Aartsengel Michaël: Jij Bent Jouw Eigen Redder

Aartsengel Michaël: Jij Bent Jouw Eigen Redder

Gechanneld door: Sharon Stewart – 3 Augustus 2022

Ik ben Aartsengel Michaël met een boodschap voor de engelen strijders groep.

De satanisten zijn weer bezig met een campagne om oorlog te beginnen. Jullie moeten dit van hen begrijpen: Ze hebben oorlog nodig. Hun kijk op het leven is om het te vernietigen. Als ze niet iets of iemand kunnen vernietigen, voelen ze zich onvoldaan. Het zijn massamoordenaars. Ze zijn het kwaad. Zij zijn de anti-Christ. Wacht er niet langer op. Het is er altijd geweest, maar nu openbaart het zich aan jullie.

Als de voorzitter van het huis naar China vliegt om te dreigen met oorlog met Amerika, zal ze uitgelachen worden. Er is een strijd gaande om het eigendom van Taiwan, dat, net als de landen met het meeste goud in het verleden, grote productiecapaciteiten heeft en de eigenaar van dit land en exporteur van de microchips die zij kunnen produceren is de voorloper in de strijd om de ascensie te overwinnen en de goddelijkheid van de mensheid de kop in te drukken.

Ja, jullie moeten allemaal begrijpen dat als jullie geen aspecten van God waren, niets van dit alles enige betekenis voor hen zou hebben. Jou beheersen is God beheersen. Het zal niet gebeuren. God is de Schepper van Alles, Hij kan elk kwaad uitroeien met een gedachte, maar zij zijn hier op deze planeet achtergelaten om jullie te leren van jullie eigen erfgoed en om de goedheid, de godsvrucht te begrijpen die in ieder van jullie woont.

Jullie hebben geen redder nodig, jullie hebben geen verlosser nodig. Jullie zijn je eigen redder, als jullie maar wakker worden voor die waarheid.

Deze week vragen we jullie om je te richten op de huidige Amerikaanse regering, die inwonende booswichten die beweren de leiders van de wereld te zijn terwijl het duidelijk is dat ze dat niet zijn. Zoveel moet jullie duidelijk worden gemaakt en jullie moeten leren je te groeperen met de rest van de wereld, niet je eigen geïsoleerde eenheid te worden, maar je te groeperen met de rest van de wereld om het kwaad te verslaan, waar het ook bestaat en het bestaat nog steeds wereldwijd.

Zij kunnen jullie verzet niet verdragen omdat zij zoveel zwakker zijn dan jullie.

Wij hebben de ketenen tussen veel van deze groepen verbroken. Wij hebben hun kracht verminderd door de spelers te verwijderen. Nu moeten jullie de waarheid beseffen van wat er in jullie wereld gebeurt – en dat is dat jullie de macht zijn die de planeet nu bestuurt, niet zij, niemand anders. Het is aan jullie om jezelf te redden.

Ik ben Michael. Ik ben jullie leider, ik ben jullie licht, wij zijn het Legioen.

Adonai

Kanaal: Sharon Stewart

Vertaling: wakkeremensen.org

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien