SaLuSa: ‘Het ligt niet in het onderwijzen van iets nieuws voor jullie, maar in jullie her-ontwaken’

SaLuSa:
‘Het ligt niet in het onderwijzen van iets nieuws voor jullie, maar in jullie her-ontwaken’ 

Gechanneld door: Mike Quincey – 23-september-2009 / herplaatst 20 februari 2021

De machtige raderen van het Universum blijven onophoudelijk draaien, zoals alles wat bestaat. Een majestueus pad dat voorbestemd is wordt gevolgd, terwijl alle beweging elke Zon en zijn planeten in een cyclisch patroon brengt dat zijn zonnestelsel voortstuwt op zijn reis door de Ruimte. Er zijn cycli binnen cycli, en alles beweegt in perfecte harmonie als het beweegt naar het centrum van Al Dat Is. Wij vragen ons af hoe met zulke kennis de intelligentie achter dit alles kan worden genegeerd. Toch zijn er mensen die niet in staat zijn een intelligentie toe te schrijven aan zulke scheppingsdaden, en de bezieling van elke wereld die bestaat. Geloof ons Geliefden, er is leven overal waar je kijkt, en niet alleen in de dimensies die open zijn voor jullie fysieke ogen. Er zijn dimensies die jullie te boven gaan, en toch is er leven in overvloed. Het zou moeilijk zijn om een dergelijke uitgestrektheid te verklaren als een toevallige gebeurtenis, wanneer het duidelijk is dat er een machtige intelligentie moet bestaan die alles wat bestaat omarmt.

Het was niet de bedoeling dat de mens zich op enigerlei wijze klein of minderwaardig zou voelen, maar hij kon niet eeuwig leven in de illusie het middelpunt van het heelal te zijn. Met de kennis van andere levensvormen die ook in jullie zonnestelsel hebben bestaan en dat in feite nog steeds doen, is het tijd om te aanvaarden dat zij jullie al duizenden en duizenden jaren vergezellen. Zij hebben een plaats in jullie leven en jullie evolutie, en maken net als jullie deel uit van het grote experiment van dualiteit. Zij hebben nooit hun niveau van hoogbewustzijn verloren en zijn zich volledig bewust van jullie gezamenlijke geschiedenis. Jullie aanvaardden de sluiers die over jullie ogen werden getrokken toen jullie dieper in de lagere trillingen zakten. Nu komen jullie weer tevoorschijn en worden jullie herinnerd aan jullie ware zelf en jullie geschiedenis op Aarde. Jullie ontwaken niet allemaal samen, dus er is het onvermijdelijke verschil van mening. Dat zal echter vrij snel veranderen, aangezien de hogere trillingen die naar jullie toe stralen jullie bewustzijnsniveaus verhogen. De waarheid waarin jullie vandaag geloven, kan morgen veranderen in het licht van iets nieuws dat jullie leren.

Wees altijd bereid om meer kennis te ontvangen en weersta de verleiding om te blijven stevig zitten wanneer je overtuigingen in twijfel worden getrokken. Sta open voor nieuwe ideeën en mogelijkheden, en je zult meedeinen op de golven van verandering die het oude al aan het wegvagen zijn. Starre overtuigingen zullen je niet in staat stellen de fantastische kans om op te ascenderen te grijpen die iedere ziel geboden wordt. Onthoud Dierbaren, jullie creëren je eigen toekomstige realiteit en je kunt elk pad nemen dat je wenst, en de komende Ascensie is een kortere weg naar de hogere dimensies dat de kans van je leven is. Er is geen gebrek aan advies voor hen die op zoek zijn naar verheffing, en er bestaan vele bronnen voor jullie voordeel. Al zo’n 30 jaar wordt het plan voor jullie verlichting versneld, en behalve de zielen die vastzitten in de diepten van de duisternis zal iedereen gehoord of gelezen hebben over de komende veranderingen. Wij kunnen degenen die het niet willen weten niet helpen, en wij laten hen hun vrije keuze, net als ieder ander.

