Berichten van Aartsengel Michael: Het nieuwe tijdperk van geestelijk/ menselijk bewustzijn /30 April 2019 / Ronna Herman

BERICHTEN van AARTSENGEL MICHAEL:
HET NIEUWE TIJDPERK VAN GEESTELIJK/MENSELIJK BEWUSTZIJN
30 April 2019 / *LM-5-2019
Doorgegeven via RONNA/ Heilige Schrijfster

EVOLUTIE VAN DE AARDE * EERST VIA VIERDE DIMENSIES

EVOLUTIE VAN HET ZONNESYSTEEM * VIJFDE EN MIDDENZESDE DIMENSIES
EVOLUTIE VAN DE GALAXY * ZESDE EN MIDDENZEVENDE DIMENSIES
Geliefde meesters, de Godenstralen van de Schepping voor het Vissentijdperk, die de specifieke aspecten, kwaliteiten, deugden, ontwerpen en formules bevatten voor het scheppingsproces van die ERA, werden meer dan 2000 jaar lang op de aarde en de mensheid gestraald.
Die Schepperstralen zijn nu in het proces van terugtrekking en stillegging.
Dat is waarom de massa’s, degenen die nog steeds vastzitten in de illusie en de trillingsfrequenties van de ongebalanceerde Derde- en Lagere Vierde Dimensies, het gevoel hebben dat ze de weg kwijt zijn. Niets werkt zoals het in het verleden heeft gewerkt en er lijkt geen hoop te zijn voor de toekomst. Oude verordeningen, richtlijnen, evenals vele gevestigde instellingen en religieuze organisaties zijn niet langer betrouwbaar en velen vallen af of uit.
Fragmentatie van bijna alle raciale, culturele, sociale en politieke grenzen binnen het paradigma van de derde en vierde dimensies is aan het afbrokkelen of wordt uitgedaagd. Het bewustzijn van de mensheid neemt toe en niets kan het voorwaartse momentum stoppen. DE MENSHEID WORDT VOLWASSEN, en iedereen moet de stroom van uitgebreid bewustzijn volgen of in de val lopen van traagheid en chaos.
Gelukkig worden steeds meer mensen bewust van het proces van naar binnen gaan om een verhoogd gevoel van zelfbewustzijn te behalen, wat uiteindelijk leidt tot een verlangen naar hoger zielsbewustzijn via de energieën van Goddelijke ontevredenheid. Elke culturele groep, elke ras en elk land op aarde is op zoek naar richting of een hoger filosofisch pad om te volgen.
Dit fenomeen is een gevolg van het feit dat de Zeven Stralen van God Bewustzijn voor jullie Aarde, waarin de Goddelijke Blauwdruk voor het Vissentijdperk was opgenomen, bijna volledig zijn teruggetrokken en vervangen worden door de meer hogere frequentie, de meer verfijnde twaalf Stralen van galactisch bewustzijn voor het Aquariustijdperk.

In de beginfase van het ontwaken, voordat een grote Zielfusie plaatsvindt in een persoon, kan er geen tussenkomst zijn door de hogere rijken vanwege het Goddelijke geschenk van de vrije wil, dat uiteindelijk een geschenk werd met grote en belastende gevolgen. Wanneer een persoon echter een energetische handtekening bereikt die resoneert met de hogere frequenties van de midden-vierde dimensie en daarboven, is hij/ zij klaar om te bevestigen: ”Uw wil geschiede. Ik vraag voor mijn hoogste goed en de hoogste uitkomst voor al,” daarbij de persoonlijke wil richtend, voegend naar en met de Wil van het Hogere Zelf en de nieuwe Blauwdruk voor de Aarde. Dientengevolge, wordt een magisch pad van licht uitgebreid naar die ziel via zijn/ haar persoonlijke kolom van Liefde/ Licht/ Leven.

Deze Pad van Licht, vaak de Rivier van Leven genoemd, leidt naar een authentiek Essentiebewustzijn, waarbij elke persoon die het vereiste bewustzijnsniveau bereikt, zijn/ haar speciale deel van gecodeerde kristallijne Zaadatomen voor hun nieuwe galactische of Sub- Universele Goddelijke Blauwdruk/ Missie zal beginnen te ontvangen.
Deze nieuwe Zaadatomen zullen ook de geavanceerde wijsheid, talenten, attributen en kwaliteiten bevatten die nodig zijn voor de kwalificatie als een deelnemer aan het creatieve proces in vroeg stadium voor de nieuwe Gouden Melkweg van de toekomst.
