De Hemelse Goede Winden van Verandering strekken zich uit tot de Aarde / Door AARTSENGEL MICHAEL/ Ronna V. – LM AUG 2020

De Hemelse Goede Winden van Verandering strekken zich uit tot de Aarde
Door AARTSENGEL MICHAEL/ Ronna V. – LM AUG 2020
Geliefde meesters, zo zeker als jullie leven en ademen, jullie zijn aan het helpen om de Hemel of de hel op Aarde te creëren.
Of velen van jullie hebben misschien het gevoel dat jullie ergens tussen de twee in aarzelt. Ongeacht wat jullie geloven of hoe jullie de oude leringen interpreteren, de Hemel is een staat van bewustzijn van de geest en niet ergens daarbuiten in de hogere dimensies.

Het is niet alleen een plaats waar jullie mogelijk voor in aanmerking komen om naar toe te gaan wanneer jullie transcenderen (overgaan naar gebieden/dimensies buiten het menselijke ervaringsgebied) en jullie huidige fysieke voertuig verlaten, hoewel het geen eindbestemming is, is het ook een bewustzijnsstaat die jullie kunnen creëren en in kunnen bestaan, ongeacht waar jullie geweest zijn, waar jullie nu zijn of waar jullie heen gaan in de toekomst. Jullie kwamen van een “Hemelse plek” en jullie brachten Liefde/ Licht met jullie mee, samen met het vermogen om een “Hemelse omgeving” te creëren, ongeacht welke dimensie, wereld of realiteit jullie hebben gekozen om te ervaren.
Hel op Aarde is wat velen van jullie hebben meegemaakt gedurende de vele duizenden jaren sinds de mensheid ‘Val in onbewustheid’.

Jullie hebben geleefd in een “onwerkelijke wereld” waarin jullie doordrenkt zijn van angst, bijgeloof, gevoelens van schaamte, schuld en onwaardig zijn van liefde of overvloed. Jullie hebben anderen toegestaan aan jullie te vertellen hoe jullie moeten denken en handelen, en jullie hebben toegestaan dat degenen waarvan jullie dachten dat ze wijzer waren dan jullie, jullie macht en controle weg te laten nemen over jullie levens. Een maalstroom van door de massa gecreëerde vormen van negatieve gedachten heeft jullie gevangen gehouden in een wereld van illusie.

Jullie echte wereld is ontworpen om helder, duidelijk, vrij stromend en harmonieus te zijn, waarbij jullie via het middenpad zouden doorkruisen met weinig obstakels in de weg. Een prachtige wereld van vrede en overvloed waar jullie vrijelijk op reis zouden kunnen medescheppen in coöperatie en harmonie met medebroeders- en zusters. Een plek waar jullie afgestemd zouden zijn op alle bewustzijnsniveaus evenals verbonden zouden zijn met alle Facetten van de Schepping.

Een plek die ontworpen was om een hemel te zijn op het materiële bestaansniveau. Onthoud dat het jullie missie was om het rijk van de lichamelijkheid te ervaren, zodat de Schepper ook dit wonderbaarlijke Facet van ZIJN-creatie zou kunnen ervaren.
Het wonder van deze tijden is dat de massa’s dagelijks in steeds grotere aantallen ontwaken. Jij, jullie, de voorhoede, hebben de weg geopend en de weg geëffend voor het monumentale transformatieproces dat de hele mensheid en de planeet beïnvloedt.

Door jullie onvermoeibare inspanningen hebben jullie de hogere lichtfrequenties op en binnenin de Aarde verankerd, waardoor deze beschikbaar worden gemaakt voor al diegenen die klaar zijn om hun hart te openen en het pad van verhoogd bewustzijn en Zelfmeesterschap te betreden. Iedere persoon heeft het vermogen om zijn/haar eigen unieke Hemel op Aarde te creëren. Dat is het wonder van deze ongeëvenaarde tijden waarin jullie leven.

Jullie strekken de spirituele spieren en jullie maken gebruik van de enorme bronnen die gedurende deze vele eeuwen al klaarliggen voor jullie. Jullie beginnen de elementen en kenmerken van jullie echte wereld terug te winnen. Een wereld die jullie in het begin allemaal hebben helpen creëren. Overgeleverd via de meerdere dimensies die ieder van jullie meebrachten, opgeslagen in jullie Diamanten Kerngodcel, alle attributen, deugden en kwaliteiten van de twaalf Stralen – een kostbaar geschenk van onze Vader/ Moeder God.

