Drie Goddelijke Stralen: Goddelijke Wil * Goddelijke Liefde * Goddelijke Intelligentie

DRIE GODDELIJKE STRALEN:
GODDELIJKE WIL * GODDELIJKE LIEFDE *
GODDELIJKE INTELLIGENTIE
30 September 2018
BERICHTEN van AARTSENGEL MICHAEL *LM-10-2018
Doorgegeven Drie / Heilige Schrijfster
Geliefde Meesters, de Aarde wordt, opnieuw, voorbereid op een nieuwe, hogere evolutionaire soort van de mensheid. Jullie allemaal, als Sterrenzaden en Werelddienaren, zijn gecodeerd met Geheugenzaadatomen en geven jullie een brandend verlangen om deel te nemen aan de manifestatie van deze ongelooflijke droom van de toekomst. Jullie persoonlijke doel is om een Zelf gerichte, door de Ziel geïnspireerde entiteit te worden te midden van de chaos en onrust van de huidige derde- / vierdimensionale werkelijkheid van andaag.
Een nieuw Goddelijk Plan gevuld met geavanceerde creatieve ideeën voorbij de stoutste dromen van zelfs de meest briljante, geavanceerde geesten van vandaag de dag wordt naar beneden gestraald via de krachtige Stralen van Godsbewustzijn op Aarde en de mensheid vanuit de Grote Centrale Zon van dit Sub-universum. Een gevorderde Ziel, die het smalle pad van Ascentie betreedt, moet leren hoe de drie belangrijkste Goddelijke Stralen van de komende eeuw op te nemen en te integreren, DE SPIRITUELE TRINITIE, bestaande uit: GODDELIJKE WIL * LIEFDE / INTUÏTIE * INTELLIGENTE, DOELBEWUSTE ACTIE.

Waarom niet naar het centrum van de spiraal van opklimmend bewustzijn gaan, naar het oog van dualiteit en polariteit, waar alles kalm en vredig is – gevuld met Pure Kosmische Levenskrachtstof, Adamantine Deeltjes, gewoon wachtend om gevormd te worden in jullie visie van de toekomst?

 
Op dit moment, terwijl jullie je Heilige Hartcentrum binnengaan, kunnen jullie de diepe liefde en het mededogen ervaren van onze Vader / Moeder God en de Opperste Schepper. Accepteer alstublieft deze onveranderlijke waarheid: jullie zijn een dierbare zoon of dochter op een belangrijke missie en niets wat jullie kunnen zeggen of doen kan die liefde verminderen. Het is tijd om de hersenpassages van jullie geest te openen naar de hogere frequentiecodes van de Overziel / Hogere Zelf.
Vergeet nooit dat jullie naaste en meest dierbare vriend julliezelf zou moeten zijn – jullie eigen zielbewustzijn. Binnen jullie Heilige Hartcentrum zullen jullie wijsheid, compassie, geduld en vooral ongelimiteerde Heilige Liefde vinden. Vanaf het begin van de creatieve ervaring in dichtheid, zijn alle menselijke levensvormen onderworpen aan een voortdurende, continue reeks openbaringen. Een nieuwsgierige, onderzoekende geest was een ingebouwd intrinsiek Facet van de menselijke natuur.
Teveel van jullie dragen nog steeds grote lasten uit het verleden. Fouten die jullie in dit leven hebben gemaakt, en ook veel van eerdere conditioneringen en begraven herinneringen aan pijnlijke gebeurtenissen of acties van al jullie vorige levens. Het vasthouden aan deze herinneringen of het dragen van de lasten van ongelijkheid, dienen jullie niet langer. Het is tijd dat jullie ons toestaan om jullie te helpen de pijnlijke herinneringen te helen die zijn opgeslagen in jullie fysieke voertuig en auraveld.
 
Net als wij de verstoringen van de Derde- / Vierdimensionale collectieve bewustzijnspatronen opruimen, daarbij worden die Dimensies teruggebracht in hun oorspronkelijk ontworpen spectrum van dualiteit. Is angst een primitieve vecht- of vluchtemotie, die de uitbreiding van jullie bewustzijnsbewustzijn hindert. Het is tijd om de basis, instinctieve componenten van jullie lagere menselijke aard te wissen en opnieuw te programmeren.
Het is belangrijk dat jullie begrijpen – ook al herinneren jullie je niet langer de fouten uit het verleden of de gedachten en daden die jullie uit balans brachten – dat totdat deze negatieve gedachtevormen worden erkend en getransmuteerd, die energieën nog steeds aanwezig zijn in jullie cellulaire structuur, wachtend om te worden gerectificeerd en teruggebracht naar harmonie binnenin.
 
