Adama van Telos: De Geheime Regering van de Aarde

Adama van Telos: De Geheime Regering van de Aarde

Gechanneld door: Sharon Stewart – 10 Mei, 2022

Sharon: Hallo, Adama. In een andere channeling vertelde je ons over de Zonneraad van de Aarde, degene waar je in zit met andere Agarthanen en mensen van buiten de Aarde. Je zei dat het afdelingen of taakgroepen heeft en dat deze afdelingen hetzelfde werken als de regeringen van onze landen. Je gaf aan dat de verschillende planetenraden in dit zonnestelsel al eeuwen werken aan de ascensie van de Aarde. Je gaf aan dat er oppervlaktemensen zijn die naar de raadsvergaderingen gaan en zij sturen de toekomst van de Aarde in een meer metafysische richting dan niet. Je zei,

“Ze zijn ook niet beperkt door land of nationalistische visie, ze zijn van jullie wereld, en ze werken op een wereldwijd niveau. Dus jullie politiek, en wat al niet meer, speelt geen rol in wat zij doen.”

Hieruit maak ik op dat de Aarde Raad werkt aan bepaalde doelen. Wat hebben deze doelen te maken met het werk van de huidige regeringen, en hoe werkt de Geheime Regering van de Aarde, waarvan ik aanneem dat het de raad is die jij leidt, samen met de Alliantie?

Ten eerste, is de Aardse raad waar jij in zit de geheime regering waar ik naar zoek?

Adama: Dat is het.

Sharon: Dus deze geheime welwillende regering, in tegenstelling tot de geheime kwaadwillende regering die wij het militair-industrieel complex noemen, de Nieuwe Wereld Orde, werkt aan naleving van de Galactische Codex?

Adama: Dat klopt. Wij proberen jullie nationale regeringen in overeenstemming te brengen met de Galactische Codex. Dat is de eerste stap. Terwijl we dat doen helpen we hen de GESARA principes te omarmen.

Sharon: Dus dat klinkt als twee stappen.

Adama: Dat is het niet echt, want GESARA is een micro stap naar de macro stap van de Galactische Codex.

Sharon: Ik ga onderaan een artikel linken met de principes van de GESARA wet, want dit vat het heel mooi samen.

Ja, ik zie dat de GESARA-wet te maken heeft met het verlichten van lijden en het toepassen van tactieken die vrede bewerkstelligen. Het heeft ook te maken met het teruggeven van rechten aan de mensen en het implementeren van grondwettelijk recht. De grondbeginselen van de GESARA-wet herstellen de financiële privacy van de mensen en de corruptie wegnemen waar iedereen nu onder lijdt. Maar het punt is dat mensen zich moeten realiseren dat zij moeten meewerken als zij willen dat de GESARA-wet volledig wordt uitgevoerd. Daar is ieders medewerking voor nodig.

Adama: Dat is zo. Niemand kan worden uitgezonderd. Als je wilt stoppen wat er nu op de buitenste planeet gebeurt en wereldvrede wilt stichten, moeten alle mensen meewerken.

Sharon: We hebben samen ook de Galactische Codex besproken. Ik zie dat ik de rechten heb opgesomd die de Galactische Codex eert voor elk individu en één daarvan is interessant. Er staat dat ieder mens een onvoorwaardelijk recht heeft op alle informatie. Ik zie dat we daar al aan werken door mensen zoals ik en andere waarheidsprekers die naar hun beste vermogen informatie verstrekken aan de massa. En we weten dat informatie Licht is en omdat mensen van het Licht zijn, moeten we informatie hebben.

Adama: Ja. Dat is goed uitgelegd.

Sharon: Goed voor zo vroeg in de ochtend!

Ik vind de andere leuk: Ieder mens heeft het recht om gescheiden te zijn van de gevolgen van acties van andere wezens. Dat betekent dat we niet meer onderworpen hoeven te zijn aan mensen met oorlogszuchtige neigingen of jeukende nucleaire trekker vingers. Hallelujah! En nu zien we dat veel mensen, niet allemaal, maar veel mensen met snode neigingen worden gearresteerd en berecht.

