Wijsheidleringen door AARTSENGEL MICHAËL: ZIJN JULLIE GEREED OM STELLING AAN TE NEMEN

Wijsheidleringen door AARTSENGEL MICHAËL

ZIJN JULLIE GEREED OM STELLING AAN TE NEMEN

Gechanneld door: Ronna Vezane – Geheiligde schrijfster – Augustus 2022

Geliefde meesters, jullie grootste aangeboren verlangen is om terug te keren naar volledig God-Bewustzijn, er is echter nog steeds veel verwarring over hoe dit moet worden bereikt.

Velen van jullie zijn goed op weg om nog eens medescheppende meesters van Licht te worden.

Het is absoluut noodzakelijk dat jullie onthouden: een integraal onderdeel van de missie op Aarde is om wijsheid met anderen te delen, nadat jullie elk nieuw niveau van VERLICHT bewustzijn hebben geïntegreerd en het actief leven.

Het collectieve bewustzijn van de mensheid in de Derde-/Vierdimensionale omgeving bestendigt afgescheidenheid, beperking en angst, evenals een geringe, kleingeestige samengebrachte realiteit, en starre vooruitzichten.

Mensen hebben vaak een zelfingenomen houding ten opzichte van overtuigingen die in conflict zijn met de populaire aanvaarde geloofsstructuur.

Voor jullie om beter te begrijpen, zullen wij enkele van de belangrijkste waarheden die wij jullie de afgelopen jaren hebben gegeven, voorzien van een ander vlak, bekort en samengevat, weergeven.

Wanneer jullie de Kosmische Geest van de Overziel/het Hogere Zelf aanspreken, gaan jullie de wereld en alle situaties bekijken vanuit een hoger uitkijkpunt. Vanuit het perspectief “wij” in plaats van een “ik” gezichtspunt/standpunt, wat de aanvang is van Eenheid Bewustzijn.

Jullie verkrijgen geleidelijk toegang tot de bergplaats van alle mogelijkheden binnen dit Sub-Universum en het is innovatief en grenzeloos.

Alle Goddelijke Lichtsubstantie van de Schepping die jullie kunnen integreren en gebruiken, wordt jullie aangeboden.

Jullie krijgen de gelegenheid om alles te manifesteren wat jullie wensen, van de kleinste, eenvoudigste dingen tot de meest complexe en magnifieke, zolang jullie intentie maar voor het Hoogste Goed voor Allen is. Vele zijn verward over wat te moeten doen als voorbereiding voor jullie zelf, om dit kostbare geschenk van Liefde/Licht terug te vorderen, voor het zijn van medescheppers op het bestaansvlak van de Aarde.

In, tijdens het proces van ontwaken leren jullie om naar binnen te wenden, om antwoorden te vinden over pijn, angst en emotionele trauma’s, welke in het verleden zijn ervaren en in het proces, dit gaat geleidelijk aan, jullie worden bewust van wat jullie vrede brengt en blijvende vreugde. Door een nieuw door de Ziel geïnspireerd bewustzijn, worden jullie zowel een waarnemer als een deelnemer in dagelijkse interacties met de mensen om jullie heen.

Jullie beginnen extra-zintuigen (bijzonder goede en beter dan normaal) voor waarneming aan te spreken, die groter en krachtiger is dan jullie je kunnen voorstellen, tezelfdertijd leren jullie aandacht te schenken aan gedachtevormen, welke jullie toelaten om te infiltreren in jullie bewustzijn. Negatieve, op angst gebaseerde gedachten en emoties, geprojecteerd of ontvangen via het zonnevlechtcentrum, creëren vervormde vibraties van chaos, een gevoel van zinloosheid en een gebrek aan vertrouwen in jullie zelf of in anderen.

Allereerst moeten jullie pogen/ jullie zelf inspannen, om het magische elixer van liefde toe te voegen, via acceptatie dat jullie liefde waard zijn en dan, daarna, de vibratie van onvoorwaardelijke liefde projecteren op anderen – jullie wereld zal ten goede beginnen te veranderen. Het is belangrijk dat jullie begrijpen: jullie projecteren of stralen trillingspatronen van een bepaalde frequentie uit en dat heeft te doen met magnetiseren naar jullie zelf, diegenen die overeenkomen met de trillingspatronen van jullie uitstralingen.