Door jullie bewuste gewaarwording en door jullie wil te richten op de Wil van jullie Hogere Zelf en onze Moeder / Vader God, komt alles wat niet in harmonie is met de frequenties van de hogere Vierde / Vijfde Dimensie naar binnen om te worden genezen en terug te keren naar het harmonische van vreedzame co-existentie, vreugde en liefdevolle intentie. Dit is de bron van zoveel innerlijke onrust, uitdagingen en tests die jullie, de Zelfbewuste zoekers van het Licht, ervaren.
We hebben keer op keer benadrukt, een van de grootste uitdagingen, maar een van de belangrijkste taken die moet worden volbracht om op/in de spiraal van Ascentie te stappen, is om een focuspunt van bewustzijn binnen jullie Zonnekrachtcentrum te behouden. Door dit te doen, zullen jullie een open doorgang naar het Heilige Hart handhaven – daarbij toestaand dat het Schepperlicht vrijelijk van en naar jullie toestroomt. Dit op zijn beurt helpt jullie om jullie unieke, mooie, harmonieuze Ziellied te verbeteren en te perfectioneren
Tijdens deze wonderlijke, doch beproevende tijden krijgen jullie een grote kans om in te loggen in de Kosmische Bibliotheek, die de mysteries van dit Subuniversum bevat. Jullie, het Sterrenzaad, worden langzamerhand uitgerust om die heilige tempels aan te boren – Piramides van het Licht – waar de universele wetten en wijsheid van de eeuwen zijn opgeslagen.
 
Door dit te doen, zullen jullie leren dat jullie elke hoogte kunnen doorkruisen, elk obstakel kunnen overwinnen, en jullie pad van Ascentie met zekerheid zal worden onthuld. Jullie hebben je goddelijkheid of de goddelijke intelligentie nooit verloren. Het is alleen in bewaring geweest, in afwachting van de tijd waarin jullie, nogmaals, zouden ontwaken om jullie geboorterecht te claimen als een Goddelijk kind van onze Moeder / Vader God.
Geliefden, wij vragen jullie om op julliezelf te concentreren, zodat jullie heldere voertuigen kunnen worden voor de verfijnde frequenties van Licht. Jullie hebben het vermogen om een kanaal te worden voor de Adamantine deeltjes van het Schepperslicht, die jullie fysieke voertuig zullen doordringen en naar de wereld van vorm zullen stromen. Jullie moeten echter de kracht van het Heilige Vuur uit jullie fysieke voertuig bevrijden, het Kundalini Vuur opgeslagen in het Wortelchakra, terwijl jullie nieuwe aanvoer tevoorschijn halen via de grote Zesde Dimensionale Lichtsteden.
De adem is de dirigent van deze vitale Levenskrachtenergie. Jullie moeten leren om het perfecte ritme van Heilige Ademhaling te gebruiken en te perfectioneren. De Oneindige Adem is een vitaal onderdeel van het transformatieproces. In de afgelopen jaren hebben wij meer belangrijke elementen toegevoegd aan de geavanceerde technieken, welke jullie moeten opnemen om Zelfmeesterschap te ontwikkelen en te claimen. Dit is vitale informatie die jullie moeten integreren en dan delen met degenen op het pad achter jullie.
Wij vragen jullie om jullie voor te stellen dat de Violette Vlam van onder jullie voeten straalt, opvlamt en jullie volledig omhult in deze vitale energie van transmutatie, wat het proces van transformatie van alle onzuivere substantie in en om jullie heen zal versnellen, en jullie ook bescherming van buitenaf negatieve invloeden zal geven. Naarmate jullie evolueren naar een spiritueel / menselijk wezen, zullen jullie capabel worden tot diepgaande gedachten en complexe concepten. Jullie zullen ook een groter vermogen ontwikkelen voor diepere, intensere liefde.
Wanneer jullie de vibrationele formule van overvloed hebben geïntegreerd en het als jullie waarheid hebben geaccepteerd, wordt het een onderdeel van jullie Ziellied. Daarna zullen die frequentiepatronen van overvloed voort stralen, vanuit de voorste en achterste portalen van jullie Zonnekrachtcentrum in een Oneindigheidsteken, waardoor een constante stroom van overvloed in alle goede dingen wordt gecreëerd.
Herinner dat jullie, om jullie Spirituele visie te manifesteren, moeten definiëren wat jullie willen creëren, en het dan duidelijk inbeelden.
Ten eerste, als een bewuste medeschepper, zouden jullie je moeten concentreren op het manifesteren van een verfijnde, geëvolueerde staat van Zijn, en een harmonieuze kwaliteit van leven. Daarom moeten jullie een overvloed van liefde, vreugde, vrede, creativiteit, een goede gezondheid, verenigbare bevredigende relaties, enzovoort, zoeken.
Het streven naar het incorporeren van de kwaliteiten, attributen en deugden van Godsbewustzijn verzekert succes bij het creëren van alle materiële objecten die jullie nodig hebben om comfortabel te leven.
 
