Wet van de cirkel * Wet van de driehoek

 WET VAN DE CIRKEL *
WET VAN DE DRIEHOEK

Door AARTSENGEL MICHAEL/ Ronna V. – LM JAN 2021 

DE CIRKEL VERTEGENWOORDIGT EENHEID * VOLTOOIING VAN DE DRIEHOEK VERTEGENWOORDIGT CREATIE * SAMENSTELLEN * HET WORDEN VAN HET ONEINIDGHEIDSTEKEN VERTEGENWOORDIGT DE NOOIT EINDIGENDE STROOM VAN GODDELIJK LICHT.

Geliefde meesters, jullie hebben in een onwerkelijke wereld geleefd: een wereld van illusie waarbij de waarheid is verdraaid, gewijzigd en zelfs gewist om jullie door God gegeven krachten af te nemen en om jullie gevangen te houden in een ‘realiteit’ van angst en ontbering.

Het Meesterplan van de Schepper voor dit Universum is opgeborgen binnenin jullie Heilige Geest en de sleutel tot de wijsheid der eeuwen en het vermogen om opnieuw een meester mede-schepper op het Aardse vlak te worden is opgeslagen in jullie Heilige Hart.

Daarom hebben wij zo vaak het belang benadrukt van het verwijderen van het beschermende schild dat jullie eeuwen geleden hebben geplaatst over jullie Zonnehartcentrum, zodat jullie niet zo veel emotionele leed en smart zouden voelen.

Waar jullie je niet bewust van waren, is dat door dit te doen, jullie uitstraling enorm werd verminderd, want de instroom en uitstroom van Goddelijk Schepperslicht vanuit jullie Heilige Hartcentrum was ook sterk verminderd. Als resultaat konden jullie de Adamantine Deeltjes van Schepperslicht niet langer activeren met pure liefdevolle intentie vanuit jullie Heilige Hart. Daarna hadden jullie enkel de half-spectrum Oerlevenskracht Substantie om mee te werken. Jullie drievoudige vlam kon niet langer vandaaruit vlammen; daarom waren jullie mede-scheppingsvermogens om te manifesteren ook verminderd en zo begon de worsteling om in te tappen en om te gebruiken, jullie Goddelijke geschonken attributen en talenten.

Jullie bevinden je in een tijdperk van grote omkering, rectificatie en uitbreiding, waarbij jullie de gelegenheid wordt gegeven al de negativiteit te harmoniseren die jullie persoonlijk hebben gecreëerd, samen met de ongelijkheden die jullie werden opgedrongen.

Wij hebben uitgelegd dat toen jullie, de Sterrenzaden, jullie reis begonnen naar buiten toe in de grote leegte en het ongemanifesteerde Universum, uitgebreide plannen werden gemaakt voor de weg terug naar de verfijnde Rijken van Licht en in de wacht werden gezet totdat de juiste tijd en bepaalde voorwaarden werden ontmoet.

Die periode is aangebroken en het plan werd in de eerste jaren van de tachtiger jaren van tijd op Aarde geactiveerd. Zoals jullie weten, is elke levensfase van de mensheid en de Aarde de afgelopen dertig jaar radicaal veranderd. Geliefden, wees jullie ervan bewust dat wat erin recent verleden is gebeurd, slechts het begin is van nog grotere veranderingen, en wij spannen ons in om jullie technieken, geavanceerde informatie en leringen te geven, samen met elke gelegenheid om de golven van veranderingen met gemak en gratie te doorkruisen.

Wij hebben in het kort uitgelegd, op verschillende manieren, hoe jullie gefragmenteerd hebben in kleinere delen, jullie Witvuurzaadatomen van Godsbewustzijn om jullie voor te bereiden voor jullie reis in de dichtere, met gereduceerde frequentie, lagere dimensionale rijken van bestaan. Toen jullie de Klaroenoproep beantwoordden en ermee akkoord gingen om deelnemer te zijn van het experiment in dualiteit en polariteit binnen deze Sub-Universele ervaring, hebben wij mede besproken hoe ieder Fragment van jullie Goddelijkheid zich vervolgens in twee Lichtvonken afzonderden, één met vrouwelijke attributen en de andere met mannelijke kenmerken.

Ieder van deze diepgaande afzonderingen werd tot stand gebracht in een kleine Piramide van Licht die speciaal voor dat doel was gecreëerd.

Het algemene plan is bestand tegen falen; want elke keer dat jullie jullie Essentie verdeelde, lieten jullie een etherische replica achter in één van de kleine piramides van Licht, wachtend op de tijd van hereniging. Deze persoonlijke piramides zijn verspreid doorheen het Universum in elke Dimensie en veel van de Sub-Dimensies.

