Het Herscheppen Van Het PARADIJS op AARDE

Het Herscheppen Van Het PARADIJS op AARDE

Door AARTSENGEL MICHAEL/ Ronna V.–LM november 2021

Geliefde meesters, terwijl de mensheid en de Aarde zich voorbereiden op de volgende grote sprong in evolutie en verruimd bewustzijn, wordt alles door elkaar geschud tot in de diepste kern van het bestaan.

Hoe hoger jullie reiken naar verlichting, hoe dieper jullie moeten gaan in de Kern Essentie van het verleden.

Zoals jullie gebruik maken van de geheugencellen van het kosmische verleden en bewust worden van jullie koninklijke erfgoed, herinneren jullie je ook hoe het keer op keer was in het verre verleden toen de realiteit en de wereld op zijn kop leken te staan, en alles wat vertrouwd was, veranderde snel op de een of andere manier of werd weggevaagd, vaak door oorlogen tussen rassen en naties of door ecologische rampen via de elementen van de natuur: vuur, water, lucht/wind en bewegingen van de Aarde.

Ieder mens op Aarde bevindt zich op een bepaald niveau midden in een evolutionaire crisis. Hele menigten streven er naar de resterende denkpatronen, gewoonten en dichtheid van hun dierlijke/menselijke natuur af te schudden. Er zijn ook velen van jullie die gedurende vele levens hebben gefunctioneerd als verfijnde “Wezens” van de mensheid en die naar de rijken van Spirituele/Menselijke Wezens bewegen, waardoor en waarbij jullie Onsterfelijke Ziel helder van binnen brandt en jullie auraveld wordt Overlicht door de Eeuwige Geest Essentie van onze Vader/Moeder God.

Zoals wij al vele malen eerder hebben gezegd, GOD/GODIN STRAFT NIET.

Naarmate het Universele patroon van verandering echter krachtiger wordt en de Verschuiving van de Eeuwen versnelt, alles wat niet gebaseerd is op waarheid, balans en harmonie zal tot in de kern door elkaar geschud worden.

Zoals jullie je aan het bewust worden zijn, zijn veel regeringen en beschavingen die zijn geconstrueerd en doordrongen van negatieve driedimensionale trillingsfrequenties van macht, hebzucht, controle en oneerlijkheid, moeten nu hun wandaden onder ogen zien, en het verraad van het aan hen geschonken vertrouwen wordt onthuld.

Degenen die er op staan om in de laaggelegen kustgebieden te bouwen of te wonen, moeten zich er inmiddels van bewust zijn dat de radicale veranderingen van de Aarde die plaatsvinden, zullen doorgaanen enige tijd zullen toenemen, tenzij ze stoppen met bouwen op het drijfzand van negativiteit en onverantwoordelijkheid.

Jullie kustlijnen zijn al vele malen veranderd en zullen opnieuw veranderen, want het maakt allemaal deel uit van de cycli van de natuur en de reiniging van het oppervlak van de Aarde. In het verleden zijn landmassa’s gezonken, om vervolgens weer te verrijzen, verfrist, vernieuwd en weldra krioelt het van nieuw leven. Droogte komt naar die gebieden die te veel zijn gebruikt en vernietigd door pesticiden en chemicaliën, en woestijnen zijn tot bloei gekomen na honderden jaren braak te hebben gelegen.

Jullie behoeven alleen maar de geschiedenis van de mensheid en de Aarde te onderzoeken om te weten dat dit waar is, en dus waarom zijn jullie zo verrast als jullie, nogmaals, van een tijd van status-quo naar een tijd van verandering gaan. Er zijn altijd cycli van dood en wedergeboorte geweest als onderdeel van het evolutieproces, en deze cycli hebben invloed op elk facet van de schepping.

Wij willen van binnen geen angst of twijfel inboezemen.

In feite is dat precies wat wij willen verdrijven, omdat wij proberen jullie te verzekeren dat jullie en enkel jullie zullen beslissen of jullie met gemak en gratie het Nieuwe Tijdperk binnengaan of door rampen en chaos.

