BERICHTEN van AARTSENGEL MICHAEL Het Snelle Spoor naar Zelfmeesterschap 31 Juli 2019. / Doorgegeven via Ronna Herman

BERICHTEN van AARTSENGEL MICHAEL
Het Snelle Spoor naar Zelfmeesterschap
31 Juli 2019. / Doorgegeven via RONNA/ Heilige Schrijfster/*LM-8-2019
Mijn geliefden kampioenen van Licht, het is geen tijd voor degenen die flauw van hart zijn, beschroomd, het is tijd om te stoppen met poedelen in Spiritualiteit. Velen van jullie zijn halfhartig geweest in hun pogingen om te ontwaken voor de wijsheid van de Ziel en jullie Hogere Zelf. Het is tijd om jullie hart in vuur en vlam te zetten met een intens verlangen om Zelfmeesterschap te vorderen en een Zielzoeker te worden in plaats van een zoeker van genoegen.
De geheimen over hoe jullie de dramatische veranderingen en de chaos van transformatie kunnen overspannen, worden constant aan jullie onthuld. Echter, jullie moeten de moeite nemen en er actief naar streven om de faalveilige methoden die voor jullie beschikbaar zijn op te nemen, in te lijven wanneer jullie met succes de topkammen van de golven van verandering willen berijden tijdens de turbulente jaren die voor jullie liggen.
Het is tijd om HET OUDE LOS TE LATEN – en PLAATS TE MAKEN VOOR HET NIEUWE.  Een opwaardering en verfijning van elk facet/ vonk van Godbewustzijn, evenals van elke dimensie, wint aan momentum terwijl het verheven Licht van de Allerhoogste Schepper naar de uiterste rand van gemanifesteerde Schepping in dit Sub-universum voorwaarts uitstraalt.
Het is tijd voor jou, jullie en andere Lichtwerkers om te begrijpen waar jullie passen in deze grote kosmische gebeurtenis van expansie en evolutie. Nu is de tijd waarop jullie je hebben voorbereid in dit leven en vele vorige levens. Jullie, de gelovigen, die ernaar streven om Meesterschap over het Zelf te bereiken zodat jullie Wereld Dienaren van het Licht kunnen worden, zijn nu meer dan ooit nodig.
Het is nu de tijd om te verklaren: “Ik zal ernaar streven een GEDURFDE DRAGER van LICHT te worden, zodat ik naar mij toe mag magnetiseren en uitstralen vanuit mij de maximale hoeveelheid Schepperlicht naar/in de wereld en de hele mensheid.”

Door dit te doen, creëren jullie een kolom van harmonieuze, hoger-dimensionale lichtfrequenties van veiligheid rondom julliezelf, jullie huis en jullie dierbaren, geliefden. Naarmate jullie de mogelijkheid verkrijgen om steeds grotere hoeveelheden Goddelijke lichtsubstantie naar jullie toe te magnetiseren, zal jullie invloedssfeer groeien om te verspreiden en om een steeds groter wordend gebied te omvatten.

Uiteindelijk zal jullie Licht samengaan met de frequentiepatronen van jullie spirituele broeders en zusters die ook toegewijd zijn om Lichtdrager te worden. Er zijn velen van jullie die dit door God gegeven vermogen al hebben bereikt, en dat maakt heel veel uit voor het verschil.
Onrust en beroering woekeren op jullie planeet, en zoals jullie weten, versnelt het zodat geen enkel land of ras van mensen immuun is.
Wij voelen jullie bezorgdheid en terecht, want het is een kritieke tijd voor de Aarde, de mensheid en alle levende wezens die op de planeet verblijven. Daarom sta mij nogmaals toe jullie eraan te herinneren wat wel en niet geschikt is voor jullie als Zelfmeester van mede-creatie.
Wij weten dat het jullie grootste hartverlangen is om diegenen te helpen die in lijden zijn en in nood en dit is zoals het zou moeten zijn.
Er zijn diegenen wiens missie het is om direct betrokken te zijn, of het nu gaat om te verdedigen, voeden, genezen of om te helpen, om de misère van de ontheemden of in nood te verlichten.
Er zijn diegenen die midden in de beroering worden geroepen, en er zijn mensen die kritische beslissingen moeten nemen over wat de beste manier van handelen is in verschillende situaties en drama’s die voortdurend op doorlopende basis worden uitgespeeld.
