Wijsheidleringen van Aartsengel Michael: Wat doen jullie gedurende het wachten om te ascenderen? 31 Oktober 2019. /*LM-11-2019 / Door Ronna Herman

Wijsheidleringen van Aartsengel Michael:
Wat doen jullie gedurende het wachten om te ascenderen?
31 Oktober 2019. /*LM-11-2019 / Door Ronna Herman
Geliefde meesters, zoals wij toezicht houden op jullie progressie, het “Licht quotiënt” meten van jullie denkpatronen en observeren hoe dapper en standvastig jullie zijn in jullie pogingen de wonderlijke energieën de integreren van het Scheppersbewustzijn, zijn wij zeer verheugd en ook verbaasd over jullie verbazingwekkende vooruitgang.
De maalstroom van negatieve gedachtevormen die door de drie lagere astrale gebieden hebben gewerveld en die de mensheid eeuwenlang hebben beïnvloed, wordt geleidelijk vervangen door verheffende gedachtevormen van hoop, inspiratie, vreugde.
Dit zal de realiteit toestaan dat schaarste slechts een onevenwichtige, negatieve gedachtevorm is, die kan worden vervangen door een verzekering dat overvloed het Goddelijke geboorterecht van iedereen is. Het enige wat jullie hoeven te doen om jullie erfgoed te claimen, is om als jullie waarheid te accepteren dat jullie waardig zijn en die realiteit vervolgens geconsolideerd te maken via jullie positieve gedachten, daden en acties.
Een wonderbaarlijke nieuwe visie, een krachtige waarschijnlijke toekomst voor de mensheid en de Aarde, wacht op jullie entree in een Vijfdimensionale omgeving. Het wordt van moment tot moment versterkt en vergroot. Het is een toekomst waarin de hele mensheid, evenals de minerale, plantaardige, dierlijke, menselijke, elementale koninkrijken en het koninkrijk van de Deva’s vreedzaam naast elkaar op Aarde zullen bestaan. Stel jullie een Aarde voor die ongerept is in haar schoonheid en die sprankelend helder water en schone gezonde lucht heeft om te ademen. Het zal een wereld van overvloed en ruimschoots voldoende zijn, waarbij niemand zal lijden aan gebrek aan voldoende voedsel, onderdak of kansen. Het zal een wereld zijn waarin verschillende rassen, culturen, overtuigingen en tradities worden geëerd en gerespecteerd – waar niemand probeert zijn/ haar overtuigingen aan anderen op te dringen, of anderen het recht ontzegt om hun eigen waarheden te leven en hun eigen gebruiken te volgen.

Naarmate meer en meer van jullie langzaam je aandacht en gedachten onttrekken, terugtrekken van de zelf beperkende denkpatronen van weleer, lossen ze geleidelijk op en worden ze ineffectief.

Hebben wij jullie niet keer op keer gezegd: “jullie gedachten hebben energie – positief of negatief – en waar jullie je op concentreren, vergroten jullie”?
Velen van jullie zijn zo verstrikt in het verlangen om te ascenderen en in een waargenomen paradijs van de hogere dimensies te leven, dat jullie vergeten en negeren de schoonheid, vreugde en de voordelen van het ervaren van de pracht en het wonder van de reis.
Elke fase van nieuw bewustzijn of uitgebreid bewustzijn heeft zijn speciale wonderen en voordelen, waarvan jullie kunnen genieten en plezier mee kunnen beleven. Iedere keer dat jullie een oude zelf beperkende, pijnlijke gedachtevorm, gewoonte of onenigheid binnenin loslaten, zijn jullie getransformeerd en verwijderen jullie een klein (of groot) deel van jullie vermomming, waarmee jullie een ander facet van jullie wonderlijke God Zelf kunnen integreren.
Door dit te doen, creëren jullie geleidelijk een nieuw empowerment, en openen een nieuwe realiteit voor jullie waardoor jullie toegang hebben tot veel nieuwe concepten, evenals veel nieuwe talenten, en jullie gevoeligheid voor de voortreffelijke nuances van Spirit ontvouwen zich op wonderbaarlijke wijze om jullie heen.
Degenen onder jullie die onze leringen door de jaren heen hebben gevolgd, zijn zich ervan bewust dat het belangrijkste thema voor de Geest/ mens-ervaring op planeet Aarde scheiding, dualiteit en polariteit zijn geweest, met een uiteindelijk doel om terug te keren naar evenwicht, harmonie en eenheid met jullie multi-dimensionaal Zelf en eenheidsbewustzijn met ALLEN.
