EEN KOSMISCH MOMENT VAN KANSEN

EEN KOSMISCH MOMENT VAN KANSEN

Door AARTSENGEL MICHAEL/ Ronna V. – LM MAR 2021

Geliefde meesters, de mensheid is temidden van een kosmisch moment van kansen. De Zevende Straal van Goddelijk Licht, de Violette Vlam van transformatie en zuivering, via de straling van geliefde Aartsengel Zadkiël en Lady Amethist, is aan het neerstromen in directe confrontatie op de Aarde en de mensheid om te helpen in deze ongekende tijden van evolutie en Ascentie. De zuiverende trillingspatronen van de Violette Vlam zullen de komende jaren enorm in kracht toenemen naarmate meer en meer gevorderde zielen leren gebruik te maken en te projecteren, de Zevende Straal zijn magische, transformatieve eigenschappen.

De inkomende Zielen van de nieuwe sub-wortelrassen – mensheid soorten – zijn hoogontwikkeld en spiritueel afgestemd en sterk beïnvloedt door de ZEVENDE STRAAL van transformatie, vrijheid, verlossing, zuivering, ritueel en Eenheidsbewustzijn.

Iedereen en alles op Aarde wordt beïnvloed door de straling van de Zevende Straal, de Violette Transmuterende Vlam.

Als gevolg hiervan worden veel van de oude, achterhaalde leringen terzijde geschoven terwijl de mensheid evolueert in wijsheid en de frequentiepatronen verhoogd. Veel van de inspirerende, ware religieuze overtuigingen zullen behouden blijven en de religies die overleven, zullen degenen zijn die hun filosofie uitbreiden om de Hogere Waarheden van de Schepper op te nemen welke nu worden geopenbaard.

De Violette Vlam van de Zevende Straal zal het transformatieproces versnellen door dissonante trillingspatronen terug te sturen naar neutrale Lichtsubstantie. Deze transformatie wordt vergemakkelijkt door jullie liefdevolle, bewuste intentie en acties, zodat jullie weer in balans en harmonie kunnen komen in jullie fysieke, emotionele, mentale en etherische lichamen. Wanneer dit eenmaal bereikt is, worden jullie makkelijker ware medescheppers van schoonheid, overvloed, vreugde en vreedzaam samenleven op Aarde.

Jullie moeten persoonlijke Ascentie zoeken; jullie moeten echter ook jullie broeders en zusters behulpzaam zijn en ook de Aarde, om te evolueren en terug te keren naar een harmonieuze staat van bewustzijn.

Nooit eerder hebben jullie zo’n kans gehad om de mensheid en de Schepper te dienen. Jullie staan op een kruispunt in jullie evolutieproces, want de wereld die jullie hebben gekend, vervaagt langzaam. Als Goddelijke Vonken van de Schepper hebben jullie een groot geschenk gekregen, een schatkist met Essentie van de Schepper, te gebruiken op elke gewenste manier.

Jullie begonnen deze levensduur met een deel van de Adamantine deeltjes opgeslagen in jullie Heilige Hart. Een andere reserve Heilige Witvuurzaadatomen weggestopt in jullie wortelchakra. In oude leringen werd dit Kundalini genoemd en afgebeeld als een opgerolde slang. Jullie hebben altijd toegang gehad tot het Heilige Vuur dat in jullie hart is opgeslagen; echter, jullie moeten onthouden hoe te gebruiken jullie Sleutels tot het Koninkrijk om deze krachtbron van Goddelijk Licht te ontsteken en effectief aan te wenden.

De Kundalini of Slangenvuur is een andere zaak, want jullie moeten 51% van de vervormde energie gecreëerd in het verleden opruimen, om te kunnen intappen op dit reservoir van Metatronisch Volspectrum Licht.

Er is grote bezorgdheid dat de verwoesting over de hele wereld zich versnelt. Wij erkennen dat dit waar is en het zal een tijdje doorgaan zoals Aarde negatieve patronen en beperkende energieën loslaat – want jullie Aarde Moeder poogt zich in te spannen de schade te herstellen die in de loop der eeuwen is aangericht aan de planeet via negatieve gedachten en daden van de mensheid.

De mensheid is verantwoordelijk voor de huidige toestand van de Aarde en dat is aan jullie allemaal – de Sterrenzaad Zielen, tezamen met de assistentie van de Wezens van de Hogere Rijken – ernaar te streven de schade zoveel mogelijk te herstellen. Jullie zijn voorzien en worden voorzien van de gereedschappen, tezamen met de Heilige Vuurenergie die nodig is om deze taak te volbrengen.

Echter, jullie moeten deze krachtige energie op de juiste manier opnemen en leiden, richten. Jullie Ascentie en de Ascentie van de Aarde zijn onverbiddelijk met elkaar verbonden en wij zijn toegewijd om jullie op alle mogelijke manieren te helpen.

