Wijsheidleringen door AARTSENGEL MICHAËL – HET TRANSFORMEREN VAN JULLIE KRUIS VAN MATERIE IN EEN PILAAR VAN STRALEND LICHT.

Wijsheidleringen door AARTSENGEL MICHAËL –

HET TRANSFORMEREN VAN JULLIE KRUIS VAN MATERIE IN EEN PILAAR VAN STRALEND LICHT

Gechanneld door: Ronna Vezane – Geheiligde schrijfster – Februari 2023

<<Kennisgeving: nieuwe, uitgebreide, kosmische wijsheidsleringen van Aartsengel Michaël en de Kosmische Raad van Licht van geascendeerde Meesters>>

Aartsengel Michaël:

Als eerste moet geïntegreerd worden de informatie van hogere frequentie van het Nieuwe Aquarius Tijdperk en deze wijsheid te verwerven om het daarna te delen. De Tijd is gearriveerd voor het verfijnen en verenigen van “de Wijsheid van de Oude Kosmische Leringen, de meest Voorname uit het verleden, en de nieuwe leringen van de toekomst.”

Geliefden, dit jaar is een jaar van vitaal belang, zullen jullie ernaar streven om jullie “KRUIS van MATERIE” te balanceren en harmoniseren, zodat jullie weer een Stralende Pilaar van Licht mogen worden?

Liefdesbrief van Ronna:

Geliefde Zielfamilie en vrienden:

Sinds enige tijd ontvang ik informatie die door Aartsengel Michaël werd Belicht in zijn geheel, maar niet door hem aan mij werd overgebracht.

Sommige van de informatie is afkomstig van de geascendeerde Meesters van de Kosmische Raad van Licht van ons Zonnestelsel en sommige van de geascendeerde Meester DJWAL KHUL.

Ik heb ook veel liefdevolle inspiratie, begeleiding en aanmoediging ontvangen van het hoogste niveau Facet van mijn Vierdimensionale, Overziel/Hoger Zelf, die zichzelf “Shas-Sha” noemt, zij is van onze zuster Galaxy, Andromeda.

Zoals enkele jaren geleden aan mij werd opgedragen:

“In de gevallen dat de geïnspireerde informatie niet rechtstreeks van Aartsengel Michaël komt, om mijzelf dan te identificeren als RONNA – Geheiligde Schrijfster.”

Mijn training als Kosmische Telepaat heeft me nu naar een ander niveau gebracht terwijl ik me voorbereid om me volledig te verbinden met mijn eerste subniveau, de Vijfdimensionale HEILIGE TRIADE.

Als met Ziel doordrenkte persoonlijkheden zullen wij niet langer een Overziel/Hoger Zelf hebben, want wij zullen direct verbonden zijn met ons instapniveau, de Vijfdimensionale, HEILIGE TRIADE, via onze ANTAKARANA-kolom van Leven/Licht.

Enige tijd geleden heeft Aartsengel Michaël mij uitgelegd:

“Als een boodschapper van de geavanceerde Kosmische informatie voor het Nieuwe Tijdperk, wanneer de rest van de Zielsfragmenten zijn geïntegreerd in de Derde en Vierde Dimensies, en jullie bezig zijn toegang te krijgen tot de HEILIGE TRIADE op instapniveau binnen de Vijfde Dimensie, is het nodig om bekwaamheid te demonstreren om direct wat van de nieuwe kennis is, uit de hogere bewustzijnsgebieden naar voren te brengen. Dit moet worden bereikt via de eigen HEILIGE GEEST/het HEILIGE HART en het verruimde, intuïtieve bewustzijn.

Dit proces is nodig om dat van de fysieke, mentale capaciteiten te vermengen met de intuïtieve hogere vermogens – de verbinding met de Spirituele Triade – via de HEILIGE GEEST en het HEILIGE HART.”

Natuurlijk zullen de maandelijkse berichten nog steeds naar mij worden overgebracht door de geliefde Michaël, zoals altijd.

De methode van de afgelopen jaren is geweest dat hij me verwijst naar de boodschap die hij op dat moment wil presenteren.

Vervolgens werkt hij bij, verfijnt en voegt vaak wat uitgebreidere informatie toe. Hij heeft mij verteld, “De MASSA’S moeten eerst de leringen integreren in de vele boeken van wijsheidsleringen die wij via onze boodschappers hebben overgebracht. Dan zal de mensheid in het algemeen gereed zijn voor de geavanceerde informatie die nu wordt geopenbaard aan onze “Schriftgeleerden en Meester-leraren.”

