‘Sommigen vragen zich af, hoe het zit met de vrije wil?’

SaLuSa
‘Sommigen vragen zich af, hoe het zit met de vrije wil?’

Gechanneld door: Mike Quincey – 18-September-2009

Jullie mooie Aarde bereidt zich voor om de vervuiling en rotzooi op te ruimen, die de Mens heeft achtergelaten als erfenis van zijn tijd op de Aarde. Het moet komen als het Zonnestelsel naar de hogere vibraties beweegt als deel van de Ascensie van het Universum. Niets kan of zal deze gebeurtenis tegenhouden om de laatste fase van voltooiing in te gaan. Jullie deel in het proces is om samen met de Aarde op te ascenderen, en als jullie je trillingen overeenkomstig hebben verhoogd, zullen jullie opstijgen. Er bestaat totale orde in het Universum, en het past zich aan aan alle veranderingen die plaatsvinden. Ze hebben verstrekkende gevolgen en zijn voorbeschikt door God die alles in de essentie van God houdt. Jullie moeten de omvang van de Godheid nog begrijpen, omdat van jullie eindige geesten niet kan worden verwacht dat jullie de betrokken concepten begrijpen. Echter, met de komst van het superbewustzijn zal alles duidelijk worden.

Als een minuscule ziel die nog steeds naar verlichting zoekt, voel je je misschien machteloos en onbeduidend, maar je potentieel is onbeperkt. Er is een pad dat je terug zal brengen naar de Bron, wanneer je een God in je eigen rechten zult worden. Er is echter nog een lange weg te gaan en er moeten nog vele ervaringen worden opgedaan, voordat jullie het uiteindelijke doel bereiken. Jullie zijn nog maar net ontwaakt uit jullie sluimering in de duisternis van dualiteit, en nu is het Licht voor jullie beschikbaar als nooit tevoren. Velen van jullie hebben de kans aanvaard om het in jezelf op te nemen en ervaren een snelle stijging in jullie trillingen. Jullie kunnen het feit erkennen dat jullie je alleen al in dit leven plotseling bewust zijn geworden van je verbinding met het Licht, en verbonden met je Hogere Zelf. Als gevolg daarvan is jullie bewustzijn merkbaar toegenomen, en hebben jullie de impuls gevonden om verdere verheffing te zoeken.

Met de veranderingen binnen in jezelf komt een verlangen om je banden met de lagere vibraties te verbreken, aangezien deze op een ander niveau zijn dan wat het nu is, en jouw zinnen zijn gezet op het verhogen van je bewustzijn naar Ascensie. Natuurlijk wist je onbewust dat zich zo’n gelegenheid zou aandienen, en was het opgenomen in je levensplan. Vanaf het moment dat jullie in de dualiteit terechtkwamen wisten jullie immers dat de weg om eruit te komen al gepland was. Jullie hadden vanaf het begin de zekerheid dat jullie geholpen zouden worden om weer op te staan, en dat jullie niet zouden blijven spartelen of vastzitten in de lagere energieën. Helaas zijn sommige zielen er nog steeds in ondergedompeld en hebben zij nog niet het verlangen gevonden om eruit te breken. Het wordt echter erkend en aanvaard als deel van hun ervaring, en hun vrije wilskeuze om dit te doen.

De vrije wil is een geschenk van de Schepper dat heilig is en gedekt wordt door de Wet van Aantrekking. Mensen geven soms anderen of God de schuld van hun ervaringen, maar in werkelijkheid worden ze tot je aangetrokken door je gedachten en daden. Hoe zou anders de vrije wil kunnen werken, en je kunt je afvragen hoe dit mogelijk is onder miljoenen mensen. Het is omdat elk aspect van jullie levens gepland is, en jullie maken elk deel uit van zielengroepen die samenkomen met het doel om ervaringen op te doen. Sommigen vragen zich af hoe het zit met de vrije wil, maar er zou geen plan zijn als jullie die niet uitoefenden voordat jullie incarneerden. De vrije wil is nog steeds jullie voorrecht, maar als jullie een plan voor jullie leven hebben afgesproken, worden jullie aangetrokken tot die mensen en ervaringen die zullen helpen om dat plan uit te voeren. Jullie Gidsen zijn ook zeer actief om jullie op het juiste spoor te houden, maar het laatste woord is aan jullie.