Onze Vader/Moeder God, de Elohim/Bouwers van Vorm en de Aartsengelen hebben levende Piramides van Licht gecreëerd op ieder niveau van de Creatie, zodat jullie toegang konden verkrijgen tot de bouwstenen van het Leven. Deze levengevende vormen geven toegang tot de frequenties van Licht die noodzakelijke componenten van transformatie zijn, zodat jullie als menselijke Wezens kunnen terugkeren naar een staat van hoger bewustzijn, jullie Goddelijke staat.

Jullie zijn nu in het proces van terugwinnen van al jullie meervoudige facetten van jullie Ziel Zelf binnen de Derde en Vierde Dimensies zodat jullie verder kunnen gaan naar een groter, meer dynamische en expansieve versie van jullie Hogere Zelf in een Vijfdimensionale omgeving. Om jullie hierbij te assisteren bevat jullie Diamanten Kern God Cel en jullie persoonlijke Bloem van Leven Schepperswiel, volledige beschikking van de Twaalf Stralen van Godsbewustzijn voor deze Sub-Universele ervaring. Zij werden zo ontworpen dat wanneer jullie eraan toe zouden zijn om de terugreis naar de hogere niveaus van bewustzijn te beginnen, jullie toegang zouden hebben tot jullie eigen VOLLEDIGE SPECTRUM van GODDELIJKHEID.

Jullie taak is om deze Stralen te activeren, om samen te gaan met de kwaliteiten en attributen van God die de stralen bevatten en vervolgens deze kwaliteiten en attributen te gebruiken voor het hoogste goed. Er is nog steeds veel verwarring over wat de Ziel is, hoe deze functioneert en waar de Ziel verblijft. Het is van vitaal belang dat jullie het ingewikkelde proces van het opnieuw verbinden met de vele facetten van jullie Hogere Zelf begrijpen. Het is ook belangrijk dat jullie duidelijkheid verkrijgen over de meer diepgaande leringen die wij jullie hebben gegeven over de meerdere Hogere Fragmenten van Zelf (jullie hebben er veel en niet slechts één) en het proces van het samengaan van deze meerdere facetten.

De Wet van de Cirkel is overal in dit Universum geïnitieerd en de energetische impact van deze grootste Opperste Zaad Gedachte van de Schepper werkt nu met volle kracht. De tijd van expansie voor deze fase van Creatie is tot een aflopen gekomen en de huidige fase van de cyclus houdt in dat de Schepper ZIJN Essentie voorwaarts zendt om ALLES op te nemen dat tijdens deze specifieke cyclus van expansie is gecreëerd. Het is een samensmelting van alle uitgebalanceerde, gemanifesteerde Essentie van Creatie zodat de Allerhoogste Schepper, de Medeschepper Goden en Godinnen doorheen dit Sub-Universum, en alle Grote Wezens van Licht kunnen WETEN en ERVAREN alles wat zij hebben gecreëerd. Jullie hebben vaak gehoord het gezegde: “Zo boven, zo beneden”, dit is een belangrijke waarheid om te onthouden. Net zoals jullie alle facetten van jullie Goddelijkheid herwinnen, vindt hetzelfde herenigingsproces plaats vanuit de Allerhoogste Scheppersbron.

De informatie die wij hebben gegeven om jullie te helpen bij het herwinnen van jullie mede-scheppers vermogens is een microkosmische duplicatie van het creatieve proces doorheen het Omniversum. Als eerste moeten jullie het vermogen verwerven om de levenskracht en het licht van het volledige Metatronische spectrum van dit universum naar voren te halen, genaamd Adamantine deeltjes en dit wordt uitgestraald in de Rivier van Leven vanuit de Hartkern van onze Vader/Moeder God. Het wordt toegankelijk wanneer jullie Energetische Handtekening is afgestemd op het niveau van de midden Vierde Dimensie en hoger.

Om gebruik te maken van dit Goddelijk geschenk, moeten jullie de Universele Wetten van Manifestatie begrijpen en toepassen, en jullie moeten de Adamantine deeltjes van Licht activeren met jullie pure intentie voordat deze Essentie van Licht kan worden geactiveerd en voorwaarts kan stromen naar buiten in de wereld. Om het proces te versnellen, is het belangrijk dat jullie gecreëerd hebben jullie eigen persoonlijke Schepperswiel/bloem van Leven, om jullie heen en dat jullie dit hebben gevuld met jullie zorgvuldig geplande grootse ontwerp voor de toekomst. Daarna, via de Oneindigheidsademhaling, jullie gerichte intentie en weloverwogen acties wordt het proces van manifestatie in de materiële wereld enorm versneld.