Ieder van jullie fragmenteerde jullie Goddelijke Zelf in honderden individuele Vonken van bewustzijn terwijl jullie je verder waagden om het Goddelijke Mandaat van de Schepper te vervullen: “Gaat voort en creëer nieuwe werelden zonder einde in Mijn naam.”
Onderweg vergaten velen van jullie dat er een Universele Wet is die zegt: “Jullie moeten ervaren wat jullie hebben gecreëerd.”
De grote veelheid van zoekers die zijn teruggekeerd naar het pad, wat leidt tot harmonie en een hereniging met Spirit, heeft dit voornamelijk gedaan omdat jullie de pijn en het lijden van het verleden moe waren.
En dus kreeg jullie Ziel-Zelf eindelijk jullie aandacht zodat jullie klaar waren om te luisteren naar de fluisteringen van Spirit.
Degenen onder jullie die ijverig jullie hogere waarheid hebben gezocht en ernaar hebben gestreefd te leven en die waarheid toe te lichten, plukken nu de vruchten. Jullie leren dat jullie controle hebben, en jullie worden niet door de grillen van het lot heen en weer geslingerd.
Jullie worden door niemand gestraft of beloond, want jullie hebben je gerealiseerd dat jullie verantwoordelijk zijn voor jullie gedachten en acties, en jullie creëren jullie eigen realiteit – ALLES ERVAN! – via de harmonieuze of disharmonische frequentiepatronen die jullie uitzenden. Jullie hebben eindelijk beseft dat jullie je aan niets overgeven, maar wanneer jullie je wil in lijn brengen met de Wil van de Schepper, maken jullie plaats voor onbeperkte wonderen en mogelijkheden om jullie leven te betreden.
We hebben diepgaand gesproken over het terug in harmonie brengen van alle facetten van de veelvoud van jullie chakra-systeem, en het belang van het integreren en in balans brengen van de deugden, kwaliteiten en eigenschappen van de Stralen van Godsbewustzijn.
Wanneer één van de facetten van jullie wezen uit balans is, kan geen van de anderen op zijn maximale potentieel functioneren.
Jullie zijn bedoeld te zijn een samengesteld spiritueel/ menselijk wezen met een verenigd bewustzijn. Bij de meeste mensen hebben de fysieke zintuigen en verlangens van het lichaam de subtielere zintuigen van hun spirituele aard overschreven.
Een persoon die meestal in een mentale wereld leeft, ontbreekt het aan of mist de wonderen, kracht en vreugde van het hart, verfijnde emoties en de Ziel. Een persoon die wordt gedreven door zijn/ haar emoties leeft in een onstabiele wereld, die geen basis of structuur heeft en gevoelig is voor de emotionele hoogtepunten en dieptepunten van alledaagse gebeurtenissen en de mensen om hem/ haar heen.
Een persoon die zich heeft losgekoppeld van Spirit, leeft een leven zonder hoop, en ongeacht wat hij/ zij in de fysieke wereld kan bereiken of bijeenbrengen, hij/ zij leeft een bestaan dat de Ziel niet ondersteunt, een leven zonder de glans van blijvende, oprechte voldoening. De mensheid heeft zich al duizenden jaren op de emoties van de geest gericht en heeft de wetenschappelijke of mentale aspecten van spiritualiteit verwaarloosd.
Het Universum en alle Schepping functioneren onder de onveranderlijke Universele Wetten zoals bepaald door de Allerhoogste Schepper. Ken de wetten en leef in harmonie ermee, en jullie zullen bestaan in gebondenheid met de Wil van de Schepper. Dientengevolge kunnen jullie er zeker van zijn dat al het moois, de overvloed en de gulle donaties van het Universum die van jullie zullen zijn.
Terugkeren naar harmonie en balans in wat wij de vier lagere lichamelijke systemen noemen, fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel, is de volgende essentiële stap na tot begrip komen van de energieën, kwaliteiten en eigenschappen van elk chakra en hoe deze de vier lichamelijke systemen beïnvloeden.
Het is dringend noodzakelijk dat jullie de emotionele intelligentie en de mentale intuïtie stimuleren en eraan werken. Jullie moeten het veranderende ego-wensenlichaam herdefiniëren en de juiste relatie tussen jullie ego en jullie Ziel-Zelf herstellen. Het ego is ontworpen om te functioneren onder leiding van de ziel, niet andersom, waarbij jullie je aandacht op jullie innerlijke wereld van de realiteit moeten richten in plaats van op de illusie van de buitenwereld.
