Aartsengel Michaël: Focus

Aartsengel Michaël: Focus

Gechanneld door: Sharon Stewart – 18 Januari 2022

Dit is Aartsengel Michaël met een boodschap voor de Engelen Strijder Groep.

Jullie wereld warmt op, letterlijk. Vulkanen komen tot uitbarsting, grensoorlogen dreigen, en Taiwan ligt nog steeds onder vuur. Het ligt voor de hand dat er veel uitbarstingen zullen plaatsvinden als gevolg van deze praktijken, maar wat nodig is, is kalmeren.

Liefde gaat voorwaarts in deze tijd, geweld en chaos willen nog steeds heersen, maar jullie kunnen dat niet toestaan. Blijf je richten op vrede en rust en sta jezelf niet toe bang te worden van de huidige gebeurtenissen. Begrijp echter dat het vermijden van nieuws over hen angst is – dit is vluchten van de vecht-vlucht en bevries reactie. Begrijp als je nieuws leest over de huidige gebeurtenissen dat ze worden uitgevoerd om uiteindelijk vrede te brengen aan de mensen op aarde. Heb hier vertrouwen in.

Ja, dit is een tijd voor Vertrouwen. De mensheid zal voorwaarts gaan en zichzelf in dit proces transformeren. Jullie zullen overleven en leren hoe te gedijen. Hou dat in je hart, want je weet dat het waar is.

De opdracht voor deze week is eenvoudig: oefen om deze gedachte in je hart te houden. Met deze gedachte in je hart en geest, stuur positieve, liefdevolle vibraties naar de aarde in het algemeen of naar gebieden die je specifiek wenst. Maar houd die gedachte echt in je hart.

Ik ben Michaël. Ik ben de Heer, ik ben de stem, ik ben de dienaar van allen die het kwaad bestrijden. Wees nu bij mij terwijl ik jullie leid naar een glorieuze toekomst langs deze weg van veel leren.

Wij zijn het Legioen. Wij zijn het Licht. Wij zijn één.

Adonai.

Aartsengel Michaël.

Kanaal: Sharon Stewart

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org