Door AARTSENGEL MICHAEL / BEN JIJ EEN STERRENZAADLICHT OP HET PAD?

BEN JIJ EEN STERRENZAADLICHT OP HET PAD? 
Door AARTSENGEL MICHAEL/ Ronna V.–LM DEC2020

Geliefde meesters, lang, lang geleden, kwamen deze brave Zielen, die later zouden verschijnen als Sterrenzaad Wegwijzer voor de Ascentie van de mensheid en de Aarde, overeen om een speciale rol op zich te nemen op Planeet Aarde, ergens in een verre toekomst.

Deze groep van Zielen, die dapper een nieuwe Klaroen oproep beantwoordden, deze Zielen zouden incarneren in elk ras, kleur, cultuur en geloof. Deze zielen zouden wijd en zijd verspreid worden op een speciaal gecreëerde planeet ter voorbereiding voor een voorbeschikte indrukwekkende gebeurtenis, de massa Ascentie van mensheid en de Aarde, samen met alle materiële manifestaties binnen dit Sub-universum.

Het is van vitaal belang voor jullie om te begrijpen dat dit ongekende tijden zijn waarin veel speciale dispensaties van kracht zijn.

Het is een geweldige kans voor jullie, de zoekers van het Licht, om gebruik te maken van jullie Goddelijke erfgoed en jullie speciale gaven en talenten. Met zeldzame tussenpozen en tijdens de overgangsperiode van het ene grote Tijdperk naar een ander, staat de Kosmische Wet toe dat de Wezens van het engelenrijk en de Spirituele Hiërarchie de sluier te passeren en contact te maken met geselecteerde, ontwaakte afgevaardigden van het Mensenras.

Jullie moeten hebben een bereidheid en een verlangen om in wisselwerking te staan met deze wonderlijke, geavanceerde Wezens, want zij zullen geen inbreuk maken op jullie vrije wil. Wanneer jullie de aandacht richten op een bepaalde meester, engel of Wezen van Licht, zijn ze zich hier onmiddellijk bewust van en zullen reageren.

Des te intenser, oprechter en constanter jullie verlangen, des te meer van hun uitstraling zullen zij jullie schenken.

Jullie beschermengelen, spirituele gidsen en leraren zullen iedere inspanning ondernemen om jullie te assisteren om de hogere frequenties van wijsheid te ontvangen welke kritisch voor deze chaotische perioden van transformatie.

Deze welwillende Wezens streven ernaar jullie aandacht te krijgen door het intensiveren van het Licht binnenin jullie Zonnekrachtcentrum en uiteindelijk in jullie Heilige Hart.

Jullie hebben eeuwen gewacht op een uitnodiging om bewust te communiceren met de geascendeerde meesters en de engelenrijken, en ook deze keer hebben ze geduldig gewacht.

Als menselijke Wezens is het communiceren met de Wezens van het Licht een grote evolutionaire stap voor jullie, want het vergemakkelijkt snel een nieuw bewust bewustzijn en een krachtige transformatie binnenin jullie. Waarschijnlijk zullen jullie eerst in contact komen met en leren te communiceren met jullie persoonlijke gidsen of ergens zal jullie meester/leraar snel een relatie met jullie vestigen.

Met name als jullie een afspraak hebben gemaakt om met dat specifieke wezen te werken voordat jullie in dit leven incarneerden.

Veel van jullie zijn in het proces van het ontwikkelen van jullie zesde zintuig – de intuïtieve geest, waarbij jullie een directe lijn hebben naar de OverZiel Zelf en bepaalde Facetten van jullie meervoudige Hogere Zelf. Het is de beginfase van het creëren van een directe lijn naar de thuisbasis, jullie Goddelijke Ik Ben Aanwezigheid /GodZelf.

Zoek God niet in de Hemelen of op een verre, onbereikbare plaats, want de Essentie van de Schepper, een Vonk van Goddelijkheid, bevindt zich in jullie Heilige Hart. Veel van jullie worden gewaar van jullie Goddelijke oorsprong; maar jullie hebben slechts een flauw besef van jullie enorme potentieel als drager van Kosmisch Licht.