Jullie zullen niet langer op zoek gaan naar een gebeurtenis, een persoon of iets om jullie een moment van voldoening of geluk te geven – dingen die meestal vluchtig zijn en vaak niet aan jullie verwachtingen voldoen. Wanneer jullie je naar binnen keren om eigenwaarde te valideren en jullie emotionele en spirituele verlangens te voeden, zullen je die bron van onbeperkte voeding aanboren.
Velen van jullie hebben ervoor gekozen om sterke Eerste, Derde of Vijfde Straalenergieën te ervaren, die vaak leiden tot een neiging om bijna uitsluitend binnen de linker (mentale) hemisfeer van de hersenstructuur te functioneren, met een lineaire, naar buiten gerichte, analytische denkrichting. Een belangrijke focus op jullie levenslessen is om te leren de abstracte/ emotionele juiste hersenstructuur te gebruiken en de emotionele facetten van jullie aard te verkennen en te integreren.
Mensen van de tweede straalneigen ertoe meer in balans te zijn in hun lichamelijke aard, waarbij ze zowel de rechter- als de linkerhersenhelft verkennen en gebruiken, maar dit is niet altijd het geval. Echter, degenen die ervoor hebben gekozen om de Vierde, Zesde en Zevende Stralen tijdens dit leven te ervaren en in evenwicht te brengen, zijn echter geneigd om meestal binnen de juiste hersenstructuur te functioneren en zijn meestal erg emotioneel van aard. Hun wereld wordt vaak gezien als een emotionele achtbaan en het is erg moeilijk om een evenwicht te vinden of een harmonieus bestaan te leiden.
Jullie doel is om de belangrijkste lichamelijke chakra’s van jullie fysieke wezen te combineren en te harmoniseren – om jullie mentale en emotionele energievelden in balans te brengen en ze te verlichten met jullie spirituele essentie. Wij zullen iedere categorie definiëren zodat jullie snel kunnen identificeren waarop jullie je moeten richten en wat jullie kunnen corrigeren.
FOCUS OP HET MENTALE LICHAAM *
Wanneer het mentale lichaam de hoofdfocus is, worden jullie overtuigingen, attitudes en kennis afgeleid van primaire tekst en historische/ traditionele feiten zonder het voordeel van emotionele of spirituele validatie. Jullie hebben de neiging erg analytisch te zijn, vaak stug, veroordelend en jullie moeten de intellectuele controle behouden. Jullie hebben beperkte visionaire vermogens en jullie geloven alleen wat tastbaar is en wat wetenschappelijk kan worden bewezen.
FOCUS OP HET EMOTIONELE LICHAAM *
Wanneer het emotionele lichaam de drijvende kracht in jullie is, zijn jullie kwetsbaar voor het sterke emotionele getij van het massabewustzijn en jullie veranderde ego. Jullie moeten onderzoeken en ontdekken hoe emoties jullie sturen en beheersen via verlangens en wensen, en jullie moet de motieven goed onderzoeken.
MENTALE LICHAAM met SPIRITUEEL LICHT VAN BOVEN*
(de hoge positie)
Jullie hebben geleerd de wijsheid van de bovenbewuste geest te gebruiken terwijl jullie alle eigenschappen, kwaliteiten en deugden van jullie Godstaal en jullie Zielstraal integreren en jullie hebben geleerd om te focussen om in het Stille Punt van Nu te zijn. Jullie hebben het proces geperfectioneerd van het helen van het verleden, het schrijven van het script voor de toekomst en het leven in de kracht van het moment.
EMOTIONELE LICHAAM met SPIRITUEEL LICHT VAN BOVEN *
(de hoge positie)
Wanneer de mentale en emotionele lichamen zijn geharmoniseerd, zullen jullie hebben geleerd om te vertrouwen op jullie mentale intuïtie als jullie zoeken naar hoe te valideren en te integreren de hogere waarheden, die jullie bereiken in jullie nooit-eindigende zoektocht naar ver-LICHT-ing. Valideren doen jullie via waarheden via jullie monitor van het hart en de Ziel en dan leef je het beste met die waarheden naar jullie vermogen. Nieuwe uitgebreide gedachten en concepten worden de norm.
