SaLuSa (Chalashian) “De Ik Ben, De Raad van Meesters en Fysieke Her-modellering”.

 

SaLuSa (Chalashian) De Ik Ben, De Raad van Meesters en Fysieke Her-modellering“.

Gechanneld door: Neva (Gabriel RL) 19 maart 2023

De mensheid op Aarde is voorbestemd om te ascenderen en niets zal het tegenhouden totdat het volledig gebeurt. De krachten die naar jullie allen aan de oppervlakte bewegen hebben ervoor gezorgd dat ieder van jullie meer autonomie heeft om je volgende stappen te kiezen, zonder al te veel inmenging van hen die in duisternis leven.  Dit is het moment waarop zovelen door de eeuwen heen hebben gewacht en de tijd is gekomen dat jullie oog in oog komen te staan met jullie ware geschiedenis en belang in de schepping.

De eisen van hen die jullie wilden opsluiten in een voortdurend proces van chaos en schuld zijn te ver gegaan. Jullie zullen de afbrokkeling zien van de verhalen die gedurende duizenden jaren zijn opgebouwd en verspreid om jullie gevangen te houden in een voortdurende cyclus die voor hen een formidabel idee was. Maar zij rekenden niet en onderschatten de kracht van hun IK BEN en het vermogen om de duisternis met zoveel kracht te verlichten dat niets door het Licht onbelicht zou blijven.

De I AM en jullie GEWAARZIJN[1] komen beladen met kracht en wijsheid, heilige codes die in de loop der tijd vele Opgestegen Meesters en met jullie I AM versmoltenen hebben getracht aan jullie te openbaren toen de mysteriescholen werden opgericht. Er werden vele heilige leringen gegeven door vele van die Meesters en zij bouwden geleidelijk hun Goddelijke Tempels over de hele planeet. Veel van die tempels waren ooit fysiek, maar met de toenemende activiteiten van de duistere krachten aan de oppervlakte werden zij verplaatst naar het astrale deel van de planeet. Zij blijven in volle activiteit om de mensen aan de oppervlakte te helpen de invloeden van de lagere lichamen te overwinnen en zich opnieuw te verbinden met de kracht van de IK BEN.

Veel van deze Meesters zijn nu goddelijk actief met hun geascendeerde lichamen en jullie kennen hen goed, want tijdens hun astrale reizen zijn zij gewoonlijk aanwezig in het Spirituele Rijk van Shamballa, gelegen in het etherische vlak van de Gobi-woestijn. Daar krijg je gewoonlijk veel onderricht over het leven en hoe je de invloeden van de lagere lichamen kunt overwinnen, zoals het overwinnen van de invloed van hen die in duisternis handelen.

In de afgelopen decennia is een campagne opgezet tegen enkele heilige onderwerpen van de Mystieke en Goddelijke Leer van de Geascendeerde Meesters. Het was de bedoeling verwarring en verkeerde informatie te scheppen in de geesten van de zoekende studenten van deze heilige mysteries, vooral wat betreft de Karmische Raad, die jullie planeet bijstaat in het proces om oude trauma’s los te laten. Een groep Goddelijke Meesters die bevrijd zijn van de invloedspatronen van inferieure lichamen hebben zichzelf beschikbaar gesteld om te helpen bij deze grote bevrijding. Er circuleert verkeerde informatie op jullie internet die zegt dat de Karmische Raad geen positieve wezens zijn, omdat zij de mensheid van de Aarde gevangen zouden houden. Dit is INCORRECTE informatie en heeft een magnetisme met de bedoeling de geest van de mensen te verwarren, waardoor zij steeds verder verwijderd blijven van de Witte Broederschap en van de Heilige Leer van de Mysteriescholen.

Het is niet aan de Karmische Raad om te oordelen of iets of iemand te veroordelen. Dat is nooit de bedoeling geweest.  Karma is geen schuld die een autoritaire God met een staf in zijn hand uiterlijk vaststelt voor de wezens van de schepping, maar is het resultaat van de eigen creaties van denken, voelen, spreken en handelen in de wereld van vorm en ervaring. Karma is het resultaat van het gebruik van de scheppende kracht die door de Oerbron aan alle wezens is gegeven in de uitoefening van de vrije wil. Zoals het gezegde luidt: “het zaaien is optioneel, maar de oogst is verplicht”.

Daarom komen de Meesters van de Raad in actie in een poging de oplossingen van de slechte creaties op de beste manier te helpen, want aangezien velen zware Karmas hebben, zou het onmogelijk zijn al deze vibraties in één keer te transmuteren. Dus “deelt men uit” in barmhartigheid. Niet toevallig is een van de Meesters van de Raad de Goddelijke Kuan Yin, Vrouwe van Barmhartigheid. Daarom gebruikt de Karmische Raad de eigen verdienste van elke levensstroom en de Wet van Genade en Vergeving, zodat situaties zich voordoen overeenkomstig hun draagkracht. Beschouw de Raad dus als een groep van extreem mededogen en liefde, en niets anders dan dat.

Kunt u zich een idee vormen van de grootsheid van deze Meesters die de mensheid sinds mensenheugenis hebben begeleid en geholpen?

