Het Zijn De Kleine Dingen -Transformerende Signalen

Het Zijn De Kleine Dingen

-Transformerende Signalen-

door Selacia – 25 Juni 2021

Wanneer het leven onzeker lijkt, onhandelbaar, of gewoon te veel om te verwerken – reset jouw focus naar de kleine dingen. Het zijn inderdaad de kleine dingen in het leven die vaak de nodige momenten van vreugde en betekenis brengen. Het zijn ook de kleine dingen die ons context geven voor ons succes. Lees verder om te begrijpen hoe dit van toepassing is in jouw dagelijks leven en het je helpt om je spiritueel te ontwikkelen.

Achtergrond

We leven in een constructiezone op aarde terwijl onze wereld vanaf de grond opnieuw wordt opgebouwd. Navigeren door deze momenten is geen eenvoudige taak. Op een willekeurige dag hebben we waarschijnlijk zowel nieuwe mogelijkheden als uitdagingen die anders zijn dan die we eerder hadden.

Om zeker te zijn, nu de mensheid ontwaakt en maatschappelijke normen verschuiven, moeten we ons voortdurend aanpassen. We merken dat we meer aanwezig moeten zijn, meer moeten nadenken, meer vragen moeten stellen – om onze weg te vinden en te gedijen.

De enorme hoeveelheid informatie die we in één dag tot ons nemen is onvoorstelbaar. Om door deze enorme hoeveelheid informatie heen te komen, moeten we steeds meer onderscheidingsvermogen ontwikkelen, grenzen stellen en nuances waarderen. In staat zijn om de wereld vaak “stil te zetten” – stil te worden – is een essentiële vaardigheid.

De Kleine Dingen – Transformerende Tekenen

Nuances waarnemen en in staat zijn de punten met elkaar te verbinden helpt ons bewust te worden van de kleine dingen die onze ervaring transformeren van gewoon naar buitengewoon. Ik noem deze kleine dingen, niet omdat ze klein zijn, maar omdat we in onze conventionele maatschappij niet geconditioneerd zijn om ze te zoeken of ze te waarderen.

3 Persoonlijke voorbeelden van de kleine dingen

  • Toen ik een hoofdstuk aan het schrijven was voor mijn boek “Het spirituele kompas” – me afvragend of er nog een paragraaf nodig was – werd ik stil en vroeg mijn leiding, waarna ik uit het raam staarde. Toen hoorde ik in mijn geest de woorden “je hebt het”. Niet onmiddellijk wetende wat dat betekende, zocht ik de woorden op en ontdekte dat ze afkomstig waren van een hit song “You Got It You Got It” van Chris Brown. De nuance aka betekenis met betrekking tot mijn schrijven, was een bevestiging dat het hoofdstuk compleet was zoals het was.
  • Weken later, toen ik het laatste van de 11 hoofdstukken van mijn boek schreef, gebeurde er iets vreemds. Vreemde dingen kunnen tellen als nuances. Terwijl ik het document opsloeg, begon mijn huis te schudden als gevolg van een kleine aardbeving in de buurt. Zag op mijn telefoon dat het een aardbeving van 3.4 was. Ik werd toen stil en hoorde van mijn leiding: “Je bent klaar!” Interessant genoeg had ik in dat hoofdstuk geschreven over de seismische verschuivingen die we nu in onze maatschappij meemaken.
  • De volgende dag, nadat ik het laatste hoofdstuk van mijn boek had voltooid, zag ik een grote groene sprinkhaan voor mijn raam dat uitkeek op de oceaan. Ik voelde dat deze nuance het onderzoeken waard was, dus onderzocht ik de betekenis van het zien ervan op dat moment. Ik was in staat om te ontdekken dat de sprinkhaan succes en geluk symboliseerde met betrekking tot het boek, samen met een synergie van gebeurtenissen die zich zouden ontvouwen.

De Kleine Dingen & Jouw Succes

Hier is een andere manier om naar dit thema te kijken – de kleine dingen. Alles wat we doen en manifesteren gaat in stappen. Er zijn geen onmiddellijke manifestaties. Alles wat we manifesteren komt voort uit onze energie in de loop van de tijd, en uit de stappen die we nemen in een continuüm.

Het meeste van dat continuüm – omdat het zo groot en kwantum is – ontglipt aan ons bewustzijn. Dat komt omdat onze conditionering lineair is, met zwart-wit denken en perceptie. Wanneer we onze vooruitgang en succes analyseren, gaat onze geconditioneerde geest standaard uit van een lineaire tijdslijn.

Voorbeelden van Manifestatie

  • We kunnen een project hebben met specifieke parameters. Er is waarschijnlijk een deadline of een doel van wanneer dingen af moeten zijn. Wanneer we onze voortgang of doel analyseren, richt onze geconditioneerde geest zich op een minuscuul deel van de manifestatie. Dat komt omdat het realiseren van het doel het eindresultaat is van ontelbare stappen die genomen zijn naar de voltooiing. Ons ego is nooit tevreden, voelt zich altijd tekort schieten of achterlopen, vraagt zich onophoudelijk af of we ons doel wel kunnen bereiken en of onze inspanningen wel beloond zullen worden. Deze mentaliteit is giftig. Het blokkeert onze ware creativiteit om op grenzeloze manieren te creëren. We blijven in een toestand van “willen” in plaats van zijn, niet in staat om de kleine dingen die ons vreugde kunnen brengen te waarderen.

  • Hetzelfde geldt voor belangrijke levensdoelen. Onze geconditioneerde geest zal herkauwen over de vraag of – en of – we doelen zullen bereiken. Het kan ons terroriseren met zorgen over de “wat als” van “mislukking”. Soms is het zo dat hoe groter het doel is, hoe meer ons ego-zelf zich hecht aan het resultaat. Wanneer dit gebeurt, kunnen we het belang van de kleine stappen negeren, en inderdaad de vreugde die bij elke stap aanwezig is, terwijl we naar doelen streven. Het negeren van het grotere plaatje – en niet aanwezig genoeg zijn om de vreugde in de alledaagse momenten te vinden – houdt ons op een draaimolen van ontevredenheid, waardoor we niet kunnen genieten van de kleine dingen langs de weg.

Ons algemene doel van het bestaan op aarde is zelf-evolutie en leren van ervaringen. Wij bouwen vaardigheden op en ontwikkelen kwaliteiten in de loop van de tijd, vaak een heel leven lang. In onze kern zijn we pure vreugde. Naarmate we ons ontwikkelen, leren we onze innerlijke vreugde in allerlei situaties aan te boren.

We begrijpen steeds beter dat het de kleine dingen zijn die vaak het meeste betekenen. Het is het zien van een regenboog na de regen. Het is betekenis vinden in alledaagse dingen door aandachtig te worden voor nuances en transformerende tekens.

Het zijn de kleine stapjes die we zetten, één voor één, die ons brengen waar we voor bestemd zijn.

Selacia

Ik kijk uit naar jullie feedback op dit artikel en hoe ik jullie in 2021 op een uitgebreidere manier van dienst kan zijn. Voel je vrij om contact met mij op te nemen via mijn website.

Copyright door Selacia – Schrijfster & Gids voor Ontwaakte Zielen bij Communicatie voor Transformatie * Alle Rechten Voorbehouden * Selacia.com * Voel je vrij om deze artikelen te delen met je vrienden en te posten op je blog of website, zolang je deze volledige copyright melding, met link terug naar website, en de volledige artikel tekst opneemt.

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org