Sheldan Nidle – 20 maart 2018

Sheldan Nidle – 20 maart 2018


Selamat Balik. Een nieuwe dag wordt geboren! Lichtwerkers en hun bondgenoten beseffen nu dat de overwinning dichterbij komt. Sinds lange tijd hebben de profetieën deze nu onvermijdelijke overwinning voorspeld. Het is een tijd waarin jullie welvaart vrij zal komen waarbij een nieuwe manier van doen het minste zal zijn om je zorgen over te maken. Lichtwerkers zien dit nieuwe scenario en verwelkomen de ondergang van de cabal met blijdschap en dankbaarheid. Dit is de tijd voor nieuwe regeringen en ook voor een nieuwe fase in onze aanstaande ascentie. In dit nieuwe tijdperk brengt de aard van corruptie snel verandering in onze manier van doen. Bewustzijn brengt ons richting vrede, welvaart en vrijheid. Een zich steeds verder uitbreidend bewustzijn brengt nu een nieuwe manier tot stand van hoe de mensheid naar zichzelf kijkt. De oude gewoonten werken niet langer. Het Licht heeft de overhand gekregen en stuwt welvaart de vrije ruimte in. Steeds meer mensen worden wakker en kiezen er niet langer voor om het oude systeem te dienen.

De bedoeling van deze nieuwe frequenties is de oude methodes om een oorlog te starten onmogelijk te maken. Het creëert een frisse benadering van de oude diplomatieke aanpak. Geopolitiek werkt niet langer. Bewustzijn groeit exponentieel. Hierdoor blijft het de kijk die we voorheen op onszelf hebben gehad, verder veranderen. Bewustzijn beweegt zich dichter dan ooit naar een gerevitaliseerde manier van perceptie. Deze nieuwe frequenties zullen de oude cabal laten verdwijnen, waarbij een glorieuze Overwinning en een nieuw gevonden vrijheid worden ingeluid. Terwijl dit nog steeds doorgaat staat jullie overwinning vast. Het is opnieuw een teken van jullie groeiende bewustzijn en de nieuw ontdekte vermogens van jullie hart/brein-verbinding. Terwijl het bewustzijn groeit, verdwijnt langzaam de modus operandi – de mensen in het duister te laten dwalen – van de geheime genootschappen en schaduwregeringen waarbij de nieuwe methode van transparantie de norm wordt.Deze nieuwe realiteit is bezig in te dalen. De sleutel tot dit alles is jullie voortdurende groei in bewustzijn. Het haalt chakra’s binnen en bouwt een nieuw bewustzijn op, dat het oude uitdaagt. De wens van de Mensheid is dat wij een wonder mogen ervaren; het wonder van een samenleving dat naar elkaar omkijkt, dat welvarend is en creatief. Kort geleden hebben we het over jullie keel-chakra’s gehad. Het integreren van het keelchakra, met jullie bron van dromen, is nu bijna voltooid. De volgende stap is de integratie van jullie keelchakra’s met het bovenste deel van het hart ofwel de thymus. De chakra’s van dit bovenste deel van het hart hebben invloed op het ononderbroken tempo van onze ascentie. De thymus reguleert jullie immuunsysteem. Omdat het thymussysteem stimuleert en in omvang toeneemt, kan dit bij velen van jullie ‘groeipijnen’ veroorzaken. De sleutel tot dit alles is jullie constante uitbreiding van bewustzijn, wat ervoor zorgt dat de chakra’s worden binnengehaald.

De veranderingen in jullie thymus en keel hebben invloed op, en versterken het hart en dit doet jullie groei in bewustzijn weer toenemen. Terwijl het hart sterker wordt brengt de daarmee parallel lopende groei in bewustzijn ons naar een nieuw begin dat is gebaseerd op liefde, eenheid en de nieuw ontdekte vermogens van het hart. Dit nieuwe verenigende hart begint haar relatie met het brein te ontdekken. Bewustzijnsonderzoekers hebben ontdekt dat naarmate het bewustzijn groeit, de liefdefunctie van het hart iedere dag sterker en belangrijker wordt. Jullie ware natuur is bezig in een adembenemend tempo ‘online’ te komen. Geniet van het proces!

Gegroet, wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Op deze dag komen we om een belangrijk onderdeel van jullie groeiende civilisatie te bespreken….. in hoofdzaak de behoefte aan wederzijds respect. Het belang van de ander te kunnen zien als iemand met dezelfde gevoelens en energieën als jijzelf, wordt vaak als vanzelfsprekend gezien. De Mensheid is al heel lang trots op deze wens om de behoeften en wensen van een ander te respecteren. We dienen een diep innerlijk verlangen te cultiveren om de wensen van elk persoon in de samenleving te begrijpen en te respecteren. Vanuit galactisch perspectief is het een eer om alle levende wezens van dienst te zijn. We moedigen jullie aan om, voordat je handelt, de gevolgen voor eenieder om je heen in ogenschouw te nemen. 

Omdat jullie in bewustzijn groeien krijgt het hebben van respect voor elkaar een nieuwe betekenis. Respect is er niet voor persoonlijk gewin. Het is jullie soevereine recht. Eenheidsbewustzijn eert elke ziel en houdt haar te allen tijde hoog in aanzien. Het is vaak gemakkelijker om een ander te danken en het daar bij te laten. Respect stelt jullie in staat elkaar niet alleen te erkennen, maar om ook te laten zien hoe diepgaand jullie om elkaar geven. Terwijl het bewustzijn van de mensheid zich van dualiteit naar Eenheid uitbreidt is respect het belangrijkste ingrediënt.

Jullie samenleving verandert in snel tempo. Het ontgroeit het eigenbelang en laat dit achter zich om dienstbaarheid aan allen te omarmen. Het nieuwe collectieve bewustzijn van de mensheid is op een toegankelijke manier ‘schering en inslag’ in jullie nieuwe galactische samenleving. De samenleving weeft op een nieuwe manier de elementen aan elkaar die jullie moreel leiden. Met wederzijds respect laten jullie het oordeel los. Jullie laten negatieve emoties zoals haat, discriminatie, boosheid, schuld/schaamte, etc. los. Het doel van respect is om een omgeving van vertrouwen te bevorderen waar eerlijke en open communicatie kan plaatsvinden. Een nieuwe manier van kijken naar respect zal de samenleving hervormen om haar op een genadevolle manier naar een nieuwe uitkomst te stuwen. Respect voor ieder mens zal de norm worden. Het vormt de spil van jullie nieuwe en transformerende samenleving, die op Eenheidsbewustzijn is gebaseerd.

Vandaag hebben we een vervolg gegeven aan onze berichtgeving! Een tijd van grote verandering in deze realiteit nadert. Het is tijd om pijn en lijden in vreugde, vrede en welvaart te transformeren! De duistere cabal heeft tijd genoeg gehad om op een esthetische manier te veranderen maar heeft gefaald. Een nieuwe dag gloort, een dag die voor de mensheid een liefdevol en respectvol tijdperk binnen zal brengen! Weet, Lieve Mensen, dat de onmeetbare Voorraden en nimmer eindigende Welvaart van de Hemel inderdaad van jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Een! En Wees Verheugd!)

Website: Planetary Activation Organization

Nederlandse vertaling: Rob/Marja

http://galacticchannelings.com/nederlands/