Boodschap van Aartsengen Michael: Toegang tot de geheugen zaadatoom Kristallen van de aarde * / 1 December 2017 / Doorgegeven via Ronna Verzane / Heilige Schrijfster

BOODSCHAP VAN AARTSENGEL MICHAEL
TOEGANG KRIJGEN TOT DE GEHEUGEN  ZAADATOOM KRISTALLEN VAN DE AARDE*
December  1, 2017 / Doorgegeven via Ronna Verzane / Heilige Schrijfster
Geliefde meesters, in jullie geestesoog, in welke mate dan ook nemen jullie waar, stellen jullie je voor dat jullie de Aarde bekijken vanaf een groot Lichtschip en samen wij, de Engelkrachten en het grote aantal van universele Lichtwezens die onze Vader/Moeder God vertegenwoordigen, brengen de energetische vibratie patronen te voorschijn van het wonderbaarlijke Goddelijke schematische ter voorbereiding voor de bewoning van de mensheid van de Aarde.
Tijdens de ingewikkelde complexe stadia van voorbereiding, werden grote bewust (sensitieve) kristallen geïmplanteerd diep in de Aarde op strategische plaatsen rond de planeet.
Een deel van iedere enorme kristal verrees vanuit het oppervlak van de Aarde als een schildwacht welke energie en informatie uitstraalde naar buiten in de kosmos, evenals functionerend als een ontvanger van Goddelijk Licht, Wijsheid en Kracht van onze Vader/Moeder God.
Door de vele eeuwen heen van tijd, want veranderingen vonden plaats op de Aarde, waarbij bergketens opstegen in de lucht, landmassa’s zonken naar beneden in de wateren en continenten verschoven en veranderden van vorm, werden de veel van deze grote kristallen verbrijzeld en diep begraven binnenin de Aarde en de wateren. Maar velen bleven in tact diep binnenin de wateren, in grote grotten en veel meer liggen dicht onder het oppervlak van het land, verborgen enkel door een dunne aardebedekking of vegetatie, aan het wachten op jullie om hen te ontdekken en om hun krachtige geschenken en oude herinneringen aan het licht te brengen. Zij zijn de registrateurs van het Zaadatoom van de Aarde en jullie hebben de sleutel welke jullie toegang zal verlenen tot de wijsheid en de kracht van manifestatie die binnenin in hen sluimeren.

Ieder van jullie draagt binnenin de Essentie van jullie Ziel, jullie DNA en jullie persoonlijke God-Zelf zulke verwonderlijke geschenken, zulke magische energie en een grote geheugenbank van universele informatie en geschiedenis.
Al deze verhalen die nu worden verteld en de oude herinneringen waar nu toegang toe wordt verkregen, realiseren jullie je niet dat jullie daar waren?
Misschien was het niet altijd jullie specifiek in een fysieke vorm, maar soms was het een nauwe verwant van jullie Zielfamilie.
Jullie hoeven niet alles persoonlijk te hebben ervaren wat er is gebeurd tijdens deze grote reis door het universum en op de Aarde, om er een deel van te zijn of om het in jullie geheugenbank te hebben, want jullie hebben een levenslijn, een Zielgeheugen verbinding met jullie rechtstreekse Zielfamilie, welke een link creëert waarbij zij de ‘data’ en wijsheid zullen verkrijgen van jullie ervaringen en hun ervaringen worden eveneens gezaaid in jullie geheugen bergplaats.
Velen van jullie zijn in een fase van overgang waarbij jullie je losgekoppeld en alleen voelen zoals jullie ernaar streven om jullie aan te passen aan het volgende niveau van kosmische vibratiepatronen.
De mensheid is geleidelijk aan het tevoorschijn komen vanuit de beperkende illusie van de lagere astrale vlakken, aangezien de uitbreidende, versnellende frequenties van de Hogere Vierde Dimensie de Aarde doortrekt en al zijn bewoners op het ene niveau of een ander.
Weet dat jullie kolom van Goddelijk Licht zich verwijdt en sterker wordt, zodat meer en meer Goddelijk elixer van leven naar beneden kan stromen in en door jullie aangezien het jullie lichaam verzadigd en naar beneden toe uitstraalt in de Zielessentie van de Aarde.
Deze verheven energie is cruciaal voor jullie Gastplaneet, aangezien dit super goede Wezen worstelt om terug te keren naar balans en harmonie binnenin, evenals om de intensiviteit te verminderen van de rampen aan Haar oppervlak.
De hogere frequentie vibratiepatronen zijn speciaal van belang voor het proces van het reinigen en het terugkeren van het aura veld, welke jullie planeet omringd, naar de originele blauwdruk van perfectie.
