WIJSHEIDLERINGEN van AARTSENGEL MICHAEL: De Reis van de Ziel / 1 September 2019. / Doorgegeven via Ronna Herman

WIJSHEIDLERINGEN van AARTSENGEL MICHAEL:
De Reis van de Ziel
1 September 2019./ *LM-9-2019
Doorgegeven via RONNA/ Heilige Schrijfster
Geliefde meesters, wij hebben jullie verteld dat “Jullie de Inademing van de Schepper zijn.” Dit zijn ongekende tijden, waarin jullie het potentieel hebben om alle karmische problemen uit het verleden op te lossen, in harmonie te komen met jullie grotere Wezen en een integraal onderdeel te zijn van het plan van onze Vader/ Moeder God voor de uitbreiding van dit Sub-universum. Zijn jullie klaar om voor eens en voor altijd alle oude beperkingen, overtuigingen en beperkingen los te laten die jullie verhinderen om uit het moeras van pijn, gebrek en lijden te komen?
Staan jullie toe dat jullie geest en hart zich openen voor de hogere wijsheid van jullie ziel en geest? De ethers, of hogere vibratievelden van bewustzijn, zijn gevuld met een enorm potentieel dat wacht om te worden gevormd in jullie grootste dromen en verlangens.
Nogmaals, zullen wij enkele van onze leringen uit het verleden bespreken om jullie te helpen de complexe Reis van de Ziel te begrijpen waar elk mens te midden van is, of het nu op een instapniveau van bewustzijn is of als een geavanceerde zelfmeester op het pad. Er komt een tijd dat de ziel het uiterste punt van haar ervaring heeft bereikt in scheiding, fragmentatie van het Zelf en het co-creatieve proces in de lagere fysieke rijken.

De entiteit van de Ziel is dan klaar om het proces van ‘hereniging en integratie’ voor de huidige kosmische ronde van de schepping te beginnen. Het ZielZelf wordt geleidelijk van een infuus voorzien van Goddelijke ontevredenheid die langzaam in het bewustzijn van de menselijke geest doordringt. Hopelijk is dat wanneer de menselijke entiteit zich begint naar binnen te keren, de ego-persoonlijkheid te temmen en opnieuw contact te maken met de Ziel, de Overziel/ Hoger Zelf ingezetene, evenals met de meerdere facetten van zijn grotere Zelf.

De mensheid bevindt zich midden in een massaal ontwaken. Er is een transformatie van massale proporties begonnen, die een wereldwijde, galactische en sub-universele hereniging met zich meebrengt – het begin van een ascensie naar een verhoogde staat van bewustzijn met Schepper/ Geest. Op kosmisch niveau zendt de Allerhoogste Schepper nu de straling van zichzelf uit via de Grote Centrale Zonnen, dat naar beneden op Aarde wordt gefilterd in grote uitbarstingen van Kosmisch Wit Vuur Essentie van Leven, door de Heilige Hartkern van onze Vader/ Moeder God, via de Zon van dit zonnestelsel.
Jullie Hogere OverZiel-Zelf zou kunnen worden omschreven als een etherisch Witte Vuur Geheugen Zaad Atoom van pulserende Levenskracht-energie, het bestaat uit veel kleinere Zaadatomen die jullie Goddelijke blauwdruk voor dit sub-universum bevatten.
Het deel van jullie Ziel-Zelf dat jullie hebben belichaamd (volgens jullie energetische handtekening) bevindt zich in het Heilige Hart, samen met jullie Diamanten Kern God Cel met multi facetten.
Jullie Diamanten Kern God Cel bevat de Twaalf Stralen van God Bewustzijn voor dit Sub-Universum: de deugden, kwaliteiten, aspecten en talenten die jullie opnieuw willen activeren, zodat jullie de bekwame mede-schepper kunnen worden, zo ontworpen om te zijn, voor jullie op/in de materiële bewustzijnsvlakken.

De ziel is misschien nog slechts een kleine vonk/ facet van het leven in het hartgebied van degenen die nog steeds verstrikt zijn in de illusie van de lagere dimensies. Wanneer het echter in zijn volle dynamische kracht bloeit en bloesemt, breidt het zich uit en wordt het jullie ‘Zonnehartcentrum’, dat de zonnevlecht, het hart en het thymus- en keelgebied omvat. In het verleden werd het de Drievoudige Vlam genoemd en het hart werd de Zetel van de Zielgenoemd.
De ziel communiceert met jullie via zowel jullie emotionele als jullie mentale lichaam: de emoties door het hartcentrum en met de geest via de pijnappelklier, waardoor de zaadpakketten van lichtwijsheid worden ontstoken die zijn opgeslagen in de hogere vibratiegedeelten van de hersenen genaamd de ‘ Heilige Geest. ‘

