De Gabriël Boodschappen #50 – Prijs God En Prijs Jezelf Voor Het Pad Dat Je Hebt Gekozen.

De Gabriël Boodschappen #50


Prijs God En Prijs Jezelf Voor Het Pad Dat Je Hebt Gekozen.

Gechanneld door: Shanta Gabriel – 26 Februari 2023

Dierbare,

Jouw levenspad is in vele opzichten bepaald voordat je in menselijke vorm geboren wordt. Jouw ziel bekijkt de lessen die nodig zijn voor de hoogste groei, en kiest dan die levenservaringen die deze zullen verschaffen. Vanuit menselijk perspectief is deze keuze vaak moeilijk te begrijpen. Veel uiterlijke afschuwelijke levens hebben krachtige lessen en lijken buiten het menselijk begrip te vallen.

Om de groei van de ziel werkelijk te begrijpen, is het nodig een verruimd perspectief te hebben dat een totaalbeeld ziet. Wanneer zich in het leven situaties voordoen die zeer moeilijk te hanteren lijken, is er een zeker evenwicht in de wetenschap dat er op zielsniveau een grote leerervaring plaatsvindt en dat je alles wordt gegeven wat je nodig hebt om de situatie te hanteren, voor het hoogste goed van alle betrokkenen.

Dit betekent niet dat je emoties niet bestaan, of dat je je op de een of andere manier niet overstuur zou moeten voelen, want in menselijke termen is je ervaring heel reëel en zijn je gevoelens geldig. In de kracht van jouw ziel schuilt echter een groot geschenk in jouw situatie. Hoe zinloos een toestand ook mag lijken in jouw menselijke ogen, er is een grotere waarheid beschikbaar. Het kan je helpen je dit te herinneren en te bidden om het te zien. Het kan ook helpen je te herinneren dat je in een welwillend universum leeft waar de genade van God altijd beschikbaar is.

>Vanuit menselijk perspectief is het ook vaak moeilijk om ongelooflijke vreugde en geluk te ervaren. Er zijn velen in jouw wereld die zeggen: “het is te mooi om waar te zijn, kijk uit als het te mooi wordt”, enz. enz. De Engelen zeggen je dat je een geliefd kind van God bent dat het verdient gelukkig te zijn en ongelooflijke zegeningen in je leven te hebben. Als dit is wat je nu ervaart, geniet er dan van. Leef dit gezegende moment ten volle. Twijfel er nooit aan dat goede dingen gebeuren, en dat vreugde en wonderen de natuurlijke staat van zijn zijn zijn.

Twijfel niet aan het pad dat je hebt gekozen. Als er iets in je wereld is dat je wilt veranderen, bid dan dat het wordt getransformeerd voor het hoogste goed van alle betrokkenen. Vertrouw op je Engelenleraren en op Gods aanwezigheid, die eeuwig in je is. Wees dankbaar voor je leven en bovenal:

Prijs God en prijs jezelf voor het pad dat je hebt gekozen.

Shanta Gabriël

voor Aartsengel Gabriël

26 februari 2023

Vertaling: wakkeremensen.org