Jullie leren om één te worden met de oneindige stroom van overvloed, terwijl jullie door de vele niveaus en dimensies van de Schepping gaan. Een van de belangrijkste concepten die jullie moeten accepteren als jullie waarheid is een kristalhelder besef dat jullie de schepper zijn van de realiteit waarin jullie nu en in de toekomst zullen leven.
Velen van jullie vragen je af wat de missie is in dit leven?
Wij zeggen jullie dat de grootste wens van jullie ziel is dat jullie de vele facetten van julliezelf terughalen  en dat jullie terugkeren naar de wonderlijke meester van de cocreatie die jullie waren toen jullie voor het eerst belichaamd waren in de materiële gebieden.
Het ascentieproces is een voortdurende reis – geen bestemming. Probeer elke dag de hoogste keuzes te maken – blijf in het moment, want dat is de enige keer dat jullie toegang kunnen krijgen tot jullie God-kracht – niet focussen op het verleden en niet naar de toekomst projecteren, maar jullie hoogste potentieel zoeken in elk en ieder moment. Zie de uitdagingen in jullie leven als kansen terwijl jullie leren om oude, zelfbeperkende manieren los te laten. Dit zijn onvervreemdbare waarheden die jullie moet inboezemen totdat ze een intrinsiek onderdeel worden van jullie menselijke aard.
Dit is een leven voor jullie balancerend, het Sterrenzaad, waarmee jullie alle facetten van jullie Zijn zoeken en trachten in harmonie te brengen. Diep vanbinnen, zijn jullie je ervan bewust hoe belangrijk het voor jullie is om de vrouwelijke natuur, het zachte, intuïtieve, creatieve en naar binnen gerichte energieën, en het ontwikkelen en gebruiken van de mannelijke attributen, te eren en te integreren. Streef ernaar om sterk te zijn en toch zachtaardig naar buiten gericht terwijl jullie de schatkamer van wijsheid binnenin aanboren.
Jullie Goddelijke natuur zal in kracht en bewuste expressie groeien terwijl jullie leren de wijsheid van de Heilige Geest tevoorschijn te toveren, verlicht met de compassie van het Heilige Hart. Jullie moeten leren bondig, constructief en zelfverzekerd te spreken. Weet dat als jullie gecentreerd en gefocust blijven in jullie Heilige Hart, het Universum op een positieve manier moet reageren en jullie succes verzekerd zal zijn.
Naarmate jullie meer afstemmen op de intuïtie van het Hogere Zelf, zullen jullie het Goddelijke Licht gaan voelen pulseren in het Heilige Hart, en jullie zullen je gaan concentreren op de Vonk van Schepping in het Heilige Hartcentrum van elke persoon die jullie ontmoeten.
 
Het is misschien vaag in veel dierbare zielen, maar het brandt nog steeds van binnen of ze zouden niet leven. Wanneer jullie dat doen, zullen jullie automatisch streven naar uitoefenen van niet-oordelen en zullen jullie de positieve natuur binnen iedereen beginnen te zien.
Wij vragen jullie om onderscheidingsvermogen te gebruiken voordat jullie iemands leringen als waarheid aannemen. Maak jullie niet vast aan een theorie of complexe informatie. Neem alleen datgene dat diep vanbinnen resoneert – dat wat liefdevol is, verhelderend en jullie bewustzijn vergroot. Er zijn veel halve waarheden in de leringen die nu naar de mensheid worden gebracht.
 
Denk eraan, jullie zijn degenen die vrijheid, overvloed en bekrachtiging in jullie leven moeten creëren. Niemand anders kan dat voor jullie doen. Onderscheidingsvermogen is een vitaal kenmerk voor degenen op het pad van Ascentie en Verlichting. Wat jullie ook kiezen als waarheid, jullie moeten het integreren en toepassen in jullie leven door gerichte intentie en actie. ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN / HARTCENTREERDE INTENTIE / DOELBEWUSTE ACTIE resulteren in een positieve manifestatie.
Ongeacht welke stand, omstandigheden of niveau van gewaarzijn jullie aannamen voor deze incarnatie, diep in jullie Zielzelf was een brandende wens om de Facetten van jullie Zijn op meerdere niveaus te integreren. Eerst moeten ze echter worden geheeld en geharmoniseerd, zodat ze kunnen worden gevuld met het verfijnde Licht van de hogere rijken. Als jullie je Hogere Zelf toestaan om te Overlichten en jullie te begeleiden, zullen meer en meer inspirerende gedachte naar jullie toe komen.
 