Eb en vloed van de Creatie is nooit eindigend. Er is een Stilte Punt pauze terwijl de Zaadgedachten worden gevormd en samengevoegd en de Essentie van Leven wordt geactiveerd in de geest en het hart van de Schepper en op ieder niveau van de Schepping, naar beneden aan jullie, menselijke medeschepper op planeet Aarde.

Dit wordt bereikt door de Zaadgedachten met onvoorwaardelijke liefde te bezielen en activeren. De Zaadgedachten worden dan uitgeademd in de leegte om te worden gemanifesteerd in de wereld van vorm.

Dit proces continueert door elke grote cyclus totdat het tijd is voor het beginnen van het proces van terugkeer en reünie. De hele Schepping is in het proces om te worden samengevoegd in de grote Schepperscirkel van Goddelijk Licht in afwachting van de grote Stilte Punt pauze en de volgende gedenkwaardige cyclus van expansie.

Dit proces wordt keer op keer herhaald op elk niveau van de creatie.

Jullie bevinden jullie midden in een kosmisch herenigingsproces, mijn dappere vrienden, en jullie zullen te zijner tijd op de een of andere manier evolueren. Jullie moeten je ervan bewust zijn dat dit transformatieproces een lange en complexe cyclus is; echter, het kan een grootmoedige, groothartige reis zijn als jullie het voordeel willen aannemen met de wijsheidsleringen en de hulpmiddelen die wij jullie aanbieden. De WET VAN DE CIRKEL stelt dat elke nieuwe creatieve onderneming moet beginnen vanuit het Stilte Punt van Wil en Kracht, de Kern Essentie van de Schepper en iedere medeschepper.

De WET VAN DE DRIEHOEK is een ander belangrijk onderdeel van de schepping. Jullie zijn bekend met het concept van de Drie-eenheid uit de Bijbel: Vader, Zoon en Heilige Geest, dat in feite het Mannelijke Facet van God is, de Eerste Straal van Goddelijke Wil en Kracht. De Heilige Geest is het Moederaspect van God wiens Kosmische Schoot van het begin der tijden is ingegeven met de Zaadgedachten – Adamantine deeltjes – vanuit de Geest van Vader God. De Zaadgedachten worden geactiveerd met de Tweede Straal van Liefde/Wijsheid vanuit de Hartkern van Moeder God, en daarna uitgestraald het Universum in, in de Rivier van Leven, om te worden gebruikt door de Zonnen (Paradijs Zonen en Dochters) door de kwaliteiten, attributen en aspecten van de Derde Straal voor het creëren van werelden en wonderbaarlijke dingen zonder einde.

De piramidevorm, drie- of vierzijdig, is de methode waarmee jullie toegang, entree verkrijgen in de hogere Dimensies van Licht.

De hogere rijken functioneren binnen een drievoudige balans, een Drie-eenheid van Kracht, het Heilige Vuur van de Schepping.

De vierzijdige piramide is representatief voor dualiteit binnen de Derde- en Vierde Dimensionale rijken van bestaan.

De Kracht van de Drie-eenheid is een drijvende kracht in dit Universum. Aartsengel Metatron, Heer Melchizedek en ik, Aartsengel Michael, is het privilege gegeven een Drie-eenheid van Bewustzijn te vormen binnen dit Universele niveau.

Wij dragen en STRALEN-UIT het Goddelijke Licht *Goddelijke Wijsheid* Goddelijke Wijsheid aspecten en kwaliteiten van onze Vader/Moeder God in dit Universum. De Drie-eenheid van Bewustzijn is een belangrijk component van het creatieve proces, want jullie moeten gebruiken de attributen, kwaliteiten en aspecten van de drie veelvermogende God Stralen wanneer het jullie wens is om een succesvol, bekwame medeschepper van vorm op ieder niveau van de Creatie te worden.

Jullie, de Sterrenzaden, zijn samengekomen met en toegetreden tot veel groepen, groot en klein, door het hele Universum heen en jullie hebben speciale opdrachten geaccepteerd die als een groep op verschillende locaties en op specifieke tijden zouden worden uitgevoerd. Wij hebben al eerder genoemd dat jullie gecodeerd zijn met triggers betreffende tijd of gebeurtenis – Geheugenzaadatomen – binnen jullie Diamanten Kern God Cel, de activatie zal plaats vinden of heeft al plaats gevonden op de aangewezen tijd of wanneer een specifiek deel van het Grote Plan zal worden geïnitieerd.

