Aartsengel Michaël: Regen of Zonneschijn

Aartsengel Michaël: Regen of Zonneschijn

Gechanneld door: Sharon Stewart – 13 Januari 2022

Ik ben Aartsengel Michaël, hier met een boodschap voor de Engelen Strijders Groep.

Sta me toe je vraag te beantwoorden, Sharon, alsjeblieft. Haar vraag was, “Wat heeft de Ark van Noach hier nu mee te maken?” En je realiseert je dat er een verband is.

God is geduldig geweest met de mensheid. Hij heeft jullie gadegeslagen en geholpen tijdens jullie leerproces, Hij heeft jullie geleid en begeleid door enkele van de ergste catastrofes die konden worden gecreëerd. Maar er is één soort mens die weigert te leren, en dat is de aardbewoner. Om vele redenen hebben aardlingen in feite geprobeerd om in hogere sferen te komen, steeds weer hebben jullie het geprobeerd en het is jullie niet gelukt. Toen het tijdperk voorbij was, kreeg je nog een kans, want dat is waar het God om gaat: vergeving en Hij vergaf je je onvermogen om tot Hem terug te keren. Hij zoekt altijd naar manieren om Zijn Licht voor u te openen; het is of u het kunt zien dat het probleem is.

Er zijn veel incidenten geweest met de Ark van Noach, waar de dieren aan boord van een schip werden gebracht, geen waterschip maar een ruimteschip in feite, en bewaard werden opdat de catastrofe die de mensheid voor zichzelf zou creëren, hen niet zou treffen. Ja, de regens die in de tijd van Noach kwamen, werden door de mensheid veroorzaakt. Jullie beseffen nog steeds niet dat de negativiteit van jullie weer te wijten is aan jullie eigen negatieve energieën. Is de aarde in feite toe aan een nieuwe periode van slecht weer? Dat is inderdaad zo! De energie van de planeet reageert op de energie van de mensen.

God heeft de regens niet gebracht. Dat deden de mensen.

Gaia heeft zich zoveel mogelijk afgescheiden van de derde dimensionale aarde, de aarde waarop nog zovelen leven. Deze aarde zal de komende jaren veel verdriet zien, en dat komt omdat jullie dat verdriet creëren. Jullie hebben dit allemaal over jezelf afgeroepen, en zoals velen van jullie hebben opgemerkt, is het nu tijd om onder ogen te zien wat jullie hebben gecreëerd, en te leren jezelf daardoor te veranderen. Degenen die dat zullen doen, zullen Gods Licht zien. Er zullen weersveranderingen zijn omdat het weer reageert op jullie denkwijzen; er zullen veel veranderingen zijn in jullie systemen en dat is omdat deze veranderingen door jullie worden gecreëerd.

Dus hoe richten jullie je op? Op regen of op zonneschijn? Wat is jouw keuze? Waar houd jij je hart vast, ondanks de sombere vooruitzichten die je nu misschien voor je ziet? Dat is wat Hij van je vraagt. Houdt u Hem in uw hart of houdt u wat u ziet als de werkelijkheid in uw hart? Hebt u vertrouwen in Zijn liefde voor u of hebt u alles verlaten, ook de goddelijke liefde?

Het is altijd het donkerst voor de dageraad.

Dit betekent niet dat u niet met de werkelijkheid te maken hebt. In feite doet u dat wel, want u bent er de scheppers van, daarom moet u die ook leven en ervaren. Alles wat u schept, is vermoedelijk door u geschapen om ervan te genieten, maar velen van u weten dit niet. Jullie geloven dat een andere factor het leven schept en jullie zijn het slachtoffer van zijn dictaten. Dit is misbruik van de universele wet. Jullie zijn de scheppers, en jullie hebben vele kansen gekregen om een wereld van wonderen voor jezelf te scheppen, maar jullie hebben het niet gedaan. Hoe jij je werkelijkheid ook ervaart, ga met God in je hart. Verlaat Hem niet, zeg niet dat dit een Goddeloze wereld is, want Hij is bij jullie als jullie Hem willen laten zijn.

U moet allen tezamen komen, want er is veiligheid in aantal. Ja, u verenigen met gelijkgezinden, misschien P-groepen in uw land, zal u helpen om veiliger te blijven. Hoe beter u geïnformeerd bent, hoe veiliger u zult zijn, omdat u in staat zult zijn de juiste actie te ondernemen.

We zullen doorgaan met deze meditaties om de ernst van wat komen gaat te verminderen. 2022 zal een jaar van grote veranderingen zijn. Veel zal worden geopenbaard aan het publiek, en het geheel van wat jullie leven noemen zal worden veranderd.

Velen van jullie zullen zich tot God wenden en Hem de schuld geven van wat jullie is overkomen. Dit is een afstand doen van jullie verantwoordelijkheden van goddelijke schepping, iets dat de aarde al vele Eonen teistert. Hij heeft jullie het vermogen gegeven om je eigen leven te scheppen, je lotsbestemming en goedheid voor anderen, maar toch is het tot deze trieste toestand gekomen. Zoals ik al eerder zei, trok de aarde deze duisternis aan. En nu zien jullie waar het jullie brengt – naar een plaats van goddeloosheid.

Hij wacht om te zien wat jullie nu gaan doen. Ieder van jullie, verpand je nu je hart aan Hem? Belooft u uw levensonderhoud aan Hem? Vraagt u Zijn hulp om het Licht naar u, uw kinderen, uw stad en de rest van de wereld te brengen? Hij doet dit met hen die het gevraagd hebben, maar open nu alstublieft uw harten en sta Hem toe door u heen te werken.

Wees niet boos op hen die nog in onwetendheid verkeren. Wij beseffen dat het moeilijk is als jullie het begrijpen, maar zij niet. Jullie zijn een collectief en jullie moeten allen het Licht vasthouden. Voor sommigen is dit Licht gedoofd, of het gloeit nu zwak, en voor hen moeten jullie het hardst bidden. Veroordeel hen niet, geef hen niet de schuld. Bid voor hen, voor hen die proberen deze wereld haar door God gegeven overvloed te ontnemen.

En deze week zullen we jullie opnieuw vragen om jullie Liefde in het vijfde dimensionale raster te laten stromen. Stuur alstublieft ook uw liefde naar iemand die is ingegaan tegen alles waarvan u nu weet dat het de weg is die de mensheid zou redden. Stuur uw liefde naar iemand die u een vijand noemt, en zegen hem met alles wat u voor uzelf zou willen.

Het is tijd voor de aarde om eindelijk te helen. Hij heeft verordend dat jullie de verandering zullen maken die al zo lang op zich heeft laten wachten. Vele eeuwen van vallen en opstaan en nu zijn jullie in de positie om het goed te doen; om eindelijk op te stijgen als een ras. Wij zijn er voor jullie, altijd. Houd ons in jullie hart en laat geen kwade wil binnen.

Ik ben Aartsengel Michaël. Ik ben jullie gids, ik ben jullie kampioen, ik sta achter jullie wanneer jullie uitgedaagd worden, wij zijn het Legioen.

Adonai

Kanaal: Sharon Stewart

Vertaling: Reinier