Dit Universum en met name het sub-Universum waarin jullie momenteel leven, bevindt zich temidden van een monumentaal transformatieproces. Planeten verschuiven van plaats en bewegen zich dichter naar de zon van het zonnestelsel waarvan ze deel uitmaken.

Melkwegstelsels en sub-Universums breiden uit en bewegen bovenwaarts, buitenwaarts of benedenwaarts, afhankelijk van het gezichtspunt van de waarnemer. Nieuwe melkwegstelsels bevinden zich in de vormingsstadia, aangezien de impuls voor expansie ontstoken wordt door een grote infusie van Deeltjes van Schepperslicht en leven en de Zaad Gedachten voor nieuwe Schepping doordringen het bewustzijn van alle bewust receptieve Wezens.

Tijdens deze verschuiving van de cyclus der Eeuwen ervaren jullie een grote verscheidenheid aan transformatieve veranderingen.

Jullie zijn alle persoonlijke fragmenten van energie en vormen van gedachten aan het terugwinnen die jullie hebben gecreëerd tijdens lange reizen naar fysieke expressie. Jullie worden herenigd met de vele Vonken van bewustzijn die jullie Goddelijke Ziel Zelf en jullie Zielfamilie vormen. Jullie streven er ook naar om een Spirituele/menselijke volwassene te worden, terwijl jullie bestaan in een steeds groter wordend, multidimensionaal rijk van lichamelijkheid.

De verschillend gekleurde lichtgevende Stralen zullen behulpzaam zijn bij het integreren en balanceren van de hogere frequentiepatronen van galactisch bewustzijn. Des te meer jullie het chakrasysteem in evenwicht brengen, harmoniseert en versterkt, des te meer Goddelijk Licht jullie kunnen absorberen. Uiteindelijk zal de wervelkolom een ‘Staaf’ van Licht worden, waardoor de stromingen van het Schepperslicht vrij en ongehinderd kunnen gaan, waardoor het proces van Ascentie enorm zal worden versneld.

De Heilige Geest of jullie Hogere Mentale Zelf is jullie onderscheidende hogere intelligentie en controleert en regelt de gaven van de Geest, welke jullie worden toegewezen aan de hand van de basis van jullie niveau van spiritueel bewustzijn en de huidige behoeften.

Speciale dispensaties daar wordt toezicht op gehouden door jullie Heilige Mentale Zelf en deze doet de distributie, dit is de bemiddelaar tussen jullie en jullie Vijfdimensionale Heilige Triade.

Maar, iedere special dispensatie die wordt verleend, daarvoor is nodig, een ijverig inspanning om jullie deel te doen. Jullie moeten de maximale inspanning doen om de speciale gaven van Goddelijk Schepperslicht te gebruiken, voor het Hoogste Goed van allemaal.

Herinner, onthoud, dat jullie zijn aangesteld als mede-schepper partner met onze Vader/Moeder God.

Naarmate jullie bekwamer worden als mede-scheppers op het Aardse Vlak, zouden jullie moeten proberen om constant jullie energiepatronen te volgen en te verbeteren, terwijl jullie streven naar duurzame harmonie en verfijnde Goddelijke expressie. Jullie moeten de kracht van het Heilige Vuur, dat al duizenden jaren lang aan het sluimeren is, bevrijden en ijverig streven om jullie energie te richten en deze te concentreren op de gebieden in jullie leven die jullie willen veranderen. Door jullie Schepperswiel in te stellen en constant te bevorderen, planten jullie de Zaden van doelgerichte verandering, en voorzien jullie in het Heilige Scheppingsvuur dat nodig is om te manifesteren zoals door jullie voorgesteld (imaginatie). Als jullie dit bedreven kunnen doen, wordt jullie persoonlijke wereld een wonderland en worden jullie een Baken van Licht dat iedereen kan zien.

Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de adem is bij het terugwinnen van jullie Goddelijke natuur.

Niet de oppervlakkige ademhaling die de meeste mensen op Aarde hebben geaccepteerd als de juiste manier van ademen.

Dit type ineffectieve ademhaling heeft geleid tot veel slopende symptomen en ziekten. Het heeft mede beperkt de inname van Goddelijke Essentie, wat van cruciaal belang is voor jullie welzijn en het terugwinnen van jullie Vaartuig van Licht.