Het is van vitaal belang dat jullie worden geharmonieerd op de steeds toenemende frequenties van de Scheppers essentie, want het zal het Ascensieproces versnellen en jullie helpen om de status van een Zelfmeester te bereiken, zodat jullie de plechtige belofte om een Licht op het Pad en een Wegwijzer te zijn, kunnen vervullen.

Herinner dat jullie alleen toegang kunnen hebben tot de trillingsniveaus waarmee jullie en jullie Energetische Handtekening compatibel zijn. Daarom is het zo belangrijk om een ophelderend en reinigend proces te hebben doorlopen om een meer evenwichtige en harmonieuze staat van zijn in jullie mentale en emotionele lichaam te bereiken.

Diegenen onder jullie die naar voren zijn gekomen, kregen een speciale dispensatie, waarbij veel van jullie kleinere onevenwichtigheden zouden worden opgeruimd, zodat jullie aardse last niet te overweldigend zou zijn. Al dat overbleef zouden de belangrijkste lessen zijn, die jullie moeten oplossen zodat jullie konden terugkeren naar een evenwichtig en harmonieus niveau van de frequenties van vibraties, daarbij jullie Energetische Handtekening/Ziellied optillend naar het midden van de vierde dimensie en hoger.

Een groot aantal van jullie, de Sterrenzaden, zijn goed op weg naar Zelfmeesterschap; maar te veel van de groep Wegwijzers zijn nog steeds in sluimering of in ontkenning. Ieder van jullie heeft een belangrijke rol te spelen in het versnelde evolutieproces dat nu aan de gang is. De genetische coderingen van deze groep dragen de beste kwaliteiten van alle voormalige Wortelrassen, tezamen met Geheugenzaad coderingen voor het nieuwe Gouden Wortelras van de toekomst. Het is waar dat er in de loop der tijd grote onevenwichtigheden zijn geweest onder deze groep Zielen. Velen hebben niet geluisterd naar de duwtjes van hun Geestelijke Zelf en zijn hun aardse missie vergeten. Echter, diep in de kern van jullie Heilige Hart werd ieder van jullie gecodeerd met een Geheugenzaad atoom. Wanneer geactiveerd, was het geprogrammeerd om jullie te helpen herinneren aan jullie belofte om onze aardse vertegenwoordigers te zijn,en dat jullie missie zou zijn om met heel jullie Zijnheid te streven naar bedreven medescheppers van schoonheid, vrede, harmonie en overvloed op het Aardse Vlak.

Wij wensen jullie wat basisinformatie te geven, zodat jullie in staat zijn om datgene wat wij met jullie delen in het juiste perspectief te plaatsen. Het is belangrijk dat jullie jezelf niet zien als mensen van slechts één herkomst, want jullie hebben allemaal levens meegemaakt in alle grote Wortelrassen. Het is belangrijk dat jullie je niet boven de mensen op het pad achter jullie plaatsten, want jullie zijn in vele levens ook niet zoekenden en volgelingen geweest. Jullie hebben een zwarte huid gehad en ook de bruine, witte, rode en gele huid van de andere Wortelrassen, en jullie hebben ook binnenin jullie DNA alle verschillende attributen, deugden en kwaliteiten van elk van deze Rassen. In dit leven hebben jullie ervoor gekozen om in een bepaald gezin te worden geboren of om in een bepaald land te wonen om een zeer expliciete reden.

Op een universeel niveau, nadat jullie je naar buiten hebben gebracht in jullie geïndividualiseerde Godsbewustzijn en eonen van tijd hebben doorgebracht in een vreugdevolle co-creatie, jullie en een harmonieuze groep Zielen, die wij “Zielfamilie groepen” zullen noemen, werden samengeroepen in een grote piramide van Licht in de hogere sferen.

Deze Piramides van Licht zouden later WERELDDIENAREN PYRAMIDEN worden genoemd, en ze zijn verspreid over de vele subniveaus van de Vijfde Dimensie. Er werd jullie verteld dat er een moment in de verre toekomst zou komen waarop een belangrijke fase van het Goddelijke Plan tot een hoogtepunt zou komen. Veel gespecialiseerde groepen zouden worden samengebracht die een belangrijke rol zouden spelen in het herenigingsproces. DIE TIJD IS NU!