Het evolutieproces is aan het veranderen – de lichamelijke structuur van de hele mensheid zal geleidelijk verfijnd en verbeterd worden. Er zal begeleiding en aanwijzingen gegeven worden aan diegenen die afgestemd zijn op hun Heilig Hart/ Heilige Geest en die hun persoonlijke wil hebben geplaatst onder de beschikking van de Goddelijke Wil.
Tot nu toe hebben de massa’s geleefd in een wereld van gesluierd, illusionair bewustzijn, en het lijkt erop dat ze nu worden geconfronteerd met een toekomst die lijkt op een schip dat zonder roer in een stormachtige zee is geworpen. Dat komt omdat de energie van de Oorspronkelijke Levenskracht die de afgelopen tijd voor de hele mensheid beschikbaar is geweest, niet langer gevuld is met God Zaden met een groot potentieel vanuit de oude Goddelijke Blauwdruk voor dit Sub-Universum. De massa’s zullen nog steeds de trillingspatronen ontvangen die zij nodig hebben om de status-quo te behouden.
En wij verzekeren jullie dat de liefdevolle energie van onze Vader/ Moeder God en de Wezens van Licht altijd beschikbaar zal zijn voor de mensheid; echter, om op de nieuwe Goddelijke Blauwdruk die op elke Ziel wacht in te tappen, moet er een afstemming zijn met ten minste de midden-Vierde Dimensionale frequenties van Licht. De grootste wens van onze Vader/ Moeder God is om alle Facetten van hun “Wezenheid” terug te zien keren naar Zelfmeesterschap zodat zij kunnen genieten van de liefde, vrede, vreugde en overvloed die het Goddelijke Geboorterecht van elke Ziel is.
Er zal altijd hulp beschikbaar zijn van de grote Wezens van het Licht, en het engelenrijk zal altijd oproepen beantwoorden of verzoeken om assistentie. Er zijn echter onveranderlijke Universele Wetten waaraan moet worden gehouden, en het moet ieders keuze zijn om te volgen welk pad zij zullen volgen: het Pad van Licht of het pad van schaduwen.
Jullie, de Sterrenzaden, die de vibratiepatronen van jullie vier lagere lichamelijke systemen in evenwicht hebben gebracht en geharmoniseerd zodat jullie Ziellied resoneert met het vierde sub-vlak van de Vierde Dimensie en hoger, beginnen nu toegang te krijgen tot de HOGERE FREQUENTIESTRALEN VAN HET GOUDEN TIJDPERK VAN DE TOEKOMST.
Er is een nieuwe Goddelijke blauwdruk voor dit Sub-Universum en voor elke persoon die gereed is om een schitterende mantel van vele kleuren te dragen – een verfijnd auraveld van licht – betekenend een bereidheid om de deugden, kwaliteiten, talenten, vermogens en aspecten van het Nieuwe Tijdperk te ontvangen.
Deze wonderlijke gaven, geschenken zijn geprogrammeerd in de Adamantine Deeltjes van Schepperlicht en ze zijn nu beschikbaar voor degenen onder jullie die het vereiste niveau van Zelfmeesterschap hebben bereikt.
Adamantine Deeltjes van Schepperlicht zijn complete Facetten van Schepperbewustzijn gereed om te worden geactiveerd, geprogrammeerd en gemanifesteerd in nieuwe, onbeperkte creatieve pogingen, streven. Bij de aanvang van elk volgend plan voor een nieuw creatief project, zijn de Adamantine Deeltjes gecodeerd met de Goddelijke Blauwdruk voor dat plan. Deze Blauwdruk Adamantine Deeltjes worden vervolgens voorwaarts gezonden in grote stralen van onbegrensd potentieel door de Vader/ Moeder God die de beschikking van de Opperste Schepper hebben ontvangen voor het nieuwe project dat in de materiële rijken moet worden gemanifesteerd.
De Zaadgedachten van de Goddelijke Vader, die dan worden uitgestraald vanuit de Kosmische Schoot van de Goddelijke Moeder, zijn gekend als ESSENTIE-GENEN.
Jullie hebben genen in jullie DNA-structuur van alle verschillende dimensies die jullie ooit hebben meegemaakt. Jullie, de Sterrenzaden, zijn nu in een staat van voorbereiding die jullie huidige vier lichaamssystemen zal conditioneren om deze Essentie-genen te ontvangen, samen met jullie nieuwe Goddelijke Missie.
