De Gabriël Boodschappen Boek #54 Maak keuzes voor een beter Leven, Vrede en Vreugde…..

De Gabriël Boodschappen Boek #54

Shanta Gabriel – voor Aartsengel Gabriël – 7 Februari 2021

Maak keuzes voor een beter Leven, Vrede en Vreugde, en alle krachten van het Universum zullen zich achter je scharen.

Dierbaren,

Dit is een Universum van Vrije Wil. De Engelen zullen niet ongevraagd tussenbeide komen om te helpen. “Vraag en je zult ontvangen” was de uitspraak van Meester Jezus. Het is dus belangrijk om deze steun te vragen bij alle keuzes die je in je leven maakt, van moment tot moment.

Wanneer je de keuze maakt om positief te denken in plaats van negatief; wanneer je de keuze maakt om de beslissingen van een ander te accepteren in plaats van te veroordelen; wanneer je ermee instemt om te geven in plaats van te wachten om te ontvangen; al deze keuzes zijn voorbeelden van het openen van je hart en geest voor het ontvangen van jouw hoogste goed. Wanneer je kiest voor het hoogste goed voor allen, geef je een signaal af aan de beschikbare energie in het universum om je te hulp te komen. Wonderen zullen op natuurlijke wijze overal om je heen gebeuren, door je bereidheid om ze te ontvangen. Mensen zullen plotseling op een andere manier aan je beginnen te geven. Synchrone gebeurtenissen zullen zich voltrekken op manieren die je nooit voor mogelijk had gehouden. Dit is de natuurlijke stroom van Gods genade die beschikbaar is voor allen die bereid zijn om in harmonie met de Goddelijke Energie te werken en de krachten van het universum achter zich te laten scharen.

Er is een universele energiestroom die op jouw bevel wacht. Je leeft in het pure potentieel van Al Dat Is, een rivier van de hele Schepping. Wanneer je afgestemd bent op wat je wilt creëren, en openstaat om te ontvangen, zal die krachtige rivier van creatieve energie in de richting van jouw intenties stromen. Het is de natuurlijke orde van het leven, maar toch zal het voelen als een wonder.

Deze resultaten komen ook voort uit de bereidheid van jouw kant om je leven goed te laten zijn en anderen toe te staan van je te houden en je te steunen. Het heeft te maken met weten wat je wilt en er rechtstreeks om vragen, alsook met geloof hebben dat er een grotere orde en goed beschikbaar is voor allen die geloven.

Accepteer dus dat wat er om je heen gebeurt in jouw leven een afspiegeling is van wat er binnenin je gebeurt. Begin kleine keuzes te maken om liefde te ervaren in plaats van angst, om de persoon die je onrecht heeft aangedaan te vergeven, zelfs als de daad onvergeeflijk lijkt, om dank te zeggen voor wat je hebt in plaats van te klagen over wat je niet hebt, en om te geloven dat wonderen zich in jouw leven kunnen voordoen, als je bereid bent ze te ontvangen.

Deze verschuivingen in gedrag brengen een terugkeer van grotere Liefde, Vreugde en Vervulling in jouw leven. Het begint allemaal met jou en met jouw oprechte bereidheid om de Engelen en de Universele Aanwezigheid toe te staan je te hulp te komen.

Herinner je de boodschap van Aartsengel Gabriël voor vandaag:

Maak keuzes voor een beter Leven, Vrede en Vreugde, en alle krachten van het Universum zullen zich achter je scharen.

Shanta Gabriel

Vertaling: Martien