Adama: Ja, we werken eraan om de aarde in overeenstemming te brengen met de Galactische Codex. Je kunt zien dat het nu gebeurt. Dat is waar de bevrijding van de buitenste planeet over gaat – de Galactische Codex op aarde installeren. Ook met de tijdlijnen die zich de komende jaren meer opsplitsen, zullen jullie meer gaan samenwonen met mensen van jullie eigen frequentie. Terwijl jullie op de kunstmatige tijdlijnen waren, waren jullie onderworpen aan het duistere gedrag van anderen met een lagere frequentie, maar in de toekomst zal dat niet het geval zijn – jullie zullen meer op je eigen niveau trillen, er zal geen interactie zijn, de smeltkroes van zoveel niveaus van bewustzijn allemaal samen.

Sharon:  Dank je. In feite doe ik dat nog steeds. Zoveel lage trillingen vinden nog steeds hun weg in mijn leven. Tijdlijnen zijn nog niet genoeg gesplitst.

Adama: Omdat ze nog steeds kunstmatig zijn. Als de natuurlijke tijdlijn meer bevolkt is en je stopt met heen en weer te bewegen tussen de twee, zul je wat verlichting hebben.

Sharon: De manier om heen en weer te bewegen is door “aardse dingen te denken” of “je waarheid te omarmen” natuurlijk.

Adama: Ja, als je denkt op de manier die de Matrix je heeft geleerd, zul je terug in de matrix zijn. Maar als je meer van je hele bewustzijn beseft, ga je naar de organische ruimtetijd. De meesten van jullie gaan heen en weer omdat jullie een mix van de twee zijn en geen toegang hebben tot jullie volledige akasha.

Sharon: En dan beginnen we ook het Mandela effect te ervaren.

Adama: Correct.

Sharon: Hoe werk je dan samen met de Alliantie of wie wij de Witte Hoeden noemen? Of doe jij dat zelfs?

Adama: Dat doen we. We werken samen met de Alliantie en alle andere buitenaardse of aardse groepen die proberen het globalistische plan te vernietigen en de nieuwe aarde te scheppen.

Sharon: Ontmoet je hen? Je verschijnt in hun slaapkamers om 3 uur ’s nachts terwijl ze slapen? Je neemt ze mee van de aarde in een ruimteschip?

Adama: Maar ze komen naar sommige van onze bijeenkomsten en we hebben buitenaardse contacten waar ze mee kunnen praten.

Sharon: Dus, agenten op de grond.

Adama: Ja. Het zijn Agarthanen.

Sharon: Het klinkt alsof er niveaus op aarde zijn waarvan ik niet echt dacht dat het de manier was waarop galactica dingen doen.

Adama: Dit is de aarde, dus wij zijn anders. We doen de dingen nu per niveau omdat er zo’n afscheiding is tussen binnen- en buitenaarde.

Sharon: Aha. Oké. Het is gewoon noodzakelijk tot we ons allemaal kunnen verenigen.

Adama: Ja.

Sharon: Dus jullie werken samen met de Alliantie, houden elkaar op de hoogte van wat er gebeurt. Ik zie dat er een team van Agarthanen kan werken met één Alliance agent. Dat floepte gewoon in mijn geestesoog.

Adama: Ja, we houden ze goed in de gaten en beschermen ze net zo goed als de mensen die zij hebben gezworen te beschermen.

Sharon: Zoals klokkenluiders die publiekelijk naar buiten komen.

Adama: Ja.

Sharon: Dus Telos en Agartha zijn hier erg bij betrokken, nietwaar?

Adama: Helemaal betrokken. Wij willen de aarde verenigen. Maar het is de oude strijd van de Lemuriërs en de Atlantiërs die zich nog niet heeft opgelost. De Atlantiërs leven voornamelijk aan de oppervlakte, en de Lemuriërs zijn de mensen van Agartha. Die energieën zijn er nog steeds, we proberen ze op te ruimen en er is veel karma dat opnieuw in evenwicht moet worden gebracht.

Sharon: Oké. Met andere woorden, het is een grote klus.

Adama: We zijn er al heel lang mee bezig.

Sharon: Ja. Het moet vermoeiend zijn.

Adama: We zien vooruitgang dus we zijn aangemoedigd.

Sharon: Hoe werken jullie samen met de regeringen van de Aarde, die nu door de Deep State worden geleid?

Adama: Je weet dat sommige van jullie belangrijkste leiders acteurs zijn?

Sharon: Ja. Ze worden daar neergezet door de Lichtkrachten en de echte wezens worden naar de gevangenis gebracht.