EENHEID VAN EMOTINEEL/MENTAAL LICHAAM
= EMOTIONELE INTELLIGENTIE *
De emotionele energieën die jullie uitstralen, samen met jullie gerichte intentie, zijn enkele van de belangrijkste componenten in het creatieproces. Wanneer er een machtsevenwicht is tussen jullie emotionele en mentale lichamen, beginnen jullie het proces van het begrijpen van julliezelf en leren jullie de drijvende kracht achter jullie acties te identificeren. Jullie leren jullie wil in overeenstemming te brengen met de Wil van God als jullie de werking van de Universele Wetten beginnen te begrijpen. De gewenste modus is emotionele onthechting, terwijl jullie gracieus en zeker naar jullie gewenste doel toe bewegen.
BEWUSTZIJN VAN HET SPIRTUELE/MENTALE LICHAAM *
Wanneer jullie de intelligentie van jullie Ziel-Zelf beginnen te gebruiken, maken jullie gebruik van de onbeperkte mogelijkheden van de Kosmische Stroom van Goddelijk Licht. Jullie leren hoe de vervormingen van de Derde/ Vierde Dimensies kunt omzeilen terwijl jullie je Piramide van Kracht/ Licht in de Vijfde Dimensie creëren en gebruiken. Dat is wanneer de wonderen echt beginnen te gebeuren, en jullie zullen zonder enige twijfel weten dat jullie met Spirit samenwerken met al jullie inspanningen.
BEWUSTZIJN VAN HET SPIRITUELE/EMOTIONELE LICHAAM*
Liefde tempert jullie emoties, en hoewel jullie nog steeds een menselijke natuur hebben, hebben jullie onderscheidingsvermogen geleerd en raken jullie los van al het negatieve levensdrama dat zich om jullie heen afspeelt. Jullie bekijken nu de gebeurtenissen in jullie leven vanuit een hoger uitkijkpunt – dat van een Zelfmeester.
GEHARMONISEERDE SPIRITUELE/MENTALE/EMOTIONELE/FYSIEKE BEWUSTZIJN*
Jullie ontlenen koesterende zorg vanuit jullie inwonende Spirit en van onze Vader/ Moeder God via jullie Godstraal. Jullie stoppen met buiten julliezelf te kijken om eigenwaarde te valideren. Jullie ervaren niet langer de scherpe hoogte- en dieptepunten terwijl jullie je in een staat van vreugde of gelukzaligheid begeven. Jullie leren in de wereld te leven, omringd door een sfeer van hogere frequentie van Liefde/ Licht die jullie hebben gecreëerd, terwijl jullie je bewustzijn uitbreiden om de grote verscheidenheid aan multidimensionale uitdrukkingen op te nemen die nu voor jullie beschikbaar zijn.
Jullie leven nu in een geascendeerde staat van bewustzijn terwijl jullie je verenigen met de meerdere facetten van jullie God Zelf. Jullie komen uit een staat van worden in een staat van ZIJN.
Jullie hebben helder zien en pure intentie ontwikkeld en de mist van illusie beïnvloedt jullie niet langer. Jullie vormen en creëren jullie grootste visies en verlangens vanuit de opslagplaats van Goddelijk ongemanifesteerd potentieel, en jullie leven in harmonie met de hele Schepping.
Jullie ontwikkelen een onfeilbare zekerheid dat jullie alles kunnen krijgen of worden wat jullie je kunnen voorstellen, wanneer jullie bereid zijn je best te doen om doelen te bereiken.
Jullie hebben geleerd op jullie engelhelpers te vertrouwen en jullie krijgen kracht en levensonderhoud door hun aanwezigheid. Jullie worden dan gezien en gedefinieerd als een verenigd, stralend SPIRITUEEL ZIJN IN MENSELIJKE VORM.
Dappere harten, wij kunnen jullie gereedschappen en kennis aanbieden en wij kunnen jullie aanmoedigen en inspireren; echter jullie moeten gewillig zijn om kennis te veranderen in wijsheid en de nodige actie ondernemen om jullie Goddelijkheid te claimen en de verheerlijkte staat die jullie wacht. Ik ben jullie trouwe metgezel op de reis en er wordt onmetelijk veel van jullie gehouden.
IK BEN Aartsengel Michaël.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
ESSENTIE VAN DE SCHEPPER ** ENERGIEVELDEN VAN LICHT IN DE PIRAMIDEVORM:
Onze Vader-Moeder God, de Elohim en de Aartsengelen hebben levendige Piramide van Licht gecreëerd binnen het energieniveau van de Schepping zodat wij toegang kunnen verkrijgen tot de Witte Vuur Geheugen Zaadatomen van Leven (Adamantine deeltjes van de Essentie van de Schepper). Deze leven schenkende vormen geven toegang tot de frequenties van Licht, welke nodige componenten van transformatie zijn zo dat wij, als menselijke wezens, terug kunnen keren naar een staat van hoger bewustzijn – onze Goddelijke Staat.