Wij hebben dit uitgelegd, de Oneindigheidsademhaling, de Accordeonademhaling en benadrukt hoe belangrijk het is bewust adem te halen. De Oneindigheidsademhaling zou de Ascentie Ademhaling kunnen worden genoemd, want het brengt jullie galactische chakra’s op één lijn met jullie fysieke vaartuig en het opent passagedoorgangen voor terugkeer naar hogere dimensies via de Techniek van Binaire Reeksen. Het versnelt het proces van het bouwen van jullie ascentie vaartuig van Licht en het vergemakkelijkt het openen van portalen van jullie Heilige Geest en voor- en achterportalen naar jullie Heilige Hart. De Accordeon Ademhaling vergemakkelijkt dubbel voordeel; het haalt de Adamantine deeltjes tevoorschijn opgeslagen in het wortelchakra en de Adamantine deeltjes opgeslagen in jullie Etherische Replica, deze laatste bevindt zich in jullie persoonlijke Piramide van Licht in de Vijfde Dimensie.

Jullie ZIELLIED is samengesteld uit midden-Vierde- en hoger-Vijfde dimensionale trillingspatronen van onvoorwaardelijke liefde, wijsheid, balans en harmonie. Als Zelfmeester zullen jullie Energetische Handtekening en Jullie Ziellied samengaan tot een Hemelse Mandela van Licht, geluid en kleur, zo worden jullie geïdentificeerd in de hogere rijken. Jullie worden herkend door schitteringen van jullie innerlijke Licht. Hoe meer Essentie jullie opnemen in het fysieke voertuig, hoe briljanter jullie aura zal gloeien.

Er is een Geheiligd Pad open voor ieder van jullie om te volgen, ongeacht op welk station of in welke omstandigheden jullie je bevinden – een gouden kans is wachtende, om jullie in staat te stellen, om jullie meester te maken van jullie macht, in te tappen op jullie creativiteit en om de vele latente vermogens die ver weg in jullie geheugenbaken liggen opgeslagen naar voren te brengen.

Nu, als nooit tevoren, zijn wij dichtbij, observerend, wachtend om te helpen, aan te moedigen, wonderen te creëren, en de weg te effenen, terwijl jullie ernaar streven voorwaarts en opwaarts te evolueren.

Wanneer jullie alles wat momenteel in jullie leven is als vergankelijk kunnen inzien, beschouwen, behalve de Liefde en het Licht en het Spirituele Vuur in jullie Heilige Hart en Ziel, dan zullen jullie weten wat wij proberen over te brengen. Laat jullie angst los voor verleden en toekomst, elimineer de emotionele en mentale controle die anderen over jullie hebben, zodat jullie de Vrije Geest kunnen worden zoals voorbestemd voor jullie.

Wanneer de Lus van Oneindigheid en de tijdlijn van jullie verleden zijn geharmoniseerd en het grootste deel van jullie dissonante energieën getransmuteerd zijn, zullen jullie binnengaan in de Lus van Oneindigheid van jullie toekomst.

Jullie zijn bezig met toegang te verkrijgen tot het Licht van jullie toekomst, ondertussen de schaduwen van het verleden achterlatend.

Jullie zijn temidden van een kosmisch herenigingsproces, mijn dappere vrienden, en te zijner tijd zullen jullie hoe dan ook evolueren.

Jullie dienen je ervan bewust te zijn dat dit transformatieproces een lange en complexe cyclus is; het kan echter een grootse reis zijn wanneer jullie voordeel willen halen uit de wijsheidsleringen en de hulpmiddelen/gereedschappen die wij jullie aanbieden.

De Wet van de Cirkel stelt dat iedere nieuwe creatieve onderneming moet beginnen vanuit het Stiltepint van Wilsmacht van de Kern Essentie van de Schepper en ook vanuit de mede-schepper.

Onthoud, dat één persoon die is gecentreerd in het Heilige Hart en Heilige Geest, kosmische waarheden en inspirerende gedachten kan overbrengen op miljoenen mensen, terwijl de liefdevolle vibraties van hun auraveld iedereen zegent met wie zij in contact komen.

Het is voor ieder van jullie tijd om naar voren te treden, een standpunt in te nemen en gehoord te worden. Begin waar je bent, op het hoogste niveau van begrip, zien door ogen gefilterd door liefde, hoor met oren gefilterd door liefde, voel met een hart gevuld met mededogen en functioneer met een geest die niet vertroebeld is door schuld, angst of oordeel. Dat is de wijze waarop jullie jullie waarheid bevestigen en jullie wijsheid vergaren, geliefden. Dat is de wijze waarop jullie wereld en werkelijkheid gevuld zullen worden met liefde, vreugde en overvloed. Dat is de wijze van een meester, de wijze van Levende Waarheid, het pad terug naar Thuis.

Jullie zijn altijd eigen rechter en met behulp van jullie Raad van Bescherming beslissen jullie wat de belangrijkste details voor de volgende levenservaring zullen zijn. Eenmaal in de omgeving van de hogere Dimensies, is een Ziel altijd verlangend om misstappen uit het verleden recht te zetten, zodat het auraveld kan worden ontruimd van onharmonische vibratiepatronen en de reis naar ver-Licht-ing kan worden voortgezet.