Adama: Dat is één manier waarop we met jullie regeringen werken. Maar we hebben absoluut contact met ze opgenomen en ze verteld dat ze geen partij voor ons zijn. De duistere occultisten, de duistere bloedlijn families – geen partij voor onze macht. Zij weten het ook. Zodra de mensen van de buitenste aarde wakker worden en zichzelf beginnen te ervaren als de machtige mensen die ze altijd al hadden moeten zijn, zullen de duisteren worden verslagen.

Sharon: Dus je wacht op ons om wakker te worden.

Adama: Kijk wat je doet, Sharon. Je ziet hun schepen omdat je verder kunt kijken dan je fysieke dimensie en je werkt samen met je team om ze neer te schieten. Je bent een grote hulp voor de Federatie. Je bent actiever in het helpen van de planeet als geheel. Bedenk nu eens hoe het zou zijn als miljoenen mensen konden doen wat jij doet? Ze zouden geen partij zijn voor jullie allemaal.

Sharon: Dat is waar. Wij zijn het die onze mogelijkheden moeten realiseren.

Adama: Voorlopig wordt de Aarde veranderd om jullie in staat te stellen dat te doen.

Sharon: Ik zie veel programma’s op TV over demonen, skinwalkers en andere griezelige dingen. Stel je voor hoe het zal zijn als mensen ze massaal gaan zien. Op dit moment lijkt het erop dat de vreemde gevoelige in staat is om ze te zien, maar uiteindelijk zullen meer en meer mensen beginnen te beseffen dat ze hier zijn. Als ze dat doen met de informatie die we nu al uitdelen om hen te helpen, kunnen we ze allemaal uitroeien.

Adama: Ja. Stel je voor dat jullie allemaal de demonen konden zien die achter een valse menselijke façade staan?

Sharon: Ik wil dat doen.

Adama: Wat zou je doen?

Sharon: Ik zou het liefde sturen.

Adama: Oké. Er is zoveel dat aan de mensen moet worden onthuld en dat is dat je niet je hele realiteit kunt zien, helemaal niet. Eerst moet jullie verteld worden wat jullie is aangedaan en als jullie dat geloven kunnen jullie meer zien, in andere dimensies zoals jullie doen.

Sharon: Ja. Ons intellect heeft veel te veel controle, denk ik.

Adama: Ja, jullie moeten je allemaal veel meer intuïtief ontwikkelen. Er is slechts marginale informatie voor jullie aan de oppervlakte. Jullie moeten dieper gaan. Jullie moeten geloven in dingen die jullie nu gek vinden om de kloof te overbruggen en jullie ware realiteit in meer detail te ervaren.

Sharon: Ja. Ik word gek genoemd. Het kan me niet schelen, dat is het verschil in mij nu. Noem me wat je wilt. Ik denk dat ik vrij uniek ben en ik ga zoveel mogelijk mensen vertellen over wat ik kan doen omdat ik weet dat ze net als ik zijn.

Adama: Ja. Je bent niet zo uniek als gevorderd, maar anderen zullen je inhalen.

Sharon: Denk je eens in, we kunnen al het kwaad op deze planeet omverwerpen, alleen met een gedachte.

Adama: Dat zou prachtig zijn!

Sharon: Ik zie wat ik ook kan creëren. Alles reageert nu op mijn gedachten en ik creëer veel dingen die ik in mijn leven wil. Ik blijf gewoon dienen op elke manier die ik kan bedenken en er wordt mij meer gegeven in ruil voor het werk dat ik doe. Dat is het geheim. Dien God en God zal jou dienen. Je zult groeien en ontwikkelen in je vaardigheden.

Adama: Je brengt ook meer tijd door op de natuurlijke tijdlijnen, zodat je daar op natuurlijke wijze beschermd bent.

Sharon: Je hebt mijn vragen beantwoord. De hele structuur begint zich te vormen: Binnenaarde met buitenaarde, Galactische wet met Aardse wet, en de slechteriken worden weggestuurd. Goed nieuws. Ja, er zullen meer tests zijn, maar we moeten hier doorheen. Geen pijn, geen winst, zoals ze zeggen.

Adama: Je zult uiteindelijk blij zijn dat je het gedaan hebt.

Sharon: Bedankt voor je tijd, Adama.

Adama: Dank je voor jouw tijd, Sharon. Adieu.

Adama’s artikel op Earth Council

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org