De Verenigde Leringen voor het Nieuwe Tijdperk bevinden zich nu in een speciaal “Communicatiecentrum” in het Hoofdkwartier van de Zesdimensionale Stad van Licht. Ze worden dan “UitgeSTRAALD” en opgeslagen in een centraal gelegen Vijfdimensionale Piramide van Licht waar het nieuwe TWAALFSTRALEN HOLOGRAM VAN KOSMISCHE WIJSHEID – DE BLAUWDRUK van het NIEUWE AQUARIUS TIJDPERK – want de Aarde en de mensheid zijn nu het gehele Zonnestelselsysteem en de Melkweg aan het doordringen.

Terwijl we de nieuwe informatie downloaden en verankeren, zal het geleidelijk toegankelijk worden voor degenen die momenteel de verfijnde frequentiepatronen van de drie hogere frequenties, van de Vierde Dimensionale subniveaus ervaren. Sinds mijn overgangsritueel van de afgelopen jaren is mijn leven ingrijpend veranderd.

Ik weet nu wat het betekent om een met door de Ziel ingegeven persoonlijkheid te zijn. Ik heb een aantal belangrijke, meer verfijnde vaardigheden verworven, evenals een veel beter begrip van het Goddelijk Plan voor de toekomst van de mensheid.

Het is een Plan dat altijd aanwezig is geweest, klaar en wachtend op de mensheid om aan de terugreis, naar de Hogere Rijken van Licht te beginnen. Mijn hart loopt over van liefde en vreugde, en vaak word ik bijna overweldigd door een staat van gelukzaligheid.

Informatie van Aartsengel Michaël en de Kosmische Raad van de Geascendeerde Meesters straalt met een verbazingwekkende snelheid mijn bewustzijn binnen.

Ik verzeker jullie, beste vrienden, de uitdagingen, beproevingen en symptomen van ascentie zijn geen “straf”. Ze maken allemaal deel uit van ons ’transformatieproces’, zodat wij toegang kunnen krijgen tot onze nieuwe, wonderlijke wereld (Hologram) van morgen.

Als jullie voelen dat jullie gereed zijn voor de gigantische sprong in Zelfbewustzijn die ons wordt aangeboden; Geef alstublieft de intentie aan. Dan wordt er doorverwezen naar de informatie en de groep die voor jou/jullie geschikt is. Deze unieke tijd van de ascensie van de mensheid is een GROEPSGEBEURTENIS.

Als hiertoe begeleiding plaatsvindt, probeer dan alsjeblieft om met ons mee te gaan op onze wonderbaarlijke reis naar onze nieuwe Vijfdimensionale wereld. Ik beloof jullie: “Jullie zullen er geen spijt van krijgen.”

Liefde voor altijd en Engelzegeningen. RONNA

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Het TRANSFORMEREN van jullie KRUIS van Materie naar een PILAAR van STRALEND LICHT”

Mijn dapperen, het is voor iedereen tijd om wakker te worden voor het feit: De mensheid en de Aarde zijn midden in een versneld evolutionair proces. Dat is het wonder van deze tijd, geliefden. De Allerhoogste Schepper straalt door het Omniversum het volledige spectrum van Goddelijk Licht uit. Dit krachtige, zuivere Licht filtert zich via elke Grote Centrale Zon, de woningwereld van de Medeschepper God van elk Universum, en vervolgens naar elk niveau van de Schepping. Dit is om ervoor te zorgen dat geleidelijk elke vonk en fragment van de schepping toegang zal hebben tot het juiste niveau van Schepper-bewustzijn.

Vergeet niet dat jullie midden in de eeuwigheid leven. De boodschappen van kosmische wijsheid die wij jullie brengen, zijn niet bedoeld om meer regels op te stellen of nieuwe dogma’s te creëren.

Het is onze bedoeling om jullie harten met liefde in vuur en vlam te zetten en jullie een glimp te laten zien van de glorieuze toekomst die voor jullie ligt. Aangezien steeds meer massa’s een ontevredenheid voelen die door hun Ziel-Zelf is geïnitieerd, is het van vitaal belang dat de Wijsheidsleringen van Ascensie worden herzien en gedeeld met degenen om jullie heen. Jullie, de ontwaakte STERRENZAAD-zielen, zijn degenen die nu de tevoorschijn komende WIJSHEIDSLERINGEN van de toekomst zullen verspreiden.

Het Licht van de Schepping of Adamantine Deeltjes worden beschikbaar gemaakt voor elke Ziel die ooit is geschapen.