In het begin gebruikten jullie je vaardigheden om veel prachtige en wonderbaarlijke dingen te creëren, tot jullie vaardigheden na verloop van tijd afnamen, vervormd en onvolmaakt door jullie val in de illusoire negatieve omgeving van de lagere dimensies.
Zo begonnen jullie te creëren en te leven in een onwerkelijke wereld, een helse plek die jullie zelf hebben gemaakt.

De Allerhoogste Schepper kent alleen perfectie en onze Vader/ Moeder God-ouders verlangen alleen het allerbeste voor de hele Schepping.
Zij straffen niet. Zij kiezen geen partij. Ze kennen geen woede of angst. Zij zijn vervuld met en stralen enkel Liefde/ Licht uit, dat compassie, vreugde en harmonie omvat, evenals alle dingen rechtvaardig en goed. Het maakt niet uit welke met of van welke religie jullie zijn. Het maakt niet uit of iemand een atheïst is, een agnosticus of dat er wordt gezegd dat je God haat of verloochent.

Jullie gaan nooit echt dood – jullie veranderen alleen van vorm. Jullie zijn onsterfelijk. Onthoud dat jullie een refractie (breking) Licht/ Vonk van de Schepper zijn. Jullie zien door een lens die bestaat uit trillingsfrequenties die zijn samengesteld uit gedachtevormen, intenties en acties die resulteren in een uniek beeld van de werkelijkheid die jullie gedurende vele duizenden levens hebben gecreëerd. Jullie zijn in het proces om hogere waarheid terug te winnen, jullie gedachten te verfijnen en jullie visie te zuiveren.
Terwijl jullie dit doen, lossen de sluiers van illusie langzaam op terwijl jullie geleidelijk jullie nieuwe versies van de Hemel op Aarde bouwen, die zich geleidelijk zullen vermengen en versmelten met de visioenen van jullie spirituele broeders en zusters. Elke fase van het Goddelijke plan is holografisch op het auraveld van de Aarde ingeprent, en er is een Geheugenzaadatoom Code die is ontworpen om in ieder van jullie op een bepaald moment te ontbranden – aan jullie duwtjes gevend en jullie inspirerend om jullie Goddelijke Missie te vervullen – een integraal onderdeel van het Grootse Plan. Het is zorgvuldig georkestreerd, zodat als iemand van jullie afstand doet, er altijd nog een dappere Ziel klaarstaat om jouw plaats in te nemen.

De Goddelijke blauwdruk voor de Aarde en de mensheid zal niet worden ontkend. Het zal tot bloei komen. Er zijn veel noodplannen met brede parameters en er is faalveilig. De voorwaartse mars van de Eeuwen zal doorgaan zoals voorgeschreven door de Schepper en onze Vader/ Moeder God. Door de eeuwen heen zijn er voorspellingen en profetieën geweest over een New Age Evolution op Aarde en binnen de mensheid, die wordt genoemd als een overgang van instinctieve, fysieke/ menselijke wezens naar INTUÏTIEVE GEESTELIJKE/ MENSELIJKE wezens– een terugkeer naar jullie ware natuur als Goddelijke vonken van de Schepper.

Eén galactische cyclus duurt ongeveer 26.000 jaar om te voltooien, en de Aarde en alle bewuste wezens worden beïnvloed terwijl de mensheid uit de duisternis opduikt in het verfijnde licht en een nieuwe kosmische dag. Een nieuwe Gouden Eeuw is in de maak.
Een wonderbaarlijke nieuwe Gouden Melkweg bevindt zich in de vroege vormingsstadia. Het zal de verfijnde trillingsfrequenties van jullie succesvolle, aardse ervaringen bevatten, tezamen met de wijsheid die tijdens jullie vele reizen op het aardse vlak is vergaard – een groots, nieuw Goddelijk Plan uitgezonden vanuit de Geest en het Hart van de Allerhoogste Schepper naar onze Vader/ Moeder God van dit Universum. Tijdens de nacht of donkere cyclus van voorbije eeuwen zonken jullie in dichtheid, en de Levens/ Lichtlijn naar jullie Hogere Zelf en onze Vader/ Moeder God was sterk verminderd.

Jullie werden aan het lot overgelaten in de hoop dat jullie zouden ontwaken voor jullie Innerlijke Bron (bronnen) van Spirituele Kracht.
Het Goddelijke Plan heeft jullie niet opgeroepen om gebrek, beperking en angst te ervaren; jullie moesten echter de gevolgen van vrije wil-acties ondergaan, de tegenstrijdige energieën die jullie in jullie wereld hebben geprojecteerd.