Degenen onder jullie die wij liefkozend “Oude Zielen” noemen zijn verspreid over de hele wereld. Het is waar dat er grotere aantallen van deze Oude Zielen zijn op bepaalde locaties en in bepaalde culturen;

Deze Voorhoedegroep is echter verspreid over de Aarde, van de meest primitieve plattelandsgebieden tot de meest kosmopolitische en zeer gecultiveerde steden. Deze dappere zielen zijn niet de mensen die de regering leiden of de krantenkoppen halen. Ze leven op boerderijen, want ze houden van de natuur en de dieren die ze verzorgen.

Ze hebben alledaagse baantjes op elk gebied en ze gaan rustig aan de slag met hun taken. Ze hebben posities met een grote verantwoordelijkheid, en ze dienen hun land en ‘s lands mensen op een grote verscheidenheid aan manieren. Ze wonen in herenhuizen en in krotten, en op elk sociaal niveau, van het laagste tot het hoogste

Ze zijn lid van georganiseerde religieuze groepen, en ze aanbidden op hun eigen unieke manier. Velen zijn afgestemd op de fluisteringen van hun Hogere Zelf en ze zijn Meesters van het Zelf geworden.

Vele anderen zijn goed op weg op hun spirituele pad, maar helaas is er een grote hoeveelheid van deze Sterrenzaad Wegwijzers die nog steeds onbewust zijn van hun Goddelijke aard en de belofte die zij zo lang geleden hebben gedaan.

Degenen onder jullie die deel uitmaken van deze groep hebben de belangrijkste deugden, vaardigheden en kwaliteiten van het Atlantisch Ras – de leiders/ pioniers/ krijgers – in jullie DNA gecodeerd.

Er is een diepgeworteld verlangen om jullie mentale vermogens te gebruiken, samen met de Goddelijke Wil en Kracht van onze Vader God, om grote medescheppers te zijn op het fysieke vlak van de werkelijkheid. Bovendien zijn jullie van infusies voorzien met de hoogste deugden, kwaliteiten en mogelijkheden van onze Moeder God, welke in de Gouden Eeuw van Lemurië geleidelijk aan werden ingebracht in diegene Zielen die naar Aarde kwamen in deze periode, de zachtaardige, verzorgende, intuïtieve, naar binnen gerichte kwaliteiten, samen met grote artistieke capaciteiten en een verlangen naar vrede, rust en contemplatie.

Jullie hebben een rijk en wonderlijk spiritueel erfgoed meegemaakt.

In het verleden waren jullie gezegend met vele prachtige Wezens van het Licht in jullie midden – meesters waarvan de leer jullie wonderlijke richtlijnen heeft nagelaten om een deugdzaam leven te leiden.

Het is echter tijd om het verleden met de toekomst te mengen en de mensheid ervaart een diepgewortelde behoefte aan begeleiding, inspiratie en steun van elkaar.

Wij gaan een nieuwe weg suggereren. Het is onze grootste hoop dat sommigen van jullie het vaandel zullen oppakken en de toekomstige spirituele kampioenen zullen zijn voor de opkomende nieuwe spiritualiteit onder de Zelfbewuste Mensheid. Wij vragen jullie om te beginnen met samen te komen om met elkaar te studeren, elkaar te ondersteunen en te inspireren. We vragen jullie om kennis, wijsheid, jullie visies en jullie ervaringen met elkaar te delen.Wij zijn ons bewust van een groot gevoel van eenzaamheid onder de volkeren van de wereld – een gevoel van isolement.

Het is niet voldoende om de lessen te lezen die wij jullie geven of die van de meesters – of om een mooie kathedraal of tempel te bezoeken en een eerbetoon aan God te brengen. Het is een tijd van hereniging. Het is nu tijd om samen te komen en jullie liefde, wijsheid en inspiratie te delen, een tijd om samen te studeren en elkaar te steunen.

Wij vragen jullie niet om nog meer grote tempels te bouwen, want daar zal de Essentie van de Schepper van de toekomst niet verblijven.

Jullie zijn de medescheppers van de toekomst – Goddelijke Vonken van de Schepper – die gevraagd worden om jullie rechtmatige plaats in te nemen in de grote mars naar de toekomst.

Geliefden, het is tijd om alle schuld, schaamte en gevoelens van onwaardigheid die zo velen van jullie als kernpunten van heel lang geleden hebben meegedragen, los te laten.