Anderen zullen steun geven door hun rijkdom te delen, en ook dat is gepast. De meerderheid van jullie, vooral degenen onder jullie die de frequenties van de hogere dimensies als jullie realiteit hebben gevorderd, zijn enigszins verwijderd van deze stressvolle drama’s.
Daarom is het belangrijker dan ooit dat jullie gecentreerd blijven in jullie hart en de focus op jullie Ziel houden, zodat jullie de maximale hoeveelheid Licht, hoop en harmonie vanuit jullie ZONNE-KRACHTCENTRUM naar buiten kunnen verspreiden naar de chaotische astrale niveaus van bewustzijn en benedenwaarts in de hart kern van jullie Moeder Aarde. Jij, jullie de Sterrenzaden, zijn in staat om de Aarde te helpen zichzelf te bevrijden uit een gevangenis van negativiteit terwijl de Aarde ernaar streeft haar last te verlichten en haar auraveld te harmoniseren om haar nieuwe aangewezen positie binnen het zonnestelsel te vorderen.
Dankzij jullie, de dappere Zielen die de wegwijzers of de voorhoede van Lichtwerkers worden genoemd, is het gouden pad duidelijk gecreëerd en gedefinieerd. Jullie zijn ook in het proces van het openen van de communicatielijnen tussen ons, zodat wij jullie alle informatie kunnen overbrengen die jullie nodig hebben om snel door het proces van ascensie naar het volgende bewustzijnsniveau te gaan.
Door dit te doen, zullen jullie achterlaten en niet worden beïnvloed door de drastische veranderingen, negativiteit en chaos van de lagere, onevenwichtige dimensies waaruit de massa’s nu worstelen om eruit te komen. De tijd is gekomen dat aan ieder van jullie wordt gevraagd om jullie eigen specifieke wijsheid voort te brengen en te delen die is verkregen door jullie enorme ervaringen op aarde, en om ook gebruik te maken van de juwelen van wijsheid die zijn opgeslagen in jullie Heilige Geest, die jullie hebben meegebracht uit de verre uithoeken van het heelal.
Degenen onder jullie die trouw onze leringen hebben gevolgd, krijgen aangeboden, wat wij een snel spoor naar Zelfmeesterschap kunnen noemen. Onze geliefde boodschapper, Ronna, is een van die dappere zielen die hoffelijk ermee instemden de taak op zich te nemen om de juiste, uitbreidende universele wijsheidsleringen naar voren te brengen en beschikbaar te stellen, die oorspronkelijk waren gereserveerd voor alleen de meest geavanceerde ingewijden in de retraites en geheime scholen van wijsheid. Jullie zitten allemaal midden in een initiatieproces – in het ene of een ander stadium. Het is een school voor leren en initiatie die elke dag plaatsvindt terwijl jullie je dagelijkse taken uitvoeren en jullie dagelijkse kansen en uitdagingen aangaan.
Alles wat in het verleden verborgen was, wordt nu in het Licht van bewustzijn gebracht, hetzij om te worden gecorrigeerd, geëlimineerd, of in sommige gevallen vergroot.
Het is ook tijd voor diegenen onder jullie die standvastig op het Pad zijn om een meer intieme relatie met jullie voogden en engelenleraren van de hogere rijken op te bouwen. De vele facetten van jullie Hogere Zelf wachten op jullie om deze geavanceerde leringen te integreren, samen met de hogere frequenties van Licht die nu voor jullie beschikbaar zijn.
Telepathische communicatie met de Wezens van Licht uit de hogere rijken is een onderdeel van jullie oorspronkelijke fysieke, zintuiglijke gaven. Het is tijd om die talenten en geschenken terug te vorderen, geliefden. We vragen jullie om te studeren en te mediteren op de geavanceerde wijsheidsleringen die wij bieden aan diegenen onder jullie standvastig op het Pad totdat ze in jullie geest gegrift zijn en een deel van jullie hogere bewustzijn worden. De wonderbaarlijke gaven en capaciteiten die jullie te wachten staan, zullen veel groter zijn dan de inspanning die jullie zullen leveren om ze te bereiken.
Meer en meer kostbare zielen stappen gewoon op het pad van bewustzijn terwijl ze acht slaan op het duwtje van hun Zielzelf.