Er zijn echter enkele regels die van toepassing zijn op dit “Licht Verlossing”-proces: elke Ziel moet zijn voertuig voorbereiden door zijn trillingspatronen naar een bepaald niveau van harmonieuze frequenties te tillen om deze deeltjes van Goddelijk Licht te ontvangen.

Jullie moeten onthouden dat, na het ontvangen van deze lichtdeeltjes, ze geactiveerd moeten worden door liefdevolle intentie.

Liefde is de krachtbron – de generator van deze kostbare deeltjes van de Bron van Alles.

Ascentie gaat over het optillen, balanceren en harmoniseren van trillingspatronen zodat de vele facetten van het Goddelijke Zelf kunnen neerdalen en heerschappij kunnen nemen in de Heilige Hartkern.

Naarmate jullie dieper in de wijsheid van de kosmos duiken, is het van vitaal belang dat jullie een staat van Mindful bewustzijn behouden.

De mensheid komt uit een toestand van geheugenverlies of wat men een beperkt bewustzijn van het Zelf en van de complexe uitgestrektheid van de Schepping zou kunnen noemen.

Wij hebben in het verleden uitgelegd; de tijd is er om het geheugen op te frissen over wat er gebeurt terwijl jullie de vele niveaus en subniveaus van bewustzijn doorkruisen. Terwijl jullie de vervormingen in het auraveld opruimen, vindt er ook een belangrijk, intern proces plaats. De hele fysieke structuur ondergaat complexe veranderingen.

Vitale en noodzakelijke veranderingen die worden getriggerd door de hogere frequentiepatronen die jullie aan het integreren zijn vanuit de Bron van de Schepper via de grote Steden van Licht.

DNA, chakracentra en het Heilige Hart en Geest bevatten de nieuwe Goddelijke Blauwdruk. Naarmate jullie meer van de hogere frequentie Geheugen Zaad Atomen van Godsbewustzijn integreren, worden alle vervormingen en onvolkomenheden die jullie hebben gecreëerd vanuit de concepten die jullie hebben geaccepteerd als de waarheid, langzaam rechtgezet. Veel van deze lagere frequentieconcepten worden in jullie bewuste gewaarzijn gefilterd om geheeld of geëlimineerd te worden. We begrijpen dat dit een ongemakkelijk, verontrustend proces kan zijn.

Jullie hebben een HEILIG BESTAANSCENTRUM in het Heilige Hart, de DIAMOND KERN GOD CEL genoemd voor deze Subuniversele ervaring. Jullie hebben een etherische Derde/Vierde Dimensionale GROTE DRIEHOEK VAN BESTAAN om jullie heen, die de Pilaar van Licht en het Kruis van Materie bevat die jullie door de eeuwen heen hebben opgebouwd.

Jullie bestaan in een GOUDEN EIVORM (een HOLOGRAM) dat zich uitbreidt en meer en meer Goddelijk Liefde-Licht uitstraalt terwijl jullie resoneren met steeds hogere frequenties van bewustzijn. Adamantine Deeltjes van Goddelijk Licht bevatten LEVENDE ENERGIE die geprogrammeerd zijn voor een specifieke Goddelijke Blauwdruk.

Wanneer jullie toegang krijgen tot deze Essentie van de Schepper, moeten jullie deze activeren met liefdevolle intentie.

Jullie moeten het dan programmeren met de verlangens van de Overziel-Hogere Zelf, die altijd in harmonie zijn met de persoonlijke Goddelijke Blauwdruk. Op de materiële bestaansgebieden moet het ScheppersLicht gecodeerd en geactiveerd worden met jullie Essentie als medeschepper voordat het klaar is om uitgestraald te worden in de wereld van vorm. Er is grote moed en vasthoudendheid voor nodig om ZELFBEWUST en ZIELBEWUST te worden.

Een constante houding van dankbaarheid en dankzegging is voedsel voor de ziel.

Jullie worden zeer bedreven in het analyseren van nieuwe concepten en de overvloed aan informatie die nu beschikbaar is via de bekrachtigende gave van onderscheidingsvermogen.

Nu jullie meer zijn afgestemd op Spirit en de stem binnenin, kunnen jullie snel vaststellen of een concept in overeenstemming is met de innerlijke waarheid. Als dat niet het geval is, betaamt het jullie om het zonder boosaardigheid of oordeel weg te gooien. Of, als jullie het niet zeker weten, leg het opzij en vraag het Hogere Zelf om het op een onmiskenbare manier voor jullie te valideren. Wij zijn ons ervan bewust dat jullie worden gebombardeerd met veel nieuwe concepten, waarvan sommige de grenzen van jullie conceptuele begrip verleggen.

