SaLuSa via Mike Quinsey – 31 Januari 2014

SaLuSa
” Op dit Moment Ontwaken Jullie naar Je Ware Potentieel nu Jullie Bewustzijn zich Uitbreidt”
31 Januari 2014 / Mike Quinsey
Vanwege wat er rondom jullie heen gebeurt lijken harmonie en vrede ver weg, toch zal langzamerhand de beroering minder worden en in een relatief korte tijd zal vrede zich op Aarde vestigen. Dat is vanwege de komst van het Nieuwe Tijdperk en daardoor worden de trillingen hoger. Deze veranderingen zouden altijd al in deze periode plaatsvinden, met de uiteindelijke afscheiding van degenen die klaar zijn om te ascenderen en van degenen die dat niet zijn. Dit is onvermijdelijk nu de trillingen toenemen tot het punt waarop alleen die zielen die hetzelfde niveau hebben bereikt kunnen verblijven. Het is de culminatie van duizenden jaren ervaring in vele levens in verschillende tijdperken. Het einde van een cyclus is een belangrijke tijd, wanneer alle zielen beslissen hoe goed hun levensplan hun verdere evolutie heeft bevorderd en of ze een bepaalde ervaring moeten herhalen.
De meesten van jullie zijn goed gevorderd en zullen klaar zijn om naar de volgende fase van evolutie te gaan, met hulp en advies van de meer gevorderde zielen. Velen zullen bij de Menselijke Evolutie blijven, maar sommigen zullen er voor kiezen met andere soorten mee te gaan die ze mogelijk naar een andere planeet meenemen. Natuurlijk zul je dan voor die ervaring in een passende vorm incarneren. Degenen die hun ervaring op Aarde vervolgen in de vierde dimensie zullen ondervinden dat het leven er heel anders uit zal zien, en dat het een harmonieuze en fijne tijd zal zijn. De duistere Garde zal verdwenen zijn, om hun eigen voorbestemde toekomst te vervolgen en nogmaals de kans te krijgen om naar het Licht terug te keren.
Jullie hebben nauwelijks een idee van het geluk en de vervulling die jullie wacht, en het zal jullie verwachtingen ver overtreffen. Het zal jullie beloning zijn voor het feit dat jullie de donkerste periode van jullie leven zijn doorgekomen en met succes opnieuw het Licht hebben gevonden. Een paar van jullie zullen ontdekken dat sommige van jullie vrienden of relaties het niet gelukt is in de hogere dimensies te komen. Heb geen angst voor hun toekomst aangezien ze precies daar zijn waar ze verder kunnen gaan om vooruitgang richting het Licht te boeken. Vanuit jullie perspectief zullen jullie hun vooruitgang kunnen volgen, en ze bezoeken wanneer ze in hun slaapperiode uit hun lichaam zijn. Terwijl jullie in staat zullen zijn de herinneringen aan zulke ontmoetingen te bewaren zullen zij naar hun dimensie terugkeren zonder een herinnering in hun wakkere staat hieraan.
Op dit moment ontwaken jullie naar je ware potentieel nu jullie bewustzijn zich uitbreidt, totdat jullie in de nabije toekomst je volledige bewustzijn verkrijgen. Wees ervan verzekerd dat vele helpers al zijn voorbereid en klaar zijn om jullie te helpen je plaats in de hogere dimensies in te nemen. Het leven is een voortdurende gelegenheid om te evolueren en in elke fase hebben jullie vele helpers. Het is altijd de verantwoordelijkheid van degenen die verder zijn geëvolueerd degenen die na hen komen te assisteren. Net zoals gelijkgestemde zielen samenkomen, zo wordt ook hun bewustzijn als Eén, maar wees gerust, tegelijkertijd behoud je je eigen individualiteit.
We weten dat zo velen van jullie moe zijn van jullie ervaringen, en het is niet verrassend gezien de dichte trillingen waarin jullie bestaan. Dat is waarom jullie zo weinig bezoek krijgen van Wezens uit de hogere dimensies, die het een zeer onplezierige dimensie vinden om in te verblijven. Jullie zullen in gelijke mate net zo opgelucht zijn wanneer jullie de hogere dimensies ingaan en van alle voordelen die daarmee gepaard gaan genieten. Vergis je niet, wanneer je er voor koos de zielen die in de lagere trillingen gevangen zitten te helpen, wist je wat een moeilijke taak dat zou zijn. Jullie werden er echter van verzekerd dat, hoe ver je ook gevallen was, wij er altijd zouden zijn om jullie te helpen terug te keren naar de plek waarop jullie recht hebben.
Geliefden, jullie verblijf in de lagere dimensies is nagenoeg voorbij en jullie zullen er veel grootser uitkomen dan jullie er ooit in gingen. Jullie ervaring zal zielen helpen die kunnen profiteren van jullie ervaring, en jullie worden geprezen voor jullie grote opoffering ten behoeve van andere zielen op het Lichtpad.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben vol bewondering en dankbaarheid voor jullie onzelfzuchtig handelen om jullie medereizigers te assisteren. Jullie zijn allemaal Eén en met elkaar verbonden op manieren die eeuwigdurend zijn, en jullie zullen doorgaan elkaar te assisteren op jullie grote reis door de Kosmos. Jullie opoffering heeft haar eigen beloningen wanneer jullie zien hoe zielen naar het Licht gaan en ontwaken naar hun ware zelf
Dank je SaLuSa,
Mike Quinsey
Vertaling: Rob van Voorst – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/