Vaak initieert dit een intense donkere nacht van het zielsproces als zij worden geconfronteerd met de verstoringen in het bewustzijn die zij hebben gecreëerd, en de maatstaf ten volle van de Wet van de Cirkel, of Karma, wordt gebracht om te dragen.
Zoals jullie weten, is het geen straf, hoewel het in het begin misschien zo lijkt. Het is een kans voor elke persoon om zich te wenden en dapper tegenover hem of haar Zelf te staan en de discordante frequentiepatronen die hij of zij heeft gecreëerd recht te zetten en te harmoniseren.
Hogere en verfijndere frequenties bestoken jullie en de Aarde voortdurend. Dientengevolge bevinden velen van jullie zich midden in de emotionele intensiteit en vervormingen van de lagere astrale vlakken, die bestaan uit de eerste drie subvlakken van de Vierde Dimensie. Dit zijn emotionele bewustzijnsniveaus, die onder controle moeten worden gebracht en moeten worden teruggebracht naar een geaccepteerd niveau van polariteit en dualiteit.
Dit zijn enkele van de moeilijkste taken die jullie ooit zullen ervaren tijdens jullie ascensie-reis naar de Vijfde Dimensie van balans en kalmte. Het is een tijd van het opruimen van de diepe, resterende kernenergiepatronen die jullie moeten vrijgeven om de hogere frequenties van Licht te accommoderen.
Weet dit, geliefden, het is een gouden kans voor jullie om voor eens en voor altijd die beïnvloede energieën vrij te geven die jullie duizenden jaren lang als overtollige bagage hebben meegenomen.
Zie ze onder ogen, verwerk ze en zie ze getransformeerd in pure Lichtsubstantie, en in het proces zullen jullie je LICHTER EN HELDERER voelen, terwijl jullie het pad naar hoger bewustzijn doorkruisen naar de rijken van wonderbaarlijke mogelijkheden.
Er is een overvloed aan informatie voor jullie beschikbaar op elk niveau van spiritueel bewustzijn en vooruitgang. De dappere voorjullie zijn nu in staat om toegang te krijgen tot de hogere en meer verfijnde niveaus van de grote Hallen van Wijsheid en ontvangen ook geavanceerde leringen van de Wezens van Licht.
Veel van de naar voren gebrachte informatie is nuttig en gevuld met liefde, maar een deel ervan is verwarrend en vervormd. Daarom vragen wij jullie om jullie onderscheidingsvermogen te gebruiken in wat jullie accepteren als jullie waarheid. Sommige informatie rekt de verbeelding uit en jullie vragen je af hoe jullie ooit de meerdere niveaus van bewustzijn zullen bereiken die worden beschreven.
Na dat jullie zo lang van jullie Bron zijn uitgesloten, verlangen jullie ernaar en willen jullie alles weten wat er te weten valt, zodat jullie de hoogten van verlichting zo snel mogelijk kunnen bereiken.
Echter, mijn kostbare vrienden, herinner alstublieft, dat jullie de reis stap voor stap moeten maken en elke les volledig moeten leren terwijl jullie dat loslaten wat jullie niet langer dient.
Het is ook van vitaal belang dat jullie de hogere frequentie verlichte leringen assimileren totdat ze een onderdeel worden van jullie Spirituele/ menselijke aard. Jullie worden dan door de volgende open deur van bezield zijnde uitstraling geleid en jullie verkrijgen steeds groter wordende niveaus van Godbewustzijn aangeboden.
Het is een nooit eindigende reis. Er zullen altijd nieuwe tests, nieuwe kansen en geweldige nieuwe avonturen zijn om te ervaren.
Dit zijn de meest kritieke tijden voor de Aarde en de mensheid, omdat alles wat niet langer het hoogste goed dient, geleidelijk wordt geëlimineerd of getransformeerd.
Jullie ruimen de vervormingen op en maken opnieuw verbinding met de Regenboogbrug of de Rivier van Leven, wat zal leiden tot een mooie nieuwe toekomst voor jou, jullie en de Aarde, evenals dit zonnestelsel en dit sterrenstelsel.
Het is aan jullie allemaal hoe gemakkelijk of moeilijk de reis zal zijn. Geliefde harten, houd er rekening mee dat jullie succes verzekerd is; het is echter jullie keuze hoe lang jullie erover doen om de volgende bestemming te bereiken.