Geliefden, wees er alsjeblieft van bewust dat wat jullie ervaren allemaal deel uitmaakt van het hereniging- en ascentieproces dat de hele mensheid en de Aarde beïnvloedt.

Velen van jullie maken wonderbaarlijke gebeurtenissen in het leven mee en wij vragen jullie om moedig genoeg te zijn om deze wonderen met vrienden te delen. Wees niet bang voor spot of kritiek. Jullie zullen vaker goedkeuring dan afkeuring en interesse vaker dan minachting ondervinden. De religieuze gemeenschap begint, gedeeltelijk uit angst hun aanhang te verliezen, enkele van de meer gematigde kosmische leringen op te nemen. Hoewel het er niet toe doet hoe of waarom, is het allemaal in het belang van de mensheid en zal het helpen om het transformatieproces van de Aarde en haar bewoners te versnellen.

Een deel van het inwijdingsproces is om alles wat jullie dierbaar is, alles wat jullie bezitten, over te geven aan het Goddelijke Zelf voor het hoogste goed van alles. Dit betekent niet dat jullie verliezen wat jullie daaraan overgeven. Het betekent dat jullie bereid zijn om het Goddelijke plan door jullie heen te laten werken, wat altijd voor het hoogste goed is, ook al lijkt het op dat moment misschien niet zo.

Wees niet ontzet als jullie verleden slechts een vage herinnering wordt, vooral de pijnlijke herinneringen die jullie tijdens dit leven hebben ervaren. Het is tijd om het verleden te helen en los te laten, geliefden. Het dient niet langer om in vorige levens te duiken om julliezelf te helen of om te proberen te begrijpen waarom jullie op een bepaalde manier handelen of reageren in een situatie. Dat is de oude manier.

De verstoringen van het bewustzijn die jullie in het verleden hebben gecreëerd, kunnen niet bestaan wanneer jullie jezelf vullen met Adamantine Deeltjes via de processen die wij aan jullie hebben geleerd. Deze magische deeltjes bevatten de pure en perfecte Essentie van de Schepper, die geleidelijk alle vervormingen in het auraveld en het fysieke voertuig zal transformeren en transmuteren.

Langzaam maar zeker worden de onvolkomenheden die jullie hebben gecreëerd, zowel in het innerlijke als in de uiterlijke wereld, verholpen.

Onthoud dat een langzaam, gestaag tempo voorwaarts betekent op het Pad naar Zelfmeesterschap.

Het is het verlangende van de ego persoonlijkheid die voortdurend verlangt naar meer informatie en dramatische bevestiging; het zoekt altijd opwinding, drama en sensatiezucht. Het heeft heel lang geduurd voordat de Aarde en de mensheid de huidige staat van onvolmaaktheid bereikten, die nu zo overheersend is. Het niveau van transformationele vooruitgang dat door jullie, degenen op Aarde als wegwijzers en Spirituele Werelddienaren, in zo’n korte tijd is gemaakt, is echt wonderbaarlijk. Degenen die nu stevig op het Pad van Verlichting zijn, hebben zonder enige twijfel de premisse bewezen:

“Met elk hoger frequentieniveau dat wordt bereikt, laten jullie die situaties, mensen en dingen achter die niet langer compatibel zijn met het nieuwe niveau van bewustzijn en resonantie.”

De multidimensionale doorgangen uit het verleden zijn zich aan het sluiten en de doorgangen naar de toekomst gaan in een veel sneller tempo open naarmate het ascentieproces versnelt.

De angst voor verandering is al heel lang een belangrijke controlerende factor binnen jullie, in zoverre van kennis zijnde bewustzijn. In het begin van de reis naar dichtheid zochten jullie een grote verscheidenheid aan zelfexpressie en verandering, en jullie waren verheugd over elke nieuwe creatie.

Het is pas tijdens Aardse ervaringen dat jullie zijn vergeten dat jullie een medeschepper zijn, begiftigd met een volledige mate van creatieve vermogens en dat jullie een directe link hebben met de Krachtbron van Creatie, die de Rivier van Leven of de Antakarana is genoemd.

