WIJSHEIDLERINGEN van AARTSENGEL MICHAEL De Terugkeer van de Godin * Onze Hemelse Moeder / 29 November 2019./ *LM-12-2019 / Door Ronna Herman

WIJSHEIDLERINGEN van AARTSENGEL MICHAEL
De Terugkeer van de Godin *
Onze Hemelse Moeder
29 November 2019./ *LM-12-2019 / Door Ronna Herman
Geliefde meesters, er is een wonderlijke tijd gekomen, een tijd waarop we lang hebben gewacht. Ja, ook jullie hebben gewacht op de komst van deze gezegende gebeurtenis, ook al wisten jullie niet wat het was.
Al duizenden jaren ligt de focus op God als de Vader, en jullie hebben geprobeerd zijn dominante deugden en eigenschappen te belichamen: macht, wil, wijsheid, waarheid en moed. Nu is het tijd voor de Godin, onze Moeder God, om de volheid van haar liefde, mededogen, creativiteit en wijsheid uit te stralen in dit Sub-Universum. Elk facet van creatie wordt aangeraakt en beïnvloed door dit geweldige geschenk.
Net zo zeker als jullie de wereld binnenkwamen vanuit de wiegende warmte van de baarmoeder van jullie moeder, zo barsten we allemaal tevoorschijn als Spirit uit de baarmoeder van onze Goddelijke Moeder God. Vanuit onze vader God Goddelijke Geest Essentie kwamen witvuur zaadatomen van de schepping, welke werden uitgestraald, voorwaarts naar/in het hartcentrum/kern – de Kosmische Baarmoeder – van het Gods wezen van onze Moeder. Door hun verenigde verlangen werden wij uitgestraald naar geïndividualiseerd bewustzijn – spirituele uitdrukkingen van zo’n grote en complexe variëteit, het gaat het begrip te boven.
Wij hebben jullie in de afgelopen jaren uitgelegd hoe de stralen van het kosmische bewustzijn zowel kleuren als frequenties hebben veranderd tijdens ieder WORTELRAS EN SUBWORTELRAS TIJDPERK – hoe dit is toegenomen of verminderd in kracht afhankelijk van de Nieuwe Blauwdruk, nodig op dat moment of wat er te ervaren was en te integreren binnen een zeker tijdperk van de passage van de mensheid doorheen de vele Eeuwen.

Jullie hebben ook gehoord over de Gouden Straal, die de uitstraling, deugden en eigenschappen van onze Vader God vertegenwoordigt en draagt, en van de Zilveren Straal, die de reflecterende deugden van onze Moeder God uitstraalt. Wij vertellen jullie nu dat deze Zilveren Straal slechts een minuscule Facet is van haar geweldige kracht en uitstraling. De nieuwe energie die nu over de Aarde en de mensheid uitstroomt, wordt de Platina Straal, de Diamanten Straal en de Kristallijne Straal genoemd, maar hoe jullie het ook noemen, het kan de pracht van dit wonderbaarlijke geschenk dat aan de hele schepping wordt gegeven, niet beschrijven.
Het is de herinnering aan de perfecte liefde van onze Moeder God, door de ouden omschreven als de “Heilige Geest”, waarnaar jullie hebben verlangd en gezocht doorheen, via deze vele eeuwen, dierbaren. Een plaats in jullie hart heeft pijn gedaan; een plaats die door niets of niemand in de fysieke expressie kon worden opgevuld.
De tijd is gearriveerd om die plek te vullen met haar onvoorwaardelijke liefde, mededogen, kracht en zuiverheid. Het enige wat jullie hoeven te doen is de isolatie rondom jullie hart/ Zielkamer – jullie Heilig Hart – te verwijderen en toe te staan haar uitstraling binnen te laten komen.