Wij weten dat het gemakkelijker is om boven een ramp of negatieve situatie uit te stijgen wanneer deze zich halverwege de wereld voordoet. Maar het is niet zo gemakkelijk als het in jullie thuisland, jullie buurt is of wanneer het jou, je familie en je huis persoonlijk beïnvloedt. Dan komen de ware tests van meesterschap.
Kunnen jullie gecentreerd blijven in jullie Heilige Hart en vertrouwen op jullie vrienden uit de hogere rijken om jullie te helpen door de donkere nachten van chaos, naar en in het zonlicht van een heldere, nieuwe toekomst, wat er ook met jullie gebeurt of om jullie heen?
Velen vragen. “Wat kunnen wij doen om te helpen?” Als eerste, word een voorbeeld en straal jullie Licht uit voor iedereen om te zien en te koesteren. Doe mee met groepsmeditaties en breng ook zoveel mogelijk tijd door in de hemelse Wereldpiramide in de Vijfde Dimensie, voeg jullie unieke energieën en jouw Liefde/ Licht toe voor het grootste goed. Streef ernaar de maximale substantie van kosmisch licht naar jullie toe te trekken, terwijl jullie ankers worden voor de Adamantine deeltjes van Goddelijk Licht in het gebied waar jullie wonen. Stel jullie voor dat grote kristalpiramides van Licht worden gevormd en geactiveerd in de Vijfde Dimensie door de vele groepen Lichtwerkers – waar jullie allemaal samenkomen in jullie meditaties met de bedoeling om de grootst mogelijke kosmische Liefde/ Lichtgolven te bouwen. Deze golven, ontworpen voor het hoogste goed van allemaal, zullen door elk land vegen als de tijd verstrijkt, de massa’s wakker makend – de negatieve energieën reinigend en opruimend die een wurggreep hebben over elk land en zijn mensen.
Weet dat elk land en ras uniek is, want ze zijn gemaakt met verschillende attributen, verlangens, kansen en uitdagingen. Ieder van jullie is strategisch geplaatst in het gebied waar jullie de beste service kunnen bieden en het beste kunnen doen.
Jullie hebben vibrerende etherische Geheugenzaadatomen Kristallen in jullie hersenen, jullie DNA en jullie Ziel-structuur, die jou, jullie, de mannen en vrouwen van jullie land zullen helpen om toegang te krijgen tot het Licht van Waarheid, Wijsheid en Bescherming.
Mijn geliefde krijgers van Licht, wij vragen jullie om de centrums van het hart niet te sluiten. Ga niet in angst en een gevoel van hopeloosheid. Er vinden grote gebeurtenissen plaats op Aarde en in de hogere rijken die jullie begrip te boven gaan. Weten jullie nog hoe vaak wij jullie hebben verteld: “Uit chaos ontstaat er een nieuwe schepping?” We vragen jullie niet om de monumentale tragedies die plaatsvinden of het lijden, dat velen zullen ervaren, te minimaliseren. Maar het dient niemand als jullie verstrikt raken in de negativiteit, angst en pandemonium van de Derde/ Vierde Dimensionale illusie.

Sta niet toe dat jullie krachtige gedachtenvormen en energie zich te bewegen naar/in lagere vibratiepatronen, welke enkel meer negatieve energie zullen toevoegen aan de wolk van duisternis. Stuur in plaats daarvan jullie krachtige Liefde/Licht gevleugeld, met vleugels op weg temidden van de chaos en in de harten van degenen die de chaos verspreiden – kijk dan hoe langzaam de duisternis wordt overwonnen door het transformerende Licht.
Wij beloven jullie op te trekken en te ondersteunen met onze liefdevolle energie en om jullie te assisteren zelfs doorheen het donkerste der tijden. Het Licht en de Liefde van al van de Schepping, samen met jullie standvastige, dappere inspanningen zullen zegevieren.
IK ben voor eeuwig jullie liefhebbende vriend en beschermer.
IK BEN Aartsengel Michaël.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*
775-856-3654   www.StarQuestMastery.com
* Email: RonnaStar@earthlink.net
*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​ ã 2000/2018.
​​​​​​​You are invited to join the QFM Face book group here:  https://www.facebook.com/pages/Ronna-Herman-Archangel-Michael-Quest-For-Mastery/120490924701937
 Ronna Vezane
Ronna Herman is internationaal bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.
De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei  spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht, Laat het Licht zijn).
Vertaald voor wakkeremensen door Anja