Het is, bij wijze van spreken nooit te laat om de waarheid te beseffen die een bewustzijnsverandering teweeg zal brengen. De tijd gaat echter steeds sneller en hoe eerder het gebeurt, hoe beter het is. Voor de meeste mensen zal er veel te begrijpen zijn zodra de waarheid over jullie naar buiten komt. Jullie zijn veel groter dan jullie denken, en wij van de Galactische Federatie zien jullie als dierbare en geliefde zielen waar we trots op zijn naast te staan. Wij mogen dan technologisch geavanceerder en spiritueel bewuster zijn, maar jullie zullen je mettertijd bij ons voegen in volledig bewustzijn en als onze broeders en zusters.

Het is onze taak jullie te helpen het volledige bewustzijn te bereiken, en dat is niet zo moeilijk als jullie je misschien voorstellen. Het ligt niet in het onderwijzen van iets nieuws voor jullie, maar in jullie her-ontwaken, zodat jullie je de niveaus herinneren die jullie eerder bereikten. Daarom vragen wij jullie alles wat jullie wordt aangereikt te toetsen aan je eigen intuïtie, en als iets niet met je resoneert het voorlopig terzijde te leggen. Is jullie niet verteld dat jullie alle kennis in je dragen, dus accepteer je potentieel en vertrouw op je eigen wijsheid. Het is nog niet zo dat jullie alle waarheden naar de oppervlakte kunnen brengen, maar naarmate jullie verder ontwaken zal de mate waarin jullie begrip toeneemt fenomenaal zijn. Denk ruimhartig en vriendelijk over jezelf, want het is niet egoïstisch om dat te doen wanneer je met je ware zelf te maken hebt.

Geloof dat jullie het vermogen en de scheppende kracht hebben om te creëren wat jullie wensen, niet noodzakelijkerwijs onmiddellijk, maar door de zaadjes te planten die zullen uitgroeien tot jullie vervulling. Gedurende een aanzienlijk aantal levens hebben jullie de paden bepaald die jullie zijn ingeslagen, hoewel jullie wijselijk het advies en de hulp hebben ingewonnen van zielen die toezicht hebben gehouden op jullie keuzes. Er zou geen sprake kunnen zijn van vrije wil als jullie niets te zeggen hadden over je levensplan, maar nu jullie het door God gegeven recht daartoe hebben uitgeoefend, zijn jullie nog steeds onderworpen aan de Universele Wet.

Echter, verre van moeilijk te worden gemaakt, zijn jullie levens gelukkige ervaringen, mits jullie binnen het Licht blijven. Als je ervoor kiest om ervaringen op te doen buiten het Licht, dan moet je duidelijk de consequenties aanvaarden. Dergelijke ervaringen worden niet beschouwd als fouten, maar slechts als afwijkingen van het pad van Licht, wat betekent dat je jouw weg naar het licht terug moet vinden, zoals je kunt zeggen door “de fouten recht te zetten”. Het is volkomen billijk en redelijk dat je alles achter je opruimt, en zo jouw ervaringen zonder karmische gevolgen afwerkt. Als ze niet worden opgeruimd, kunnen ze toch worden doorgegeven, en vaak is het in jouw belang om te wachten op wat een geschikter moment kan blijken te zijn. Bij karma zijn vaak andere zielen betrokken, en hen samenbrengen in een andere groepservaring is soms bevredigender.

Jouw levens zijn verweven met vele andere mensen die in en uit jouw leven glijden, terwijl ze hun deel van jouw levensplan vervullen. Jij doet op jouw beurt hetzelfde met anderen, en je verwondert je er misschien over hoe zulke ingewikkelde situaties kunnen worden opgelost. Dat kun je op het conto schrijven van je onzichtbare helpers, die er met jouw toestemming voor zorgen dat je met anderen in contact komt wanneer dat nodig is voor de uitvoering van jouw levensplan. Daarna neemt jouw vrije wil het over, maar onbewust zul je weten wat het is dat je op je hebt genomen om te doen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en zoals jullie zullen beseffen, kan het leven zowel vervullend als gelukkig zijn als je weet waarvoor je gekomen bent.

Dank u SaLuSa

Mike Quinsey. (Archief)

Vertaling: Martien ( 7 Februari 2021)