Wanneer de verbinding voltooid is, begint het fysieke lichaam de vruchten te plukken door middel van een betere gezondheid en vitaliteit, evenals een diepere verbinding met jullie Elementaire Lichaam.
Wij vertellen jullie met nadruk dat jullie geen verloren ziel kunnen worden of jullie verbinding met de Schepper kunnen verliezen.
Jullie kunnen de weg kwijtraken, van het pad afdwalen, en jullie kunnen verminderd worden in Schepperlicht, maar jullie Ziel is onsterfelijk en kan nooit verloren of vernietigd worden.
Jullie redden jezelf van pijn, lijden en de illusie dat jullie zijn losgekoppeld van de Schepper door de integratie van jullie Ziel, de meerdere Facetten van jullie Hogere Zelf en jullie persoonlijke God-straal.
De geloofsstructuur van het massabewustzijn van het verleden wordt langzaam vervangen door Lichtere, meer verfijnde en bevrijdende gedachtevormen van het nieuwe Goddelijke Plan. Het is belangrijk dat jullie begrijpen dat er vele niveaus op de spiraal van ascensie zijn – het is nooit eindigend – terwijl de Schepping ebt, stroomt en evolueert.
Op kosmisch of Omniverseel niveau zijn jullie Spirit, een Facet of een Witte Vuur Geheugen Zaad Atoom van Goddelijke Essentie uitgezonden vanuit de hartkern van de Allerhoogste Schepper.
Op dat niveau zijn jullie je volledig bewust van wie jullie zijn en van jullie verbinding met de Allerhoogste Schepper; jullie zijn je bewust van en kennen jullie “IK BEN” identiteit.
Op het universele en sub-universele niveau zijn jullie een Goddelijke mede-schepper, opnieuw uitgezonden op een grote straal van licht gebroken (van richting veranderd) om werelden zonder einde te manifesteren in de naam van onze Vader/ Moeder God.
Jullie zijn je bewust van het algehele Goddelijke plan voor dit Sub-universum en de rol die jullie daarin spelen; jullie kunnen je echter wel of niet jullie oorsprong of identiteit op een kosmisch niveau herinneren.
Als Geest, die wij jullie ‘Godstraal’ noemen, zijn jullie een groot Wezen van Licht dat ook facetten of sub-stralen van julliezelf uitzond, daarbij OverZielen of delen van jullie Essentie achterlatend in verschillende dimensies, sterrenstelsels, sterrenstelsels en werelden doorheen dit sub-universum. Op beurt stuurde elk van deze grote OverZielen ook Vonken of Zielfragmenten vooruit/naar buiten van hun Essentie.
De huidige jij, jullie, nu geïncarneerd in een fysiek lichaam op planeet Aarde, zijn een van die Ziel Vonken die ermee instemden om naar de onbekende leegte te reizen, verschillende werelden te creëren, ze te bewonen en vervolgens te ervaren wat jullie hebben geholpen te creëren, zodat jullie unieke ervaringen kunnen worden opgenomen in het universele bewustzijn en uiteindelijk in de Kosmische Geest.
Toen jullie fysieke lichaam voor het eerst werd gecreëerd, zond het Etherische Lichaam miljarden kleine Elementaire vonken door de lichamelijke vorm. Deze elementaire vonken waren geprogrammeerd om de Adamantine Deeltjes van Licht (het geschenk van het leven) over te brengen naar alle verschillende delen van het lichaam:
de organen, de bloedstroom, spieren, weefsel en botstructuur (net zoals de natuurelementen de Adamantine deeltjes van Zonlicht naar het hele natuurrijk overdragen, en alle facetten van de Schepping die niet bezield zijn met een Heilig Zaadatoom van het bewustzijn van de Schepper).
De meester leraren uit het verleden verwezen vaak naar het Elementaire Menselijke Lichaam en het Etherische Lichaam of Etherische Web. De diepe, esoterische leer van het verleden werd vaak zo geschreven dat alleen de meest geavanceerde studenten op het Pad de ware betekenis van de lessen konden ontcijferen.
Het is tijd dat die leringen worden geopenbaard, opgewaardeerd en vereenvoudigd zodat alle serieuze Zielen op het Pad van ascensie ze kunnen begrijpen en ze geleidelijk kunnen integreren om hun bewuste gewaarzijn te vergroten. Het verkrijgen van de geavanceerde kennis en vervolgens het integreren van de wijsheid uit de universele leringen van de hogere rijken wat vitale componenten zijn in het ascensieproces.
De oude leringen geven aan dat jullie fysieke lichamen oorspronkelijk werden gecreëerd uit etherische substantie. Jullie kwam voor het eerst naar de Aarde in jullie stralende kristallijne vorm en geleidelijk ontwikkelden jullie in de loop van vele eeuwen jullie prachtige fysieke lichaam uit de Adam/ Eve Kadmon Goddelijke Blauwdruk voor dit Sub universum.