Ik hoor het gefluister in jullie gedachten, geliefden, “Maar ben ik het waardig?” Wij vertellen jullie allemaal, ja, jullie zijn het waardig – geen voorbehoud, geen uitzonderingen. Ja, de Universele Wetten worden hier afgedwongen zoals met alles, wetten die door jullie trillingsfrequenties zullen bepalen hoeveel van deze energie jullie zullen kunnen integreren. Maar zonder uitzondering is het beschikbaar voor iedereen, en uiteindelijk zal een Witvuur Zaadatoom van dit zeldzame liefdesdrankje in elk hart en in elke hoek en Facet van de Schepping worden ontstoken. Het kan niet anders zijn, want het is er altijd geweest; echter, elke keer dat jullie dieper wegzonken in de dichtheid van de materiële bewustzijnsgebieden, werd het minder stralend.
Wij hopen dat wat wij zeggen zal worden begrepen, het is tijd voor hereniging op alle niveaus, van het hoogste tot het laagste; daarom zullen de eigenschappen, aspecten en deugden van de Moeder Schepper de dominante kracht in dit Sub-Universum zijn totdat een evenwicht tussen jullie Goddelijke mannelijke en vrouwelijke Natuur opnieuw wordt bereikt. Jullie DNA is gecodeerd met Goddelijke liefde, medeleven en creativiteit, evenals de kracht, macht en de wil om te creëren, die door onze spirituele ouders aan alle gewaarwordende en gevoelhebbende Wezens zijn doorgegeven. Dit is een vitaal component om weer Eenheidsbewustzijn te bereiken.
Wij hebben ons gericht op en geprobeerd uit te leggen waarom zovelen van jullie nood, benauwdheid, ongemak en onzekerheid ervaren, en toch op andere momenten een gevoel van grote vreugde, verwondering en verwachting opwellend van binnenuit.
Sommigen noemen het het syndroom van de Lichtwerkers, en dit is een toepasselijke titel. Ook hier kunnen jullie niet eens beginnen te begrijpen wat er met jou, met jullie en de Aarde gebeurt, evenals dit sub universum en het hele universum.
Jullie zijn aan het muteren terwijl de DNA-strengen worden ontbundeld en geactiveerd en de hersenen langzaam worden verfijnd en opgewaardeerd. Jullie maken ook weer verbinding met jullie kosmische afkomst zoals jullie je door de strengen van de tijd verplaatsen, terug naar de tijd toen jullie je afscheidden van de Vijfde-Dimensionale Heilige Triade en de reis begonnen naar de dichtheid van de Vierde/ Derde-dimensionale rijken van materialiteit.
Stel jullie voor, de kolom van Licht, die jullie wervelkolom is geworden of aan het worden is en zie hoe dit naar beneden beweegt in de kristallen kern van de Aarde. Observeer dan, de uitbreidende sensatie die jullie aanvoelen als het naar buiten toe uitbreidt vanuit jullie kroonchakra totdat het verbindt met jullie Vijfdimensionale Heilige Triade. Stel jullie nu voor, andere kleinere stralen die projecteren in het horizontale vanuit jullie kolom van Licht als zij raken en zich vermengen met de individuele Zielen in de fysieke belichaming – jullie Ziel/ Sterfamilie hier op de Aarde samen met jullie.
Deze projecties van energieën zijn niet hetzelfde als degenen die jullie, in het verleden lieten uitstrekken naar anderen in de Driedimensionale uiting. Deze projecties waren gehechtheden die bedoeld waren om energie te beheersen, te bezitten of over te hevelen. De Stralen van Licht die jullie nu projecteren dragen de deugden van onvoorwaardelijke liefde en eenheid.
Bekijk de stralen van energie die jullie hebben geprojecteerd, die deel uitmaken van jou, van jullie en de uitstraling die jullie terugwinnen, terwijl deze zich verbinden met jullie Zielfamilie in de hogere rijken, evenals met de meesters, engelenwezens en degenen met wie jullie een grote affiniteit hebben. Ja, zie jouw lichtstraal, jullie lichtstraal zich verbinden en samenvloeien met mijn energie, en met die van de andere geliefde aartsengelen, evenals die van elk groot Wezen dat jullie kennen en herkennen, en zelfs met sommige die jullie je niet herinneren. De tijd zal komen dat jullie gereed zijn om, in volledig bewustzijn, op te gaan in het hartcentrum van onze Vader/ Moeder God in dit Sub-Universum. Dit zal in de verre toekomst gebeuren, maar wij verzekeren jullie dat het zal gebeuren. Sta julliezelf nu toe om te wennen aan het idee dat jullie multidimensionale Wezens van Licht aan het worden zijn.