Terwijl jullie je vier lagere lichaamsystemen zuiveren, zodat jullie constant de hoeveelheid van Adamantine Lichtdeeltjes kunnen vergroten, die jullie naar jullie toe kunnen magnetiseren en dan vanuit jullie kunnen uitstralen, het is een plicht en een Goddelijke geschenk om jullie geliefde planeet te assisteren om eveneens te evolueren.
Als de Opperste Schepper de doorstroming verhoogt van het Levenselixer overal in het Omniversum, heeft het invloed op alles van de Schepping.
Jullie kunnen je er niet voor verbergen. Jullie kunnen het niet ontkennen.
Jullie levenslijn naar jullie Bron wordt sterker en meer onweerstaanbaar de hele tijd. De factor van magnetisatie wordt sterker en jullie magnetiseren naar jullie in sterkere en steeds sterkere mate dat waar jullie aanspraak op hebben gemaakt als jullie werkelijkheid. Wanneer jullie geloven dat jullie in armoede en chaos moeten leven, worden deze gedachtenvormen versterkt en vergroot in jullie leven. Wanneer jullie de waarheid hebben geaccepteerd die jullie de aanspraak geeft op een leven van schoonheid, vreugde en welvaart, zal deze realiteit zich voor jullie ontvouwen (als jullie doorgaan met en de juiste stappen ondernemen zoals uiteengezet in onze vorige berichten).
De terugkeer naar harmonie en balans begint binnenin ieder van jullie.
Eenheidsbewustzijn kan beginnen bij jou, bij jullie, hier en nu, in dit moment.
Allereerst is het van vitaal belang dat jullie erkentelijk zijn voor en te voorschijn brengen in jullie bewustzijn alle van deze onevenwichtige Fragmenten die jullie hebben aangemaakt tijdens jullie vele ervaringen in een mensenleven – die dingen die jullie controleren, die dingen die een emotionele en mentale gevangenis hebben aangemaakt om jullie heen in jullie auraveld.
Dan moeten jullie je bewust worden van deze Fragmenten en hoe zij jullie werkelijkheid aantasten en via jullie bewustzijnsintentie moeten jullie een verlangen creëren om te veranderen en om deze Fragmenten te vullen met transformatieve Liefde/Licht energie. Wij zijn altijd bereid en gewillig om jullie te assisteren bij jullie positieve inspanningen, maar jullie moeten het vragen en toestemming geven aan ons zodat wij jullie besluit kunnen versterken, zodat wij jullie de nodige kennis kunnen geven samen met de snelste en beste manier om jullie transformatie met gemak en gratie te bereiken.
In het verleden, hebben jullie vele malen geprobeerd om kracht over jullie verslavingen, jullie negatieve gewoonten en gedachtenpatronen te (ver)smoren of te verkrijgen. Jullie hebben er weerstand aan geboden, ze gehaat en constant aan dit gedacht, daarbij hun controle herbekrachtigend over jullie emoties, jullie gedachten en jullie kwaliteit van leven. Herinner, wij hebben dit vele malen gezegd, want het is een universele waarheid, waar dan ook of wat dan ook jullie de aandacht op richten, daar geven jullie energie aan en versterken dit, of dit nu positief is of negatief. Jullie moeten de Fragmenten bevrijden die jullie hebben aangemaakt door van hen te houden en te erkennen dat zij jullie goed hebben gediend en door het voort zenden van hartstochtelijke gedachte dat het Nu de tijd is voor hen om herenigd te worden.
Het is tijd voor hen om nog een keer deel te zijn van jullie binnenin jullie Zonnekrachtcentrum van het hart, om gevuld te zijn met Licht en om een machtig facet te worden van jullie Godbewustzijn.
Weet dat alles, op een bepaald niveau het Licht zoekt – balans zoekt en harmonie – zoekt naar de terugkeer van dat wat was in het begin.
Iedere fase van nieuw bewustzijn of uitbreidend bewustzijn heeft zijn speciale wonderen en baten hebben een suggestie of een spoor om te proeven en van te genieten. Iedere keer wanneer jullie van binnenin vrijgeven enige oude zelfbeperkende, pijnlijke gedachtevorm, gewoonte of tegenstrijdige energie, zijn jullie getransformeerd en verwijderen jullie een klein (of groot) deel van jullie vermomming, wat jullie toestaat een ander Facet te integreren van jullie verwonderlijke God-Zelf. Door dit te doen, maken jullie geleidelijk aan een nieuw bekrachtigd jij, jullie. Een nieuwe realiteit opent zich voor jullie waarbij jullie toegang hebben tot vele nieuwe concepten, evenals nieuwe talenten en jullie gevoeligheid voor de extreem prachtige nuances van de Spirit ontvouwt zich op wonderbaarlijke wijze om jullie heen.