Jullie, de voorhoede van Sterrenzaden, die ijverig hebben gewerkt om de resonantie van het fysieke voertuig te verfijnen en de emotionele en mentale aard naar hogere standaard te brengen, om terug te keren naar een geaccepteerd niveau van dualiteit, jullie zijn nu bezig met het opruimen van de resterende, onevenwichtige frequenties binnen de hogere dimensionale vlakken van de vierde dimensie.

Jullie hebben de persoonlijke Zeven Zegels van hoger bewustzijn geharmoniseerd en daarmee de fysieke STAAF VAN KRACHT geactiveerd. Jullie zijn nu bezig met het zuiveren en verfijnen van de kosmische kolom van Licht, zodat jullie kunnen bestaan in een wereld die jullie zelf hebben gemaakt, die bestaat uit de drie hogere sub gebieden van de Vierde Dimensie. De meesten van jullie die trouw onze leringen hebben gevolgd, hebben gebruik gemaakt van een stroom van frequenties die bestaat uit een verscheidenheid aan instapniveaus, Vijfdimensionale frequenties, evenals een kleine druppelstroom van Licht uit de Zesde Dimensie.

Geliefden, jullie bevinden je midden in het creëren van jullie nieuwe, persoonlijke formule van Licht en Leven binnen het instapniveau van de Vijfde Dimensie.

Dit is een kritieke stap in het ascensieproces: wanneer jullie erin geslaagd zijn om de Zielsliedresonantie stevig te vestigen binnen het hoogste Vierdimensionale niveau, zullen jullie gereed zijn om naar de fase van het instapniveau te gaan die de “NULL ZONE” van de Vijfde Dimensie wordt genoemd. Voordat jullie deze grote sprong in bewustzijn maken, is het essentieel dat jullie de discipline hebben verworven om gecentreerd te blijven binnen de vereiste parameters van de dualiteit. De vermogens om te manifesteren in de wereld van vorm zullen aangrijpend toenemen. Daarom, als het mentaal en emotioneel niet goed gedisciplineerd is, wordt er meer chaos gecreëerd, wat zich hoogstwaarschijnlijk terug zal trekken in een hologram met een dichter frequentiepatroon.

(Wij zullen jullie in de nabije toekomst meer details geven over de NULL ZONE).

Dappere Lichtdragers, zijn jullie gereed en bereid om als Padvinder het onbekende in te trekken? Om aan te sluiten bij de Pioniers van het Licht die het pad banen naar de rijken van de “Hemelse Woningwerelden” binnen de Vijfde Dimensie?

Elk hoger-dimensionaal niveau biedt nieuwe kansen, die toegang geven tot veel nieuwe vaardigheden en uitgebreide wijsheid.

Elk hoger niveau zal echter ook op vele manieren uitdagen en nodig hebben dat jullie die dingen loslaten die niet langer het hoogste goed dienen. Jullie hebben onderweg vele facetten van het grotere Zelf achtergelaten toen jullie het afdalende pad naar de lagere dimensies bewandelden. Nu, terwijl de terugreis wordt gemaakt naar de hogere rijken van Liefde/Licht, moeten jullie tevens bereid zijn om die mensen, manieren van Zijn en dingen los te laten die niet langer passen in de huidige en toekomstige realiteit.

Dit is nodig zodat jullie kunnen beginnen met het integreren van de verfijnde, hoger bewuste Facetten van jullie Vijfdimensionale HEILIGE TRIADE.

Geliefden, wij helpen jullie op alle mogelijke manieren, binnen de grenzen van de Universele Wet. Wij wachten ook geduldig op jullie om je bij ons te voegen in de verschillende Piramides van Licht die overal in de Vijfde Dimensie zijn gestationeerd. Wij hebben jullie verteld dat jullie niet alleen jullie persoonlijke Goddelijke Blauwdruk voor het Nieuwe Tijdperk integreren, maar jullie helpen mee bij het verankeren en activeren van de nieuwe Goddelijke Blauwdruk van het Aquariustijdperk op en in de Aarde. Dus wat velen van jullie al zijn en nog veel meer mede zullen worden, zijn Wachtposten als Pilaren van Licht voor de hele mensheid.

Wij dragen aan jullie over alle radiatie van Heilige Liefde en Licht waar jullie toe in staat zijn om te integreren en delen.

Jullie zijn mateloos geliefd.

IK BEN Aartsengel Michaël.

——————————-

Transmitted through Ronna * Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna Herman Vezane, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Personal sharing with friends, or posting on websites and in publications is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my website address is included. https://www.starquestmastery.com/

You Tube kanaal van Ronna

https://www.youtube.com/c/StarQuestmastery