Jullie projecteren je essentie, het unieke Wezen dat jullie zijn geworden, in de rijken van de hogere innerlijke Dimensies en in het zonnestelsel en de Melkweg. Jullie volgen je eigen individuele weg naar huis – jullie reizen terug door het verleden naar jullie glorieuze toekomst.
Geliefden, wanneer iemand op een negatieve manier over een komende of voorspelde gebeurtenis spreekt, waarom zouden jullie hen dan geen ander gezichtspunt, een andere mogelijkheid of een aannemelijke toekomst geven?
Vraag aan hen om ons te helpen de hoogste uitkomst te manifesteren, zodat jullie, eenieder, deze overgang naar het Licht met vreugde, gemak en gratie kunnen ervaren.
Het is een periode van gouden kansen – mis, sla de geschenken die jullie worden aangeboden niet over, zie ze niet over het hoofd. Weet dat ik bij jou ben, bij jullie als jullie je ontplooien naar het Licht en jullie rechtmatige plaats herkrijgen als een geliefd kind van onze Moeder/ Vader God,
IK BEN Aartsengel Michaël.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
 AARTSENGEL MICHAEL **
RONNA/ Heilige schrijfster

Affirmaties aan de Goddelijke Moeder en de Ladies van het Lichtã
GEDURENDE JULLIE VERBLIJF IN JULLIE PERSOONLIJKE VIJFDIMENSIONALE PIRAMIDE VAN LICHT, STELLEN WIJ VOOR DAT JULLIE VAAK EEN BEROEP DOEN OP DE GODDELIJKE MOEDER EN HAAR LADIES VAN LICHT. JULLIE KUNNEN DE AFFIRMATIES HIERONDERSTAAND HERHALEN OF ER ZELF EENTJE MAKEN.
WIJ DOEN HET VOORSTEL DAT JULLIE GEDURENDE EEN WEEK JULLIEZELF CONCENTREREN OP ÉÉN VAN DE LADIES VAN LICHT, ZODAT JULLIE DE ENERGIE VAN DEZE LADY ALS AFGEZANT VAN DE SCHEPPER KUNNEN AANVAARDEN EN MEDE ERKENNEN.
Geliefde Goddelijke Moeder, ik vraag U om met mij samen te komen in mijn Piramide van Licht en om mij Uw gezegende liefdevolle energie te schenken zodat ik vervuld mag worden met de glorie en de kracht van Uw Goddelijke Essentie.
Ik probeer de zachtmoedigheid en de kracht van Uw Spirit te integreren en uit te drukken, en de zoete, pure liefde in mijn dagelijks leven te uiten met alles wat ik ontmoet. Open de portalen van mijn Heilig Hart zodat Uw pure liefde nu en voor altijd meer door me heen kan stralen.
Ik doe een beroep op de gezegende Lady Mary, aartsengel van de Vijfde Straal, met wie ik zoveel affiniteit voel, om mij te leiden en te ondersteunen in mijn zoektocht naar waarheid en creatieve kracht. Ik claim alle geschenken die op mijn ziel en in mijn hersenstructuur zijn geprent, en ik manifesteer ze dankbaar in hun hoogste vorm voor de zegen van allen. Ik word voortdurend geïnspireerd om dingen van grote schoonheid het leven te schenken en om anderen te behagen en aan te moedigen hetzelfde te doen. Ik maak gebruik van de wetten van de Schepping en plaats mijn leven in dienst aan de mensheid.
Ik doe een beroep op Lady Amethist, aartsengel van de Zevende Straal, om mijn inspiratie te zijn. Ik claim het geschenk van de Violette Transmuterende Vlam, de Goddelijke alchemistische energie van transformatie en transmutatie.