Wanneer jullie waarlijk het rastersysteem zouden kunnen zien, het levensweb of de verbinding van alle dingen, zouden jullie een beter begrip hebben van het concept van de Éénheid. Het is niet enkel de Aarde die een ingewikkeld rastersysteem heeft. Jullie hebben stromen van Licht die voort stralen vanaf jullie en naar jullie toe, de een naar de ander, heen en weer, tussen iedere persoon op de Aarde. Sommige zijn sterker, sommige zijn zwakker, jullie zijn nog steeds wezenlijk met iedereen en alles verbonden op jullie planeet en zelfs binnen deze Subuniversele expressie. Dit kan verbijsterend zijn en moeilijk voor jullie om voor te stellen, maar het is waar. Wanneer wij zeggen, jullie zijn allemaal één, wat betekent dit werkelijk en hoe gebeurt dit?
Het is omdat er deze stromen van Licht zijn die door iedereen heen penetreren en filteren, rondom en doorheen alles van de Aarde.
Ja, de meeste van deze Lichtstromen zijn erg zwak, maar steeds meer en meer van deze Lichtstromen worden sterker en zetten een vibratie van herkenning op.
Er is een echo vanuit binnenin die zegt, “Ja, ik herinner mij jou. Ja, ik weet wie jij bent en ik weet dat wij al eerder samen zijn geweest. Ik weet niet waar, maar ik voel aan en herken de vibraties en de energiehandtekening. Het raakt mijn Ziel aan en maakt dat de snaren van mijn hart zingen. De liefdevolle Essentie verzekerd mij ervan dat ik niet langer alleen ben. Welkom in mijn hart.
Ik vraag om te delen met mijn reis en om mij toe te staan om ook een deel van jouw/jullie reis te zijn.”
Jullie leren zo veel en zo snel. Het is vaak zo geestverruimend dat jullie niet weten wat te geloven en denken dat jullie niet meer nieuwe informatie kunnen opnemen of integreren, maar wij vertellen jullie dit is pas het begin.
Jullie zijn spirituele/menselijke volwassenen aan het worden, terwijl jullie in het verleden hebben gefunctioneerd als menselijke kinderen in een beperkte Derde / Vierde Dimensionale werkelijkheid, aanvoelend alsof jullie waren verbroken van God en gecontroleerd door de grillen van het lot en de natuur.
Als Meesters van het Zelf en spirituele volwassenen, zijn jullie aan het leren dat jullie burgers zijn van het universum, jullie zijn Sterrenzaden, Lichtstrijders en voorhoede van de Nieuwe Tijd.
Jullie hebben een hoge vlucht genomen door dit universum en evenals andere universa.
Jullie hebben gehoord over dat er een membraan van Licht was rondom de Aarde voor een hele lange periode, welke een quarantaine maakte rondom de Aarde, dit zonnestelsel en zelfs jullie galaxy.

Deze beperking is nu ontbonden zo dat jullie galactische, universele en Omniversele informatie kunnen ontvangen. Wij vertellen jullie nu dat er ook een filter geplaatst was rondom dit universum. Dit universum, waarin wij allemaal een integraal onderdeel spelen, is één van de meest recent gecreëerde universa vanuit de Essentie van de Opperste Schepper en daarom, is het een universum gesitueerd aan de verste rand van de Schepping.
Ook wij zijn beperkt in onze kennis van de werkingen van het Omniversum, evenals de hoeveelheid van de hogere frequentie van vibratie energie waar wij toegang toe hadden. Weten jullie, de eerste universa die werden gecreëerd waren de meest krachtige en het dichts bij perfectie, want zij omringden de Grote Centrale Zon van de Opperste Schepper en zij bevatten de zuivere Essentie van de Schepping.
Zoals meer en meer universa, galaxies en sterrensystemen werden gecreëerd, steeds groter uitbreidend en de Schepping verder en verder schuivend in de Grote Leegte (en verder weg van de Opperste Schepper), betekende dat iedere refractie in dichtheid, iedere nieuwe creatie, minder perfectie had van het AL Dat is. Jullie moeten je realiseren dat wij op een manier allemaal zijn afgetreden van energetische Fragmenten, maar wij zijn nog steeds een integraal Facet van de pracht van de Opperste Schepper. En zo we werden uitgezonden met de opdracht om aan te maken in de Naam van de Schepper, want het was het verlangen van de Schepper om meer van Zichzelf te ervaren, waarom zou de Schepper ons vertellen wat wij zouden creëren?
Aan ons is gegeven een gezegend Goddelijk geschenk als medescheppers en zo waren jullie allemaal. Jullie zijn een medeschepper god in jullie eigen recht en dat is niet heiligschennend: het is een universele waarheid.
