Tawo en Sunji van Mercurius over Nucleaire Oorlog op Aarde

Tawo en Sunji van Mercurius over Nucleaire Oorlog op Aarde

Gechanneld door: Sharon Stewart – 9 maart 2022

Sharon: Hoe gaat het met jullie?

Tawo and Sunji: Met ons gaat het goed. We zien dat het niet zo goed gaat met jullie op de planeet aarde.

Sharon: Ik denk dat het wel goed gaat.

Tawo and Sunji: Dan begrijp je de realiteit in plaats van bang te zijn voor de onrealiteit. Dat is bijna vanaf het begin het probleem met de planeet aarde geweest … de onwerkelijkheid die mensen liever manifesteren.

Sharon:  Ik zie niet in wat er zo verkieslijk is aan nog een oorlog.

Tawo and Sunji: Toch doen veel mensen op de planeet dat wel! Zij geloven dat oorlog problemen stopt.

Sharon: Ik schud mijn hoofd.

Tawo and Sunji: Laten we je wat geschiedenis van de aarde vertellen… misschien weet je dit al of misschien niet. Vele jaren geleden, rond de tijd van Atlantis, werd jullie zusterplaneet Vulcan opgeblazen. Ze waren in oorlog. Het was een interne oorlog met vele negatieve facties van buiten de planeet die de mensen op de planeet hielpen om de oorlog voort te zetten. Zij leverden wapens en brandstof aan beide kanten van de oorlog, dit is hetzelfde als jullie krijgsheren nu op aarde doen. Zij leveren aan beide kanten. Waarom? Omdat ze van oorlog genieten. De planeet werd opgeblazen, maar voor het zover was, konden velen van hen ontsnappen. Vulcan is waar jullie Kyper gordel nu is. Deze strijdende partijen gingen naar Mars en bleven daar oorlog voeren. De mensen die al op Mars woonden zeiden dat ze moesten vertrekken. Dat deden ze. Waar gingen ze heen? Ze gingen naar de aarde.

Jullie huidige situatie heeft veel te maken met gebeurtenissen door de geschiedenis heen in ons zonnestelsel, laat staan het hele melkwegstelsel.

Sharon: Ja. Ik wist dat Vulcan, of sommigen noemen het Maldek, opgeblazen werd door oorlog. En dat ze hier kwamen en de 13 bloedlijnen werden. Of deden ze dat?

Tawo and Sunji: Niet precies. Ze werden de slaven van de dertien bloedlijnen, die al gevestigd waren. De Annunaki zijn degenen die de bloedlijnen vormen – zij paarden met mensen om onder jullie te kunnen leven. Zij zijn wat jullie de langhoofden noemen, maar het zijn Annunaki. Nu werden deze Annunaki zelf geïnfiltreerd door machtige demonen, de Archons, en de strijdende partijen die oorlog voerden op Mars werden verleid om hun slavenras te worden. De rol van de aardbewoner hierin was om het dier te zijn – jullie werden uitgebuit en worden dat tot op de dag van vandaag nog steeds.

Sharon: Dus ze zien ons niet eens als mensen – ze denken dat we dieren zijn.

Tawo and Sunji: Ja. Zo neerbuigend. Als zij seks hebben met jullie vrouwtjes, is het alsof het hetzelfde is als dat jullie mannetje seks heeft met schaapjes.

Sharon:  Ik heb altijd gemerkt dat er een hiërarchie is op deze planeet. Wat er tussen twee lagere niveaus gebeurt wordt altijd op hogere niveaus gereproduceerd, en natuurlijk andersom.

Tawo and Sunji: Het is triest. Jullie mensen zijn zo lang het slachtoffer geweest, zo lang gevangen gehouden. Nu krijgen jullie eindelijk jullie eerste kans op echte vrijheid, maar dat betekent dat jullie samen met jullie planeet moeten opstijgen naar de vijfde dimensie.

Sharon:  Ik heb het gehoord vanuit het perspectief dat Gaia het in principe zat is en genoeg heeft van onze oorlogsvoering en manier van leven, en ze vertrekt naar 5D met of zonder ons.

Tawo and Sunji: Dat is een derde dimensionaal aards perspectief, Sharon. In feite begrijpt Gaia wat jullie zal redden en heeft besloten deze ascentie te ondernemen om het redden van de mensen van de aarde te vergemakkelijken. Dit heeft niets te maken met het feit dat ze genoeg van jullie heeft.