Het maakt niet uit of mensen de waarheid ontkennen in wat wij aan jullie overbrengen. Niettemin is het de Levende waarheid en Universele Wet, en elke ziel wordt beïnvloed en bestuurd door de leerstellingen van het Goddelijke Vlak, of ze nu geloven of niet.

Ook hier is de innerlijke sluier die jullie toegang geeft tot jullie grotere wijsheid van toepassing, en jullie moeten de beperkingen en het negatieve van de derde- en vierde dimensionale omgeving doorbreken om toegang te krijgen tot een uitgebreide, wonderbaarlijke herverbinding met kosmisch bewustzijn. Jullie zijn altijd geweest en zullen altijd verbonden zijn met ALLES DAT IS. Het gevoel, het aanvoelen van onverbondenheid zit allemaal in jullie geest en de manier om “de deur te openen” naar de Rivier van Leven is binnenin het HEILIGE HART.

Terwijl jullie resonantie verfijnen, worden jullie geleidelijk aan multidimensionaal, wat betekent dat jullie de frequentiepatronen van verschillende Dimensies tegelijk aanspreken.

Om gelegenheid, podium te maken voor de verfijnde frequenties van de meerdere niveaus van de Vierde Dimensie, de Vijfde en hogere Dimensies, moet er een zuiverings- en reinigingsproces zijn.

Via de lessen en instructies die wij jullie in de loop der jaren hebben gegeven, doen wij pogingen om jullie de kennis en gereedschap te geven die nodig zijn om het Pad van Ascentie met gemak en gratie te doorkruisen.

Om een levende zijrivier van de Rivier van Leven te worden, moeten jullie jezelf voorbereiden om de Essentie van het Leven door jullie heen te laten stromen. Jullie gebruiken wat voor jullie nodig is en staan toe dat de rest verder stroomt, klaar en beschikbaar om gevormd te worden tot wonderbaarlijke nieuwe creaties.

Dit is de ultieme boodschap van alle leringen die wij jullie de afgelopen jaren hebben gegeven. Dit is het doel van Zelfmeesterschap.

Dit is het Pad van Ascentie.

Jullie zijn op een groot kruispunt, geliefden. Zoals jullie door de processen heengaan van opruimen, herstellen, reinigen van de vele facetten van jullie Zelf, laten jullie de energieën voorgedaan die alle pijn, lijden en angst veroorzaken. Doe een stap terug voor een moment en bekijk de afgelopen maanden als een observeerder – beginnen jullie een beeld te krijgen van waar het grote plan van Ascentie overgaat? Bewust zijn en controle hebben zijn belangrijke facetten van meesterschap. Als jullie ijverig zijn bezig geweest met de lessen die wij hebben gegeven, zouden jullie goed op weg moeten zijn om de vele geschenken die jullie lang geleden naar de Aarde hebben gebracht, te herkrijgen.

Ieder van jullie leeft in een persoonlijke holografische bol van licht en schaduw die alleen jij, de Zelf van jullie, hebben gecreëerd.

Als mede-schepper, zenden jullie Zaad Gedachten uit, energie en intentie, deze creëren bepaalde patronen van Frequentie.

Deze frequentietrillingen gaan van ieder van jullie uit als Stralen van energie in een Oneindigheidsteken en creëren machtige golfvormen, die een weerspiegeling zijn van bewuste gedachten, intenties en acties.

Als jullie leren gericht te blijven op Hart en Ziel en daarbij onvoorwaardelijke liefde en gebalanceerde harmonieuze trillingspatronen uitzenden, deze zullen jullie wereld en werkelijkheid geleidelijk ten goede veranderen, voor het betere. Want jullie leren langzaamaan te functioneren als een empowered Meester van Creatie – een ware Goddelijke Afgezant van onze Vader/Moeder God en de Allerhoogste Schepper. Gedurende deze perioden van onzekerheid en grootse verandering, onthoud, mijn geliefden Kampioenen van het Licht, dat jullie niets te vrezen hebben en er valt zoveel te behalen.

Voel de warmte van ons Heilige Adem terwijl deze langs jullie wang strijkt, voel de aura van liefde waarin wij jullie omringen.

Wij zijn dichtbij, reik naar ons en raak ons aan. Wij zullen reageren.

Er wordt innig van jullie gehouden.

IK BEN Aartsengel Michael.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*

775-856-3654   www.StarQuestMastery.com

* Email: RonnaStar@earthlink.net

*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​ ã 2000/2021.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Vertaald door Anja 

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Ronna Herman is internationaal bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970. De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht, Laat het Licht zijn).

Ronna Vezane