Ashtar via Sharon Stewart

Ashtar
via Sharon Stewart / 29 maart 2020

Dit is Ashtar Sheran met een boodschap voor allen op planeet Aarde.

We zitten diep in dit proces van bevrijding van jullie mensen. De Storm is begonnen, zoals je hebt gemerkt, en het leger is bezig om jullie te helpen beschermen tegen de deep state vergelding. Ze hebben nog steeds hun eigen handlangers die hen steunen; vergeet niet dat er militaire krachten zijn die niet menselijk zijn en volledig gecontroleerd worden door de deep state. Deze krachten hebben geen mededogen en zullen iedereen die op hun pad komt schade berokkenen. Hoewel ze menselijk lijken, zijn ze allesbehalve dat.

Ik wijs jullie erop dat deze oorlog nu op jullie grondgebied en in jullie steden is geland en dat het een lelijke oorlog zou kunnen zijn als jullie Alliantietroepen er niet snel en efficiënt mee om zouden gaan. Jullie militairen van Licht zijn bedreven in wat ze doen, maar een machine zonder moreel karakter te slim af zijn is iets waar ze misschien geen ervaring mee hebben.

Deze gevechten zullen worden opgevoerd binnen jullie stadsgrenzen. Als de laatste bolwerken van de elite, zullen jullie steden kwetsbaar zijn voor gevechten. Daarom is jullie gevraagd om thuis te blijven – de meesten wonen niet in de binnensteden omdat jullie binnensteden de huizen van de rijken zijn. Het centrum van jullie steden is gestructureerd als veilige havens voor de elite, maar dat zijn ze niet meer als jullie tanks hun huizen naderen.

Vergeet niet dat er ondergrondse tunnels zijn die al deze huizen met elkaar verbinden en het is gemakkelijk voor hun troepen om zich onder de oppervlakte te verplaatsen waar ze niet gezien zullen worden door nieuwsgierige ogen. Op dit moment bewaken ze elitehuizen in de binnensteden. Vergeet niet dat geruchten over elite arrestaties overdreven kunnen zijn.

We halen ook de elites uit hun buitenposten in Nieuw-Zeeland. Ze zijn ondergronds gegaan omdat ze daar bunkers hebben en er is ook strijd gaande. De meesten zijn op de vlucht, en proberen te ontsnappen aan de gevangenneming. We hebben jullie wereld omsingeld, er zal geen uitweg voor hen zijn.

We waarderen het werk van degenen die de berichten die de channelaars aan jullie hebben gegeven, verspreiden. We vragen jullie echter wel om je bronnen te noemen, zodat ook zij kunnen meegenieten van het harde werk dat ze doen. Degenen die hoog van Licht zijn, worden door jullie sociale media in de schaduw gesteld en hoewel ze onvermoeibaar werken, lijken ze nooit de populariteit van anderen, die minder gericht zijn, te winnen. Het hebben van de vaardigheden van een channelaar, met verbinding met de wezens die gezworen vijanden zijn van jullie duistere overheersers, is een zeer gerichte positie voor een Lichtwerker om vast te houden. Wij bewaken onze channelaars zorgvuldig, zodat ze niet worden vermoord, lastiggevallen of getroffen met DEW’s zoals bij Sharon het geval is geweest. Er zijn aanslagen op haar leven gepleegd en zij heeft de moed gehad om beschikbaar te zijn om dit werk voor ons te doen.

Nu voor degenen die op jullie oppervlak wonen, die bang zijn voor het virus omdat dit nieuws in jullie ogen nog steeds wordt gebracht, zet alstublieft jullie televisietoestellen uit en beperk jullie blootstelling aan het nieuws. Jullie nieuws is propaganda, die jullie vertelt wat de elites willen dat jullie geloven, niet de waarheid. Ze vertellen je dat omdat ze willen dat je er in gelooft, zodat het in feite de realiteit is die zal worden gecreëerd. Jullie nieuws zijn leugens en jullie media zijn leugenaars. Wij overstijgen de media, maar jullie hebben een groot systeem dat, tenzij we alle uitzendingen via onze QFS blokkeren, moeilijk te reguleren is. Wij zijn ook op de hoogte van de non-interventie clausule in ons contract met het duister. Wij van het Licht hebben gezworen dat wij ons niet met hun oppervlaktewerkzaamheden zullen bemoeien om jullie in leven te houden. Dat was de afweging die we hebben gemaakt. Daarom is het belangrijk dat iedereen wakker wordt. Totdat de elite is opgesloten en de duistere zijn gestopt met hun schrikbewind, zijn wij van het Licht nog steeds beperkt in wat we kunnen doen om jullie te helpen zodat er geen represailles worden uitgelokt.

In dat opzicht gaat het bij dit huidige onderdeel van het collectieve bevrijdingsproces om het leren nemen van verantwoordelijkheid. Jullie regeringen droegen een groot deel van de verantwoordelijkheid voor jullie leven toen ze jullie controleerden. Nu deze controle begint af te nemen, zullen jullie meer van jullie verantwoordelijkheden terugkrijgen, en dit moet in stappen gebeuren.

Velen waren niet in staat om voedselrantsoenen veilig te stellen en velen hebben te veel rantsoenen opgepot. Gezamenlijk moeten jullie je verantwoordelijkheid voor jezelf en voor anderen uitwerken en jullie zullen de komende maanden meer mogelijkheden hebben om dat te doen. Velen reageren nog steeds met angst, sommigen zijn nuchter en sommigen zijn zich helemaal niet bewust van de crisis die op jullie planeet dreigt te ontstaan, maar ik waarschuw jullie nu: Er zullen moeilijke tijden voor jullie komen als jullie je collectieve verantwoordelijkheid terugnemen van de deep state, als jullie geconfronteerd worden met gevechten in jullie binnensteden, en als er meer virussen op jullie losgelaten worden.

Elke vergelding van de kant van de deep state / de duisteren zal op jullie gericht zijn en jullie moeten je daar zo goed mogelijk op voorbereiden. Wij van het Licht zullen er altijd zijn om jullie tot het uiterste te helpen.

Ik heb het al eerder gezegd en zal het hier herhalen: Er is een oorlog gaande. Het was een oorlog op jullie geesten en dit is minder belangrijk, maar er kan vergelding zijn en jullie moeten je hierop voorbereiden. Luister naar alles wat er van u gevraagd wordt door regeringsfunctionarissen en wees niet bang voor een overname door de overheid. Er is geen sprake van een overname door iemand – dit is een proces van het vrijgeven van jullie aan jullie uiteindelijke vrijheid.

Dank je wel voor jullie medewerking.

Adonai,

Ashtar

https://sharonandivo.weebly.com/

vertaling: Martien

   
Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
In Liefde en Licht, Ine & Martien