De vervormingen, verdraaiingen begonnen toen jullie in de dichtheid van het lagere Vierde en het hogere niveaudeel van de Derde Dimensies zakten. Het ego begeerte lichaam nam geleidelijk de controle over de mentale en emotionele lichamen, daarna, in elk leven minder en minder van jullie Overziel bewustzijn belichaamd in jullie Diamanten Kern God Cel binnenin jullie Heilige Hart.
Dat proces is nu aan het omkeren.
In aanvulling op de vier erkende elementen – vuur, water, aarde en lucht – wordt gezegd dat ether het vijfde element is, als gevolg de term ‘etherisch’. Het etherische lichaam of etherische web, dat in essentie veel fijner is dan het aardse lichaam verwijst naar de onzichtbare tegenhanger van het fysieke lichaam.
Het bevat de blauwdruk voor jullie drie lagere fysieke lichamen (fysiek, mentaal en emotioneel). Het wordt soms het ‘geheugenlichaam’ genoemd, want het ondersteunt en vitaliseert de materiële vorm.
Het is fijngevoelig voor jullie gedachten en emoties, zowel positief als negatief. Ziekte of verzwakking treedt eerst op in het etherische lichaam en infiltreert vervolgens geleidelijk in het fysieke lichaam.
Het etherische lichaam ondersteunt en vitaliseert de componenten van het fysieke lichaam en regelt de spijsverterings- en assimilatieprocessen. Het herstelt ook de schade in het fysieke lichaam die wordt veroorzaakt door de slijtage van het leven in de Derde/ Vierde Dimensionale dichtheid.
Er was een betrouwbaar programma gecodeerd in het Etherische Lichaam, zodat wanneer jullie zo diep in de dichtheid zakten, en jullie bijna op het punt van zelfvernietiging waren, de Geheugen Zaad Atomen van jullie Lichaamselementaal in een semi-slapende toestand gingen – ze zijn gebleven in die staat voor duizenden jaren.
Net zoals jullie aan het ontwaken zijn voor jullie ware aard en jullie Goddelijke staat van Zijn, zo doet dat jullie bewustzijn van het Lichaamselementaal. Het begint geleidelijk te reageren op jullie positieve bevestigingen en de hogere frequenties van Licht die jullie integreren.
Het is van vitaal belang dat jullie begrijpen dat er in de lichamelijke vorm van iedereen subatomaire donkere kristallen zijn die resoneren met de gedachtevormen met lagere frequentie. Deze kristallen zitten vol met negatief afvalmateriaal dat is gecreëerd en nagebootst gedurende vele levens, waarvan sommige overgeërfde negatieve patronen zijn die jullie hebben meegebracht in de fysieke vorm om te genezen.
Het onderbewustzijn – jullie subjectieve geest – maakt deel uit van het Etherische Lichaamsbewustzijn en registreert en slaat alles op wat jullie ervaren, wat jullie emotioneel zien, horen, denken en voelen.
Het onderbewustzijn neemt alles letterlijk, en het maakt niet uit of jullie een gebeurtenis hebben meegemaakt of dat jullie het gewoon levendig hebben voorgesteld, het onderbewustzijn registreert het als feit. Daarom is het zo belangrijk om negatieve, slopende, vroegere herinneringen te veranderen in positieve herinneringen. Jullie gedachten en intenties resoneren met specifieke frequenties, en door de frequentiepatronen die jullie projecteren te veranderen door het gebruik van wilskracht en bewuste inspanning, zullen jullie geleidelijk het leven, de lichamelijke gezondheid en de omstandigheden creëren die jullie wensen.
Jullie zullen je bewust worden van jullie fysieke lichaamsbewustzijn wanneer jullie Lichaamselementaal als het ware wakker wordt en harmonieus met jullie begint samen te werken om geleidelijk alle misstanden te corrigeren die jullie in jullie lichamelijke vorm hebben gecreëerd als gevolg van verkeerde gedachten.
Na verloop van tijd zullen jullie geleidelijk aan gevoeliger worden voor de signalen van jullie Lichaamselementaal. Jullie lichaamscellen zijn allemaal tot op zekere hoogte bewust. Sommige zijn disharmonisch en creëren chaos en ongemak binnenin, terwijl anderen resoneren in harmonie, waardoor ze op een hogere frequentie vibreren en een gevoel van evenwicht en welzijn overbrengen.