Deze krachtige, hoge frequentie Stralen bevatten de Cellen van Schepperessentie voor de Goddelijke Blauwdruk van het Nieuwe Gouden Tijdperk, en zij worden uitgeSTRAALD in dit Sub-Universum via de grote schitterende kanalen van de Elohim en het Aartsengelen rijk. Deze trillingsfrequenties worden op elk subniveau van elke dimensie stapsgewijs naar beneden gebracht. Als dit niet zo was, zouden alle materiële manifestaties, inclusief de mensheid, opbranden door de elektromagnetische kracht/ intensiteit van de Heilige Vuurenergie.
De HEILIGE WITTE KOSMISCHE VUUR, Adamantine Deeltjes, die jullie magnetiseren als een ontwaakte Zelfmeester, moeten voortdurend circuleren. Slechts een bepaalde hoeveelheid – dat wat geschikt is voor elke ziel om te integreren op het huidige niveau van ver-LICHT-ing kan worden opgeslagen in het fysieke lichaam; de balans moet uitgeSTRAALD worden in de wereld van vorm.
De Allerhoogste Schepper is samengesteld uit oneindige, ondefinieerbare Essentie Kracht, die zo overweldigend is dat jullie je DEZE omvang niet eens kunnen voorstellen. Deze wondere Essentie Kracht is binnen elk dimensionaal niveau van de Schepping gereduceerd, zodat jullie, de Sterrenzaden medescheppers, jullie deel van deze prachtige, potentiële kracht kunnen opeisen.
Ieder mens bevat honderden potentiële persoonlijkheidskenmerken die zijn opgeslagen in de genetische structuur van zijn/ haar vier lichaamssystemen (fysiek, mentaal, emotioneel en etherisch).
Het is aan elke persoon om te bepalen welke persoonlijkheidskenmerken zij/ hij zal ontwikkelen en presenteren aan de buitenwereld. Hoe sneller jullie de negatieve persoonlijkheidskenmerken neutraliseren of harmoniseren, des te sneller jullie goddelijke potentieel of meester-Zelf tevoorschijn komt. Alleen dan verkrijgen jullie toegang tot jullie volledige potentieel als een medeschepper meester binnen de fysieke gebieden van het bestaan.
Jullie planeet is nu rechtstreeks aangesloten op de hartkern van de Grote Centrale Zon binnen het Melkwegstelsel.
De nieuwe kosmische golven van Schepperlicht zijn een geweldig geschenk voor de ontwaakte Zielen op planeet Aarde.
Hoewel deze verfijnde, hoogfrequentie Stralen niet rechtstreeks naar de lagere Vierde- en Derde Sub-Dimensionale niveaus worden neer gestraald, zullen de transformerende frequenties van Licht geleidelijk in en op iedereen en alles op en in de Aarde invloed hebben.
Wetenschappers hebben aangekondigd dat er aan de rand van dit zonnestelsel een waterstofwandbarrière is ontdekt. Dit zijn de membranen van het Licht waarover wij in het verleden hebben gesproken. Wetenschap en spiritualiteit bevestigen en laten vele conceptuele leringen en theorieën uit het verleden samenvloeien naarmate meer menselijke Wezens gebruikmaken van de bronnen van de Heilige Geest.
Als resultaat van de op één lijn centrering met het Galactische Centrum en het doen harmoniseren met de Grote Centrale Zon van de Melkweg, is de Aarde bezig met het verhogen van haar frequentiepatronen – het Ziellied – zodat de Aarde kan terugkeren naar de status als een Heilige Planeet.
Dit Sub-Universum wordt ook opgewaardeerd in trillingsfrequenties als resultaat van het bestookt worden met de Adamantine Deeltjes van Schepperslicht via onze universele Vader/ Moeder God.
Het Melkwegstelsel is ook verdeeld in twaalf sectoren, net zoals het universum is verdeeld in Sub-Universele sectoren en elke sector binnen de Melkweg heeft een regerende Raad van Twaalf.
Hopelijk krijgen jullie een beter begrip van het belang van de nummers 12 en 144, want deze getallen zijn van toepassing op vele Facetten van de Schepping in dit Sub-Universum.
Jullie coderingen van bewustzijn worden voortdurend aangepast door jullie positieve of negatieve gedachten, intenties en acties.
Aan jullie worden tests gepresenteerd van tolerantie, welwillendheid, nederigheid en geduld, en ook jullie culturele opvattingen worden uitgedaagd. Elke dag opnieuw zullen de Zaadgedachten, die de negatieve frequentiepatronen van deze aspecten bevatten, verschrompelen en verdwijnen wanneer jullie stoppen met het voeden van deze energie.