Sharon:  Ja, ik denk dat mensen op aarde de neiging hebben om dingen door hun eigen filters te interpreteren waardoor we vreemde verklaringen creëren voor de natuur en het gedrag van dieren.

Tawo and Sunji:  Je kunt niet anders. Daarom heb je hogere leiding nodig.

Sharon:  Dus waar is Mercurius geweest gedurende dit hele Ascentie proces? Waar zijn de mensen van Mercurius geweest en wat hebben zij hier aan gedaan als ze al iets deden, zeg sinds december 2012?

Tawo and Sunji:  Onze schepen sieren jullie luchtruim. We bestuderen jullie, jullie reacties, proberen jullie denken te begrijpen. We hebben geholpen om de hoofdrolspelers in dit bevrijdingsproces te bewaken. We zijn zowel op de grond als in jullie luchtruim, Sharon.

Zoals je misschien hebt opgemerkt, lijken niet alle Mercurianen op aardbewoners. Jullie bloedlijnen zijn anders dan de onze, hoewel we onszelf allemaal als mensen beschouwen. Jullie hebben veel Nordics, evenals bloedlijnen van bepaalde huidskleuren en jullie ogen zijn relatief recht. Wij hebben ogen die ons zouden verraden als buitenaards op jullie planeet, dus als we tussen jullie lopen gebruiken we of lichaamspakken of we gebruiken een donkere zonnebril die we nooit afzetten.

Sharon: Ja, dat is waar. Ik kijk naar de foto’s die zijn gemaakt van de vier Mercurianen op de zonneraad en dan is de andere Mercuriaan die ik ken een slangenmens, dus ja, jullie lijken niet al te veel op ons.

Tawo and Sunji:  Dat doen we niet. We hebben samengewerkt met de Venusianen, die het speerpunt vormen van het zonne-project om de aarde te bevrijden. We hebben veel begeleiding te geven. De Aarde heeft wel een geschiedenis met Mercurius, hoewel niet noodzakelijkerwijs een positieve.

Natuurlijk waren de oorlogvoerende volkeren die naar Atlantis kwamen op zoek naar verovering in het zonnestelsel, en een van de planeten die ze wilden aanvallen was de onze, Mercurius. Mercurius is een goede jager en een goede oorlogsgod, en dat geldt ook voor zijn volk. Wij verdedigden ons tegen de aanvallen van de aarde en op onze beurt moesten wij degenen die deze daden verrichtten zoeken en met hen afrekenen. Wel, we hebben ze niet allemaal te pakken gekregen.

Jullie Atlantiërs en Lemuriërs, die toen de meest geavanceerde rassen op aarde waren, maakten bezwaar tegen onze landing om gerechtigheid te krijgen. Alles wat we probeerden te doen was de aanvallen op onze mensen te stoppen, maar om een of andere reden werd daar bezwaar tegen gemaakt.

Sharon: Waarschijnlijk zwarte magie. Daar zijn ze goed in.

Tawo and Sunji:  Het is mogelijk maar moeilijk te geloven dat de Lemuriërs bezwaar zouden hebben tegen ons streven naar gerechtigheid.

Sharon:  Misschien is er meer aan de hand. Misschien hadden ze wel bezwaar tegen de Mercuriërs, heb ik het idee.

Tawo and Sunji:  Ja, we waren lange tijd een strijdende soort. We hadden eindelijk onze vrede gevonden rond de tijd van jullie Atlantis en Lemurië, dus misschien was onze aanwezigheid niet welkom omdat de herinneringen aan wat we waren geworden nog zo vers in hun geheugen lagen.

Sharon:  Misschien. Ik weet zeker dat het nu beter is.

Tawo and Sunji: We spreken met Adama, Sharina en Tethen van de aardse raad, maar er zijn anderen die niet graag met ons willen spreken. Ze geven de voorkeur aan interactie via Adama en uiten hun mening achter onze oren. (Weg van waar wij ze kunnen horen.) Ze blokkeren zichzelf ook telepathisch zodat we hun gedachten niet kunnen horen.

Sharon: Hmmm. Klinkt alsof je nog steeds de strijd moet aangaan. Het is een gezegde dat we hebben. Om het goed te maken.

Tawo and Sunji:  Er zijn nog steeds aspecten waar we niet mee om kunnen gaan en die we volgens de natuurwet zouden moeten helen. We werken er hard aan. We dachten dat we misschien hekken konden repareren door de buitenste aarde te helpen en door dit te doen zouden de Agarthans zien dat we nu een welwillende soort zijn met goede bedoelingen.