Jullie moeten de pijn van het verleden helen, zodat jullie je eigen rol kunnen spelen in het wonderlijke plan voor de toekomst dat zich nu zo snel ontvouwt op Planeet Aarde.

Door middel van onze boodschappen hebben wij jullie de instrumenten, de wijsheid en het inzicht gegeven om alle dingen in jullie leven los te laten die niet in jullie belang zijn en in het belang voor het hoogste goed. Wij verzoeken jullie dringend om ter harte te nemen wat wij jullie steeds weer hebben verteld,”Jullie zijn alle liefde, schoonheid, vreugde, vrede en overvloed van dit Universum waardig, want het is jullie Goddelijke GEBOORTERECHT.” Jullie moeten leren van jullie zelf te houden en te respecteren. Jullie moeten een diep gevoel van eigenwaarde hebben voordat jullie anderen echt kunnen liefhebben en respecteren, en voordat anderen de liefde en het respect dat jullie zo rijkelijk verdienen, zullen teruggeven.

Wij vragen jullie om de kwaliteiten, deugden en de attributen van jullie Goddelijk Erfgoed die jullie nu tentoonspreiden, te herzien.

Projecteren jullie te veel van de mannelijke Atlantis-energie en richten jullie je te veel op het verwerven en creëren? Herinner, wij hebben jullie verteld dat jullie op zoek zijn naar een “staat van zijn” of een “kwaliteit van leven”. Jullie kunnen grote rijkdom verwerven en veel wonderlijke dingen materieel manifesteren, maar als jullie hartcentrum gesloten is of jullie hebben jullie Lemurische Godin deugden en kwaliteiten genegeerd en niet ontwikkeld, zullen jullie je onvolledig voelen en een groot gevoel van ontevredenheid ervaren.

Kom samen in groepen van twee, drie, tien, honderd of duizend, het maakt geen verschil. Echter, als jullie je verenigen in het belang van iedereen, beloven wij jullie dat wij er met empowerment zullen zijn om jullie te assisteren en om de liefde uit te stralen van onze Vader/Moeder God in de grootste mate die jullie kunnen bevatten.

Jullie belangrijkste doel op dit moment is om terug te keren naar het oorspronkelijk ontworpen Spectrum van Licht en Schaduwen, de trillingspatronen die jullie persoonlijke wereld vormen in de Driedimensionale/ Vierde-Dimensionale werkelijkheid. Zo doende, zal jullie pendule van het bewustzijn niet zo radicaal van positieve naar negatieve frequenties zwaaien, en jullie mentale en emotionele aard zal weer gestabiliseerd en gecentreerd worden. Dit is een belangrijke stap om gecentreerd in jullie Heilige Hart te zijn en te leren leven in de Heilige Geest.

Terwijl jullie je trillingspatronen verheffen, zullen de hogere frequenties van het Licht geleidelijk aan de vele membranen van het Licht oplossen die jullie hogere bewustzijn beperken.

Wanneer dit eenmaal gebeurt, zijn jullie goed op weg om een bewust, door de Ziel geïnspireerd leven van een Zelfmeester te leiden.

Het is een zeer wonderlijke tijd, lieverds. Wij zijn bij jullie geweest vanaf het moment dat jullie voor het eerst naar buiten gebracht werden in jullie individuele bewustzijn binnen dit Universum.

Wij zullen bij jullie zijn als wij verder gaan naar de mooie nieuwe toekomst, als wij onze krachten bundelen met de machtige Elohim,de grote Bouwers van Vorm, als voorbereiding op de vervulling van het te komen glorieuze nieuwe Tijdperk.Ik zend de uitstraling van onze Vader/Moeder God uit terwijl wij jullie hullen in een aura van Goddelijke Liefde/Licht. Via jullie zijn wij erg verheugd.

IK BEN Aartsengel Michael.

                            ^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Doorgegeven via Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*

775-856-3654   www.StarQuestMastery.com

* Email: RonnaStar@earthlink.net

*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public 

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Doorgegeven via Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*

775-856-3654   www.StarQuestMastery.com

* Email: RonnaStar@earthlink.net

*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​ã 2000/2020.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Vertaald door Anja.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Ronna Herman is internationaal bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.

De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht,

Laat het Licht zijn).