In deze periode, die de afsluiting van de cyclus van dualiteit omvat, hebben jullie allemaal een rol en velen van jullie hebben er speciaal voor gekozen om met het Licht te werken om de weg voor anderen te verlichten. Probeer je rol niet te vergelijken met die van anderen, want de een is niet belangrijker dan de ander, want ieder draagt bij aan het geheel, en iedere bijdrage is zowel noodzakelijk als belangrijk voor de voltooiing van de cyclus. Velen van jullie zijn van andere planeten gekomen en hebben speciale vaardigheden naar de Aarde gebracht, als jullie manier om de Mensheid te dienen. Wij hebben vaak gewezen op het belang van de Aarde en de zielen erop, en dit heeft veel aandacht getrokken. Er wordt een enorme inspanning geleverd om deze periode succesvol af te sluiten.

Jullie zorgen en persoonlijke beslommeringen zijn belangrijk, maar laat ze de noodzaak van jullie verheffing niet overschaduwen. In de nabije toekomst zullen er veranderingen van een dergelijke omvang plaatsvinden, waardoor al jullie huidige problemen in het niet zullen vallen. Richt jullie blik op de voltooiing van jullie tijd in dualiteit, en weet dat alle andere zielen er baat bij zullen hebben door hetzelfde te doen als jullie. Het leven zal doorgaan tot in het oneindige en er zullen altijd mogelijkheden zijn om naar hogere dimensies te ascenderen. Stel je het leven voor als één grote ervaring van harmonie en geluk, want dat is wat er voor je ligt. Het maakt dat kleine aardse ruzies zo onbeduidend lijken, want er is veel meer in het leven dan je beseft. Wij zouden zeggen dat jullie nog niet geleefd hebben, maar dat zou voorbijgaan aan jullie vroegere ervaringen die jullie je nog moeten herinneren. Vergeleken met jullie huidige leven en hoeveel jullie het ook plezierig hebben gemaakt, als jullie eenmaal zijn teruggekeerd naar de hogere dimensies zal het slechts een droom lijken en niet jullie ware werkelijkheid.

Geliefden, zullen we zeggen dat jullie het leven niet al te serieus moeten nemen, want de ervaringen die jullie hebben gehad en die jullie van streek hebben gemaakt en pijn hebben veroorzaakt, zijn slechts kortstondige dwalingen, die eenmaal voorbij, moeten worden vergeten. Het heeft geen zin of nut voor jullie om zulke herinneringen of wrok te koesteren tegen mensen die in jullie leven zijn geweest. Vergeef en vergeet en gebruik jullie energie voor meer vervullende doeleinden, en accepteer dat alle ervaringen voor jullie groei zijn. Leer ervan en jullie zullen nooit meer dezelfde hoeven doormaken. Als je iemand bent die zijn zinnen heeft gezet op ascenderen, heb je niet veel langer meer te gaan in deze dimensie, dus geniet er ten volle van door stevig in je Licht te gaan staan. Laat de wereld voorbijgaan zoals wanneer je naar een film kijkt waarvan je weet dat hij een einde heeft, wat je in staat stelt die ervaring af te sluiten.

Ik ben SaLuSa van Sirius en heb de sterke wens om jullie een beeld over te brengen dat jullie zal verheffen. Een beeld dat jullie in staat zal stellen jullie dagelijkse “sleur” te relativeren door de prachtige en wonderbaarlijke toekomst in ogenschouw te nemen die zo dichtbij is om zich te manifesteren. Concentreer je op wat zal zijn in plaats van op wat was, en je zult op je beurt helpen de Nieuwe Tijd in je werkelijkheid te brengen. Deel jullie liefde waar mogelijk en help de dag van een andere ziel op te vrolijken door zelfs maar een glimlach. Een glimlach is onweerstaanbaar om te negeren, en jullie zullen merken dat een glimlach naar jullie terugkomt. Beter nog, lach eens met iemand die een oppepper nodig heeft, want dat is nog steeds het beste medicijn om zorgen en depressie te overwinnen.

Dank u SaLuSa.

Mike Quinsey. (Archief)

Vertaling: Martien – 7 Februari 2021