Ik zal de uitdaging accepteren om de volledige belichaming te zijn van de geperfectioneerde mannelijke en vrouwelijke energie, alles te laten zien wat het betekent om in kracht en macht te wandelen terwijl ik liefde en mededogen verpersoonlijk. Ik claim en spreek NU mijn MEESTERSCHAP uit!
Ik doe een beroep op de mooie Lady Faith, aartsengel van de Eerste Straal, om mij te inspireren en mij door het onbekende gebied te leiden naar het pad dat naar verlichting leidt. Ik zal voortgaan in volledig geloof, vertrouwen en kennis dat ik geleid word door mijn God Zelf, en ik zal een lichtend voorbeeld zijn voor iedereen om te zien. Ik zal anderen laten zien dat met moed en geloof het onmogelijke mogelijk wordt. Door gewillig te zijn om uit mijn comfortzone te gaan, om datgene wat veilig en zeker lijkt, los te laten, wanneer ik daartoe word aangespoord, bereik ik comfort en ben ik gezegend met ongekende rijkdom.
Ik zal de zwakken van hart laten zien dat wij van de klif kunnen stappen en tussen de sterren kunnen zweven.
Ik doe een beroep op Lady Constance, aartsengel van de Tweede Straal, van gerechtigheid en waarheid, om mij te vervullen met het verlangen om de verborgen wijsheid van alle tijden te kennen en te ervaren. Terwijl ik ware kennis en wijsheid opdoe en ze in mijn leven manifesteer, dat ik een voorbeeld en verspreider van hogere waarheid mag worden en deze delen met alle zoekers van het Licht. Ik zal diegenen die ontmoedigd zijn troosten en hen inspireren die zich verslagen voelen. Ik zal een moedig voorbeeld zijn voor de zwakken van hart, en ik zal liefdevolle hulp geven aan hen die zich geen liefde waardig voelen. Ik zal de aansporingen van mijn Geest eren en ernaar luisteren, en ik zal de weg van waarheid en liefde bewandelen.
Ik doe een beroep op Lady Charity, aartsengel van de Derde Straal, ik, die onwetendheid, onverdraagzaamheid en onrechtvaardigheid heb gekend, zal een lichtend voorbeeld zijn van onvoorwaardelijke liefde en pure intentie. Ik zal altijd proberen te begrijpen en te vergeven, wetende dat elke persoon op zijn eigen heilige reis is, en dat zij hun lessen op hun eigen manier en in hun eigen tijd moeten leren. Ik claim de zuiverheid van mijn Goddelijke Zelf zodat het stralend zal schijnen voor iedereen om te zien en te delen in de warmte ervan.
Ik zal mijn gaven van overvloed delen, en ik zal liefdadig zijn in gedachten, actie en daden. Ik zal de kwaliteiten van begrip, duidelijke perceptie en Goddelijke wijsheid personifiëren.
Ik doe een beroep op de mededogende Lady Hope, aartsengel van de Vierde Straal. Ik zal hoop en inspiratie tot uitdrukking brengen op mijn manier, redevoering en acties. Ik zal liefdevolle hulp geven waar nodig. Ik zal zachtjes en vriendelijk inspireren en aanmoedigen waar wanhoop heerst; Ik zal woorden van hoop spreken zodat iedereen het mag horen. Alleen al door mijn aanwezigheid zal ik comfort brengen en zal ik een aura van vrede en schoonheid in mijn kielzog achterlaten.
Ik doe een beroep op Lady Grace, aartsengel van de Zesde Straal, om mij te vervullen en mij te bezielen met uw glorieuze uitstraling. Maak alsjeblieft een baken van mij voor iedereen om te zien, zodat ze weten wie ik dien terwijl ik het Licht van Spirit gebruik om te genezen, te troosten en te inspireren.
Ik zal mij koesteren in de gloed van uw uitstraling, en ik zal zo’n briljante aura van liefde creëren dat iedereen met wie ik in contact kom gezegend zal worden, zodat de zaden van transformatie kunnen worden geplant en op het juiste moment tot bloei kunnen komen. Mijn Geest verheugt zich terwijl ik mijn invloed van Liefdevol Licht wijds verspreid.