Wij willen jullie helpen begrijpen wat jullie de komende maanden en jaren te wachten staat. De meesten van jullie die deze berichten lezen, zijn zich ervan bewust dat dit de belangrijkste tijden zijn die jullie ooit op Planeet Aarde zullen doorbrengen. De beslissingen die jullie nu nemen en de energieën die jullie uitstralen die het krachtveld creëren waarin jullie leven, zullen de realiteit bepalen, en hoe jullie deze gedenkwaardige jaren van overgang zullen ervaren. Het is tijd om te beslissen of jullie verder gaan op de spiraal van Ascentie door de gave van het levensproces of de oude energieën van het doodsproces. Vergis jullie niet, elk mens op de planeet bevindt zich midden in dit transformatieproces — op een bepaald niveau en in een bepaalde vorm — of ze zich er nu van bewust zijn of niet.

Ik vraag jullie om het bewustzijn naar buiten te projecteren, weg van jullie zelf en het kleine plaatje van de werkelijkheid.

Ga uit van een groter bewustzijn, neem het aan: stel jullie voor, als het helpt, dat jullie het leven en de levens van de mensen om jullie heen vanuit ons gezichtspunt bekijken, waardoor jullie de mogelijkheid wordt gegeven om het panoramische beeld te zien van wat er van moment tot moment gebeurt.

Heb een terugblik over jullie jaar, over meerdere jaren. Hebben jullie geen grote stappen gemaakt? Zijn jullie niet een veel wijzer, meer medelevend en een meer verlicht persoon? Kunnen jullie de perfectie of op zijn minst de rechtvaardigheid niet zien in wat er in het verleden is gebeurd?

Zijn jullie niet sterker en wijzer voor onderweg, voor de beproevingen en tests? Observeer degenen (mensen) die het dichtst bij jullie zijn.

Zijn ze vooruitgegaan en hebben ze hun bewustzijn vergroot, of zitten ze nog steeds vast op de tredmolen van traagheid – angstig in hun tunnelvisie op het leven? En worden jullie steeds bedrevener in het loslaten van oude, achterhaalde gewoonten en denkpatronen? Is het niet gemakkelijker om door de overvloed aan informatie die naar jullie toekomt te filteren, om te bepalen wat jullie eigen waarheid is, en ook dat wat niet langer persoonlijk hoogste goed dient?

Jullie bevinden je in het proces van het opnieuw tot stand brengen van een verbinding van het Heilige Hart en de Heilige Geest met ‘Spirit’.

Er is een verenigde hart en geest nodig om de samenhangende kracht van onze Vader/Moeder God samen te brengen. Onvoorwaardelijke liefde is de magische sleutel die de Vuren van de Schepping ontsteekt.

Liefde met voorwaarden werd de norm toen de mensheid in de dichtheid wegzonk, en uit deze negatieve gedachtepatronen kwamen alle andere zelf beperkende concepten voort en werden jullie waarheid.

Nu is het de tijd om jullie huidige realiteit om te keren, los te laten en te herstructureren, een nieuwe realiteit die alle lessen in meesterschap omvat die wij jullie de afgelopen jaren hebben gegeven.

Wij hebben jullie manieren gegeven om jullie gedachten in de gaten te houden en de geest tot rust te brengen om jullie onderbewuste en bewuste geest te herprogrammeren met hogere wijsheid van jullie Goddelijke Zelf.

Wij hebben jullie geholpen om de veelvoud-intenties van het chakrasysteem in balans te brengen, want het werkt in harmonie met elkaar, dit weer op deze manier te laten werken. Geen wonder dat jullie in oorlog zijn geweest met de mensen om jullie heen, want jullie voeren al zo’n lange tijd een verloren strijd met jullie eigen schaduwzijde.

Jullie zijn degenen die moeten toestaan de Goddelijke Kracht van Creatie door jullie heen te filteren (essence druppelen), naar beneden in de Aarde en uit jullie Zonnehartcentrum zodat dit wonderbaarlijke elixer geleidelijk de Aarde kan omvatten en de mensheid kan helpen ontwaken.