ETHERISCHE LICHAAM:
Het gouden etherische web bevat de perfecte blauwdruk voor het menselijke lichaam – het is de onzichtbare replica van het fysieke lichaam, ook met betrekking tot het astrale lichaam en het etherische lichaam. Het betekent dat deze blauwdruk de replica bevat van al de vier lagere lichamen. Het behoudt en vitaliseert de materiele vorm en controleert de processen van verteren en assimileren. Het repareert beschadigingen in de fysieke vorm door de sleet van leven. Het etherische lichaam is het lichaam van het geheugenlichaam en het is fijngevoelig voor onze gedachten en emoties – positief of negatief.
Ziekte of verzwakking vindt eerst plaats in het etherische lichaam en infiltreert dan geleidelijk aan in het fysiek lichaam. Het is ook waar dat het balanceren en harmoniseren van het fysieke lichaam begint binnen het etherische lichaam en dan geleidelijk aan manifesteert in het fysieke lichaam.
ONS MENTALE LICHAAM IS EEN DRIEHEID VAN BEWUSTZIJN BESTAANDE UIT:
De bewuste geest, welke bestaat uit de intuïtieve hemisfeer van de rechterhersenhelft en het lineaire denken, redeneren met de hemisfeer van de linkerhersenhelft. De geest controleert de hersenen, welke was ontworpen om een verlenging te zijn van de bovenbewuste geest en onze Overziel/Hogere Zelf.
De onderbewuste geest of onze subjectieve geest registreert en slaat alles op wat we ervaren: wat we emotioneel zien, horen, denken en voelen. De onderbewuste geest neemt alles letterlijk. Het maakt niet uit of we een gebeurtenis hebben ervaren of het gewoon levendig hebben verbeeld; de onderbewuste geest registreert het als een feit. Dat is waarom het zo belangrijk is om negatieve, slopende herinneringen uit het verleden te veranderen in positieve herinneringen.
Onze gedachten en intentie resoneren met specifieke frequenties en door de frequentiepatronen te veranderen, projecteren door de kracht van de wil te gebruiken en bewuste inspanning, kunnen wij het leven creëren, fysieke gezondheid en omstandigheden die wij verlangen.
De bovenbewuste geest: wanneer wij onze frequentiepatronen en vibrationele veld van bewustzijn doen oprijzen, zijn wij in staat in te tappen op hogere en steeds hogere niveaus van het bewustzijn van de Schepper. De bovenbewuste geest heeft directe stroming van wijsheid vanuit de Goddelijke Geest, wanneer wij eenmaal het statische en vervormingen van de kolom van Licht hebben opgehelderd, dat ons verbindt met ons Hogere Zelf en onze Vijfdimensionale Heilige Triade.
Geliefde vrienden: Gedurende deze tijden zo vol stress door dramatische veranderingen, chaos en beroering, is het van meer belang dan ooit dat wij gecentreerd blijven in ons HART en gefocust op de ZIEL. De gedachten die wij denken en de emoties die wij voelen creëren de oorzaak en het effect of karmische reacties in onze wereldse ervaring. Wanneer wij onze vibrationele patronen verhogen en terugkeren naar te harmoniseren binnenin onze emotionele en mentale lichamen, stappen wij van het wiel van karma af en bewegen wij ons naar een staat van Gratie. Door de jaren heen, heb ik meer en meer van de geliefde Aartsengel Michaels woorden van wijsheid geïntegreerd in mijn “geheugenbank van kennis.” Dit heeft mij enorm geholpen bij het begrijpen van mijn eigen “eigenaardigheden en gewoonten die de empowerment belemmeren” zo dat ik nu de wijsheid en gereedschappen heb om geleidelijk aan de meester van mijn bestemming te worden. Mijn vurige wens is dat deze ‘wijsheidsleringen’ jullie zullen helpen om gracieus vooruit te gaan op het pad van verlichting.
Voor altijd liefde en engel zegeningen, Ronna
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*
775-856-3654  
 www.StarQuestMastery.com 
  
*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​ ã 2000/2019.
​​​​​​​You are invited to join the QFM Face book group here:  https://www.facebook.com/pages/Ronna-Herman-Archangel-Michael-Quest-For-Mastery/120490924701937
Ronna Vezane
Ronna Herman is internationaal bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.

De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei  spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht,
Laat het Licht zijn).
Vertaald voor wakkeremensen door Anja

Over het woord: Empowerment: zie onderstaande link: