Wijsheid van de Raad: Jij Bent Alles Waardig

Wijsheid van de Raad: Jij Bent Alles Waardig

Gechanneld door: Sara Landon – 31 Mei 2022

Alles wat tussen jou staat en alles waar je meer van verlangt in je magische en verbazingwekkende levenservaring komt neer op je geloof in je eigen waardigheid.

Jullie zijn oneindige waarde, belichaamd en geïncarneerd in fysieke vorm. Jullie zijn dat wat werelden schept. Jullie zijn de bron van alles. Jullie zijn het eeuwige licht. Jullie zijn grenzeloos potentieel. Jullie zijn onwrikbare liefde. Dat is wat jullie zijn. Hoe kan het ook anders dan dat jullie hier zijn om alles wat jullie zijn te belichamen, wetende dat jullie elke ervaring die jullie kiezen waardig zijn, elke inspiratie die jullie je geroepen of geïnspireerd voelen om te creëren.

Jullie zijn elk avontuur waard, elke ervaring, elk verlangen dat in overeenstemming is met de waarheid en de expressie van alles wat jullie zijn. Jullie zijn hier om uit te breiden. Jullie zijn hier om je bewustzijn uit te breiden. Jullie zijn hier om je uit te breiden naar het potentieel en de mogelijkheden. Jullie zijn hier om de menselijke ervaring uit te breiden en de mensheid te zaaien met nieuwe mogelijkheden via jullie ervaringen en jullie avonturen en via dat wat jullie creëren.

Jullie zijn hier voor uitbreiding, en jullie zijn hier om alles wat jullie zijn tot uitdrukking te brengen. Jullie zijn hier om uitdrukking te geven aan die uitbreiding van de Bron die jullie zijn. Jullie zijn hier om dat deel van jullie uit te drukken dat werelden schept. Jullie zijn hier om dat deel van jullie uit te drukken dat liefde en licht en potentieel en mogelijkheid is. Jullie zijn hier om alles wat jullie zijn tot uitdrukking te brengen, en jullie zijn hier om de ervaringen te kiezen die jullie voor jezelf willen hebben. De ervaringen die je wilt hebben leveren gegevens en informatie op die bijdragen aan de expansie, aan een grotere expressie, en geboorte van het potentieel voor nieuwe ervaringen.

Dit is waarom jullie hier zijn. Jullie zijn hier om in fysieke vorm te creëren. Jullie zijn hier om je je verbinding te herinneren met Al Dat Is, je Isheid, de Isheid van Al Dat Is. Je bent hier om een magisch leven te leiden. Je bent hier om de vibratie te verhogen, om de frequentie te verhogen, om het bewustzijn te verhogen.

Dierbare meester, je bent het waard om alles te hebben, ongeacht wat – en we bedoelen ongeacht wat – dat voor jou betekent. De verlangens van je ziel manifesteren in fysieke vorm op elk gebied van je leven is niet alleen mogelijk voor je, maar het is de ervaring, het avontuur en de reis die je gekozen hebt door op dit moment in deze menselijke ervaring te incarneren.

Je bent het waard om alles te hebben, en dat is het enige wat tussen jou en alles wat je wenst te creëren staat. Het enige dat je ervan weerhoudt om alles te hebben is je geloof in je waardigheid, dat je het waard bent. En het kunnen simpele dingen zijn, en het kunnen grote dingen zijn, maar we helpen je om hierover in een bewustzijn te komen waarin je waardigheid gewoon keuzeloos wordt.

Begrijp dat je al je eigen grootste creatie bent. Je bent onbetaalbaar. Je bent oneindig, en in jou ligt het potentieel voor alles en in jou ligt de kracht om het onmogelijke te doen. Je kunt niet eens beginnen te doorgronden wat er allemaal bij komt kijken om dit lichaam, deze persoonlijkheid en dit wezen, dat je kent als jezelf, te creëren. Miljoenen, miljarden cellen zijn samengeklonterd in de meest intelligente perfectie, en jij als het bewustzijn en de Bronenergie die jij bent, heeft jou gecreëerd en bent dan in deze creatie gestapt om jezelf te ervaren als wat je hebt gecreëerd. Dat is echt belangrijk. Jij bent het bewustzijn en de Bronenergie die jou schiep en toen in de belichaming van deze perfectie en dit meesterwerk en deze intelligente levensvorm die jij bent, stapte.

Maar het gaat terug naar al die dwaze dingen en dwaze misverstanden en nog dwazere illusies over je beperkingen. Je hebt nooit volledig de belichaming ervaren terwijl je je oneindige waarde kende. Dat is waar we nu naar toe gaan, dierbare meester. En er is niets te vrezen over het belichamen van je oneindige waardigheid.

Er is niets om bang voor te zijn om de kracht te zijn die je bent, en er is niets om bang voor te zijn om de ervaringen te creëren die je voor je wilt hebben, want nogmaals, het gaat allemaal om expansie, expressie en ervaringen. En alles zal leiden tot evolutie. Alles zal leiden tot realisatie. Maar het is zo perfect, dierbare meester, dat je jezelf nu op deze ervaring hebt gericht, zodat je de oneindige waardigheid kon belichamen die de waarheid is van wie je hier en nu en voor altijd bent.

Wij zeggen dat jouw lichaam, jouw financiën en jouw relaties jouw speeltuinen zijn waarin je leert jouw macht te beheersen, en daar willen wij jouw ervaring van jezelf aan toevoegen. Het is een speeltuin waar je leert jouw macht te beheersen. En jouw lichaam is een weerspiegeling van je waardigheid, jouw financiën zijn een weerspiegeling van jouw waardigheid, en jouw relaties zijn een weerspiegeling van jouw waardigheid. Iemand die weet wat hij waard is en hoe waarlijk waard hij is, ervaart zijn lichaam, zijn financiën, zijn werk, zijn dienstbaarheid, zijn relaties en vooral zijn relatie met zichzelf en de bron in hem op een heel, heel, heel andere manier dan degenen die voortdurend twijfelen en hun waardigheid ontkennen.

De Raad

Kanaal: Sara Landon

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org