepteren. Talloze gebeurtenissen doen de greep van de duistere oligarchen, die deze wereld met de hulp van de Anunnaki millennialang hebben beheerst, snel verslappen. Deze tijd is momenteel aan het aflopen. Ieder van jullie gaat zijn tijd in het duister eindigen en kennis nemen van het grote potentieel in jullie. Dit grootse wonder zal het geweldige podium voor jullie terugkeer naar galactische menswording (fysieke Engelen) zijn.
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie wereld treedt een laatste transitieperiode binnen. Degenen die over jullie mondiale samenlevingen hebben geheerst worden gedwongen hun macht en invloed, waarvan ze eens dachten dat die onomstreden was, op te geven. Dit verlies aan macht is voor hen nog maar het begin. Talloze samenlevingen, zoals IJsland, die hun gezag verdedigd hebben, worden op het moment als helden ingehaald. Vele kleinere landen volgen dit voorbeeld en laten aan iedereen zien waar de val van de genade toe heeft geleid. Vele andere gebeurtenissen laten eveneens zien dat de oude manieren van het duister snel vervagen. Wij Meesters zijn trots op deze staten en hun trotsering van de macht van deze talloze oligarchen. Dit proces groeit uit terwijl het duister zich volledig begint te realiseren dat haar ondergang aanstaande is. Dit is nog maar het eerste deel van een mondiale bewustzijnsrevolutie. Een nieuwe tijd voor eenieder van jullie breekt aan. Deze nieuwe realiteit belooft een einde te maken aan de onnodige opvolging van duistere regels en betekent de grootschalige bevrijding van hoe elk van jullie deze tijd ziet.
Jullie treden een bewustzijnsomwenteling en een gezamenlijke coalitie van vrijheid en de vervulling van jullie dromen binnen. Deze mogelijkheden werden lange tijd voor jullie ingebeeld en toch bleef deze mogelijkheid aan jullie greep ontsnappen. De Hemel gebruikte haar enorme invloed om ervoor te zorgen dat deze uiterst noodzakelijke realiteit jullie ware toekomst zou worden. Derhalve werd een voortdurende druk op de duistere oligarchie uitgevoerd om jullie succes hierin te verzekeren. De Agarthanen hielpen ons door deze handelingen verder te versterken. Zodoende is jullie tijd om te schitteren aanstaande. Het duister kan het onvermijdelijke niet langer uitstellen. De gelden zijn op hun plek en het nieuwe banksysteem is in werking. De oude manieren zijn nu volledig ontmaskerd. Binnenkort worden ze waardeloze items, die de grote vuilnisbak van geschiedenis tot overlopens toe zullen vullen. Jullie kunnen er van verzekerd zijn dat jullie tijd daar is, en dat er een grote hoeveelheid regeringen klaar staan om zich voor jullie te manifesteren.
Deze bescheiden feiten vertegenwoordigen de nieuwe golf die de kenmerken van de vroegere oligarchen beginnen te vervangen. Hun woord is voor deze groep mondiale gemeenschappen niet langer de wet. In plaats daarvan zullen hun woorden hun schuld bewijzen en ze veroordelen tot een lange periode van afgescheidenheid van jullie. De arrogantie van het duister zal eindigen en een nieuw tijdperk van vrijheid gaat beginnen.
Dit zal uiteindelijk leiden tot nieuwe kennis en de ontmoeting met onze vele aftakkingen van deze menselijke familie. Lange tijd zijn jullie niet in staat geweest om te begrijpen hoe jullie van jullie familie werden gescheiden, en jullie gaan inzicht krijgen in een uitgebreide en complexe geschiedenis omtrent jullie afkomst. Dit erfgoed zal, wanneer die eenmaal bekend is, behoorlijk waardevol voor jullie worden. Wij Meesters wensen eens te meer dit tot in detail aan jullie uit te leggen. Het is moeilijk om aan geheugenverlies te lijden, hetgeen jullie ervan weerhoudt om volledig te begrijpen wie jullie zijn. Dit zal worden teruggedraaid, tezamen met jullie lang vergeten potentieel. Halleluja! Halleluja!
Vandaag besteedden we veel tijd aan het jullie bewust maken van wat er op deze wereld gebeurt. Vele wonderbaarlijke gebeurtenissen om jullie deze nieuwe realiteit in te stuwen gaan nu verschijnen. Wees derhalve klaar om dit te aanvaarden en te realiseren hoe complex jullie reis naar dit uitermate schitterende punt in jullie geschiedenis is geweest.
Een groot aantal verbazingwekkende momenten staan nu klaar om voor jullie ogen te verschijnen! Weet,  lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn!
Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Vert: Rob/Marja