Sharon:  Ik wilde jullie vragen wat jullie vinden van buren zoals wij die weer op de nucleaire knoppen drukken?

Tawo and Sunji: We zijn afgeschermd. We hebben een planeet die uitstekend in staat is om ons af te schermen, zelfs om de planeet te verhullen zodat we niet op te sporen zijn door vijandige buitenaardse wezens die dit zonnestelsel binnenvliegen. Maar ja, het is het weefsel van de ruimte dat iedereen zorgen baart als het om nucleaire technologie gaat. Je realiseert je dat je dit van de Grijzen hebt, toch?

Sharon: Ja. Het was zeker niet Ashtar die het aan de aarde gaf! LOL

Tawo and Sunji: Ze hebben jullie deze technologie gegeven, wetende dat jullie het zouden misbruiken om uiteindelijk jezelf te doden, en jullie mensen werden verleid omdat ze vonden dat dit hun zoveel macht gaf. De afspraak was nucleaire technologie in ruil voor mensenlevens, dus zoals de Zeta’s het zien, hebben ze op beide fronten gewonnen. Je doodt jezelf hoe dan ook.

Sharon: Ik werd er laatst ook aan herinnerd, misschien waren jullie het, dat de Zeta’s hun eigen agenda hebben voor de Aarde. Ze werken misschien samen met andere negatieve soorten, maar ze hebben hun eigen plan voor onze mensen, en daarom moeten ze van de planeet gehaald worden en ook gearresteerd. Phil Schneider vertelde me hierover en het staat op onze eerste website onder de Zeta Agenda. Ik zal het hieronder linken voor het geval je het wilt lezen. Maar denk niet, mensen, dat met al het uitschot dat er in de melkweg rondloopt, dat er één agenda is voor deze planeet – er zijn vele soorten die uitbuiters zijn en het enige dat zij willen uitbuiten is degenen met meer macht dan zijzelf. Ik kan je uit vroegere ervaringen vertellen dat degenen die zij willen uitbuiten degenen zijn met de macht die niet beseffen hoe machtig zij zijn. Daarom moet je leren om de waarheid over het mens zijn te begrijpen.

Tawo and Sunji: Ja, ze zijn kwaadaardig. Ze geven jullie de middelen om jezelf uit te moorden – of zelfmoord te plegen zoals zij het zien. Het was niets wat zij verkeerd deden. Ze geloven dat ze onschuldig zijn en niet vervolgd kunnen worden door de universele wet voor hun daden.

Sharon: Alsof je een kind een pistool geeft. Wat kan er mis gaan?

Tawo and Sunji: Ja, veel van de negatieve soorten zijn zo manipulatief. Echter, hoe trots de Mercurians ook zijn op hun verdediging, ze proberen anderen in nood te helpen. De plaats om te beginnen zijn natuurlijk je buren, omdat die zo dicht bij je wonen.

Sharon: Dat is de voor de hand liggende strategie.

Tawo and Sunji:  Zoals we al zeiden, de Agarthans hebben nog steeds hun bedenkingen over de mensen van Mercurius, maar die aan de oppervlakte niet, dus geven we er de voorkeur aan jullie te helpen om vertrouwen op te bouwen met alle anderen van de melkweg.

Sharon: Dat is een goede strategie.

Tawo and Sunji: We zouden u een lift geven, maar we moeten uw gastheren (?) hierover vragen.

Sharon: Interessant gebruik van het woord “gastheer”. Hebben jullie het over een parasitaire relatie?

Tawo and Sunji: We bedoelen dat Ivo en Ashtar uw reis op aarde hebben gehost, en dat zij dat blijven doen omdat zij u behoeden voor veel kwaad.

Sharon: Ja, ik weet niet of we daar een woord voor hebben. Assistenten? Facilitators? Waarschijnlijk zou facilitators het beste zijn. Ze vergemakkelijken mijn leven op aarde. Ja, ik weet dat het allang voorbij zou zijn geweest als zij mij niet hadden beschermd.

Tawo and Sunji: Heel goed dan. Dit zal volstaan als een introductie, Sharon. Wij danken je voor je tijd.

Sharon: Dank je, Tawo en Sunji. Vergeet de rit in jullie schip niet!

Tawo and Sunji: Tot ziens.

Kanaal: Sharon Stewart

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org