Wij hebben al vaker gesproken over de wetten van oorzaak en gevolg of voor elke actie is er een reactie, wat resulteert in wat bekend staat als negatief of positief karma.
Jarenlang hebben jullie, als degenen die verlicht zijn, ijverig gewerkt om jullie persoonlijke karma, voorouderlijk karma en ras-karmische invloeden in balans te brengen. Dat was een belangrijk onderdeel van het spel van dualiteit en polariteit – terugkeren naar evenwicht en harmonie in alle Facetten van jullie Zijn als Wezen. Jullie hebben al eeuwenlang geworsteld met het kruis van de materie.
Het is wonderbaarlijk aan te zien zoals jullie langzaamaan terugkeren door frequenties te harmoniseren van tegenstrijdige energieën die jullie voor zo lang uit balans hebben gehouden.

Terwijl jullie de gedachtevormen genezen en transmuteren die jullie gevangen hebben gehouden in de helse omgeving van het verleden, worden jullie weer een Pilaar van Licht.
Het kruis dat jullie dragen, wordt een Kruis van Licht dat via jullie Zonne-energiecentrum vanuit de voor- en achterkant van jullie hartchakra naar buiten straalt.
Daardoor creëren jullie een kolom van Licht waardoor jullie de vruchten van de arbeid beginnen te ervaren, zoals jullie je Hemelse erfgoed als Afgezant van Licht terugwinnen.

Velen van jullie vragen zich af wat er nu zal gebeuren zoals de winden van oorlog, conflict en vernietiging als een donkere en zware wolk rond de Aarde wervelen, alles en iedereen aanrakend en beïnvloedend.
Het hangt af van wat jullie voelen en denken, lieverds – wat er in jullie hoofd en in jullie hart is of jullie stevig in het Licht zullen staan of zullen bijdragen aan de negatieve karmische gedachtevormen die elk moment worden gecreëerd.
Nogmaals, vragen wij aan jullie, dragen jullie bij aan de bevrijdende vibraties van de Hemel, of de ongelijke frequenties van de hel?