Ik doe een beroep op Lady KWAN YIN, om mij de helende energie, liefde en compassie van uw wonderlijke aard in te geven. Om mij te assisteren een verzorger te zijn voor iedereen die troost, hoop en inspiratie zoekt. Sta mij toe een Drager te zijn van genezend Licht waardoor er heelheid wordt bereikt in lichaam, gedachten en Geest. Mogen allen die ik ontmoet en dien, worden ingegeven met evenwicht, vrede en harmonie.
Ik doe een beroep op de Godin van Vrijheid, om mij te bevrijden van elke beperking die mij ervan weerhoudt mijn hoogste bestemming te vervullen. Ik neem de mantel aan van een geïnspireerde mede-schepper onder leiding van mijn Goddelijke Zelf, en ik ga door in een constante verzekering van succes.
Ik weet dat ik een leraar ben van de nieuwe, tevoorschijn komende wijsheid en waarheid. Dat ik nooit mag aarzelen om mijn waarheid te spreken en mijn wijsheid te delen als mijn Spirit mij daartoe leidt. Ik accepteer de rol om een zachtaardige, vriendelijke gids te zijn voor iedereen die naar mij wordt geleid.
Ik doe een beroep op de liefdevolle Godinnen van de rijken van de Deva’s en elementale rijken, om jullie stralende liefdevolle energie op, naar de Aarde toe te laten stromen, alle elementen van de natuur kalmerend, en om ons te vergezellen, samen te komen in onze inspanningen om onze gewonde Moeder Aarde te genezen. Ik verzoek jullie om nog eens met ons samen te werken om de schoonheid en perfectie van de Aarde terug te winnen. Dat wij ons mogen herinneren en blijven herinneren dat wij opzichters, beheerders van de Aarde zijn, en van de dieren-, planten- en mineralenrijken die onder onze hoede werden geplaatst. Mogen wij in vrede en harmonie wandelen en alle creaties van onze Moeder/ Vader God eren, van de laagste tot de hoogste.
AFFIRMATIE: Hierbij trek ik mijn glanzende mantel aan als een spirituele pantser en ik accepteer de geschenken en verantwoordelijkheden van een geascendeerde meester van mede-schepping. Ik wijd mijn leven toe en mijn alles aan de glorie van onze VADER GOD en MOEDER GODIN – aan al dat is – en aan de manifestatie van de Hemel op de Aarde. Zo zal het zijn! Zo is het! Het is gedaan.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*
775-856-3654  
*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​ ã 2000/2019.
​​​​​​​You are invited to join the QFM Face book group here:  https://www.facebook.com/pages/Ronna-Herman-Archangel-Michael-Quest-For-Mastery/120490924701937
Dierbare vrienden, naarmate wij meer volledig gaan in het tijdperk AQUARIUS en de nieuwe GALACTISCHE BLAUWDRUK voor de Aarde en de mensheid, wat een tijdperk van uitgebreid gewaarwordend bewustzijn en Zelfmeesterschap is, ervaren wij meer tests, uitdagingen en kansen.
Als jullie de leringen van Aartsengel Michael de afgelopen jaren trouw hebben gevolgd, zijn jullie je ervan bewust dat nieuwe wijsheidsleringen ons leiden naar een indrukwekkende nieuwe realiteit. De berichten zijn steeds meer complex geworden en voor de meesten onder ons moeten de berichten een aantal keren worden bestudeerd, moet erover worden nagedacht en zelfs worden herlezen voordat wij een duidelijk begrip beginnen te krijgen van wat ons wordt doorgegeven.