Laat deze elektromagnetische frequentiepatronen omhoog gaan, zoals een lift, diegenen die jullie projecteren en jullie zullen de persoonlijke realiteit veranderen. Zo simpel is het.

Als jullie de controle van jullie leven beginnen in- en aan te nemen en zo leren dat jullie de Schepper van jullie realiteit zijn, is één van de belangrijkste stappen, om jullie wil op één lijn te brengen met de Wil van het Goddelijke Zelf, binnen deze Subuniversele ervaring.

Jullie geven niets op; jullie geven jullie Hogere Zelf echter toestemming om een actieve rol in jullie leven te spelen.

Jullie leren snel dat blijvend succes gebaseerd is op eer, waarheid, integriteit en pure intentie, dit zijn Universele wetten van de hoogste vibraties. Martelaarschap en zelfopoffering worden opzij gezet als jullie leren dat het geboorterecht en plicht is om een actieve, bekrachtigde medeschepper van vreugde te zijn,vrede, overvloed, schoonheid en harmonie, die jullie voor iedereen binnen persoonlijke invloedssfeer beschikbaar moeten maken en om ervan te kunnen genieten.

Jullie zullen merken dat wanneer jullie overtuigingen over het ‘Zelf’ onderzoeken, verandert of bevordert, dit invloed heeft op, automatisch, op relaties of de houding ten opzichte van anderen.

Jullie houden ermee op, om jullie emoties te laten regelen, door verwachtingen te projecteren op anderen, via het duwen en treken van de interacties van de zonnevlecht.

Jullie houden ook op met het weggeven van jullie kracht aan anderen in een poging om goedkeuring of liefde te krijgen.

Jullie zijn nu ingesteld en projecteren Liefde/Licht vanuit het Heilige Hart in het Zonnekrachtcentrum.

En hoewel jullie je bewust zijn van de gedachtevormen en energie die anderen naar jullie projecteren, staan jullie niets minder toe dan de frequenties van onvoorwaardelijke liefde om hun intrek te nemen in het auraveld en het Zonnekrachtcentrum.

Als jullie de etherische Drievoudige Vlam van Goddelijke Wil, Goddelijke Liefde en Goddelijke Wijsheid opnieuw activeren, die altijd op zijn plaats is geweest boven het Zonnekrachtcentrum als een Schild van Goddelijke Bescherming, zullen jullie weer de zekerheid hebben dat alle energieën van een negatieve vibratie zullen worden getransmuteerd voordat deze jullie krachtveld mogen binnen gaan.

Jullie Goddelijke ontevredenheid zal sterker worden en het zal inspireren om zoveel mogelijk te leren over de werking van het Universum en de Goddelijke Wetten van de Schepping.

Jullie zullen op onderzoek gaan en jullie zullen je wenden tot het emotionele bewustzijn van de Geest of van onze Vader/Moeder God, om dit in evenwicht te brengen met de wijsheid en een groter begrip van de uitgestrektheid en het wonder van de Schepping.

Eén van jullie grootste verlangens is om te ondervinden, over de voorbestemming van de te spelen rol, in dit aanhoudende en aangrijpende gebeuren van de evolutie en ascentie van de mensheid.

Via bewuste inspanningen brengen jullie geleidelijk aan het chakrasysteem in balans, de zeven belangrijkste punten als centrums van energie en geest in het lichaam. Zij bevatten de zeven deugden, eigenschappen en vermogens van de Schepper en dit is dan voor jullie persoonlijke Zonnestelsel.

Dit is zodat ze opnieuw echt en in harmonie zullen spinnen.

Dit opent en verenigt op zijn beurt de Zeven Zegels van Zonnebewustzijn, dit geeft toegang tot het hogere multidimensionale chakrasysteem en de vijf hogere Stralen van Galactisch bewustzijn.

Jullie bereiden de weg voor, voor een hogere Ziel-samensmelting, waarbij het Ziel Zelf het ego-verlangenlichaam vervangt als de regelaar van levenservaring.

Dit maakt op zijn beurt de integratie mogelijk van de meerdere Facetten van het Hogere Zelf, en uiteindelijk met de Goddelijke IK BEN Aanwezigheid. De mensheid is altijd verbonden geweest met onze Vader/Moeder God en de Opperste Schepper; hun energie is echter enorm vanuit het Hogere benedenwaarts gegaan door de vele dimensies en de subniveaustadia van bewustzijn.

