Athena: Dagelijkse Toewijding Aan Wereldvrede

Athena: Dagelijkse Toewijding Aan Wereldvrede

Gechanneld door: Sharon Stewart – 17 September 2021

Ik ben Athena, Godin van Oorlog en Wijsheid met een boodschap voor iedereen die wil luisteren.

Het ontgaat velen van jullie de principes waarop jullie wereld werkt. Die principes zijn de universele wetten en de wet van de schepping, waar jullie als mensen de volledige macht over hebben. Volledige macht, zal ik benadrukken. Jullie wereld begint met jullie geest en projecteert zich van daaruit.

Deze macht wordt echter misbruikt omdat jullie geleerd is hem te misbruiken. En omdat jullie dat geleerd is, lijden jullie. Lijden is niet nodig. Zelfs niet in deze tijd van grote verandering op de planeet.

Het is belangrijk dat jullie leren je geest af te stemmen op hogere waarden van liefde, compassie en vergeving. Voor hen die niet met de ziel verbonden zijn, is het een discipline die je moet oefenen. Voor hen die met de ziel verbonden zijn, komt het vanzelf, hoewel je soms nog foutief kunt denken.

Zet je dagelijks in voor wereldvrede. Hoe doe je dat?

Omdat jij een schepper van deze wereld bent, is de plaats om hiermee te beginnen in je eigen geest. Elimineer gedachten aan geweld, aan het schaden van anderen, aan het instemmen met krijgsheren en vooral, de allereerste plaats om te beginnen is het elimineren van gedachten dat er een vijand is. Er is geen vijand. De vijand is de gedachte-energie die je in je geest houdt.

Als je gelooft dat de Deep State een vijand is in plaats van de leraar van een les voor een ontkrachte wereld, dan zul je hen vrezen omdat alle strijders hun vijanden vrezen. Zie ze niet als een vijand, zie ze als een entiteit die je zal leren om krachtiger te worden. Jullie zijn gewend te geloven dat degenen die jullie de beste lessen leren welwillende wezens zijn, zoals Ivo, maar degenen die jullie de krachtigste lessen leren zijn de negatieve wezens, zoals de Archons die Sharon’s huis teisteren. Terwijl zij hun aanvallen op haar voortzetten, leert zij en wordt zij steeds sterker in de omgang met hen. Ze is niet bang voor hen, ze begrijpt innerlijk dat zij machtiger is dan zij en dat zij haar geen kwaad kunnen doen. Zij ziet hen niet als vijanden, zij ziet hen als wezens die erop uit zijn haar slaap te verstoren en haar humeur te verlagen, en om die reden gaat zij met hen om.

Als je anderen ziet als terroristen, dan zul je bang zijn, want terroristen zijn er om terreur in je geest te brengen. De manier om angst te overwinnen is om alles te zien als een les in bekrachtiging. En te begrijpen dat jullie gidsen en buitenaardse teams met jullie samenwerken om jullie te helpen deze lessen te leren.

Wat de dood betreft, begrijp dat je in dit leven maar één keer kunt sterven. Jullie zien dat als een reden om niet te leven, omdat je zou kunnen sterven. Dit is een weerspiegeling van de omgeving waarin je leeft, en misschien is het de moeite waard je te concentreren op het scheppen van een minder vijandige omgeving op jouw wereld, zodat er minder angst zal zijn.

Ja, Sharon, er is geen reden tot angst. Dank u. Helemaal niet.

De enige reden dat een vijand je kwaad kan doen is omdat je gelooft dat hij dat kan. Zodra je gelooft dat je veilig bent en dat je niets kan overkomen, als je dit zeker weet, stijg je op naar een hogere tijdlijn waar je veilig bent. Jij creëert jouw realiteit. Wanneer je bang bent, trek je die les naar je toe.

Verlies alle gedachten aan vijanden, daders, slachtoffers, boze emoties, het roepen van scheldwoorden en laster, bespotting van je leraren…. Ze laten het je zien. En nee, je beste leraren zijn geen welwillende zielen, soms zijn het kwaadwillende wezens.

Verlies alle gedachten aan vijanden, daders, oorlogen, veldslagen, veroveringen, schermutselingen, terroristen, doden, moorden, wraak, het hebben van gerechtigheid… dat allemaal. Het is draconisch denken en door te denken als een draconist zul je op hun lagere vibratie blijven.

Zie deze bevrijding van de aarde alleen op een positieve basis. De aarde wordt bevrijd. De mensen krijgen hun keuze terug – dat hebben ze al gedaan. Ze reïncarneren weer op aarde uit vrije keuze, of ze gaan naar andere planeten. Die keuze is hersteld.

Als zo’n gedachte in je opkomt, denk dan aan een andere, meer welwillende manier om het te zien: als een leerervaring. Wat leert het je? Hoe kun je dit positiever bekijken?

De reden dat je lijden naar jezelf toetrekt is dat je erin gelooft. Dus weiger er nu in te geloven. Verander van gedachten.

Conflict is een kans om te groeien in innerlijke vrede, het accepteren en met mededogen leven laat het conflict ophouden.

Je moet de mogelijkheid tot groei zien in wat zich op dit moment op jouw wereld afspeelt. Als je het niet op deze manier ziet, zul je in een lagere frequentie blijven en de lessen aantrekken die je nodig hebt om je te helpen verlichten.

Ik ben Athena. Ooit hield ik van jullie wereld, en nu ben ik teruggekeerd.

Adieu.

Kanaal: Sharon Stewart

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org