Er zal een tijd komen dat de radicale krachten van de natuur niet langer nodig zullen zijn om de Aarde te reinigen en harmonie te brengen naar de Aarde. Zien jullie niet hoe enorm belangrijk ieder van jullie is in dit proces van reiniging en transformatie? Jullie doel is niet alleen om te ascenderen, maar om jullie Spirit-Zelf te laten afdalen zodat er een integratie kan zijnen het fusieproces van de vele complexe facetten van jullie zelf die werden gecreëerd op de divers en wonderbaarlijke reis door dit Universum, melkwegstelsel en tijdens al jullie aardse ervaringen.

Als Sterrenzaad Zielen, voordat jullie afdaalden door het multidimensionale Universum, hadden jullie een veelvoud aan ervaringen waar jullie de deugden en kwaliteiten van de Schepper illustreerden in perfecte harmonie en in totale uitlijning met de Goddelijke Wil.

In veel andere ervaringen gebruikten jullie de enorme mentale vermogens bijna uitsluitend door jullie te concentreren op een specifieke gedachtevorm of creatie. Door jullie bewuste intentie brachten jullie de noodzakelijke pure Schepper Licht Substantie voort, en als een laserstraal projecteerden jullie dat volmaakte visioen totdat het op wonderbaarlijke wijze werd gemanifesteerd op het fysieke vlak.

Jullie hebben ook veel wonderbaarlijke avonturen beleefd die bijna uitsluitend gericht waren op de emotionele facetten van jullie multidimensionale Zelf. Gebruikmakend van jullie deugden en attributen van jullie godinnen natuur, terwijl jullie in de hogere rijken van bestaan, vreugdevol jullie bewustzijn samenvoegend met het engelenrijk, daarbij ervarend de voortreffelijkheid van de Liefde van de Schepping in zijn puurste vorm, evenals jullie voortgingen om te assisteren bij het scheppen van werelden en werkelijkheden die niet in woorden te beschrijven zijn.

Onderwijl waren jullie deze diverse facetten van de Schepper aan het ervaren en jullie geïndividualiseerde Spirit Zelf was aan het registreren, aan het opnemen elke ervaring in jullie enorme geheugenbank, want jullie wisten dat er een periode zou komen waarop jullie al jullie bewustzijn tevoorschijn zouden moeten halen en al de wijsheid die in het verleden was verworven.

Sedert jullie afdaling naar de wereld van het stoffelijke, heeft jullie Geest-Zelf geworsteld om te functioneren binnen de fysieke overtrek terwijl jullie het spel van dualiteit en afscheiding hebben gespeeld.

In talloze levens hebben jullie je voornamelijk gefocust op jullie spirituele natuur terwijl jullie de andere facetten van het Zijn uitzonderden.

Het is tijd om al deze verschillende facetten van jullie natuur weer in harmonie te brengen, zodat jullie weer in een staat van verenigd bewustzijn kunnen functioneren.

Functionerend in de illusionaire omgeving van de Derde/Vierde Dimensies, was het meest verwaarloosde facet van jullie Wezen jullie intuïtieve geest of Zielgeest. Het is een van de grootste bronnen die jullie in jullie hebben, want dat is de verbinding met het Hogere Zelf en uiteindelijk met de Bron van de Schepper. Jullie Ziel en Heilige Geest hebben een oneindige voorraad nieuwe ideeën en creatieve gedachtevormen die erop wachten om te worden aangesproken om te openen. Jullie intuïtieve geest, of dat kleine innerlijke stemmetje, zal jullie altijd in de goede richting wijzen en jullie helpen de juiste beslissing te nemen als jullie maar willen luisteren.

Sinds de val in dichtheid is de wijsheid van de Ziel bijna volledig afgesloten binnen het grootste deel van de algemene bevolking.

Nadat die innerlijke stem zoveel duizenden jaren was genegeerd, trok de Ziel zich met grote droefheid terug in bijna totale stilte en rust als observeerder, wachtend op het moment dat het weer in actie zou worden geroepen als jullie partner op de reis van het leven. Het schijnt helderder en helderder in degenen onder jullie die er ijverig naar hebben gestreefd om opnieuw contact te maken met jullie Ziel, Hoger Zelf en God Straal (IK BEN Aanwezigheid),  en het is nu een constante en liefdevolle metgezel die jullie leidt, inspireert, koestert en beschermt.