1e Straal – Grote Goddelijke Directeur; 2e Straal – Vairochana; 3e Straal – De Godin van de Vrijheid; 4e Straal – Elohim Astrea; 5e Straal – Elohim Cyclopea en Palas Athena; 6e Straal – Nada; 7e Straal – Kuan Yin, Heer Saithru en Vrouwe Portia. Dit zijn degenen die de Sleutel der Genade samenstellen en optreden als Adviseurs van de Karmische Raad, naast duizenden andere Meesters die in hun Heilige Tempels de menselijke ontwikkeling bijstaan als wijzen die hun levensmoment op Aarde hebben gehad en geleerd hebben. Vandaag keren Saint Germain, El Morya, Confucius, Kuthumi, Serapis Bey, Hilarion, Rowena, Paulo Veneziano, Meester Mirian, Meester Victoria en vele andere Meesters van de Grote Witte Broederschap die blijven stralen vanuit hun Heilige Tempels in het astrale deel van de planeet, terug om hen bij te staan die het incarnatiewiel nog niet hebben verlaten.

Deze prachtige wezens hebben rechtstreeks contact met ons gehad aan boord van onze schepen en zijn zeer actief in het helpen van de Aarde in overgang. Jullie hebben veel seismische activiteit gezien in sommige gebieden en wij werken eraan om de effecten te verzachten binnen wat ons is toegestaan. Sommige gevoelige gebieden van de Aarde worden al meer dan vroeger door onze vaartuigen in de gaten gehouden en wij hebben ons voorbereid op enkele reddingen als dat het geval is. Wij herinneren jullie eraan dat wij niet op eigen houtje handelen en dat wij een wet respecteren die nog boven jullie begrip gaat.  Naarmate je verder gaat in versmelting met je IK BEN, zul je in staat zijn de meer uitgebreide Macro te begrijpen en geen ruimte meer geven voor oordeel of misverstand, omdat je EEN wordt met HET ALLEN en met Universele Wijsheid sommige bewegingen begrijpt.

Het was nooit de wil van de Schepper dat er lijden zou zijn op Aarde of waar dan ook in dit Universum en daarbuiten. Maar Hij/Zij heeft alle wezens de vrijheid gegeven om te kiezen welke ervaringen zij willen hebben. Beetje bij beetje worden jullie je weer bewust van en verantwoordelijk voor elke actie. Zo bereiden jullie je nog meer voor om in de niet al te verre toekomst plaats te nemen wanneer jullie kunnen opstijgen en alle beperkingen van de lagere dimensies kunnen overstijgen. Blijf kalm en heb vertrouwen. Blijf innerlijk werken zodat je niet wordt beïnvloed door negatieve energieën die zullen proberen je trillingen laag te houden. Jullie, als degenen die uit de hogere sferen komen, zijn houders van Heilige Sleutels en Codes die, wanneer jullie je daarvan bewust zijn, negatieve energieën desintegreren met jullie eenvoudige aanwezigheid in overeenstemming met jullie IK BEN.

Ondertussen zullen wij met onze schepen blijven werken en klaarstaan voor elke oproep van de Allerhoogste Schepper. Wij versterken de noodzaak om afgestemd te blijven in goedheid en liefde terwijl Gaia haar energieën en spanningen blijft loslaten. Veel zielen op Aarde bevinden zich nog steeds in een gevoelige zone en zij zullen jullie liefdevolle steun meer dan ooit nodig hebben. Wij kunnen met grote nauwkeurigheid berekenen wanneer en waar sommige aardbevingen en tsunami’s zullen plaatsvinden, maar wij respecteren Gaia en grijpen niet in, totdat zij ons in actie roept. Als het gebeurt, zullen we er zijn en altijd helpen op welke manier dan ook. Respecteer en koester dus het welzijn van jullie planeet, zorg er met liefde voor en vergeet niet dat het op dit moment jullie thuis is. Gaia heeft nu meer dan ooit jullie beste liefdevolle energieën nodig, zodat ook zij zich kan bevrijden van alles wat haar de afgelopen 25.000 jaar is opgedrongen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en in detail hoeven jullie de omwentelingen op Aarde niet te vrezen, maar juist kalm en vol vertrouwen blijven, want daarvoor zijn jullie gekomen. Het is normaal dat er onder de groepen Lichtwerkers nog mensen zijn die de bewegingen van Gaia vrezen, maar vergeet niet dat sereniteit en veiligheid is waar in dit Einde der Tijden het meest om gevraagd zal worden. Voordat jullie de “Eindtijd” opvatten als iets negatiefs, Armageddon of iets dergelijks, zoiets zal niet gebeuren. Wij verwijzen naar de verandering van tijdperk en de nieuwe fase die jullie ingaan. Een grote cyclus wordt afgesloten en Gaia zal haar oppervlak opnieuw vormen voor deze nieuwe tijd. Atlantis en Lemurië zullen uit de diepte oprijzen en de Nieuwe Gouden Eeuw zal beginnen, net zoals jullie geschriften zeggen: “Het oude is voorbijgegaan, zie, alle dingen zijn nieuw geworden.”

Wij van de Galactische Federatie, – die bestaan uit een groot aantal zielen uit het hele Universum en daarbuiten, – staan nu in positieve vibraties voor de Aarde en laten onze liefde en zegeningen aan allen na.

Selatherin A-al Arjaten! (In Siriaans: Omdat Ja. Wij allen één zijn!)

Wees in vrede,

Wees in het Licht!

*****  

Dank, SaLuSa!

Kanaal: Rafael (Neva/Gabriel RL)

Vertaling: wakkeremensen.org