Jullie zijn deel geweest van vele Drie-eenheid Celzaadatomen, die bestonden uit speciale opdrachten van de hoogste orde. Deze Triaden zijn meestal samengesteld uit Zielmetgezellen die heel dichtbij jullie staan of Zielen die veel special opdrachten tezamen hadden in het verleden en ook tezamen zullen komen in de toekomst.

Groepen van drie, negen en twaalf komen steeds meer en meer samen, vaak gedurende deze periodes van reünie en dit zal nog meer gaan plaatsvinden in de toekomst.

Zijn jullie er klaar voor om jullie visie uit te breiden naar buiten toe, verder dan jullie kleine privéwereld van microkosmische realiteit?

Zijn jullie er klaar voor en bereid om de waarheid te accepteren dat jullie alles en iedereen in dit Universum beïnvloeden, tot de ene hoogte of de andere en dat iedereen op Aarde en in ieder ander rijk ook jullie beïnvloeden? Wij vragen aan ieder van jullie, “Zijn jullie er klaar voor om de wonderbaarlijke geschenken te gebruiken die jullie Goddelijke Geboorterecht zijn? Wat zal jullie nalatenschap zijn voor de mensheid en de wereld?”

Reik naar de sterren, geliefden, want er is geen limiet aan wat jullie kunnen manifesteren wanneer jullie je visioenen in harmonie zijn met het Goddelijke Plan voor het hoogste welzijn van allemaal.

Doe een beroep op ons en wij zullen helpen jullie besluit te versterken.

Weet dat wij altijd dichtbij zijn om jullie te inspireren, begeleiden en beschermen en om de Liefde van onze Vader/Moeder naar jullie uit te stralen.

IK BEN Aartsengel Michael.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

HET UITSTRALEN VAN ADAMANTINE DEELTJES IN DE VELE PIRAMIDEN VAN LICHT DIE JULLIE HEBBEN GECREEËRD

Overdracht via RONNA/ GEWIJD SCHRIJFSTER ** STAR*QUEST*

WIJ BIEDEN JULLIE NU EEN KOSTBAAR GESCHENK AAN.

ALS EEN WERELDDIENAAR, VRAGEN WIJ JULLIE DEZE ZEGENING MET DE WERELD TE DELEN.

Wanneer jullie willen, voordat jullie in slaap vallen, ga naar jullie persoonlijke piramide van Licht. Ga liggen op de kristallen tafel, waar er een Etherische Replica is van jullie Ziel/Hoger Zelf.

Stel jullie een stroom van Licht voor die vanuit jullie persoonlijke Piramide omhoog stroomt, in de Wereldpiramide.

Volg die stroom van Licht en stel jullie een andere Etherische Replica voor van jullie Ziel Zelf in jullie persoonlijke stoel in de Wereldpiramide. Deze Etherische Replica’s van het Zelf zullen voortaan op hun plaats blijven zodat de stroom van Schepperslicht vrij heen en weer kan stromen tussen de verschillende piramides die door jullie zijn gemaakt. Er zal ook een kleinere stroom van Licht zijn die een klein deel van de Zesdimensionale frequenties naar jullie Persoonlijke Piramide zal uitstralen, als jullie je hebben verbonden met de hogere Dimensionale Lichtstad in jullie omgeving, via de meditaties die Aartsengel Michael ons heeft gegeven. Er is ook een stroom van Licht, die vanuit jullie Persoonlijke Piramide van Licht naar beneden stroomt in jullie fysieke voertuig, zodat jullie constant een stroom van de Adamantine deeltjes van het Schepperlicht ontvangen. Jullie zullen ook het Licht dat jullie hebben geactiveerd delen met jullie liefdevolle intentie, met de technieken van de heilige ademhaling en jullie affirmaties. Dit is een waarlijk voldoen van tienden, lieve vrienden.

Welk groter geschenk zouden wij kunnen geven dan ons Godslicht te delen met anderen?

Affirmatie: IK BEN GEMAAKT VAN PURE GODSUBSTANTIE.

IK BELICHAAM EN STRAAL DE ESSENTIE VAN ONZE VADER/MOEDER GOD UIT. ZO ZAL HET ZIJN! ZO IS HET!

Engelzegeningen, Ronna 

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*

775-856-3654   www.StarQuestMastery.com   

* Email: RonnaStar@earthlink.net

*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​ ã 2000/2020.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^**^

Vertaald door Anja.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Ronna Herman is internationaal bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970. De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht, Laat het Licht zijn).