We hebben jullie geleerd “een levende meditatie” te worden waarbij jullie efficiënt kunnen functioneren in de aardse omgeving terwijl jullie daarbij een uitgebalanceerde Alphastaat van bewustzijn behouden.
De volgende stap is om te streven naar een constante staat van vreugde en dankbaarheid, en zo een “levend gebed” te worden.
Naarmate jullie bekwamer worden als medescheppers op het aardse vlak, moeten jullie constant toezicht houden op energiepatronen en ze trachten hogerop te krijgen. Jullie moeten streven naar duurzame harmonie en verfijnde Goddelijke expressie. Jullie moeten de kracht van het Heilige Vuur in julliezelf bevrijden, dat voor de meesten al duizenden jaren sluimerend heeft gelegen.
Jullie moeten ernaar streven om jullie energie te richten en te focussen op de gebieden in jullie leven die jullie wensen te veranderen.
Door jullie Scheppingswiel des Levens hogerop te werken en constant te verbeteren, planten jullie de Zaden van gerichte verandering, en jullie zullen worden voorzien van het Heilige Vuur van de Schepping dat nodig is om te manifesteren wat jullie voor ogen hebben. Jullie belangrijkste doel moet zijn om Zelfmeesterschap te verwerven terwijl jullie in het fysieke lichaam zijn. Wanneer jullie pogingen gericht zijn op het hoogste goed voor de hele mensheid, wordt een speciale vergunning gegeven, en een grotere mate van Schepperlicht zal voor jullie beschikbaar worden gemaakt.
Stel jullie voor, lieverds, hoe het zou voelen om toegang te hebben tot een onbeperkte bron van Goddelijke Schepper-Essentie.
Stel julliezelf voor als een grote energiekolk, pulserend van kracht, die grote Lichtstralen uitzendt, stralende golven van energie uitstraalt en alles en alles creëert dat jullie Zielzelf zich kan voorstellen.
Bemerk hoe jullie je zouden voelen als de energieën die jullie projecteren, wervelen en stollen, terwijl structuur en vorm waarneembaar, mooi en uniek worden – jullie creaties – door de kracht van jullie gedachten, liefde/ emoties en geïnspireerde verbeeldingskracht.
Wij pogen jullie te laten begrijpen waarom jij, jullie en de aarde zo belangrijk zijn in deze chaotische tijden op de planeet. In deze galactische ervaring is de Aarde de plaats om te zijn tijdens deze buitengewone periode van evolutie van de soort en uitbreiding van dit Sub-Universum.
Bouw jullie visie, mijn dappere en getrouwe. Begin binnen jullie eigen Heilige Hartcentrum en herwin die kracht en grootsheid die jullie Goddelijke erfgoed is. Begin dan die kracht en perfectie uit te stralen naar/in jullie fysieke lichaam en naar buiten in jullie wereld: jullie relaties, jullie werkplek, gemeenschap, land en wereld.
Sta toe dat alles dat jullie niet langer dient om door te gaan op het pad van beperking of om jullie te vergezellen naar en in het rijk van hogere frequenties van onbeperkt potentieel, via het transmutatieproces.
Het pad naar het Licht en het pad dat verder de duisternis in stroomt, zijn nu tot een duidelijk punt van scheiding gekomen.
Jullie worden gedwongen om voor eens en altijd de resterende schaduwen van het Zelf onder ogen te zien – al de onevenwichtigheden en beperkingen die jullie weerhouden van volledige ‘empowered’ realisatie van het Zelf.
Het zijn van een Zelfmeester is niet voor degenen timide of zwak van hart, geliefden. Accepteer mijn Zwaard van Licht, dat is gecodeerd met de GODDELIJKE WILSKRACHT van onze Vader God, en accepteer een stralende KELK (als van een bloem) VAN LIEFDE/ LICHT van onze geliefde Moeder God, terwijl wij dapper vooruitgaan naar het aanbreken van het nieuwe TIJDPERK.
Ik ben altijd heel dichtbij om jullie te begeleiden, te leiden, te inspireren en te beschermen.
IK BEN Aartsengel Michaël.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*
* Email: RonnaStar@earthlink.net
*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​ ã 2000/2018.
​​​​​​​You are invited to join the QFM Face book group here:  https://www.facebook.com/pages/Ronna-Herman-Archangel-Michael-Quest-For-Mastery/120490924701937
Ronna Herman is internationaal bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.
De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei  spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht, Laat het Licht zijn).
Vertaald voor wakkeremensen door Anja