Wij vragen aan jullie om niet langer passief langs de kant te zitten en niets te doen. Er wordt aan jullie gevraagd op te staan en dat er op jullie gerekend kan worden, want jullie dynamische Levenskracht-energie is nu als nooit tevoren nodig. Jullie zijn veel krachtiger dan jullie je kunnen voorstellen, mijn dappere vrienden, en jullie spelen een belangrijke rol bij het bereiken van een vreedzame oplossing voor een zeer verontrustende wereldsituatie.
De energie die jullie vanuit het hartcentrum uitstralen, heeft net zo veel invloed op de uitkomst van de verwoestende conflicten over de hele wereld als degenen die in de frontlinies staan.
Ook jij staat als het ware in de frontlinie, want je hebt het vermogen om het zuivere aan te boren, ongemanifesteerde oer-Levenskracht-substantie en vorm deze tot krachtige gedachtevormen en acties die elke tegenslag kunnen overwinnen.
De dappere zielen die naar het slagveld zijn geroepen, aan welke kant ze ook vechten, wanneer zij dat doen met een verlangen naar ware gerechtigheid voor iedereen en met mededogen van Geest voor hun medemensen, in plaats van haat, een verlangen naar wraak en om anderen tot slaaf te maken of te beheersen, dan functioneren ze als rechtvaardige kampioenen van Licht en zijn de krachten van de Hemel bij hen.
Grote aantallen mensen over de hele wereld klagen, waarom kunnen wij geen integere leiders hebben die door de Geest geïnspireerd zijn in plaats van degenen die zichzelf dienen en macht zoeken en die niet de belangen van de massa als hun belangrijkste doel hebben?
Het is ook een teken van de tijd, geliefden. De grote veranderingen die langzaam plaatsvinden, moeten in de harten van de mensen beginnen.
Wanneer jullie overtuigingen veranderen en macht en kracht behalen, zullen jullie nieuwe gedachtevormen van positieve aard bouwen.
Jullie zullen erop staan dat de leiders verantwoordelijk zijn, integriteit hebben en betrouwbare, dappere kampioenen van het volk zijn.
Jullie leiders weerspiegelen de mentaliteit van de massa. Een belangrijk onderdeel van jullie levensmissie is om onvoorwaardelijke liefde uit te stralen naar de HELE mensheid en de Aarde.
Wanneer dat concept de overheersende wens van de massa wordt, zal het een krachtige gedachtevorm creëren die aan het collectieve geheel zal worden toegevoegd, zodat het voor het hoogste goed van ALLEN kan worden gebruikt. Wanneer jullie dit doen, zijn jullie in lijn met het Goddelijke Plan van de Schepper en bevinden jullie je met mijn Legioenen van Licht als voorvechters voor harmonieus samenleven op Aarde. Wanneer wij zeggen dat jullie moeten zoeken naar wat jullie passie is en naar dat wat jullie de meeste voldoening en vreugde geeft, hebben velen van jullie geen flauw idee wat dat is.
Wij vragen jullie om te beginnen met het elimineren van die dingen die stressvol zijn in jullie leven, die pijn doen en waar jullie bang voor zijn.
Jullie zijn niet geworden zoals jullie zijn in een dag, een week of een jaar; echter, jullie kunnen jullie empowered meesterlijke Zelf herwinnen en veel sneller dan jullie je dat voorstellen.
Wij hebben jullie de afgelopen jaren veel gereedschappen, technieken en informatie aangeboden, maar jullie moeten een verbintenis aangaan en voor en met julliezelf en bewijzen dat wat wij jullie aanbieden de magische hulpmiddelen zijn waarnaar jullie hebben gezocht. We hebben al vaak gezegd dat jullie kennis in wijsheid moeten veranderen of jullie moeten tot realisatie komen dat iets waar en haalbaar is.
Realisatie is wanneer iets glashelder wordt in jullie geest en jullie weten dat het jullie waarheid is. Dan moeten jullie die waarheid naar en tot actie overbrengen. Kennis en wijsheid bedekt met liefde en mededogen, gevoed door gerichte intentie/ actie, dit creëert de kracht die de sleutels bevat van de universele opslagplaats van ongemanifesteerd potentieel – potentieel dat gewoon op jullie wacht om het te vormen en alles te creëren wat jullie je kunnen voorstellen.
Dat is wat op jullie wacht in jullie nieuwe Hemelse wereld van morgen.
Het is een tijd van integratie en van alles weer in balans komen.
Van het allergrootste belang is de hereniging van de Vader/ Moeder Godkrachten in ieder van jullie, en uiteindelijk de hele Aarde.
Dit herenigingsproces zal jullie terugkeer naar evenwicht en harmonie in julliezelf versnellen. Jullie zullen wederom zowel de mannelijke als de vrouwelijke eigenschappen, kwaliteiten en deugden van de Allerhoogste Schepper belichamen. Niet langer met een fractuur en strijdend in julliezelf, maar bekrachtigd door de gecombineerde kwaliteiten, attributen en talenten van jullie Goddelijke Zelf.
De Hemelse Goede Winden van verandering bewegen zich snel voort door jullie melkwegstelsel en hebben eindelijk de Aarde bereikt.
Jullie kunnen niet langer negeren dat jullie wereld van moment tot moment verandert. Jullie voelen aan dat de tijd versnelt, maar het is eigenlijk de Aarde die sneller door de ruimte draait.
Jullie zijn aan het bewegen naar een realiteit waarin tijd vloeiend is en ruimte kneedbaar is. Grote Lichtwezens zijn uit de verre uithoeken van het Omniversum gekomen om jullie te observeren en te assisteren in deze buitengewoon belangrijke tijden van grote veranderingen.
Wij kunnen jullie inspireren, leiden en bijstaan, maar jij en jullie alleen moeten de actie ondernemen (het doen) wat zal resulteren in de Hemel op Aarde. Kijk uit voor en naar de tekens in de lucht en de prachtige wolken en zonsondergangen die de engelen voor jullie schilderen. Wees gevoelig voor de duwtjes en het gefluister dat wij jullie sturen, en wees jullie bewust van alle wonderen, groot en klein, die wij voor jullie regelen. Wij zijn niet daar buiten. Wij zijn slechts een gedachte en een hartslag verwijderd.
Ik omring en omhul jullie in mijn aura van liefde en bescherming.
Jullie zijn mateloos geliefd.
IK BEN Aartsengel Michaël.
Vertaald door Anja.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*
*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​ ã 2000/2020.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* ^*
Ronna Herman is internationaal bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.
De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht, Laat het Licht zijn).