Het wonder van deze tijden is dat de Aarde en de mensheid worden ondergedompeld in en gezegend met de grootste infusie van Goddelijk Licht die ooit is ervaren sinds dit Subuniversum en dit zonnestelsel werden geschapen.

Vanuit en doorheen de vele incarnaties en de pijnlijke ervaringen die jullie hebben opgedaan, hebben jullie geleidelijk beschermende schilden om het hart en emoties geplaatst en zijn jullie daardoor vaak star en onbuigzaam geworden in het denken.

“Als jullie niet te diep of te intens liefhebben, zullen jullie niet gekwetst worden. Als jullie niet te veel om anderen geven of te veel verwachten, zullen jullie niet teleurgesteld of afgewezen worden. Als jullie geen kans wagen, uit de comfortzone stappen of iets nieuws proberen, zullen jullie niet falen.”

Dit zijn enkele van de standaard gezichtspunten van degenen die vastzitten in de Derde-/Vierdimensionale illusie.

Verandering is uitdagend en bedreigend, en het dwingt je om het onbekende in te gaan.

De huidige gewoonten en overtuigingen zijn comfortabel en veilig, zelfs als ze een gevoel van scheiding, pijn en verdriet in stand houden.

Jullie kunnen niet alle facetten van het Goddelijke Zelf integreren zonder de emotionele en mentale filters die jullie zowel in als rond jullie Essentiele Wezen hebben geplaatst, te veranderen of op te lossen.

Jullie auraveld en de onvolkomenheden in het DNA, die via voorouders zijn geërfd, tonen duidelijk de schilden, vervormingen en beschermende lagen die jullie om jullie zelf hebben geweven.

Wij hebben vaak gesproken over het loslaten en helen van de kernproblemen die van binnenuit blijven opborrelen:de schuld, schaamte, onwaardigheid, gevoel van falen en verlatenheid, die leiden tot depressie, woede, angst en hopeloosheid.

Naarmate jullie de ladder van ascentie omhooggaan, zullen deze kernkwesties niet langer worden ontkend.

Ze zullen naar de oppervlakte worden omgeroerd en borrelen en ze zullen op elke mogelijke manier jullie aandacht trekken, of het nu mentale, emotionele of fysieke symptomen en strijd zijn.

Lieve harten, wij verzoeken jullie dringend, ontken deze gevoelens niet langer.Beschouw ze als een geschenk en een kans om, voor eens en voor altijd, al het emotionele trauma los te laten dat jullie vasthoudt in een wereld van illusie en afgescheidenheid.

Jullie zijn waarnemer, sta dit toe als waarnemer, de gevoelens naar de oppervlakte te laten komen. Bevestig door middel van jullie intentie dat jullie gereed zijn om deze ontkrachtende emoties los te laten.

Ga naar jullie persoonlijke Piramide van Licht en Kracht in de Vijfde Dimensie en ga op de kristallen tafel liggen.

Zie het Violette Vuur van Transmutatie oplaaien en om jullie heen.

Het geeft jullie een bad en werkt reinigend, transformerend voor al de gedachtevormen en negatieve energieën, in puur kristallijn Licht.

Stel jullie dan voor dat die getransformeerde energie in jullie lichaam beweegt en de lege plekken vult met meer kristallijne Lichtsubstantie.

Op deze manier zijn jullie langzaam maar zeker jullie stralende voertuig van Licht aan het herbouwen, dat voor elk hoger dimensionaal niveau verfijnd moet worden.

Oefen met de Oneindigheidsademhaling en gebruik de Alpha Meester technieken om te helpen en het proces van transformatie en empowerment te versnellen.

Dit zijn wonderbaarlijke hulpmiddelen; ze hebben echter geen oogmerk als jullie geen gebruik maken van het geschenk.

Het is de norm of de huidige mode geworden om jullie tot anderen te wenden voor kennis, of voor wat jullie als waarheid accepteren.

Dit zal echter snel veranderen naarmate meer en meer van jullie gebruik maken van de eigen bron van wijsheid en de hogere waarheden die nu voor iedereen beschikbaar zijn.

Ja, het is waar, er zijn er die jullie op het pad hebben gebracht als Wegwijzers en diegene die rondbazuinen.

Zij zijn degenen die zich hebben toegewijd om de mensheid onzelfzuchtig te dienen. Getrouw en ijverig hebben zij het smalle pad van verlichting bewandeld, vaak onzeker terwijl ze onbekend terrein doorkruisten. Ze zijn veroordeeld, belachelijk gemaakt en verbannen, maar ze zijn standvastig doorgegaan. Geïnspireerd door een brandend verlangen van binnenuit, hebben ze alles gedaan wat nodig was om zich voor te bereiden om de boodschappers van de New Age te zijn.