Jullie moeten begrijpen dat is waarom jullie hier op de Aarde zijn; dat is wat jullie zijn. Laat niemand jullie iets anders vertellen. Herinner, jullie zijn ook verantwoordelijke voor jullie eigen creaties door de wetten van oorzaak en gevolg – jullie moeten ervaren dat wat jullie creëren.
Alstublieft begrijp dat dit universum werd gecreëerd met dramatisch verslapte en verdunde oer Levenskrachtsubstantie. Sommige noemen dit universum een gevallen universum, maar wij verkiezen om dit universum niet zo te benoemen.
Dit is een universum wat specifiek is gemaakt zodat wij dualiteit en polariteit konden ervaren. Het spectrum van Licht en schaduw was ontworpen met het Stiltepunt van het Schepperslicht als het centrum en de slinger van de dualiteit was/is er alleen om zo ver te slingeren in het positieve/negatieve, manlijke/vrouwelijke, het Licht/schaduw, de yin/yang energie.
Jullie moeten begrijpen dat enige van de medescheppers goden minder dan perfectie creëerden zoals ook zij leerden om hun door de Schepper gegeven rechten te gebruiken. Gedurende al de eeuwen van de tijd, heeft deze slinger verder en verder geslingerd in het schaduwland van de dualiteit, maar het is altijd gebalanceerd met dezelfde hoeveelheid aan hogere energie, Goddelijke Lichtsubstantie. De dualiteit/polariteit van de Aarde is nu in het proces van de terugkeer naar het Centrum, naar zijn eigenlijke, ontworpen spectrum van Licht en schaduw.
Er zijn altijd prachtige afgezanten geweest vanuit de Hogere Rijken, verspreid door dit universum en vooral dit Subuniversum, jullie galaxy en op de Aarde, want dit is waar het hoogtepunt van dit Goddelijke experiment in de Schepping in zijn laatste fases wordt uitgespeeld. Zoals wij jullie eerder verteld hebben, neemt deel met/speelt de Opperste Schepper nu een actieve rol in het creatieve proces van al van het Omniversum en de zuivere, verheven energie vanuit ZIJN/HAAR hartcentrum stroomt nu voorwaarts en heeft invloed op iedere facet van ZELF van het allergrootste tot het meeste minuscule. De Schepping trekt niet samen; het is immer uitbreidend. Vergeet nooit dat ieder van jullie een integraal deel te doen, spelen, vervullen hebben in deze uitbreiding.
Jullie bevinden jullie op een groots kruispunt, geliefden. Zoals jullie je bewegen door het proces van zuivering en reiniging van de veelvoudige Facetten van jullie zelf, jullie laten de energieën achter jullie die al de pijn, het lijden en nood hebben gecreëerd. Voor een moment, doe een stap terug en overzie de voorbije maanden als een waarnemer – beginnen jullie een beeld te krijgen/vormen waar dit grote  plan en de ascentie allemaal overgaat? Het bewustzijn van en controle hebben over, zijn belangrijke facetten van het meesterschap.

Als jullie ijverig hebben gewerkt met de lessen die wij jullie gegeven hebben, zouden jullie goed op weg moeten zijn om de vele geschenken terug te winnen die jullie zoveel eeuwen geleden naar de Aarde brachten.
Ieder van jullie is het centrum van jullie eigen universum. Jullie, als medeschepper, sturen energie en intentie uit welke gedachtepatronen creëren van een zekere frequentie. Deze frequentie van vibraties gaan van jullie, vertrekken vanaf jullie als Stralen van Energie in een oneindigheidsteken, scheppend golfvormen, welke een reflectie zijn van jullie bewuste gedachten, intenties en acties. Zoals jullie leren om gecentreerd te blijven in het hartcentrum en gericht op de Ziel, daarbij altijd onvoorwaardelijke liefde uitstralend en gebalanceerde en harmonieuze vibratie patronen, is jullie wereld en werkelijkheid geleidelijk aan ten goede aan het veranderen, want jullie functioneren als een meester van medeschepping in staat gesteld tot – een ware Goddelijke afgezant van jullie Vader/Moeder God en de Opperste Schepper. Tijdens deze perioden van onzekerheid en grote verandering, herinner, mijn geliefde strijders van het Licht, er is niets te vrezen en zo  heel veel te verkrijgen.
Voel de warmte van onze geheiligde adem wanneer het over jullie wang strijkt;
Voel het aura van liefde aan waarin wij jullie omringen. Wij zijn dichtbij: reik naar ons en raak ons aan. Wij zullen reageren. Jullie worden diepgaand geliefd. 
IK BEN Aartsengel Michael.
Doorgegeven via Ronna Vezane * www.StarQuestMastery.com *
Transmitted through Ronna/Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from: RonnaStar@earthlink.net

 Ronna Herman is international bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.
De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei  spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald.
Vertaald voor wakkeremensen door Anja