Als jullie het zevende boek van geliefde Michaels wijsheidsleringen hebben gelezen, DE MAGIE en GROOTSHEID van de Ascenderende Mensheid ã, zijn jullie gewaar dat hij nu geleidelijk enig van de geavanceerde leringen uit zijn laatste boek ons ervan voorziet aan de massa via de maandelijkse berichten. Dit boek bevat veel ‘Parels van wijsheid’ uit zijn andere zes boeken en de drie studiehandleidingen waarmee we zijn gezegend – samen met een duidelijke definitie van wat onze huidige ‘ronde van Ascentie’ inhoudt. De handleiding is opgesteld om ons geleidelijk te helpen de zeven dimensies te begrijpen die onze Aardse realiteit vormen, en de voortgang van het verbazingwekkende Ascensieproces van de Aarde en de mensheid. Ook inbegrepen zijn een aantal ongelooflijke illustraties, die ons enorm helpen het complexe proces dat we momenteel ervaren te begrijpen.
Velen zullen niet gereed zijn om deze leringen te bestuderen en te integreren, en dat is zoals het zou moeten zijn, want ieder van jullie is op het eigen pad, vordert door elk nieuw niveau in eigen tempo.
Omdat de oude Goddelijke blauwdruk niet langer van kracht is, moeten wij proberen te begrijpen hoe wij deze snel veranderende tijden het beste kunnen doorkruisen. Het zal ook van vitaal belang zijn om ten minste de basisprincipes van de nieuwe Goddelijke blauwdruk te integreren voor onze vijfde-dimensionale realiteit. Elke sub-dimensie heeft zijn eigen specifieke wetten en normen. Omdat wij bezig zijn met een proces om toegang te krijgen tot het Nieuwe Tijdperk van het Vijfdimensionale bewustzijn, zal onze sprong in Kosmisch Bewustzijn veel indrukwekkender en leven veranderend zijn. Aartsengel Michael heeft ons de afgelopen vijfentwintig jaar zoveel ongelooflijke informatie gegeven en het is mijn grote eer om de ‘ontvanger/doorgever’ van deze informatie te zijn. Ik stuur jullie allemaal mijn diepgaande liefde, dankbaarheid en engelzegeningen, Ronna.
HET NIET VERTAALDE over Boek Zeven en een meditatieprogramma
BOOK SEVEN ** THE MAGIC AND MAJESTY OF ASCENDING HUMANITY **Contains illustrations of our personal Creator Wheel Flower of Life; attaining integration of all of our Fourth-Dimensional Soul Fragments, and connecting with our Fifth-Dimensional, Sacred Triad. Many comprehensive illustrations to assist us to understand the advanced information AA Michael has given us in this amazing book. The Ascension goal for humanity within this era of earthly experience is to integrate all of the remaining Soul Fragments of the individual Soul Self within the Third/ Fourth Dimensions.  Archangel Michael has blessed us with some extraordinary information, which will assist us to move through this process as gracefully as possible. * 8 X 11 Spiral-bound Study Manual * $25. plus S&H     
BRAND NEW AND EXCLUSIVE AT STAR*QUEST MASTERY
BUILDING YOUR LIGHT BODY meditation program
ACCELERATE THE CREATION OF YOUR MULTI-DIMENSIONAL LIGHT BODY
A NEW, CUTTING-EDGE MEDITATION PROGRAM IS NOW AVAILABLE to help you BUILD YOUR MULTI-DIMENSIONAL LIGHT BODY, as Archangel Michael has spoken of in his messages. With detailed instructions, and five pre-recorded short meditations – listened to for one week each – this new program is designed to assist you in building your Light Body in the most expedient way. $37– A pdf booklet and 5 downloadable meditations in mp3 format
Some of the things you’ll find in this program:
* How our Divine Self/God Self fragments into density and physicality  
* The MerKaBah described
* The MerKiVah described
* The transition from MerKaBah to MerKiVah
* How we connect with and integrate our Sacred Triads
* The shapes of our developing Light Body
* Meditations to perfect and activate your Multi-Dimensional Light Body, which is an essential part of the Ascension process
Available at this link:
https://www.starquestmastery.com/product-page/build-your-light-body-meditation-program
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^


Ronna Herman is internationaal bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.
De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei  spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht,
Laat het Licht zijn).

Vertaald door Anja