Het zal jullie samenbrengen met leden van jullie Zielfamilie of met degenen met wie jullie iets belangrijks te delen hebben. Het zal jullie inspireren en helpen op manieren die de sluizen van overvloed zullen openen en bij het manifesteren van jullie hoogste visies wanneer deze in overeenstemming zijn met het hoogste goed voor iedereen. Geïnspireerde gedachten en frisse creatieve ideeën zullen moeiteloos voort komen als jullie jezelf en anderen dienen door een medeschepper te worden van alles wat harmonieus mooi, liefdevol en van de hoogste orde is. Het lijkt misschien niet zo, maar een wonderbaarlijke nieuwe visie, een krachtige waarschijnlijke toekomst voor de mensheid en de Aarde heeft vorm gekregen en wordt van moment tot moment versterkt en vergroot, een toekomst waarin de hele mensheid, evenals de minerale, plantaardige, dierlijke, menselijke, Devische en Elementaire koninkrijken vreedzaam naast elkaar zullen bestaan op Aarde.

Het zal een Aarde zijn die ongerept is van schoonheid, sprankelend helder water en schone, gezonde lucht om in te ademen.

Het zal een wereld van overvloed en genoeg zijn waar niemand lijdt aan gebrek aan voldoende voedsel, onderdak of gelegenheid, en een wereld waarin verschillende rassen, culturen, overtuigingen en tradities worden geëerd en gerespecteerd – waar niemand probeert zijn of haar overtuigingen aan anderen op te dringen of anderen het recht te ontzeggen om hun eigen waarheden na te leven en hun eigen gewoonten te volgen.

Naarmate meer en meer van jullie langzaam jullie aandacht en gedachten terugtrekken van de zelf beperkende denkpatronen van weleer, verliezen ze geleidelijk aan kracht en worden ze ineffectief.

Hebben wij jullie niet keer op keer verteld, Gedachten hebben energie, positief of negatief, en waar jullie op focussen, vergroten jullie met jullie energie?

Wanneer jullie toestaan dat de eigenschappen van jullie Goddelijke Zelf tevoorschijn komen en de verfijnde energie van de Geest de dominante kracht in jullie leven wordt,het pad is voor jullie vrijgemaakt om het proces te beginnen om toegang te krijgen tot de verheven frequentiepatronen van het volledige spectrum van de twaalf Stralen van jullie Diamanten Kern God Cel. Jullie integreren ook de gaven van de talloze delen van jullie zelf – die Zielfragmenten die ook de reis naar de dichtheid hebben gemaakt en die klaar zijn om hun wijsheid en avonturen met jullie te delen.

Daarom hoeven jullie niet alle antwoorden te hebben, net zoals het niet nodig was om elk facet van het leven op Aarde te ervaren.

Jullie Goddelijke Zielsverwanten hebben dat voor jullie gedaan, net zoals jullie de unieke ervaringen en wijsheid met hun kunnen delen.

Onthoud, mijn dappere strijders, jullie hebben nu toegang tot de Nieuwe Goddelijke Blauwdruk om het Paradijs op Aarde te herscheppen in het opkomende Tijdperk van Aquarius. Wij zijn hier om jullie te helpen met alle Hemelse krachten bij jullie roepen en wenken.

Reik naar binnen en naar boven, wij zullen reageren.

In liefde en dankbaarheid groet ik jullie, geliefden.

IK BEN Aartsengel Michael.

Kanaal: Ronna Herman (Verzane)

Als overbrenger van dit artikel claim ik, Ronna, het universele copyright in de naam van Aartsengel Michaël.  Plaatsing op websites is toegestaan, zolang de informatie niet wordt gewijzigd, geannuleerd of aangevuld, en vermelding van auteurschap en mijn Email en website adres is op-genomen. Het mag gepubliceerd worden in tijdschriften, magazines of publieke druk met toestemming van: RonnaStar@earthlink.net 2000/2021.

https://www.starquestmastery.com/

 

https://www.starquestmastery.com/product-page/omniverse-meditation

 

Vertaling: Anja