Er zijn veel manieren om Spirit toe te staan zich via jullie te manifesteren; laat het gewoon gebeuren, lieverds. Wat maakt jullie hart aan het lachen en brengt jullie een diep gevoel van voldoening? Wat is jullie wens om te dienen? Er zijn veel manieren, en jullie hebben veel talenten (meer dan jullie zullen erkennen); de keuze is echter altijd aan jullie.
De machtige krachten van het Koninkrijk van de Engelen, evenals een groot aantal wonderlijke Wezens van Licht, zijn hier om jullie te helpen om met gemak en de gratie door deze tijden van evolutie en grote verandering heen te gaan. Jullie moeten echter om onze hulp vragen, want wij kunnen geen inbreuk maken op de vrije wil. Het is tijd om jullie rechtmatige plaats terug te vorderen als een Meester van het Licht, en herinner dat wanneer jullie de kennis van de Spirit en de verlichte waarheid integreren, het van het grootste belang is om verder te gaan en jullie wijsheid te delen.
Weet dat de uitdagingen en kansen voor (in zicht) jullie, een beloning zullen bieden die verder gaat dan wat dan ook jullie je maar kunnen voorstellen, en wees dus niet bang om uit jullie comfortzone te stappen terwijl jullie naar de sterren reiken. Accepteer jullie mantel van stralend Licht, want jullie hebben het verdiend. Volg jullie eigen pad en wees niet bang om anders te zijn dan de mensen om jullie heen.
We zullen bij jullie weggaan met een paar Verlichtende gedachten om jullie te helpen geconcentreerd te blijven op het hogere mentale niveau van gewaarwording, met een toedekking van liefdevolle intentie.
JULLIE DOEL IS OM HARTGECENTREERD EN GERICHT OP DE ZIEL TE WORDEN:
*** De hogere geest gebruikt de zintuigen van jullie meervoudige lichaambewustzijn met zijn denken en met analyserend proces.
*** Kennis, talent en een hoge intelligentie creëren geen genie. Het vergt concentratie, moed, doorzettingsvermogen en een voortdurende aandrang, samen met integriteit, om jullie spirituele genius potentieel aan te boren. Vind en volg jullie verlangen naar uitmuntendheid en streef ernaar om jullie passie zo goed mogelijk te leven.
*** Terugkerend naar het smalle pad van Ascentie in bewustzijn is het begin van het transcenderen van tegenstellingen waar geen goed of slecht is, goed of fout, alleen harmonieuze persoonlijke keuzes binnen het geaccepteerde spectrum van dualiteit. Als een bekrachtigd, functionerende Zelfmeester, zullen jullie alleen de hoogste en beste keuzes maken ten bate van ALLEN.
*** Jullie moeten leren om boven de alledaagse stressvolle situaties uit te stijgen, zodat jullie momenten van onenigheid kunnen transformeren naar uren van sereniteit.
Doe een beroep op ons en wij zullen jullie op alle mogelijke manieren begeleiden en helpen. Wees moedig en standvastig, mijn dappere strijders. Weet dat ik altijd bij jullie ben, en er wordt heel veel van jullie gehouden.
IK BEN Aartsengel Michaël.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*
* Email: RonnaStar@earthlink.net
*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​You are invited to join the QFM Face book group here:  https://www.facebook.com/pages/Ronna-Herman-Archangel-Michael-Quest-For-Mastery/120490924701937

 

Ronna Herman is international bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.
De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei  spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht, Laat het Licht zijn).
Ronna: Een paar maanden geleden “downloadde aartsengel Michael in mijn bewustzijn” een hologram dat het creatieve proces voor dit subuniversum bevatte. Een nieuwe creatie, die van alles kan zijn van een sterrenstelsel, een subuniversum, een sterrenstelsel, een zonnestelsel, een planeet, of een nieuw “bezield ras van menselijke wezens.”
In onze Melkweg is er voor elke generatie/tijdperk een nieuwe goddelijke blauwdruk gecreëerd. Dit cocreatieve proces omvat onze VADER / MOEDER GOD, DE ELOHIM (Bouwers van Vorm), de AARTSENGELEN, DRAKEN, DEVA’S en KONINKRIJKEN van de ELEMENTALEN, en de MENSHEID. Ten slotte hebben wij een duidelijk beeld gekregen van het proces van cocreatie binnen de materiële rijken van het bewustzijn. Ja, draken zijn echt, en mij is getoond hoe deze geweldige, schitterende wezens er echt uitzien in de hogere rijken.
Vertaald voor  wakkeremensen door Anja