Het metaboliseren van Licht is een belangrijk, ingewikkeld proces dat noodzakelijk is voor jullie welzijn. Je zou kunnen zeggen dat jullie een hongerdieet hebben gevolgd van God-Licht met een half spectrum.
Jullie triljoenen lichaamscellen moeten opnieuw leren hoe ze Licht kunnen herkennen en gebruiken als een vitale energiebron.
De realiteit van de zintuigen of het fysieke lichaamsbewustzijn: wanneer jullie in de stroom van Spirit zijn, zullen jullie heel licht bestaan in jullie lichaam, vaak zonder pijn of ongemak.
Jullie kunnen een aantal verminderde lichamelijke gewaarwordingen ervaren, behalve in het Zonnekrachtenergiecentrum en vooral in het diepe Heilig Hart-gebied, waar jullie geleidelijk liefdevolle gelukzaligheid en vreugde beginnen te voelen terwijl dit als het ware uitbarst vanuit onze Moeder/ Vader God. Steeds vaker zullen jullie een groot gevoel van welzijn, harmonie en vrede ervaren.
Moedige harten, wij vragen jullie om te bestuderen wat wij jullie in de loop der jaren hebben onthuld, en om te proberen het universele schematische dat we hebben gecreëerd stevig in jullie geest gevestigd te krijgen, zodat jullie in staat zullen zijn de volgende fase van het wonderbaarlijke te kunnen begrijpen en kosmische gebeurtenissen die zich voor jullie ogen ontvouwen, te implementeren.
* JULLIE DOEL IS HET HOGERE MENTALE LICHAAM TE INTEGREREN, DAT JULLIE VERLICHTE HOGERE ZELF IS VOOR DEZE RONDE VAN DE EVOLUTIE.
*OM DIT TE VERWEZENLIJKEN, MOETEN JULLIE HET WENSENLICHAAM VAN HET EGO IN UITLIJNING BRENGEN EN HOUDEN MET DE VERLANGENS VAN JULLIE ZIEL.
*JULLIE KUNNEN KRACHT GEBRUIKEN EN WEERSTAND BIEDEN OF JULLIE KUNNEN INTAPPEN OP DE TRANSFORMATIEKRACHT VAN LIEFDE.
* STREEF ERNAAR IN TE TAPPEN OP DE WILKRACHT VAN ZELFMEESTERSCHAP, DIT IS DE GECOMBINEERDE WIJSHEID VAN JULLIE HEILIGE HART, HEILIGE GEEST EN JULLIE OVERZIEL/ HOGERE ZELF.
*GEEST ZONDER MATERIE IS ONBEWEEGLIJK. MATERIE ZONDER GEEST IS LEVENLOOS.
*JULLIE ZIJN AAN HET VOORBIJTREKKEN VAN EEN TIJD GEORIENTEERDE, LINEAIRE WERELD NAAR EEN TIJDLOZE, VLOEIENDE REALITEIT.
Mijn dapperen, wij weten dat er veel pijn, ongemak en angst kan zijn als jullie door deze versnelde processen gaan die de dramatische veranderingen veroorzaken die nu op de hele wereld plaatsvinden.
Weet dat wij samen alle tegenslagen zullen overwinnen. Onze missie is om de weg te openen voor elke dierbare Ziel die de wens te kennen geeft terug te keren naar harmonie. Weet dat ieder van jullie het verschil maakt. Wanneer jullie twijfelen, inspiratie of kracht nodig hebben, kom dan naar jullie persoonlijke, etherische piramide van Licht in de Vijfde Dimensie, en wij zullen jullie moed geven, jullie verheffen en jullie inspireren.
Wanneer jullie je eenzaam of onbemind voelen, ga dan naar jullie Heilige Hartcentrum en wij zullen daar wachten om jullie te vullen met de stralende liefde van onze Moeder/ Vader God.
IK BEN Aartsengel Michaël.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*
775-856-3654   www.StarQuestMastery.com   
* Email: RonnaStar@earthlink.net
*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​ ã 2000/2018.
Ronna Herman is internationaal bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.
De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei  spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht,
Laat het Licht zijn).
In elk tijdperk en elke belangrijke cyclus worden kosmische wijsheid en Goddelijke Waarheid beschikbaar gesteld aan mensen met een open geest en liefhebbende harten. Het is tijd voor een begrip van waar de mensheid op de ladder van evolutie staat. Elke persoon moet de kennis van en het verlangen hebben om zijn/ haar persoonlijke bestemming te vervullen. Terwijl jullie je trillingspatronen in evenwicht brengen en harmoniseren binnen de Derde- en de Vierdimensionale omgeving, wordt een belangrijke instroom van ‘Overziel Bewustzijn’ gedownload naar de Heilige Geest en het Heilige Hart. In oude leringen werden deze ‘verhoogde niveaus van spiritueel bewustzijn’ ‘initiaties’ genoemd. We zullen dit transformatieproces ‘stadia van ascensie en zelfbeheersing’ noemen.
Vertaald voor wakkeremensen door Anja