De HIERARCHIE: Jullie Galactische Buren. Sheldan Nidle / Geplaatst: 29 mei 2015

De HIERARCHIE:
 Jullie Galactische Buren.
Sheldan Nidle
Geplaatst: 29 mei 2015
01: Jullie galactische buren – Introductie door Sheldan Nidle
Dit boek ontstond meer dan een jaar geleden toen ik, tijdens een van mijn ‘update’-sessies, benaderd werd door een comité van 22 wezens uit deze galaxy. Ze gaven aan dat voor mij de tijd gekomen was om de mensen van de Aarde te helpen bij het te boven komen van hun sterke aversie jegens het uiterlijk van de vele zeer intelligente bewoners van deze galaxy. Om dit mogelijk te maken zouden Washta, mijn Siriaanse gids, en een aantal anderen die hiertoe waren aangewezen fungeren als mijn ‘wegwijzers’ bij het schrijven van dit boek. Het doel is jullie te introduceren bij een zeer klein deel van de bijzondere reeks culturen en soorten die in dit sterrenstelsel gevonden worden. Deze wezens zijn jullie galactische buren en, hoewel hun thuiswerelden misschien duizenden lichtjaren van jullie verwijderd zijn, behoren tot de enorme entiteit: de Melkweg Galaxy.

Jullie menselijke galactische buren komen uit constellaties zoals Pergasus (Gevleugeld Paard) en Aries (Ram), en de Reptielen- en Dinosauruswezens uit de vele thuiswerelden van de vroegere Anchara Alliantie. Deze vroegere Alliantieleden zijn afkomstig uit sterrennaties die even ver verwijderd zijn als Draco (Draak), Orion of Reticulum (Reticuli). Ondanks heftige en langdurige oorlogen, beëindigden al deze oude tegenstanders hun langdurige vijandigheden en sloten zich vrijwillig aan bij de Galactische Licht Federatie. Als gevolg van hun verbond, lieten deze sterrennaties een formidabele groei zien en werkten zich uit hun diverse galactische samenlevingen door eigen inspanning en met grote inzet. Nadat ze jullie groei hebben geobserveerd, zoeken deze jonge galactische samenlevingen inspiratie bij het bewustzijnsexperiment van Moeder Aarde. Dit succes kan de weg plaveien voor jullie toekomstige rol als wijze leraren en unificeerders van de galaxy. Uiteindelijk zal jullie ontluikende galactische samenleving een zeer gewild model worden voor hun aanhoudende inspanningen.

De Gekozen Sterrennaties
Wij hebben tweeëntwintig sterrennaties als voorbeeld uitgekozen. Vijf hiervan zijn vroegere leden van de Anchara Alliantie, terwijl veertien al heel lang lid zijn van de Galactische Federatie en drie behoren tot vroegere neutrale sterrennaties. Zij werden uitgekozen als het belangrijkste voorbeeld van de verschillende soorten van diversiteit die in deze galaxy bestaan. Veel soorten worden echter niet vertegenwoordigd in dit eerste voorbeeld. Ze werden met een reden overgeslagen – hun fysieke verschijning is niet prettig voor beperkt bewuste mensen, vooral voor degenen die op Moeder Aarde wonen. Elke sterrennatie is vertegenwoordigd door wezens die op de een of andere manier verbonden zijn met onze eerste-contact-missie. Om die reden leek het wenselijk een korte introductie te schrijven.
Zoals ik in mijn vele berichten heb aangegeven zijn de eerste leden van de Galactische Licht Federatie, die jullie na het eerste contact zullen ontmoeten, galactische mensen uit constellaties die even divers zijn als Andromeda, Taurus, Aries en Pegasus. Deze verrukkelijke wezens waren een deel van mijn leven sinds mijn kinderjaren. Hun wijsheid, kennis en technologie zullen een geziene bijdrage leveren voor dit zich manifesterend project – de terugkeer van deze chaotische wereld naar onze eigen unieke galactische samenleving. Deze veranderende planeet zal een voorbeeldplaneet worden voor de Galactische Federatie. Vele speciale conferenties, allerlei wezens en organisaties die de totale fysieke expressies vertegenwoordigen, zullen elkaar hier ontmoeten. Dus is het voor ons van het allergrootste belang om onze xenofobie (vreemdelingenangst) te boven te komen, om vervolgens de ‘geest’, of bewustzijn in elke fysieke vorm te aanvaarden.
Om te beginnen: De Galactische Mens
Allereerst gaan we de galactische mens leren kennen en de vele gevarieerde hybride vormen waarmee ze geassocieerd worden. Van daaruit kunnen we andere wezens die hen vertegenwoordigen meer accepteren. Vervolgens gaan we verder met fysieke entiteiten die sterk van ons verschillen. Dit boek zal jullie helpen om je voor te bereiden op deze buitengewone avonturen. Bijgevolg zijn de meeste wezens die hier vertegenwoordigd zijn geen mens in vorm. Sommigen van hen vertonen zich feitelijk in lichamen die opvallend anders zijn dan wat wij gewend zijn. Zelfs hun culturen en hun verschillende sociale structuren zijn heel anders dan die van ons. Hun uiterlijk wordt afgebeeld in dit boek om de echte diversiteit van deze galaxy te illustreren. Door hen zal je ook meer bewust worden van de duidelijke verschillen tussen de culturen van de vroegere Anchara Alliantie en degenen die afkomstig zijn uit de Galactische Federatie.
De rol van de sterrennaties van de vroegere Anchara Alliantie
Een ander belangrijk punt die uit dit werk naar voren komt is in hoeverre de sterrennaties van de vroegere Anchara Alliantie zich bezighouden met het aanpassen van hun culturele en sociale structuren. Zij transformeren, evenals de aardse mens, van een wereld die door het duister wordt geregeerd naar een rijk dat zich in een snel tempo beweegt naar het Licht. Deze wezens zien in ons collega-onderzoekers. Ze geloven hartstochtelijk dat hun verandering de onze kan weerspiegelen, en ze krijgen hierdoor veel kracht en bemoediging in wat wij bereiken. De leden van de Anchara Alliantie staan te popelen om ons te begroeten, om hun echte waardering uit te drukken voor wat wij aan het doen zijn. Om die reden hebben zij veel werk gemaakt van de details voor de planning voor het eerste contact. Toch beseffen ze geleidelijk dat onze samenleving moet worden voorbereid op hun formele komst.
Zoals jullie zullen zien, is elk soort dat in dit boek wordt beschreven een voorbeeld van de grote verscheidenheid aan levensvormen in ons sterrenstelsel. Sommigen behoren tot de meest bekende, of tot de meest gevreesde in de galaxy. Anderen vormden, na lange migraties, sterrennaties of werden door hun locale Spirituele Hiërarchie naar een geestelijk bewust niveau gebracht. In alle gevallen maken al deze sterrennaties deel uit van het goddelijk plan en zijn heilige decreten, die een zeer wonderbaarlijke diversiteit van Leven hebben ontvouwd in deze Melkweg Galaxy.
vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)