Ze hebben een belangrijke rol gespeeld bij het herstellen van de verbindingen tussen de mensheid en de Wezens van Licht die in de Hogere Rijken van de Schepping verblijven.

We eren hen voor hun onzelfzuchtige dienst en toewijding; echter, de tijd nadert snel dat ieder van jullie zal worden gevraagd om je af te stemmen op de frequenties van hoger leren en hogere expressie.

Het is ook belangrijk dat jullie aangeboren, het vermogen om telepathisch met ons te communiceren nieuw leven inblazen, zodat jullie directe toegang krijgen tot de Kosmische Wijsheid die is opgeslagen in de Rivier van Leven/Licht.

Het is jullie geboorterecht en maakt deel uit van de voortdurende inwijding in de meer verheven staten van bewustzijn.

Wij verzoeken jullie dringend en vriendelijk om serieus inspanningen te vergroten om een hoger spiritueel bewustzijn te krijgen, ongeacht waar jullie zijn op de schaal van verlicht bewustzijn.

Begin met het vragen om hulp van jullie engelenhelpers en bewakers, beschermers uit de hogere rijken.

Durf dromen en visies voor de toekomst vorm te geven, door ze op te schrijven in een dagboek of op papier, zodat jullie een duidelijk, beknopt plan voor jullie hebben.

Stem jullie visie af op de Goddelijke Wil en streef altijd naar het hoogste resultaat. Koester elke dag als een geschenk van de Schepper en leef elk moment naar beste vermogen.

Probeer altijd het beste in jullie zelf en in anderen in te zien.

Wees bewust van de kleine geschenken en wonderen die elke dag om jullie heen gebeuren. Voel de warmte van de zon op jullie huid; adem diep in, de frisse, schone lucht en richt jullie op de schoonheid van de natuur, of het nu zomer of winter is. Er zijn altijd dingen van schoonheid om te inspireren, maar jullie moeten er naar zoeken.

Als een observeerder, zonder oordeel, overzie wat jullie aan jullie zelf kunnen veranderen of beter kunnen doen.

Begin met de kleine gewoonten die jullie zouden willen veranderen, en naarmate zelfvertrouwen groeit, zullen jullie vooruitgang boeken in wijsheid, discipline en kracht, terwijl jullie doorgaan naar grotere prestaties.

Het volgende welgemeende verzoek, aanbidt ons niet en zie ons niet als ver boven jullie staand. Wij zijn allemaal Facetten van de Schepper, zoals jullie ook zijn.

We wensen dat jullie ons zien als broeders en zusters op het Pad, bij het dienen onze Vader/Moeder God, net zoals jullie zijn.

Zoals de spiraal van de evolutie draait, is grote verandering onvermijdelijk, en wij weten dat jullie verbijsterd zijn door wat steeds meer chaos, conflicten en geweld over de hele wereld lijkt te zijn.

Nogmaals, wij moedigen jullie aan om te concentreren op wat juist is in jullie wereld, en om jullie geschenk van liefdevolle energie en jullie Goddelijke Licht aan de onze toe te voegen, zodat WIJ grotere en verdergaande wonderen kunnen creëren voor het hoogste goed voor de Aarde en voor de hele mensheid.

De negativiteit, angst, hebzucht en strijd om het oppergezag over anderen te krijgen, lijkt met sprongen toe te nemen, en wij zeggen jullie, onze dappere krijgers van de vrede, het is geen tijd om bang te zijn. Gord de spirituele wapenrusting om jullie heen, sta sterk en verbonden met jullie Vonk van Goddelijkheid, opgeslagen in het Heilige Hart. Wij hebben uitdagingen en obstakels overwonnen die veel groter zijn dan deze, en wij beloven jullie, samen zullen WIJ zegevieren.

Jullie zijn mateloos geliefd,

IK BEN Aartsengel Michael.

You Tube kanaal van Ronna

https://www.youtube.com/c/StarQuestmastery

Transmitted through Ronna * Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna Herman Vezane, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Personal sharing with friends, or posting on websites and in publications is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my website address is included. https://www.starquestmastery.com/

 

 

Vertaald door Anja – voor wakkeremensen.org